Jak rozliczyć podatek z giełdy PIT-38

Jak rozliczyć podatek z giełdy? Wszystko o PIT-38 i PIT-8C

Podatek Belki krok po kroku

Podatek od zysków kapitałowych, zwany podatkiem Belki jest pobierany przez państwo polskie od 2004 roku, redukując co roku nasz zysk z inwestycji na rynkach kapitałowych o 19%. Większość rozwiniętych krajów świata obciąża swoich obywateli podobnym podatkiem, ale warto wspomnieć, że istnieją też chlubne wyjątki, które go (jeszcze) nie wprowadziły. Jeśli podatki mogą mieć jakieś plusy to zaletą podatku Belki jest jego prostota wynikająca z jednakowej stawki, niezależnie od wysokości rocznego dochodu z giełdy. Rozliczyć się z niego wypełniając formularz PIT-38 musi każdy inwestor, który w danym roku zamknął przynajmniej jedną transakcję, czyli sprzedał jakikolwiek instrument finansowy lub otrzymał dywidendę w formie brutto (zwykle pochodzącą ze spółek zagranicznych), która podlega opodatkowaniu. W tym wpisie wyjaśnię Ci jak rozliczyć podatek z giełdy, czyli jak do końca kwietnia bieżącego roku poprawnie wypełnić formularz, by uniknąć w przyszłości jakichkolwiek kar z urzędu skarbowego.

Na wstępie dodam, że PIT-38 składa się niezależnie od tego, czy na transakcji osiągnęło się zysk, czy stratę, ponieważ ta musi również być zgłoszona do urzędu skarbowego. Dla inwestora, który działa tylko na polskiej giełdzie, proces wypełniania i składania PIT-38 jest od kilku lat prawie automatyczny, czego niestety nie mogę napisać o inwestorze kupującym także aktywa zagraniczne, czyli prawdopodobnie o 90% moich czytelników i słuchaczy. Nawet jeśli inwestujesz tylko na GPW i NewConnect to zachęcam Cię do przeczytania całego artykułu, bo być może nie znasz wszystkich niuansów związanych z rozliczaniem się podatkowo ze swojego inwestowania. W tym artykule opiszę zarówno rozliczenie wyniku z inwestycji, czyli zysku lub straty ze zbycia papierów wartościowych, jak i wpływów z dywidend. Mam ambicję, by napisać najkrótszą, ale najbardziej kompletną instrukcję krok-po-kroku dotyczącą rozliczania podatku Belki z inwestycji na giełdach: polskiej i zagranicznych. Pamiętaj jednak, że – zupełnie jak Ty – jestem inwestorem indywidualnym i o profesjonalną poradę lepiej jest spytać eksperta podatkowego, a zatem absolutnie nie traktuj tego wpisu jako jedynego źródła informacji i w razie wątpliwości koniecznie skonsultuj się ze „specem” od podatków.

Podcast

W skrócie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak poprawnie wypełnić formularz PIT-38.
 • Które transakcje giełdowe trzeba rozliczyć za pomocą PIT-38.
 • Jakie informacje znajdą się w formularzu PIT-8C od Twojego maklera.
 • Których informacji nie znajdziesz w PIT-8C i będziesz musiał odtworzyć samemu.
 • Jak obliczyć i rozliczyć podatek Belki z handlu na giełdach: polskiej i zagranicznych.
 • Jak obliczyć i rozliczyć podatek od dywidend z GPW i z giełd zagranicznych.
 • Czym jest strata z lat ubiegłych i jak obniżyć sobie nią należny podatek.

PIT-8C, czyli baza do PIT-38

Rozliczenie podatku Belki na najprostszym jego poziomie polega jedynie na przeniesieniu danych z formularza lub formularzy PIT-8C, które wyślą Ci wszyscy polscy maklerzy, z jakich usług korzystasz. PIT-8C jest podstawą do wypełnienia PIT-38, na bazie którego obliczysz należny podatek Belki za dany rok i rozliczysz się z urzędem skarbowym. Formularz PIT-38 wypełnia się zbiorczo dla wszystkich swoich rachunków inwestycyjnych, więc w przykładzie, który dziś opiszę będziemy inwestować za pomocą 4 różnych biur maklerskich/brokerów zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Jest to z mojej strony zabieg celowy, mający na celu sprawić, by ten wpis był jak najbardziej praktyczny, ale też kompleksowo omawiał każdy możliwy przypadek rozliczania podatku od zysków kapitałowych, zwanego podatkiem Belki.

Zanim kontynuuję opis formularza PIT-8C chciałbym podkreślić, że PIT-38 jest formularzem osobnym od PIT-36 lub PIT-37, w których rozlicza się podatek dochodowy wynikający ze swojego zatrudnienia. Bardzo istotnym, zwłaszcza dla całkowicie początkujących, jest to, że podatek Belki oblicza i rozlicza się osobno od swoich dochodów z pracy i nie można go rozliczać wspólnie z małżonkiem. W konsekwencji strat z giełdy nie odlicza się od swoich dochodów z pracy, jednak – jak później przeczytasz – można ich „użyć” do obniżenia swojej bazy do opodatkowania inwestycji w kolejnych latach inwestowania. W następnych kilku akapitach omówię podstawy dotyczące PIT-8C, które przydadzą się w zrozumieniu głównej części wpisu, w której krok po kroku wypełnimy PIT-38 dla konkretnych transakcjach na kilku światowych giełdach.

Kiedy makler wyśle Ci PIT-8C?

Zacznijmy od podstaw, czyli tego kto i kiedy wyśle Ci wypełniony formularz PIT-8C. PIT-8C to typowo polski dokument podatkowy, a więc żaden zagraniczny broker nie ma obowiązku wystawienia go i przekazania inwestorowi i na pewno tego nie zrobi. Formularz PIT-8C otrzymasz najpóźniej pod koniec lutego (choć większość biur i domów maklerskich robi to jeszcze w styczniu) każdego roku, w którym wykonałeś przynajmniej jedną transakcję sprzedaży papierów wartościowych, ale jedynie jeśli inwestujesz przez polskie biuro lub dom maklerski. Poniżej przykłady instytucji, od których nigdy nie otrzymasz dokumentu PIT-8C:

 • Zagraniczny broker.
 • Zagraniczna platforma tradingowa.
 • Platforma wymiany kryptowalut.
 • Zagraniczna platforma FOREX.

W przypadku inwestowania przez jedno z powyższych wszelkie zobowiązania podatkowe będziesz musiał obliczyć „na piechotę” samemu lub zatrudnić profesjonalistów podatkowych, by zrobili to w Twoim imieniu. We wpisie uwzględniłem rozliczenie zarówno zysków ze zbycia papierów wartościowych, jak i dochody z dywidend z handlu przez zagraniczne konto brokerskie, więc czytając dalszą część będziesz mógł się nauczyć obliczania i rozliczania podatku Belki nawet jeśli nie otrzymasz formularza PIT-8C. Od kilku lat sposób rozliczania podatku jest znacznie ułatwiony, a dane ze wszystkich formularzy PIT-8C pojawiają się automatycznie w Twoim rozliczeniu PIT-38 na rządowym portalu Twój e-PIT. Omówmy co znajdziesz, a czego nie znajdziesz w PIT-8C, byś jeszcze lepiej zrozumiał zawartość tego dokumentu.

Polub moją stronę na Facebooku!

Znajdziesz tam jeszcze więcej przydatnych informacji o finansach i inwestowaniu!

Co znajdziesz w formularzu PIT-8C?

Gdy otrzymasz od swojego maklera PIT-8C, znajdziesz w nim podsumowanie przychodów i kosztów związanych z Twoim inwestowaniem w okresie poprzedniego roku kalendarzowego. Pod pojęciem „przychody” kryją się tu głównie pieniądze, które otrzymałeś ze sprzedaży papierów wartościowych, bo dywidendy z zasady nie są w PIT-8C uwzględniane. Pozycja „koszty uzyskania przychodu” jest bardziej złożona, bo poza pieniędzmi, jakie zapłaciliśmy kupując papiery wartościowe znajdują się tam również:

 • Opłata za prowadzenie rachunku za dany rok podatkowy.
 • Prowizje od transakcji (kupna i sprzedaży) dotyczących papierów wartościowych sprzedanych w danym roku kalendarzowym.
 • Opłata za dostęp do notowań ciągłych rachunku internetowego.
 • Opłaty związane z transakcjami na rynku OTC (pozagiełdowym).
 • Opłata za przechowywanie niektórych instrumentów finansowych. Obowiązuje w wybranych domach/biurach maklerskich.

To istotne, by zrozumieć, że większość maklerów wliczy wszystkie powyższe, co z jednej strony pokaże „prawdziwe” koszty naszego inwestowania, a z drugiej zaniży kwotę od której należny będzie podatek Belki. Poniżej znajdziesz „mapę” tego, co znajduje się w formularzu PIT-8C, wobec informacji, których w nim nie znajdziesz:

Transakcja

polski makler

zagraniczny broker

Zbycie polskich akcji/ETF-ów z GPW/NC

Uwzględnione w PIT-8C

Rozlicz samemu w formularzu PIT-38, bazując na Twojej liście transakcji na polskich papierach.

Dywidenda z polskiej spółki z GPW/NC

(Dotyczy również odsetek z obligacji z GPW Catalyst)


Podatek odciągnięty automatycznie przy wypłacie dywidendy

Zależy od brokera (czy spółka identyfikuje Cię jako polskiego inwestora, czy nie). Zazwyczaj podatek będziesz musiał rozliczyć samemu w części G formularza PIT-38

Dywidenda z zagranicznej spółki z GPW/NC

Rozlicz samemu w części G formularza PIT-38

Rozlicz samemu w części G formularza PIT-38

Zbycie zagranicznych akcji/ETF-ów

Uwzględnione w PIT-8C

Rozlicz samemu. Dochód deklarujesz w załączniku do PIT-38 o nazwie PIT/ZG (jeden dla kraju każdej giełdy, na której handlowałeś, np. jeden PIT/ZG (USA) dla giełd NYSE i NASDAQ).


Jeśli nie było dochodu to PIT/ZG nie trzeba składać w ogóle, ale przychód i koszt związany z giełdą zagraniczną musi się znaleźć w PIT-38 (wg instrukcji z wpisu)

Dywidenda z zagranicznej spółki/ETF-a

Rozlicz samemu w części G formularza PIT-38. Zagraniczne dywidendy można rozliczyć też w formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-37, ale robi to osoba, która nie wykazała innych przychodów i kosztów na giełdzie, czyli nie ma obowiązku składania PIT-38

Rozlicz samemu w części G formularza PIT-38 (lub w formularzach PIT-36/PIT-36L/PIT-37 jeśli nie składasz PIT-38)

Jakbym miał wyciągnąć kilka najważniejszych wniosków z powyższej tabeli to byłoby to następujące trzy punkty:

 • Dane o wypłaconych przez spółki dywidendach i odsetkach (wysokości, podatku należnym, podatku zapłaconym) nigdy nie znajdują się w PIT-8C.
 • Zagraniczny broker/platforma tradingowa nigdy nie sporządzi i nie wyśle nam formularza PIT-8C, więc należny podatek będziemy musieli obliczyć sami „na piechotę”.
 • Polscy maklerzy wysyłają formularze PIT-8C, bo mają taki obowiązek prawny, ale koszty, które w nim uwzględniają mogą się różnić od maklera do maklera, więc warto jest kontrolować zawartość pola „koszty uzyskania przychodu” samemu.

Warto wspomnieć, że jako „koszt uzyskania przychodu” w Twoim formularzu PIT-8C pojawią się tylko te transakcje kupna, które w poprzednim roku „zamknąłeś”, sprzedając papiery. Co zatem jeśli posiadałeś 1000 akcji spółki, dokonując zakupu w pewnych odstępach czasu, a więc po różnych cenach, a sprzedałeś w ubiegłym roku tylko połowę, czyli 500 z nich? Rozliczyć się powinieneś stosując metodę FIFO (Ang. First In, First Out), zakładając, że sprzedałeś „te pierwsze, wcześniej kupione” 500 akcji z 1000, które posiadałeś na rachunku.

Rozliczenie podatku jest bardzo proste, gdy inwestujesz tylko w polskie spółki z GPW, używając polskiego konta maklerskiego, bo w takim przypadku otrzymasz tylko jeden formularz PIT-8C. Co zrobić jeśli korzystasz z usług 2 lub więcej domów lub biur maklerskich w Polsce i otrzymasz więcej niż jeden formularz PIT-8C?

Jak poradzić sobie z kilkoma PIT-8C?

Jeśli inwestujesz przez więcej niż jedno konto maklerskie i na każdym zamknąłeś w ciągu roku przynajmniej jedną transakcję to maklerzy przyślą Ci kilka formularzy PIT-8C. Dane, które znajdziesz we wszystkich otrzymanych formularzach PIT-8C wystarczy zsumować i przenieść do PIT-38, za pomocą którego rozliczasz się z urzędem skarbowym. Ten drugi dokument to podstawa do rozliczenia należnego podatku Belki, więc ma on zawierać kompletny obraz przychodów i kosztów związanych z Twoim inwestowaniem w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego. W przykładzie, który zaraz omówimy korzystamy z usług aż trzech różnych polskich maklerów, więc otrzymamy aż trzy formularze PIT-8C, które skonsolidujemy w zeznaniu PIT-38. Czy makler wyśle Ci PIT-8C jeśli w danym roku nie zrealizowałeś żadnej transakcji sprzedaży papierów wartościowych?

Co jeśli w danym roku tylko kupowałeś papiery wartościowe?

Jeśli w danym roku nie dokonałeś żadnej transakcji sprzedaży papierów wartościowych, ale dokonywałeś ich zakupu to Twój makler nawet nie wyśle Ci formularza PIT-8C. Pamiętaj, że koszty transakcji kupna (takie jak prowizja transakcyjna od zakupu papierów wartościowych) „podlegają” transakcji sprzedaży, a więc ujęte w PIT-8C zostaną wyłącznie jeśli w poprzednim roku sprzedałeś takie papiery. Więcej o kosztach transakcyjnych i rozliczaniu ich w PIT-38 znajdziesz w dalszej części wpisu, ale pamiętaj, że koszt zakupu rozliczany jest nie w roku, kiedy został poniesiony, a dopiero w momencie sprzedaży papierów wartościowych. Przykładem takiego rozliczenia będzie transakcja na akcjach spółki Lotos, którą inwestor kupuje w roku 2019, a sprzedaje w roku 2020, a mimo to koszt zakupu jest wliczony do rozliczenia za rok 2020. Pora na główną część wpisu, w której przedstawię Ci przykład rozliczenia podatku Belki w sytuacji w której znacznie „skomplikowaliśmy sobie życie”, inwestując zarówno w papiery polskie, jak i zagraniczne, przez cztery różne konta maklerskie/brokerskie.

Jak w PIT-38 rozliczyć podatek Belki

PIT-38 to dokument, w którym podsumujesz swoje roczne inwestycje z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko inwestycji w danym roku zamkniętych. Co to znaczy „zamknięta inwestycja”? Chodzi o zrealizowane zysk lub stratę, które zwykle mają miejsce w momencie sprzedaży papieru wartościowego i w ogóle nie zależy od daty jego zakupu. Poniżej kilka bardzo ważnych do zrozumienia reguł dotyczących formularza PIT-38, bez których „ani rusz” w dalszej, liczbowej części wpisu:

 • Dywidendy z polskich spółek (i odsetki z polskich obligacji korporacyjnych) są automatycznie pomniejszane o podatek Belki, więc nie trzeba ich już ani deklarować, ani rozliczać w PIT-38.
 • Dywidendy ze spółek zagranicznych trafiają do nas w kwocie brutto obniżonej o podatek u źródła (ang. withholding tax) i naszym obowiązkiem jest ustalenie ile go pobrano i jaką część należy ewentualnie dopłacić w Polsce. Deklaruje się to samemu w części G formularza PIT-38, co kompleksowo opiszę w dalszej części tego tekstu.
 • Zyski i straty na transakcjach giełdowych z giełd polskiej i zagranicznych zostaną przez polskich maklerów przeliczone (jeśli zajdzie taka potrzeba) na polskie złote i należy je w niezmienionej formie przenieść do swojego PIT-38. W przypadku kilku formularzy PIT-8C po prostu sumujemy liczby, które się tam znajdują, czego dokonam w przykładzie, który zaraz omówimy.
 • Zyski i straty na transakcjach, które dokonywaliśmy przez brokera/aplikację/platformę zagraniczną nie pojawią się w żadnym PIT-8C, ale to nie zwalnia inwestora z obowiązku ich opodatkowania. To częsty błąd nowicjuszy giełdowych, więc w dalszej części wpisu uwzględniłem transakcję na akcjach u zagranicznego brokera, by wyjaśnić jak samemu uwzględnić je w swoim formularzu PIT-38.

Jeśli to pierwszy rok, w którym rozliczasz się z podatku od zysków kapitałowych i – niczego nieświadomy – inwestowałeś przez wiele platform, brokerów i kont maklerskich to możesz mieć teraz przykrą niespodziankę. Spróbuję wyjaśnić Ci jak rozliczyć podatek z giełdy, celowo komplikując opisywany przykład, by nie pominąć żadnego przypadku, a tym artykułem, zamiast samych ogólników, dać Ci maksymalną możliwą wartość.

Transakcje, które rozliczymy we wpisie

Przed napisaniem tego wpisu dobrze przeszukałem internet, by sprawdzić jak napisane są inne teksty na temat rozliczania PIT-38, zauważając, że większość z nich jest daleka od kompletności. Niektóre z nich pomijają kwestię rozliczenia wyniku z handlu zagranicznymi spółkami, a inne nie wspominają nic o handlu przez zagraniczne konta brokerskie. Prawie żadne nie piszą też o rozliczeniu podatku od zagranicznych dywidend, o którym pisałem już w bardzo popularnym (dotychczas drugim najpopularniejszym na blogu) wpisie „ETF (5/6) – Jak rozliczyć podatek z ETF-ów? Zyski i dywidendy„, który krok po kroku tłumaczy mechanikę opodatkowania zagranicznych dywidend z ETF-ów. Oto wszystkie kombinacje aktywów, kont, giełd i transakcji które omówimy w tym wpisie:

Jak rozliczyć podatek z giełdy - co gdzie rozliczyć - mapa podatkowa

Szczególnie ciekawy i często pomijany w kontekście dywidend jest przypadek „polskie konto, polska giełda, ale zagraniczna spółka”. Niewielu wie, że dywidenda wypłacana przez zagraniczną spółkę lub zagranicznego ETF-a notowanego na GPW nie jest rozliczana według polskiego prawa podatkowego. Oznacza to, że wymagane będzie rozliczenie podatku od takiej dywidendy własnoręcznie, czego niewykonanie jest częstym błędem nawet bardzo doświadczonych inwestorów, którzy zakładają, że dywidendy z polskiej giełdy są zawsze rozliczane automatycznie. Ale „nie samą dywidendą człowiek żyje”, więc w pozostałych przykładach rozliczymy także transakcje kupna i sprzedaży, a właściwie transakcje sprzedaży, bo to właśnie ona generuje obowiązek podatkowy (zysk) lub rozliczeniowy (strata). Przejdźmy do omówienia szczegółów transakcji, które rozliczymy w tym rozdziale.

Transakcje związane z giełdą polską, czyli GPW

Na pierwszy ogień pójdą transakcje i dywidendy związane z handlem na polskiej giełdzie, czyli na GPW. Prezentowany we wpisie przykład zakłada 4 transakcje z GPW oraz 2 wypłaty dywidend przez spółki. W przykładzie posiadamy konta maklerskie (te „zwykle”, a nie IKE, czy IKZE, bo ich takie rozliczenie nie dotyczy) w mBanku i BOSSA (DM BOŚ), a transakcje na polskiej giełdzie, których w latach 2019 i 2020 dokonaliśmy są następujące:

makler/broker

papier

Transakcja

Data

kwota transakcji (liczba * kurs)

mBank

LTS (Lotos)

Kupno

07.11.2019

4800 zł (50 * 96zł)

mBank

LTS (Lotos)

Dywidenda

11.09.2020

50 zł (50 * 1 zł) (kwota brutto, tyle wypłaca spółka)

mBank

LTS (Lotos)

Sprzedaż

13.11.2020

1600 zł (50 * 32 zł)

BOSSA

CEZ (CEZ AS)

Kupno

18.03.2020

6100 zł (100 * 61 zł)

BOSSA

CEZ (CEZ AS)

Dywidenda

02.07.2020

570 zł (100 * 5,7 zł) (kwota brutto, tyle wypłaca spółka)

BOSSA

CEZ (CEZ AS)

Sprzedaż

24.11.2020

8100 zł (100 * 81 zł)

Spójrzmy na każdą z inwestycji całościowo. Pierwsza z nich, czyli zakup akcji spółki Lotos (ticker: LTS) była bardzo nietrafiona i „gołym okiem” widać naszą stratę na tej krótkoterminowej inwestycji. Na otarcie łez otrzymaliśmy dywidendę w wysokości 50 zł brutto, co jest jednak kiepskim pocieszeniem, bo na sprzedaży akcji tej spółki straciliśmy ponad 3000 zł. Drugą naszą transakcją był zakup notowanej na GPW, czeskiej spółki CEZ w „marcowym dołku”, po cenie, która w momencie sprzedaży zagwarantowała nam całkiem spory zysk z inwestycji. Dodatkowo otrzymaliśmy z CEZ dywidendę w wysokości 570 zł, więc z tej inwestycji możemy być o wiele bardziej zadowoleni niż z ulokowania środków w państwową spółkę paliwową. Pamiętaj, że nie są to realne transakcje i w żadnym wypadku nie polecam inwestowania w akcje w tak krótkim terminie, a przykłady te podaję wyłącznie ze względu na ich walor edukacyjny w kontekście podatków. Naszego inwestowania w 2020 roku na tych dwóch spółkach nie skończyliśmy, decydując się również na inwestycję za granicą za pomocą kolejnych dwóch kont maklersko-brokerskich.

Transakcje związane z giełdami zagranicznymi

W przykładzie, który omawiamy operujemy również kontami w polskim domu maklerskim XTB oraz w zagranicznym Lynx Broker. Przy pomocy tych kont dokonaliśmy w ubiegłym roku kilku transakcji na zagranicznych akcjach i ETF-ach. Przez „zagranicznych” rozumiem w tym przypadku „notowanych za granicą”, bo czeski CEZ, mimo bycia notowanym na GPW, jest spółką zagraniczną. Oto spis wszystkich transakcji, które wykonaliśmy oraz dywidend, które z tytułu posiadania akcji i jednostek ETF-a otrzymaliśmy w roku 2020:

makler/broker

papier

Transakcja

Data

kwota transakcji (liczba * kurs)

XTB

ETF IEDY.UK

Kupno

25.03.2020

1500 USD (100 * 15 USD)

XTB

ETF IEDY.UK

Dywidenda

11.06.2020

29,33 USD (100 * 0,2933 USD) (kwota brutto, tyle wypłaca ETF)

XTB

ETF IEDY.UK

Dywidenda

17.09.2020

39 USD (100 * 0,39 USD) (kwota brutto, tyle wypłaca ETF)

XTB

ETF IEDY.UK

Sprzedaż

08.12.2020

2000 USD (100 * 20 USD)

Lynx Broker

GE (General Electric)

Kupno

07.05.2020

1200 USD (200 * 6 USD)

Lynx Broker

GE (General Electric)

Dywidenda

26.06.2020

1,99 USD (200 * 0,00998 USD) (kwota brutto, tyle wypłaca spółka)

Lynx Broker

GE (General Electric)

Dywidenda

25.09.2020

2 USD (200 * 0,01 USD) (kwota brutto, tyle wypłaca spółka)

Lynx Broker

GE (General Electric)

Sprzedaż

09.12.2020

2200 USD (200 * 11 USD)

Wykorzystując marcowe spadki kupiliśmy dywidendowy ETF IEDY inwestujący w dość przecenione rynki wschodzące. Jest on ETF-em rezydującym w Irlandii, a notowanym na giełdzie w Wielkiej Brytanii, a konkretniej w Londynie, a zakupu jego jednostek dokonaliśmy u polskiego maklera XTB. Posiadamy też zagraniczny rachunek w Lynx Broker, przez który w maju 2020 roku zakupiliśmy 200 akcji amerykańskiego giganta General Electric. Zarówno IEDY, jak i GE wypłaciły w okresie inwestycji po 2 dywidendy, a więc będziemy mieli sporo materiału do rozliczenia. Czas sprawdzić co pod koniec stycznia 2021 roku znalazło się w skrzynce (fizycznej lub e-mailowej) inwestora, czyli formularze PIT-8C, które przyszły od naszych maklerów.

Zawartość otrzymanych od maklerów PIT-8C

Pod koniec stycznia otrzymujemy 3 dokumenty PIT-8C od swoich polskich maklerów. W każdym z nich ujęte są przychody i koszty związane z inwestowaniem w ramach danej instytucji, a pozycja „koszty uzyskania przychodu” zawiera również koszty prowizji transakcyjnych, które dotyczą transakcji sprzedaży w danym roku kalendarzowym. I tu interesujący fakt: mimo, że akcje Lotosu kupiliśmy w 2019 roku, to prowizja za ich zakup została przez maklera doliczona do kosztów uzyskania przychodu w PIT-8C za 2020 rok, bo to wtedy wykonana została transakcja sprzedaży papierów. Jako, że Lotos sprzedaliśmy w 2020 roku to w PIT-8C jako koszt pojawią się kwoty prowizji zarówno od kupna, jak i od sprzedaży papieru, czyli suma 18,72 zł oraz 6,24 zł, będących 0,39% oryginalnych kwot zakupu i sprzedaży akcji spółki Lotos. Wszystkie obliczone przeze mnie kwoty prowizji transakcyjnych, które dotyczą transakcji przez polskie konta maklerskie w ubiegłym roku znajdziesz w tabeli poniżej:

makler/broker

papier

Transakcja

% prowizji

Kwota prowizji (baza)

mBank

LTS (Lotos)

Kupno

0,39%

18,72 zł (4800 zł)

mBank

LTS (Lotos)

Sprzedaż

0,39%

6,24 zł (1600 zł)

BOSSA

CEZ (CEZ AS)

Kupno

0,38%

23,18 zł (6100 zł)

BOSSA

CEZ (CEZ AS)

Sprzedaż

0,38%

30,78 zł (8100 zł)

XTB

ETF IEDY.UK

Kupno

0%

0 zł (6363,15 zł, przeliczenie dalej we wpisie)

XTB

ETF IEDY.UK

Sprzedaż

0%

0 zł (7400,20 zł, przeliczenie dalej we wpisie)

Mając policzone kwoty prowizji, wiemy już, że poza wpływami ze sprzedaży papierów w kolumnie „Koszty uzyskania przychodu” formularza PIT-8C pojawią się także one. Pora rzucić okiem na trzy dokumenty, które otrzymaliśmy od polskich maklerów i krótko omówić ich zawartość.

Zacznijmy od PIT-8C z mBanku, który wygląda następująco:

2021 01 12 01 20 26 Window

W powyższym zestawieniu znajdują się:

 • „Przychód” ze zbycia akcji Lotos, czyli 1600 zł.
 • „Koszt” jakim jest nabycie akcji Lotos, czyli 4800 zł.
 • „Koszt” jakim jest prowizja transakcyjna od zakupu akcji, wynosząca 18,72 zł. Pomimo, że transakcja miała miejsce w 2019, a nie w 2020 roku to wg art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym stają się one kosztem podatkowym dopiero przy transakcji sprzedaży aktywa.
 • „Koszt” jakim jest prowizja transakcyjna od sprzedaży, wynosząca 6,24 zł.

Pora omówić zawartość PIT-8C, które przysłała nam BOSSA, a znajdują się w nim następujące liczby:

Jak rozliczyć podatek z giełdy - PIT-8C z BOSSA2

W kwotach zawartych w dokumencie znajdziemy:

 • „Przychód” ze zbycia akcji CEZ w kwocie 8100 zł.
 • „Koszt” jakim jest cena zakupu pakietu akcji CEZ, czyli 6100 zł.
 • „Koszt” prowizji od zakupu akcji CEZ, czyli 23,18 zł.
 • „Koszt” prowizji od sprzedaży akcji CEZ, a więc 30,78 zł.

Ostatnim otrzymanym przez nas dokumentem jest formularz PIT-8C Z XTB o następujących pozycjach:

Jak rozliczyć podatek z giełdy - PIT-8C z XTB

W tym formularzu znalazły się następujące transakcje:

 • „Przychód” ze sprzedaży ETF-a IEDY, który choć notowany w dolarach amerykańskich, został przez maklera przeliczony na 7400,20 zł).
 • „Koszt” zakupu ETF-a IEDY, który został przez maklera przeliczony na 6363,15 zł.

W chwili obecnej makler XTB nie pobiera prowizji transakcyjnej, a więc celowo pomijam ją w obliczeniach. To w jaki sposób makler dokonał przeliczenia walutowego zostanie wyjaśnione już za chwilę i przyda Ci się w samodzielnym rozliczaniu transakcji u zagranicznego brokera. Jak pisałem już wcześniej: w formularzach PIT-8C nie ma i nie powinno być żadnych informacji o dywidendach, więc po szybkim sprawdzeniu dane z formularzy PIT-8C wydają się kompletne i poprawne. Czas otworzyć główny formularz służący do rozliczenia podatku od zysków kapitałowych, jakim jest PIT-38 i rozpocząć jego wypełnianie.

Rozliczamy zyski i straty z GPW w PIT-38

Zacznijmy od najprostszego, czyli uwzględnienia informacji dotyczących handlu akcjami na polskiej giełdzie w PIT-38. Bazując na otrzymanych z mBanku i BOSSA dokumentach otrzymujemy następujące pozycje do rozliczenia:

Data

transakcja

Kwota

w pit-8c?

07.11.2019

Zakup LTS (Lotos)

- 4800 zł

Tak, PIT-8C z mBanku

07.11.2019

Prowizja od zakupu LTS

- 18,72 zł

Tak, PIT-8C z mBanku

13.11.2020

Sprzedaż LTS (Lotos)

+ 1600 zł

Tak, PIT-8C z mBanku

13.11.2020

Prowizja od sprzedaży LTS

- 6,24 zł

Tak, PIT-8C z mBanku

18.03.2020

Zakup CEZ (CEZ AS)

- 6100 zł

Tak, PIT-8C z BOSSA

18.03.2020

Prowizja od zakupu CEZ

- 23,18 zł

Tak, PIT-8C z BOSSA

24.11.2020

Sprzedaż CEZ (CEZ AS)

+ 8100 zł

Tak, PIT-8C z BOSSA

24.11.2020

Prowizja od sprzedaży CEZ

- 30,78 zł

Tak, PIT-8C z BOSSA

Jedyne, co musimy zrobić to zsumować wcześniej wyliczone przez maklerów liczby, więc śmiało możemy przejść do formularza PIT-38, gdzie sumujemy dane z PIT-8C z mBanku i DM BOŚ.

Uwzględnienie wyniku z GPW w PIT-38

Wpisujemy wszystkie powyższe do części C formularza PIT-38, otrzymując następujący obrazek:

Jak rozliczyć podatek z giełdy - PIT-38 giełda polska1

Zarówno z Lotosu, jak i z CEZ otrzymaliśmy w ciągu roku po jednej dywidendzie. O ile ta z polskiej spółki, czyli Lotosu została „rozliczona automatycznie”, a więc na nasze konto maklerskie wpłynęło nie 50 zł (dywidenda z LTS brutto), a 41,5 zł (dywidenda z LTS netto) to czeska firma wypłaciła nam dywidendę w kwocie brutto. Oznacza to, że naszym obowiązkiem będzie teraz rozliczenie dywidendy z zagranicznej spółki CEZ w części G formularza PIT-38.

Rozliczamy dywidendy z GPW w PIT-38

Jak już wcześniej wspomniałem, mimo, że dywidendy otrzymaliśmy z dwóch spółek notowanych na GPW to obowiązek samodzielnego ich rozliczenia dotyczy jedynie wypłaty z zysku ze spółki zagranicznej, czyli CEZ. Oto podsumowanie otrzymanych na polskich kontach dywidend ze spółek z GPW:

DATA

TRANSAKCJA

KWOTA (PLN)

W PIT-8C?

02.07.2020

Dywidenda z CEZ (CEZ AS)

Dywidenda (570 zł)

Nie, dywidendy nigdy nie są zawarte w PIT-8C

11.09.2020

Dywidenda z LTS (Lotos)

Dywidenda (50 zł)

Nie, dywidendy nigdy nie są zawarte w PIT-8C

Otrzymana przez CEZ dywidenda w kwocie 570 zł to kwota dywidendy brutto, a więc należy ją samemu rozliczyć z podatku w ramach rocznego wypełnienia PIT-38. Mało kto wie, że dotyczy to dywidend ze wszystkich zagranicznych spółek i ETF-ów, które są notowane na polskiej giełdzie, a więc warto się tego nauczyć i sprawdzić czy przypadkiem nie znajdujemy się w posiadaniu takich papierów. Znajdziemy je na stronie GPW, wybierając wszystkie kraje poza Polską. W naszym przypadku zaczniemy od sprawdzenia tego czy podatek od dywidendy nie został już pobrany u źródła, czyli w Czechach, a jeśli został to w jakiej wysokości.

Uwzględnienie podatku zapłaconego u źródła (withholding tax)

Dywidendę z CEZ jako spółki czeskiej, podobnie jak inne dywidendy zagraniczne, trzeba rozliczyć samodzielnie w części G formularza PIT-38. Jeśli CEZ zdołał zidentyfikować nas jako polskich podatników to zapłacimy 15% podatku u źródła (ang. withholding tax), a jeśli nie to jego stawka wyniesie nawet 35% (źródło: PwC Tax Summaries). Zakładamy ten pierwszy przypadek, czyli 15% podatku u źródła już zatrzymane przez spółkę, a więc kolejne 4% oryginalnej kwoty dywidendy zostanie nam dodatkowo do zapłaty w PIT-38. Przedstawiłem tę kalkulację w poniższej tabeli:

transakcja

KWOTA (złote)

Rezydentura (stawka podatku u źródła)

podatek zapłacony u źródła

podatek Do zapłaty (w pit-38)

Dywidenda z CEZ (CEZ AS)

570 zł

Czechy (15%/35%)

15% (85,50 zł)

4% (22,80 zł)

Z obliczeń wynika, że 15% z kwoty wypłaconej dywidendy spółka zatrzymała w Czechach w celu uiszczenia podatku u źródła. Polski urząd skarbowy będzie wymagał od nas dopłaty 4% (należne: 19%, zapłacone w Czechach: 15%, a więc pozostało 4%) kwoty oryginalnej dywidendy w ramach PIT-38, co opiszę w kolejnym akapicie. O stawkach podatku u źródła od zagranicznych dywidend napisałem osobny wpis zatytułowany „Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF„, który będzie niezbędny dla każdego borykającego się z rozliczeniem podatkowym zagranicznych dywidend w PIT-38.

Uwzględnienie dywidend zagranicznych z GPW w PIT-38

Do rozliczania zagranicznych dywidend służy część G formularza PIT-38, w której wpisuje się podatek należny oraz ten już zapłacony u źródła. Pamiętaj, że w przypadku wynikowego podatku od dywidend (pole 47. formularza PIT-38) zaokrąglamy wszystkie kwoty do pełnych złotych (końcówki mniejsze niż 0,5 stają się 0, a większe lub równe 0,5 powiększają wynik o pełną złotówkę), a więc wynikiem będzie zawsze liczba naturalna. Na bazie tych dwóch, obliczany jest podatek do zapłaty (dopłaty) w Polsce, który w naszym przypadku wyniósł dla dywidendy z CEZ 23 zł (mimo, że przy dokładnych obliczeniach byłoby to 22,80 zł, ale zaokrągliliśmy to do 23 zł) Przy obliczaniu sumy należnego i zapłaconego za granicą podatku, gdy w dalszej części wpisu wliczymy także dywidendy z IEDY oraz GE użyjemy kwot niezaokrąglonych, ale póki co rozliczenie dywidendy z CEZ (gdyby była jedyną dywidendą zagraniczną) wyglądałoby następująco:

2021 01 17 11 38 16 Window

Do części G formularza PIT-38 jeszcze wrócimy, bo dywidendy z zagranicznych spółek i ETF-ów notowanych na zagranicznych giełdach będziesz trzeba dodać także w tym miejscu, ale o tym ze moment.

Rozliczamy zyski z zagranicznych giełd w PIT-38

Najbardziej skomplikowaną częścią rozliczania swoich wyników z handlu instrumentami finansowymi jest uwzględnienie w PIT-38 tych pochodzących z handlu na rynkach zagranicznych. Chodzi o to, że na zagranicznych giełdach instrumenty notowane są w walutach obcych, a polski podatek oblicza i płaci się w polskich złotych. Sprawia to, że dla wszystkich zagranicznych transakcji kupna, sprzedaży, ale także dla zagranicznych dywidend należy dokonać przeliczenia walutowego.

Sytuacja będzie prosta dla handlu przez polskie konto maklerskie, bo – tak jak w przykładzie z ETF-em IEDY, polski makler przeliczy dla nas po odpowiednich kursach kwoty transakcji z dolarów na złote i umieści je w PIT-8C, co pokazałem w jednym z wcześniejszych rozdziałów wpisu. Komplikacje zaczną się w przypadku handlu u zagranicznego brokera, który nie przyśle nam formularza PIT-8C, a więc przeliczenia walutowego będziemy musieli dokonać własnoręcznie. Pokażę Ci na czym takie przeliczenie polega na przykładzie dwóch transakcji na giełdach zagranicznych, bo w ten sposób nauczysz się tego procesu najszybciej.

Wynik z inwestycji w dolarach amerykańskich

Jako inwestorzy mamy tendencję do patrzenia na swój wynik z inwestycji w walucie notowań spółki lub funduszu i jest to w pewnym sensie logiczne. Jako polscy rezydenci podatkowi będziemy mieli jednak obowiązek przedstawić wszystkie nasze transakcje przeliczone na złotówki, czym zajmiemy się już za chwilę. W poniższej tabeli prezentuję Ci nasz roczny wynik z inwestycji na rynkach zagranicznych w walutach oryginalnych, czyli w obydwu przypadkach w dolarze amerykańskim, w którym notowany jest ETF IEDY oraz spółka General Electric:

Data

transakcja

WYNIK (Kwota)

w pit-8c?

08.12.2020

Sprzedaż ETF-a IEDY.UK

Zysk (+500 USD)

Tak, PIT-8C z XTB

09.12.2020

Sprzedaż GE (General Electric)

Zysk (+1000 USD)

Nie, zagraniczny broker nie wystawia PIT-8C

Sprzedaż ETF-a IEDY wygenerowała 500 dolarów zysku, gdyż kupiliśmy jego jednostki za 1500 dolarów, a sprzedaliśmy za 2000 dolarów. Jeśli teraz kusi Cię, by odliczyć 19% od kwoty wyniku w dolarach to sugeruję się wstrzymać, bo z perspektywy prawa podatkowego nie byłoby to poprawne. Przeliczenia należy bowiem dokonać dla transakcji kupna i sprzedaży osobno, by pokazać wpływ zmian kursu waluty obcej (dolara) do złotówki. Polskiego urzędu skarbowego nie obchodzi bowiem to ile zarobiliśmy w walucie obcej, zaś to ile ten zarobek wyniósł w złotówce, biorąc pod uwagę kursy z dni obydwu transakcji (kupna i sprzedaży) osobno. W przykładzie weźmiemy pod uwagę także drugą, jeszcze bardziej zyskowną transakcję na papierach GE, która przyniosła nam 1000 dolarów zysku. Pora nauczyć się poprawnie przeliczać handel zagranicznymi instrumentami finansowymi na złote, by uniknąć popełnienia błędu w swoim rozliczeniu PIT-38.

Przeliczenie dolarów na złote

Przeliczenie, które Ci zaraz zaprezentuję zostanie w przypadku XTB i każdego innego polskiego maklera zrobione automatycznie, a jego efekty znajdziesz w otrzymanym PIT-8C. Ręcznych obliczeń dokonać będziemy musieli jeśli inwestujemy u zagranicznych brokerów, a robi się to przeliczając kwoty po kursach NBP z dni roboczych poprzedzających transakcje, które znajdziemy w archiwalnej tabeli kursów średnich NBP. Dla transakcji na papierach ETF-a IEDY i spółki General Electric, które opisujemy w tym artykule wygląda to następująco:

Data

transakcja

kwota (dolary)

Kurs nbp (d-1)

kwota (złote)

25.03.2020

Kupno ETF-a IEDY.UK

1500 USD

4,2421

6363,15 zł

08.12.2020

Sprzedaż ETF-a IEDY.UK

2000 USD

3,7001

7400,20 zł

07.05.2020

Kupno GE (General Electric)

1200 USD

4,2022

5042,64 zł

09.12.2020

Sprzedaż GE (General Electric)

2200 USD

3,6914

8121,08 zł

Jako, że daty transakcji to odpowiednio 25.03.2020 i 08.12.2020 dla ETF-a IEDY oraz 07.05.2020 i 09.12.2020 dla akcji GE to w tabeli zawarłem kursy USD/PLN z dni roboczych poprzedzających każdą transakcję. Dopiero otrzymane kwoty w złotówkach posłużą nam do obliczenia wyniku w złotych, który stanie się bazą do poprawnego obliczenia podatku Belki od transakcji na rynkach zagranicznych, co przedstawiłem w poniższej tabeli:

Data

transakcja

WYNIK (USD)

Wynik (złote)

podatek do zapłaty (w pit-38)

08.12.2020

Sprzedaż ETF-a IEDY.UK

Zysk (+500 USD)

Zysk (+1037,05 zł)

19% (197,04 zł)

09.12.2020

Sprzedaż GE (General Electric)

Zysk (+1000 USD)

Zysk (+3078,44 zł)

19% (584,90 zł)

W tabeli znajdziesz przeliczone na złotówki kwoty wyników na obydwu transakcjach. Był to w obydwu przypadkach zysk, który podlega opodatkowaniu 19% w Polsce. Jako, że z handlu na giełdzie zagranicznej przez zagranicznego brokera mamy jedną zyskowną transakcję na papierach GE (czyli wykazaliśmy dochód) to należy dla niej złożyć jeden załącznik PIT/ZG (PIT Zagranica), o którym teraz napiszę. Jeśli dochodu z giełdy zagranicznej nie ma to nie powinno się składać dla niej załącznika PIT/ZG (bo i tak nie byłoby czego tam deklarować).

Dodanie PIT/ZG dla giełdy amerykańskiej do formularza PIT-38

PIT/ZG jest załącznikiem do PIT-38, który składamy dla kraju każdej giełdy, na której uzyskaliśmy dochód z handlu instrumentami finansowymi przez zagraniczne konta brokerskie. Jako, że w naszym przykładzie handlowaliśmy tylko akcjami General Electric notowanymi na NYSE (New York Stock Exchange) i z naszych transakcji uzyskaliśmy dochód (zysk) to składamy tylko jeden PIT/ZG dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Gdybyśmy handlowali też papierami z NASDAQ to transakcje podlegają także pod ten jeden i ten sam PIT/ZG, bo dotyczy on kraju giełdy, a nie samej giełdy. PIT/ZG składamy tylko dla instytucji od których nie otrzymaliśmy PIT-8C i wpisujemy tam tylko kwotę dochodu, czyli dodatniego wyniku na naszych transakcjach, przeliczoną już na złotówki jak na obrazku poniżej:

Jak rozliczyc podatek z gieldy PIT 38 gieldy zagr PIT ZGDla transakcji na walorach General Electric jest to 3078,44 złote, gdyż w przeliczeniu na złotówki kupowaliśmy je za 5042,64 zł, a sprzedaliśmy za 8121,08 zł, osiągając 3078,44 zł zysku. W celu uproszczenia przykładu zakładam, że Lynx nie pobrał od tej transakcji żadnej prowizji, ale gdyby była ona pobrana to należałoby jej wysokość przeliczoną na złote po kursie d-1 dodać do kosztów uzyskania przychodu. Pozostaje nam uwzględnienie obydwu transakcji na giełdach zagranicznych w głównej części formularza PIT-38. Wracamy zatem do części C tego dokumentu, gdzie do wpisanych wcześniej wyników z handlu na giełdzie polskiej, dodamy teraz wynik z transakcji na giełdach zagranicznych.

Uwzględnienie wyniku z rynków zagranicznych w PIT-38

Uwzględnienie wyniku z rynków zagranicznych to nic innego jak dodanie do liczb, które wcześniej wpisaliśmy w formularzu kwot przychodu i kosztów dla transakcji na ETF-ie IEDY i spółce GE. W obydwu przypadkach używamy liczb przeliczonych na złotówki, które umieszczamy w linii „Inne przychody”, czyli pozycjach 22. i 23. na zrzucie ekranu poniżej. Bardzo ważne jest to, by oddzielić przychody i koszty „polskie”, czyli te z PIT-8C (pola 20. i 21.) od przychodów i kosztów „zagranicznych” (u podmiotów, które nie wysyłają PIT-8C), które powinny znaleźć się w polach 22. i 23., czyli tak jak na poniższym obrazku:

Jak rozliczyć podatek z giełdy - rozliczenie akcji polskich i zagranicznych

Kwoty, które zobaczysz na powyższym zrzucie ekranu to nasze sumaryczne przychody i koszty z transakcji giełdowych z 2020 roku. Nie uwzględniają one dywidend, do których zaraz wrócimy, ale „dochód” z transakcji na rynkach polskim i zagranicznych przyjął tu już swoją ostateczną formę. Dlaczego w polach 22. i 23. znalazły się przychody i koszty związane jedynie z transakcją na General Electric? Mimo, że transakcja na ETF-ie IEDY wykonana została na giełdzie zagranicznej to pośredniczyło w niej polskie biuro maklerskie (XTB), które zawarło tę informację w formularzu PIT-8C. Z tego powodu zagraniczna transakcja na IEDY została wliczona do kwot w polach 20. i 21. czyli tych dotyczących formularzy PIT-8C. Wszystko, czego nie było w PIT-8C, czyli w tym przypadku transakcji na akcjach General Electric poprzez konto w Lynx Broker, wykazujemy w polach „Inne Przychody”, czyli 22. i 23. jak na powyższym obrazku.

Gdyby nie otrzymane dywidendy, których jeszcze nie rozliczyliśmy to naszym sumarycznym dochodem wynoszącym 2836,57 zł, który zawarliśmy w polu 26. zakończylibyśmy w tym momencie nasze roczne rozliczenie podatkowe. Jako, że otrzymaliśmy z ETF-a IEDY oraz spółki General Electric dywidendy w kwotach brutto to będzie je należało teraz własnoręcznie zadeklarować i rozliczyć w formularzu PIT-38.

Rozliczamy dywidendy z zagranicznych giełd w PIT-38

W części G formularza PIT-38 mamy póki co rozliczoną jedynie dywidendę z zagranicznej spółki CEZ, ale brakuje nam jeszcze tych z ETF-a IEDY i ze spółki General Electric. Musimy teraz dokonać przeliczenia walutowego, które co do zasady bardzo przypomina to z poprzedniego rozdziału o przeliczeniu walutowym transakcji zakupu i sprzedaży papierów wartościowych. Ustalmy najpierw daty wypłaty oraz kwoty otrzymanych dywidend w oryginalnej walucie, czyli w dolarach amerykańskich.

Dywidendy w dolarach amerykańskich

W okresie inwestycji w spółkę i ETF-a zagranicznego otrzymaliśmy z nich dywidendy w następujących dniach i następujących kwotach. Jako datę przyjmuje się zawsze dzień, w którym dywidenda faktycznie wpłynęła na Twój rachunek inwestycyjny, a nie dzień wypłaty dywidendy zwany w angielskiej nomenklaturze dividend date lub dividend payment date. Przykład jest wymyślony, więc zakładam w nim, że dywidendy wpływały na konto zaraz po wypłacie, ale Ty będziesz musiał sprawdzić kiedy dywidendy otrzymałeś na swoim koncie maklerskim lub brokerskim. Oto kiedy i w jakich wysokościach otrzymywaliśmy w ubiegłym roku dywidendy z zagranicznych spółek i ETF-ów:

Data

transakcja

KWOTA (USD)

w pit-8c?

11.06.2020

Dywidenda z ETF-a IEDY.UK

Dywidenda (29,33 USD)

Nie, dywidendy nigdy nie znajdują się w PIT-8C

26.06.2020

Dywidenda z GE (General Electric)

Dywidenda (1,99 USD)

Nie, dywidendy nigdy nie znajdują się w PIT-8C

17.09.2020

Dywidenda z ETF-a IEDY.UK

Dywidenda (39 USD)

Nie, dywidendy nigdy nie znajdują się w PIT-8C

25.09.2020

Dywidenda z GE (General Electric)

Dywidenda (2 USD)

Nie, dywidendy nigdy nie znajdują się w PIT-8C

Niestety, podobnie jak w przypadku transakcji giełdowych będziemy je teraz musieli ręcznie przeliczyć na polskie złote. Pozwól, że wyjaśnię Ci na naszym przykładzie jak tego dokonać.

Przeliczenie kwot zagranicznych dywidend na złote

W przypadku dywidend liczy się kurs wymiany walut z dnia poprzedzającego dzień wypłaty dywidendy i to właśnie tych kursów użyłem w przeliczaniu kwot wypłaconych dywidend z dolarów amerykańskich na złote:

Data

transakcja

KWOTA (USD)

Kurs nbp (d-1)

KWOTA (złote)

11.06.2020

Dywidenda z ETF-a IEDY.UK

29,33 USD

3,9181

114,92 zł

26.06.2020

Dywidenda z GE (General Electric)

1,99 USD

3,9623

7,88 zł

17.09.2020

Dywidenda z ETF-a IEDY.UK

39 USD

3,7526

146,35 zł

25.09.2020

Dywidenda z GE (General Electric)

2 USD

3,8833

7,77 zł

Od przeliczonych na złote kwot dywidend z zagranicznych spółek należy kolejno odliczyć podatek zapłacony u źródła (withholding tax). Sprawdzenie i rozliczenie go jest jedną z najtrudniejszych kroków rozliczenia zagranicznej dywidendy, a cały proces opisałem w tym rozdziale części o REIT-ach. Załóżmy, że znamy już stawki podatku u źródła dla Irlandii (tam rezyduje ETF IEDY) oraz Stanów Zjednoczonych (tam swoją siedzibę ma spółka General Electric) i chcemy ustalić co wpisać do części G formularza PIT-38, a tym samym zakończyć całe rozliczenie podatku Belki za rok kalendarzowy 2020.

Uwzględnienie podatku zapłaconego u źródła (withholding tax)

Po sprawdzeniu stawek podatku u źródła i uwzględnienia tego, że w Lynx Broker można złożyć formularz W8-BEN, który redukuje stawkę tegoż podatku z USA z 30% do 15% oto jak wygląda obliczenie zapłaconego za granicą i należnych w Polsce kwot podatku:

transakcja

KWOTA (złote)

Rezydentura (stawka podatku u źródła)

podatek zatrzymany u źródła

podatek Do zapłaty (w pit-38)

Dywidenda z ETF-a IEDY.UK

114,92 zł

Irlandia (0%)

0% (0 zł)

19% (21,83 zł)

Dywidenda z GE (General Electric)

7,88 zł

Stany Zjednoczone (15%, z W8-BEN)

15% (1,18 zł)

4% (0,32 zł)

Dywidenda z ETF-a IEDY.UK

146,35 zł

Irlandia (0%)

0% (0 zł)

19% (27,81 zł)

Dywidenda z GE (General Electric)

7,77 zł

Stany Zjednoczone (15%, z W8-BEN)

15% (1,17 zł)

4% (0,31 zł)

Jako, że rezydujący w Irlandii ETF IEDY nie pobiera podatku u źródła to kwestia jego rozliczenia jest bardzo prosta. Traktujemy całą otrzymaną kwotę jako dywidendę brutto i płacimy 19% z niej polskiemu urzędowi skarbowemu. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana dla dywidendy z General Electric, gdyż 15% niej zostało już pobrane w Stanach Zjednoczonych. W Polsce należy zatem dopłacić jeszcze 4% oryginalnej kwoty dywidendy brutto i mamy z głowy całość rozliczenia podatkowego.

Uwzględnienie dywidend zagranicznych w PIT-38

Wspomniane powyżej kwoty dodajemy do uzupełnionej wcześniej o podatek od dywidendy z czeskiej spółki CEZ, części G formularza PIT-38, uzyskując następujący efekt:

Jak rozliczyć podatek z giełdy - podatek z zagranicznych dywidend PIT 38

W polu 45. podałem sumę należnego podatku, czyli 19% przeliczonej na złote sumy otrzymanych dywidend z IEDY, CEZ oraz GE. W polu 46. wpisałem już zapłacony za granicą podatek, czyli 15% kwoty dywidendy z CEZ oraz 15% kwot dwóch dywidend z GE. Odejmując od siebie te dwie kwoty otrzymamy w polu 47. kwotę należnego podatku od dywidend zagranicznych, która powiększy kwotę należnego podatku od zysku z transakcji giełdowych obliczoną w poprzednim rozdziale. Ważne: sumaryczne kwoty podatku zapłaconego za granicą oraz podatku należnego należy zaokrąglić do pełnych złotych, czyli tak jak zrobiłem to w tym przykładzie. Pora na omówienie całościowego efektu naszej pracy w postaci wynikowej kwoty do zapłaty.

PIT-38 po uwzględnieniu wszystkich transakcji

Zacznijmy od zysku, który wykazaliśmy z naszych czterech transakcji sprzedaży, a wynosił on dokładnie 2836,57 zł. Znajdziesz go w polu 26 PIT-38, nazwanym „dochód”, którego zawartość oblicza się automatycznie bazując na polach 20.-25. tego formularza, czyli sumarycznych przychodach i kosztach naszego inwestowania. W celu obliczenia podatku do zapłaty musimy uwzględnić jeszcze zaległy podatek od zagranicznych dywidend, który obliczyliśmy w poprzednim akapicie. Wpisujemy go w polu 48 części G, otrzymując następujący efekt:

PIT 38 kwota do zapłaty

Powyższy obrazek jest kompletnym podsumowaniem podatku od dochodu, który uzyskaliśmy w roku kalendarzowym 2020. Podatek Belki wynosi 19%, a więc obliczone 612 zł pochodzi z kwoty dochodu 2836,57 zł (zyski kapitałowe) + 384,58 zł (część dochodu z dywidend zagranicznych, która nie została opodatkowana u źródła). Chociaż to koniec naszych podstawowych obliczeń to mamy do omówienia jeszcze kilka kwestii, które mogą wpłynąć na podatek giełdowy, który deklarujesz co roku w PIT-38.

Polub moją stronę na Facebooku!

Znajdziesz tam jeszcze więcej przydatnych informacji o finansach i inwestowaniu!

Ważne kwestie związane z PIT-38

Poza domyślną drogą wypełniania PIT-38 chciałbym poruszyć jeszcze trzy kwestie:

 • Upewnienie się, że w PIT-8C makler ujął wszystkie koszty. W interesie inwestora, czyli w moim i Twoim jest upewnienie się ze szczególną starannością, że makler zawarł w wysłanym do nas formularzu PIT-8C wszystkie koszty związane z obsługą rachunku, a nie tylko prowizje od transakcji.
 • Stratę z lat ubiegłych, która daje w kolejnych 5 latach tarczę podatkową, zaniżając nasz dochód z giełdy. Jest to drobny, ale bardzo istotny detal, który sprawia, że ucząc się inwestować (i przy okazji tracąc) możemy zredukować swój przyszły należny podatek Belki.
 • Rozliczanie podatku Belki przez maklerskie IKE i IKZE, a raczej brak obowiązku dokonywania go. Jest to bardzo częste pytanie, które otrzymuję od czytelników, więc warto zawrzeć krótki rozdzialik na ten temat na końcu tego wpisu, by wyjaśnić sprawę raz na zawsze.

Zacznijmy od omówienia możliwej zawartości formularza PIT-8C.

Sprawdzenie zawartości PIT-8C

W większości przypadków polski makler ma obowiązek poinformować inwestora które koszty zostaną uwzględnione w formularzu PIT-8C, a które nie. Bardzo dobrze robi to BOSSA, na której stronie znajdziemy następującą informację:

„UWAGA! DM BOŚ w przesyłanym inwestorom PIT-8C uwzględnia następujące koszty uzyskania przychodów giełdowych:

 • Opłata za prowadzenie rachunku za dany rok podatkowy.
 • Prowizje od transakcji zawartych za pośrednictwem DM BOŚ.
 • Opłata za dostęp do notowań rachunku internetowego.
 • Opłata stała za zarządzanie portfelem instrumentów finansowych oraz prowizja od nadwyżki wartości portfela instrumentów finansowych ponad benchmark.
 • Opłaty związane z transakcjami na rynku OTC.
 • Opłata za przechowywanie instrumentów finansowych.”

Nie każdy makler rozpisuje co jest zawarte w PIT-8C, a im większa jest liczba transakcji, której dokonałeś, tym większe problemy będziesz miał by dojść do sedna sprawy i zrozumieć co jest zawarte w pozycji „koszt uzyskania przychodu” w PIT-8C. Warto będzie w takim wypadku skontaktować się ze swoim maklerem bezpośrednio i upewnić, że są tam wliczone wszystkie koszty prowadzenia rachunku, a nie tylko część z nich.

W przypadku inwestowania przez platformy zagranicznych brokerów obliczenie i przeliczenie walutowe wszystkich poniesionych kosztów należy do Ciebie, a więc samemu będziesz musiał dojść do tego jakie koszty i w jakich kwotach poniosłeś korzystając z usług zagranicznego brokera. Nie obliczenie tych kosztów zadziała na Twoją szkodę, bo zapłacisz wyższy podatek niż powinieneś, a więc szczerze polecam zająć się tym kompleksowo i zrozumieć wszelkie koszta wygenerowane przez platformę, z której korzystasz. Opiszę teraz krótko proces rozliczania straty z lat ubiegłych i to jak można ją wykorzystać, by zredukować należny w kolejnych latach podatek Belki.

Strata z lat ubiegłych w PIT-38

Możliwość zredukowania należnego podatku Belki poprzez wykorzystanie straty z lat ubiegłych jest w Polsce takim drobnym „prezentem”, który zrobił inwestorom ustawodawca. Ten podarek otrzymujemy „na otarcie łez” zwłaszcza gdy jeszcze jako początkujący inwestorzy w pierwszych latach naszego inwestowania w panice zamykamy nasze pozycje na stracie, którą potem wykazujemy w PIT-38. Pamiętaj jednak, że strata w jednym roku może zredukować Twój podatek w pięciu kolejnych, więc umiejętnie wykorzystana może przynieść Ci jeszcze (podatkowe) korzyści.

Ile lat można odliczać stratę z inwestycji?

Stratę z lat ubiegłych niegdyś mogliśmy rozliczać przez 5 kolejnych lat, ale w każdym z nich mogliśmy odliczyć od dochodu maksymalnie 50% straty z jednego roku. W roku 2018 zmianie uległ Artykuł 9, ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w chwili obecnej brzmi następująco:

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Brzmi skomplikowanie? Pozwól, że zaprezentuję to na dwóch przykładach w tabelach poniżej. Zaczniemy od „klasycznego” sposobu rozliczania tej straty, który obowiązuje dla strat poniesionych przed 1 stycznia 2019 roku:

Rok

Wynik

odliczona strata

dochód po odliczeniu straty

2016

- 10 000 zł

2017

+ 6000 zł

- 5000 zł (50% straty z 2016 roku)

+ 1000 zł

2018

- 4000 zł


2019

+ 7000 zł

- 7000 zł (50% straty z 2016 roku i 50% straty z 2018 roku)

0 zł

W powyższym przykładzie rozliczyliśmy już całą stratę za 2016 rok, obniżając sobie dochód w latach 2017 i 2018. Została nam jeszcze strata z roku 2018, której jedynie 50% dotychczas odliczyliśmy. Użyjmy jej więc do obniżenia sobie podatku za rok 2020, który rozliczyliśmy we wcześniejszej części wpisu. Poniżej zaprezentuję inny przykład, który dotyczy strat poniesionych po 31 grudnia 2018 roku, czyli w nawiązaniu do sposobu pierwszego z cytatu, który powyżej przedstawiłem. Tym razem inwestor rozlicza większą niż 50% część straty z 2019 roku, by zaniżyć sobie zysk z 2020 roku:

Rok

Wynik

odliczona strata

dochód po odliczeniu straty

2019

- 10 000 zł

2020

+ 8000 zł

- 8000 zł (80% straty z 2019 roku)

0 zł

2021


Pozostała do rozliczenia strata z 2019 roku: 2000 zł


W drugim przypadku inwestor odlicza całą możliwą stratę z 2019 roku, redukując sobie nią zysk z roku 2020, a pozostałe, niewykorzystane 2000 zł straty „przechodzi” na przyszłe lata i może być wykorzystane w dowolny sposób zgodnie z metodą pierwszą, czyli „zasadą 50%”.

Jak uwzględnić stratę w PIT-38? Przykład

W zeszłym roku osiągnęliśmy dochód z giełdy na poziomie 7000 zł, który obniżyliśmy do 0 korzystając ze strat z lat 2016 i 2018. Co ważne, z roku 2018 „zostało nam jeszcze” 50% straty, której możemy użyć w części D formularza PIT-38, obniżając sobie należny podatek:

2021 01 12 01 51 46 Window

Kwotę 2000 zł odpowiadającej 50% straty z roku 2018 (4000 zł) wpisujemy w polu 28. formularza PIT-38. W efekcie należny podatek za 2020 rok obniżył się w części G z 612 złotych do 232 złotych:

PIT-38 Strata z lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych jest zatem bardzo przydatnym narzędziem, o którym często nie wiedzą początkujący, a zapominają bardziej doświadczeni inwestorzy. W teorii zostanie ona uwzględniona w automatycznie za nas wypełnionym formularzu PIT-38 w systemie Twój e-PIT, ale pamiętaj, że uwzględnia on jedynie dokumenty PIT-8C otrzymane od polskich maklerów i Twoje przeszłe rozliczenia, więc warto ją również skontrolować. To w naszym interesie jako inwestorów jest dbanie o poprawne i kompletne rozliczenie swoich wyników inwestycyjnych, a ten wpis ma za zadanie tłumaczyć to kompleksowo, prosto i na przykładzie, by rozliczenie PIT-38 nie budziło już żadnych wątpliwości.

Podatek Belki, a maklerskie IKE i IKZE

Wiele osób zadało mi w pierwszym roku prowadzenia Inwestomatu pytanie o to jak rozliczyć podatek z giełdy, korzystając z kont maklerskich IKE i IKZE. Jak już pisałem we wpisie o podstawach tych kont, czyli w „Rachunki maklerskie IKE i IKZE. Jak założyć. Który wybrać?” są to specjalne konta, inwestując przez które jesteśmy zwolnieni z obowiązku płacenia podatku Belki. Z tego powodu makler nawet nie przyśle nam formularza PIT-8C dotyczącego naszych kont IKE i IKZE, a my nie musimy (a nawet nie powinniśmy) składać w urzędzie skarbowym PIT-38 za nasze transakcje z tych specjalnych kont emerytalnych.

Obowiązek zapłaty zaległego podatku za inwestowanie przez konta IKE i IKZE występuje tylko w przypadku wcześniejszej wypłaty z kont, a więc wtedy, gdy nie spełnimy wszystkich „warunków emerytalnych”. Odciągnięcie tego podatku dzieje się w następujący sposób:

 • W przypadku wcześniejszej wypłaty z IKE (niezależnie, czy częściowej, czy całościowej) nasz makler zrobi to za nas, odciągając cały należny podatek z kwoty wypłaty. Będzie to podatek Belki, którego sami nie musimy już nigdzie dokumentować, ani zgłaszać urzędowi skarbowemu, czyli podobnie jak przy wypłacie dywidendy z polskiej spółki.
 • W przypadku przedwczesnej wypłaty z IKZE, cała jej kwota doliczana jest przez nas do rocznego przychodu w PIT-36, PIT-36L lub PIT-37, a więc „sprawiedliwości staje się zadość”, a urząd skarbowy – tym, czy innym sposobem – otrzymuje od nas należny podatek.

Poprzez „wcześniejszą wypłatę” rozumiem nie spełnienie jednego z warunków minimalnych zwolnienia z podatku, np. nie doczekanie do 60 (IKE) lub 65 (IKZE) roku życia i wypłacenie pieniędzy przed osiągnięciem tego wieku (lub praw do renty). Zdecydowanie nie polecam wcześniejszych wypłat z kont IKE i IKZE i przypominam, że używając tych kont nie trzeba wcale dokonywać transakcji „pod korek” w każdym roku oszczędzania i inwestowania. Mam nadzieję, że jest to teraz dla Ciebie jasne, a cały proces rozliczenia podatku z giełdy jest dla Ciebie o wiele prostszy niż przed przeczytaniem tego materiału. Czas na podsumowanie wpisu.

Potrzebujesz taniego konta maklerskiego?

A może bogatszej oferty ETF-ów na IKE/IKZE?

Szukasz ETF-ów niedostępnych gdzie indziej?

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Podsumowanie

Choć jest to jeden z najdłuższych wpisów na moim blogu to uważam, że jest i będzie on jednym z tych najbardziej przydatnych dla czytelnika. Podobnie jak we wpisie o podatkach z ETF chciałbym zastrzec, że nie jestem profesjonalistą podatkowym, a jedynie czynnym inwestorem, który inwestuje i rozlicza się podatkowo od dobrych kilku lat, który rozliczał już niejednokrotnie zyski z polskich i zagranicznych inwestycji.

Jeśli treść, którą zawarłem w tym wpisie przydała Ci się to serdecznie proszę o polubienie i udostępnienie znajomym mojego fanpage-a na Facebooku, obserwowanie mnie na Twitterze oraz o zapisanie się do newslettera (box poniżej) przez który około 2 razy w miesiącu kontaktuje się z moimi czytelnikami, przekazując im ciekawe informacje na tematy inwestycyjno-finansowe.

Zapisz się do mojego newslettera:

.
Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na blogu.

4.8 76 głosy
Oceń artykuł
Obserwuj wątek
Powiadom o
guest
532 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Komentarze dotyczące treści
Zobacz wszystkie komentarze
Greg

Dlaczego przychód ze sprzedaży papierów zagranicznych przez zagranicznego brokera uwzględniłeś w polu dla „przychodów podanych w PIT8”? Przecież dla nich nie ma PIT8. Wydaje mi się (ale może źle), że należy je podać w rubryce „inne przychody”. Tam jest miejsce dla przychodów z zagranicy, o których mowa w artykule 30b ustawy, a o dochodach z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest tam mowa.

Greg

Znowu mam wątpliwość. Przesunąłeś także przychody ze sprzedaży zagranicznych papierów przez polskiego brokera. A te są uwzględnione w PIT8C. Ale może jakoś inaczej, nie korzystam z usług polskich brokerów poza IKE/IKZE i nigdy nie dostałem PITa 8C.

Adrian
Wojtek

Świetny artykuł!

Mateusz, a co należy zrobić jeśli w roku 2020 robiło się tylko zakupy i nic się nie sprzedało?

Czy w tej sytuacji koszt zakupu aktywów należy zakwalifikować jako stratę w PIT 38?

Artur

Miałem pytać dokładnie o to samo. W 2020 zrobiłem tylko zakupy, nic nie zostało sprzedane, ani nie otrzymałem żadnej dywidendy. Czekam w takim razie na to, co zrobić w takim przypadku.

Konrad

Super ! Zastanawiam się jeszcze gdzie umieściłeś prowizje od sprzedaży za 15000 w Twoim przykładzie to będzie 75zl

Konrad

Hej Mateusz,

Aha to przepraszam bo myślałem że to Twój przykład: w tym cytacie Bankiera ja bym to widział tak: w 2018 r. podatnik rozlicza przychód 15 000 zł, koszt 10 075 zł bo jeśli sprzedaży dokonał w 2018 roku to do kosztów dochodzi prowizja od sprzedaży czyli 75zl , dochód 4925 zł. Odlicza od niego 50% straty z roku poprzedniego – 25 zł i pozostawia 25 zł do rozliczenia w kolejnych latach. 4900 zł, podatek wynosi po zaokrągleniu 931 zł.  

Wojtek

Dzięki za szybką reakcje!

Od razu przyszła mi na myśl teoretyczna sytuacja. Jeśli ktoś zrobił zakup za 10 tyś złotych w 2010 i sprzedał akcje w 2020 za 20 tyś zł. to taka osoba w 2021 nie może odliczyć prowizji za zakup od dochodu? W międzyczasie nie było żadnych transakcji, Nie wiem czy ma tutaj zastosowanie zastosowanie zasada 5 lat liczenia strat.

Ostatnio edytowano 10 miesięcy temu przez Wojtek
Wojtek

A jeśli w 2011 ktoś taki zrobił tak jak napisałeś, że koszt zakupu zakwalifikował jako stratę?

Wojtek

Dzięki! O ile taka sytuacja jest rzadkością to fakt, że tej straty nie możemy odpisać jest bardzo niekorzystny.

Bartek

Myślę, że to tylko kwestia czasu. Wszelkie ulgi są teraz na celowniku.

Patryk

Ja jednak nie zgodzę się z tą interpretacją. Prowizja za zakup akcji jest ewidentnie wydatkiem na nabycie akcji, a w myśl art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy wydatki na nabycie akcji stają sie kosztem dopiero w momencie ich sprzedaży. Więc taka prowizja nie powinna być rozliczana jako strata w momencie zakupu akcji, lecz jako koszt uzyskania przychodu (nastepującego w momencie zbycia akcji).

Potwierdza to np. poniższy portal zajmujący się księgowością:
https://ksiegowosc.infor.pl/abc/70028,Jakie-wydatki-moga-obnizyc-przychody-z-akcji.html

Do grupy kosztów pośrednich, nieprzypisanych do danej transakcji, a które są ponoszone przez podatnika w roku podatkowym, zalicza się przede wszystkim wydatki związane z maklerską obsługą rachunku. Są nimi: koszty prowizji, w tym od transakcji kupna sprzedaży związanych z prowadzeniem lub założeniem rachunku, koszty transferu czy zdeponowania papierów.

Wydatki na obsługę maklerską zalicza się jednak do kosztów uzyskania przychodu dopiero w momencie zbycia papierów wartościowych lub w momencie realizacji praw z instrumentów finansowych. Wynika to z tego, że w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych stosuje się metodę memoriałową. Oznacza to, że przychód z odpłatnego zbycia akcji następuje w momencie przeniesienia własności papieru na kupującego, nawet jeżeli faktyczna zapłata następuje w późniejszym czasie.

Wydatki te podlegają rozliczeniu za rok podatkowy, w którym dokonano zbycia tych papierów wartościowych

Ostatnio edytowano 10 miesięcy temu przez Patryk
Patryk

Dzięki za odpowiedź. Ja jednak nadal będę się upierał przy swoim- taką interpretację potwierdza np. poniższa prezentacja SII (slajd 9, przykład 2):
https://issuu.com/sii.org.pl/docs/optymalizacja_podatkowa?ff

Tym samym podejściem kieruje się też Michał Szafrański
https://jakoszczedzacpieniadze.pl/jak-rozliczyc-podatek-od-dywidendy-zagranicznej-i-zysk-na-akcjach-jaki-pit

Ostatnio edytowano 10 miesięcy temu przez Patryk
Krzysztof

Dzięki wielkie za artykuł Mateusz!

Jak widać wiele osób, w tym ja, rozpoczęło w tamtym roku przygodę z inwestowaniem nie sprzedając jednak żadnych aktywów, jak widzę, jest dyskusja co z tym tematem zrobić.

Wiem, że to bardzo roszczeniowe podejście z mojej strony, ale myślę, że byłoby super gdybyś dodał o tym temacie podrozdział gdy sprawa się ostatecznie wyklaryfikuje.

Jeszcze raz dzięki za całą Twoją pracę!
Pozdrawiam,
Krzysiek

kamil

Skoro nie jesteśmy pewni poprawności interpretacji samej ustawy, jeszcze raz pobrałem i przeliczyłem „na piechotę” historię transakcji z 2019r. z BOS i mBank, i porównałem z tym co dostałem od nich na PIT-8C za 2019. – Do kosztów uzyskania przychodu wliczone były tylko prowizje za zamknięte transakcje (zarówno prowizja zakupu jak i sprzedaży), prowizja za pozostałe transakcje zakupu nie była rozliczana.

„uproszczona” lista transakcji dla przykładu (z jednego roku):
1. zakup akcji A
2. zakup akcji B
3. zakup akcji C
4. sprzedaż akcji A
5. sprzedaż akcji B
W PIT-8C wystawionym przez maklera uwzględnione zostały prowizje za transakcje 1, 2, 4 i 5.
Do kosztów nie została doliczona prowizja transakcji 3.
Rozliczenie biura jest spójne z tym, co jest przedstawione w prezentacji SII.

Więc podobnie jak Patryk wyżej, nie mogę się zgodzić co do sposobu rozliczania prowizji za zakup akcji który przedstawiasz.
Ta prowizja powinna być rozliczona w momencie sprzedaży akcji a nie ich zakupu.

Oczywiście mogę się mylić, także zweryfikuj proszę jeszcze raz jak to powinno być 🙂

Krzysztof

Świetna robota, dzięki za dociekliwość i rzetelność!

Damian

Fajnie byłoby to też skorygować w podcastcie – od 8 min

Damian

Moje wyrazy uznania nad sposobem w jaki prowadzisz Blog.
Wtrącając odrobinę „prywaty” – przydałoby się kilka zdań wpisu – co zrobić w przypadku gdy broker (zagraniczny) pobiera opłatę od łącznego salda depozytów (np.Revolut). Czy można je zaliczyć w koszt , jeśli tak – to czy trzeba wyodrębnić te powiązane ze sprzedanymi akcjami (praktycznie niemożliwe do wyliczenia) ?

Patryk

Super, że udało się znaleźć ostateczne potwierdzenie tej kwestii. I dzięki za (kolejny) bardzo wartościowy artykuł na blogu- jak zwykle pełen przydatnej wiedzy.

Wojtek

@Inwestomat

Dobrze, że zaglądnałem spowrotem do komentarzy, bo powyższa sprawa została na nowo wyjaśniona 🙂

Dzięki wszystkim za odpowiedzi, bo jak widać nie tylko ja jestem w takiej sytuacji, że nic w tamtym roku nie sprzedałem 🙂

Piotrek

Kapitalny artykuł!

Piotrek

To jest ogromna przewaga tego bloga nad innymi. Bardzo merytoryczna społeczność i Twoja postawa wobec wszelkich uwag 😉

Piotrek

Tak, widziałem ten komentarz 😉

A z tym podejściem do wskazywanych błędów to bardzo różnie bywa. Jest to normalne też, że przy tak dużych tekstach i to napakowanych konkretami a nie laniem wody jakieś błędy się zdarzają. Ważne by je na bieżąco wyłapywać i poprawiać. Do rozliczania podatku jeszcze kilka tygodni, więc do tego czasu pewnie wszystko będzie już poprawione.

Piotrek

Życzę całej polskiej blogosferze takiego nieogarnięcia 😉

Stanisław

Świetne podsumowanie tematu!

A co z wymianą walut?
W przypadku użycia zagranicznego brokera robimy czasem przelewy walutowe, jak również przewalutowania na koncie brokerskim.

Piotrek

To się podłączę do tego pytania i trochę skomplikuje temat. Załóżmy, że mamy rachunek maklerski walutowy, np USD i kupujemy akcje lub ETFy w tym USD.
Złotówki na USD wymieniamy w kantorze internetowym (poza rachunkiem maklerskim). Rozumiem, że na potrzeby podatkowe kurs tej wymiany nikogo w US nie obchodzi – liczy się kurs z dnia poprzedzającego zakup / sprzedaż? (Załóżmy maklera bez PIT-8C). I jak z takimi kosztami, które mają miejsce poza rachunkiem maklerskim – też pewnie nie można ich uwzględnić?

Piotrek

ah to zaufanie Państwa do suwerena…
Dzięki bardzo za odpowiedź, wszystko jasne! 🙂

Piotr

A co z podatkiem od dywidendy w przypadku ADR np Gazprom na Giełdzie w USA. Przyjmuje stawki rosyjskie czy amerykańskie?

Grzegorz

Właśnie z gazpromem jest ciekawie. Mam w DM mBanku Gazprom i z dywidendy mi potrącili dokładnie 19,85% podatku. Dostałem dwie dywidendy i w obu taka sama konstrukcja. Skąd to się wzięło, to nie mam pojęcia.

Grzegorz

Ja mam ADR na spółki z UK. W UK podatek od dywidendy 0% broker degiro. Dywidenda wypłacana w kwocie brutto.

Grzegorz

Zgadza się. ADR wypłacił cała dywidendę ze spółki bez doliczania podatku.

Dawid

Chciałbym się dopytać rozdziału „Przeliczenie dolarów na złote”, i zdania „kursy USD/PLN z dni roboczych poprzedzających każdą transakcję”. Rozumiem że chodzi o transakcje zakupu papieru wartościowego nie transakcji wymiany walut? Albo inaczej zapytam? Czy dzień przewalutowanie walut ma wpływ na rozliczenie podatkowe? Tzn. np. przewalutowywuje PLN po dogodnym dla mnie kursie w dniu X a dopiero np. po 6 miesiącach zakupuje papier wartościowy. czy jest to bez znaczenia? Czy to oznacza że zysk na samych kursach walut nie jest opodatkowany? A jeżeli jest to rozumiem że musze uwzględnić osobne obliczenia zysków/star (walut/papierów wartościowych)? 

Dawid

Anuluje pytania – widzę że padły wyżej!

Adam

Hej,

Mam konto w Degiro i zastanawiam się czy w jakikolwiek sposób muszę rozliczać podatek od zmiany ceny Funduszu Pieniężnego. Cała gotówka w Degiro jest w niego inwestowana, ponieważ w Holandii domy maklerskie nie mogą przetrzymywać gotówki klientów. Siłą rzeczy cena takiego funduszu cały czas się zmienia i nie mam pojęcia czy jakkolwiek wpływa to na podatek.

Pozdrawiam,
Adam

Greg

Pozwolę sobie dołączyć do wątku. Ten fundusz to przynosił tylko straty. Piszę w czasie przeszłym, bo zostałem przeniesiony na konto we Flatex Bank – które również przynosi straty, bo jest oprocentowane -0,5%. Jednak o ile saldo nie przekracza 2500 EUR, Degiro kompensowało/kompensuje stratę. Mówimy o groszowych kwotach, około 3 EUR kwartalnie. I teraz: czy ja mam od tego zapłacić podatek? Na logikę nie, bo saldo operacji jest zerowe – ale zdaję sobie sprawę, że w kwestiach podatkowych klasyczna logika nie obowiązuje. Tak czy tak tej wersji się trzymam.
Ja jestem zarejestrowany na niemieckiej stronie Degiro (bo chcę mieć EUR jako walutę rozliczeniową). Jeżeli Adam jest na stronie polskiej i fundusz jest wykazywany w PLN, to robi się jeszcze ciekawiej. Mimo iż fundusz w EUR traci, to w przeliczeniu na PLN może rosnąć. Czyli należy się podatek? Ale ile? Tam nie ma zakupu jednostek uczestnictwa, jest tylko informacja, że wczoraj to było tyle, a dzisiaj tyle. Bardzo możliwe, że po paru piwach dałoby się to rozpracować, tyle że wartość wypitego piwa wielokrotnie przekroczyłaby kwotę, od której ewentualnie należałoby odprowadzić podatek.
Mateusz, nie oczekuję od ciebie rozwiązania podniesionych kwestii. Nie musisz się znać na kwestiach z pogranicza patologii i absurdu – za co innego cię cenimy.

Przemysław

Zawsze można poprosić o indywidualna interpretacje podatkowa .
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-podatkowa-interpretacje-indywidualna

Adam

Co do konta, to wszystkie konta Polskie w DeGiro prowadzone są w EUR i wpłacając PLN są one w nocy konwertowane na EUR. Fundusz, w który DeGiro inwestuje to „EUR Cash Fund FundShare”.

Od września 2020 do dziś „Konwersja funduszu gotówkowego” czyli operacja jego sprzedaży lub kupna została wykonana u mnie 11 razy (pewnie dlatego, że cyklicznie wpłacam do DeGiro pieniądze) z czego 1 raz zmieniła się cena funduszu, o -0,02 EUR.

Z tego co widzę DeGiro zrekompensowało mi te 2 centy 😉 Jeśli ma to tak wyglądać w następnych latach, to nie będę się tym podatkiem przejmował. Gorzej, jeżeli fundusz zacznie generować zysk, bo wtedy pojawi się podatek.

Piotr

Bardzo dobry artykuł. Przyda się jeszcze nie raz. Wielkie dzięki 🙂

Chciałbym dopytać jedną rzecz. Testowałem przez kilka miesięcy Finax, ale zrezygnowałem i z tego co czytam na ich stronie to dostarczają oni PIT/ZG.

Nie pobierali żadnych prowizji, więc nie ma dodatkowych kosztów uzyskania przychodu. Czy w takim przypadku powinienem uwzględnić przewalutowanie z EUR na PLN, czy druk PIT/ZG jest już ostatecznym, który mogę złożyć?

Jeśli nie, to z tego co napisałeś, jeśli wpłaciłem PLN1 (Finax przewalutował z PLN na EUR), wypłaciłem PLN2 (po przewalutowaniu Finax z EUR na PLN), to dochodem NIE jest zwykła różnica między PLN2-PLN1, gdyż wartości te nie są liczone według kursów NBP z poprzedniego dnia roboczego. Dobrze rozumiem?

Pozdrawiam,
Piotr

Piotr

Wysłałem do nich maila celem potwierdzenia.

Mateusz, jak w Twojej roadmapie wygląda rozliczenie podatku od sprzedaży walut?

Pozdrawiam,
Piotr

Tomasz K.

Z tego co wiem, to Finax pierwszy raz będzie wysyłał do polskich klientów w tym roku coś na kształt PIT-8C za zeszły rok. Ma to być maksymalnie podobne do tego, co dostajemy z polskim domów maklerskich i ma ułatwić rozliczenie. Od Michała Szafrańskiego słyszałem deklarację, że będzie współpracował przy tym procesie, więc jestem spokojny, że będzie to zrobione dobrze:-)

Tomasz K.

Wydaje mi się, że wszystkie 10 ETFów, z których korzysta Finax są z jednej niemieckiej giełdy Xetra. Między innymi dzięki temu oni minimalizują swoje koszty. Korzystają z:

EUR obligacje korporacyjne   DBX EUR CORP 1C   (XBLC.GR)
EUR obligacje wysokodochodowe   DBX HY BOND EUR   (XHYA.GR)
Globalne obligacje rządowe   DBX G GOV EUR 1C   (DBZB.GR)
Obligacje rynków rozwojowych   UBS EM SVRGN EUR   (FRCK.GR)
Spółki rynków wschodzących   ISHR CORE EM IMI   (IS3N.GR)
UE duże firmy   Stoxx Europe 600 UCITS ETF (DR) 1C   (XSX6.GR)
UE małe firmy   DBX EU SMALL 1C   (XXSC.GR)
USA duże firmy   Core S&P 500 UCITS ETF   (SXR8.GR)
USA małe firmy   Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF   (ZPRR.GR)
USA średnie firmy   SPDR S&P 400 MID   (SPY4.GR)

Zatem powinno to być ogarnięte jednym dokumentem ala PIT-8C.

Konrad

Cześć Mateusz,

No tym wpisem rozwaliłes system, szacun 😉
Mam 2 krótkie pytania bo chyba coś źle rozumuje ?!

1)nie mogę się doliczyć jak Ci wyszło:
384,58 zł (część dywidend zagranicznych, która nie została opodatkowana u źródła)
2) w drugim przykładzie odliczania strat pokazujesz możliwość jednorazowego odliczenia 80% strat — do tej pory myślałem że można odliczyć max 50%. Czy to kwestia mojego wyboru ?
Pozdrawiam

Konrad

Hej Mateusz,

Wszystkie wyliczenia mi się zgadzają poza tym 384,58 zl ?!
Jak policzę dywidendy z IEDY 114,92 zł + 146,35 zł + te z GE 7,88zł + 7,77zł to razem daje 276.92 czyli brakuje mi jeszcze 107.66 zł do poprawnego wyniku ?!

Mateusz

Wszystko spoko, tylko uwaga techniczna: podatki od dywidend zagranicznych podajemy w pełnych złotych. Wynika to z przepisów Ordynacji podatkowej. O ile dochód, przychód i koszty co do grosza w przypadku transakcji kupna-sprzedaży akcji to podatek zawsze zaokrąglamy do pełnych złotych. Ponadto nie wolno zaokrąglać kursów walut. Polskie złotówki również uwzględnia się do 4 miejsc po przecinku.
Z pozdrowieniami, dobry wpis! 🙂

Agata

Panowie podatek od dywidendy zagranicznej zaokrąglamy zawsze w górę? Czy według zasady 0,1,2,3,4 zaokrągla w dół a 5,6,7,8,9 w góre?

Piotr

Cześć Mateusz!
Czy każda przeliczona na PLN wartość dywidendy (pojedynczej operacji) która ma >2 miejsca po przecinku powinna być zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku jeszcze przed operacją sumowania wszystkich operacji dywidend? Czy może sumujemy PLN z 4 miejscami a potem dopiero zaokrąglam do 2 miejsc?

Przykład. Wypłacone dywidendy już po przeliczeniu na PLN po odpowiednim kursie:
6,2061588
2,65930524

Sumujemy je tak jak są, wychodzi 8,86546404, czyli 8,87 po zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

Drugi sposób to zaokrąglenie każdej z tych operacji jeszcze przed sumowaniem:
6,2061588 -> 6,21
2,65930524 -> 2,66

Suma wychodzi: 8,87, czyli taka sama, ale przy dużej ilości takich operacji może wyjść różnica.

Który sposób powinno się stosować?
Dzięki

Piotr

Dzięki za odpowiedź. Chyba tego nie wydedukowałem z wpisu bo była mowa o zaokrąglaniu do pełnych PLN a i wszędzie operujesz na kwotach z max 2 miejscami po przecinku.

Mam nadzieję, że w niedługim czasie pozbędę się ETFów typu dist i problem mi się rozwiąże, a póki co zaokrąglę dopiero po sumowaniu 😀

Miłego dnia 🙂

Artur

Dziękuję za ten wpis (i za wszystkie poprzednie). Bardzo doceniam Twoją pracę!

Chciałbym zobaczyć jak będzie się zmieniać w czasie liczba wyświetleń tego wpisu. Obstawiam dramatyczny wzrost zainteresowania pod koniec kwietnia 🙂

Adam

Witam. Czy jeśli dostanę PIT 8C i go nie rozliczę tz. nic z nim nie zrobię to czy zostanie on automatycznie rozliczony przez US i czy ja muszę coś potwierdzać w takim przypadku.

Adam

Dzięki za odpowiedź

Łukasz

Hej Mateusz,

Dzięki za update, wynika z tego że kupując teraz akcje/ETF niedywidendowe i trzymając ileś tam lat nie rozliczamy w ogóle PIT o ile nie wykonujemy żadnych innych ruchów, bo rozumiem że wpływające dywidendy tylko te od zagranicznych ETF rozliczamy nawet jeśli nie było sprzedaży w danym roku podatkowym.

Konrad

Cześć Mateusz,

Podatek do zapłaty czyli 612zł wyszedł mi poprawnie licząc trochę inaczej także jest super 🙂
Chyba doszedłem do Twojego wyliczenia 384,58 zł (część dochodu z dywidend zagranicznych, która nie została opodatkowana u źródła) ale sam nie wiem jak to się udało …
114,92 + 146, 35 IEDY , 1,65 + 1,63 GE , 120 CEZ — poza IEDY te wartości to około 21% kwot dywidendy czyli tyle ile stanowi 4% z 19% :)))

Pozdrawiam

Konrad

Dużo nie , trzymam się Irlandii jak niepodległości 🙂 ale dzięki temu już widzę że narazie odpuszczę sobie Exante i spółki /Etf zza oceanu mimo iż dają mega wachlarz możliwości to za dużo zabawy z tym jest …

Robert

Witam bardzo dobre opracowanie. Mam jednak dodatkowe pytanie. Czy od dywidendy zagranicznych nie trzeba dodać dodatkowego PIT ZG? A jeżeli dywidenda i sprzedaż akcji będzie dla tej samej firmy to czy można zsumować na jednym PIT ZG?
Mam taką sytuację, że biuro zamieniło mi akcje na gotowke, bo firma została wycofana z giełdy i kapitał procentował co miesiąc (procenty są w wyciągu w pozycji dywidenda)
Pozdrawiam

Grzegorz

Z tego, co wiem, to PIT ZG służy w tym przypadku do zgłaszania zysków z zagranicznych giełd. Na każdy _kraj_ giełdy masz osobny formularz ZG. Czyli na NYSE i NASDAQ wystarczy jeden formularz.
Do zagranicznych spółek na GPW nie podajesz ZG, do zagranicznych spółek z innych giełd to tak.

Przemysław

Nie poruszyłeś tematu innych kosztów. Wg mnie kosztem uzyskania przychodu są także abonamenty w takich narzędziach jak usstocks , seeking alpha, biznes radar, stockwatch itp Co jeszcze można odliczyć ? Książki o tematyce giełdowej ?

Kamil

Mateusz,
na początek wielki szacun, za to co robisz – jest to zdecydowanie najbardziej treściwy blog odnośnie inwestowania. To, że czytelnicy wynajdują różne rzeczy pokazuje tylko jak wielka siła jest w czytelnikach i to, że nie czytają bezwiednie artykułu tylko czujnie i sprawdzają wszystkie informacje
Pytanie moje jest takie – o ile jak kupujemy normalnie akcje to jest wszystko okej (bo możemy je sprzedać w każdym momencie etc), ale co ze sprzedażą akcji, które kupuje się / dostaje w ramach ESOP (akcjonariatu pracowniczego), gdzie najczęściej oprócz akcji za które płacisz dostajesz pakiet akcji „gratisowych”, (musisz trzymać te akcje minimum rok) i później jak rozliczyć ich sprzedaż przez zagranicznego brokera? Zapisując się na akcje płacimy po ustalonym kursie z danego dnia a akcje są przypisane dopiero po jakimś czasie (ponad miesiąc) – wtedy liczy się faktycznie poniesiony koszt akcji – w PLN czy przeliczony po kursie NBP z D-1 od przypisania czy zapłacenia za akcje(zwykle klika dni mija i kurs akcji może się wtedy zmienić))
No i ostatnia rzecz – czy od zagranicznego brokera można przenieść akcje (oczywiście tylko te, które można sprzedać) do polskiego brokera?

Agata

Cześć Mateusz,
U mnie jest taka sytuacja, że wszystkie akcje jakie mam to kupiłam w 2020 i nic nie sprzedałam. Dywidenda z polskich spółek rozliczona automatycznie przez biuro – także z tym nie ma problemu. Kłopot rozpoczyna się ze spółką Asbis, która jest zagraniczna. U źródła pobrało 0%, także ja muszę zapłacić 19%. Jeśli mam swojego księgowego to wystarczy, że napiszę mu ile dostałam dywidendy w dolarach, kurs z dnia poprzedzającego i tyle? Czy jednak musze sama wypełnić ten fragment PITu i mu przesłać? Druga sprawa to to, że dzień dywidendy był ustalony przez spółkę na czwartek, a ja dostałam pieniądze na konto dopiero w piątek. Czyli dzień poprzedzający liczę od czwartku czyli środa, zgadza się?
Dziękuje za włożoną pracę w bloga i podcast, dostałam polecenie i na pewno zostanę tu na dłużej 😉

Wiktor

Siemanko!

Czy finalnie w PIT38 muszę jeszcze dopisać koszt prowizji transakcyjnej za zakup/sprzedaż akcji? U mnie w ING wynosi to 0,39% opłaty transakcyjnej.
Muszę teraz sprawdzać i sumować prowizję jakie zapłaciłem w 2020r?

Miłego wieczoru 😉

Kryst

Cześć Mateusz,
przeczytałem całość wraz z komentarzami, ale brakuje mi odpowiedzi na jedno ważne dla mnie zagadnienie. Kupuję akcje firmy w której pracuje na giełdzie niemieckiej i raz w roku jest wypłacana dywidenda z potrąconym podatkiem na poziomie 26,375%. Broker jest zagraniczny więc nie dostaję żadnych rozliczeń rocznych. Czy skoro jest to podatek przekraczający polską stawkę 19% to jest konieczność uwzględniania tego w PIT-38? Jeżeli tak to w jaki sposób żeby nie płacić podwójnie?
Z góry dziękuję za sugestie.

Kryst

Dzięki za odpowiedź. Chciałbym doprecyzować:
=> pole 45 to podatek od dywidendy 19% przeliczony zgodnie z kursem na dzień przed wypłatą.
=> pole 46 to odprowadzony podatek za granicą który nie może być większy od 19% czyli to ta sama kwota jak pole 45.
=> pole 47 to różnica czyli zero.
A co z nadwyżką czyli różnica pomiędzy 26,375% a 19%? Broker nie pobiera 15% bo wtedy bym dopłacił 4% i wszystko proste. Pobrany podatek jest wyższy a nie mogę tego odzyskać w PIT-38. Czy jest na to jakiś sposób?

Piotrek

Hej Mateusz,
jesteś tego pewny? Mój komentarz bazuje na informacjach regularnie pojawiających się na grupie fb Dividend Kingdom, że jak umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania mówi o 15% to tylko tyle można wpisać w PIT, a „brakujące” 4% trzeba dopłacić. Nawet jak realnie zapłaciło się 26,375% czy 30% jak w USA. Podobno skarbówki nie interesuje, że zapłaciliśmy więcej, skoro powinniśmy zapłacić 15%.
Tak jak mówię, bazuje na tym co wielokrotnie się tam pojawiało, też uważam to za absurd, ale pewnie nie byłby to pierwszy (ani ostatni) absurd w polskich podatkach.

Piotrek

Niestety linkami nie pomogę. Pamiętam tylko, że wielokrotnie pojawiała się dyskusja na temat tego, że US nie interesuje ile podatku realnie zapłaciliśmy ale ile wynika z tej umowy. Głównie z racji podatkowych mocno pilnowałem, by w moim pierwszym giełdowym roku rozliczenie było tylko z polskich spółek i jednego polskiego brokera, a wszelkie zagraniczne dywidendy (jedna spółka z GPW i ETFy wrzuciłem w IKZE).
Możliwe nawet, że w przypadku Niemiec masz racje. Na pewno w przypadku USA mimo 30% z polskiego maklera to trzeba „brakujące” 4% dopłacić.

Piotrek

https://www.facebook.com/groups/usstocksvip/permalink/699494840458852
Takie coś znalazłem na grupie. Biorąc pod uwagę kto się wypowiada w pierwszym komentarzu (Kamil i Bartek) to dość sprawdzone źródła jeżeli chodzi o inwestowanie dywidendowe, aczkolwiek jak wiadomo nie ma tutaj 100% gwarancji, co też sam Kamil napisał 😉

Piotrek

Czytałem kiedyś tą dyskusję. Nie chce się tutaj wdawać w obrońcę skarbówki, ale jak dobrze rozumiem, te nadmiarowe 15% to problem na linii „my” a skarbówka z USA i to teoretycznie naszym zadaniem byłoby domagać się od skarbówki USA zwrotu nadpłaconego podatku. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, to nie wina naszej skarbówki, że zapłaciliśmy za dużo.. (sam nie wierzę, że to piszę i aż mnie skręca).

Na stronie SII znalazłem coś takiego, punkt 1 i 2 dotyczy problemu z podatkiem zagranicznym: https://www.sii.org.pl/12907/podatek-gieldowy/wszystko-o-podatku-gieldowym/5-najwiekszych-problemow-przy-rozliczeniu-podatku-od-dywidendy-ze-spolek-zagranicznych.html

Ogólnie jak czytałem te rozkminy na Dividend Kingdom to są dwie szkoły:

 • płacić podatek w różnicy między 19% a umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (czyli w omawianych przypadkach 4%)
 • opierać się na logice, że mamy zapłacić 19%, więc skoro poszło więcej to już nic nie należy płacić

Osobiście bliżej mi do pierwszej szkoły, ale to dlatego że nauczyłem się już, że polskie prawo, a szczególnie prawo podatkowe nie ma nic wspólnego z logiką 😉

Piotrek

Dorzucę jeszcze coś takiego, co właśnie znalazłem:
http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/Documents/MarketGuide/Niemcy.pdf
Od strony 22 jest opisane opodatkowanie dywidend, a także na kolejnych stronach procedura zwrotu nadpłaconego podatku. Chociaż nie jestem pewny, czy to dotyczy takich zwykłych akcjonariuszy niemieckich spółek czy to jednak coś innego jest…

Piotrek

Nie taka była moja intencja 😉 I choć śledztwo w tej sprawie może być ciekawe, to obawiam się, że pula zainteresowanych może być mocno ograniczona.

Piotrek

Nawet mam grafikę tytułową:comment image

Kryst

Mateusz, Piotrek,

dziękuję za zagłębienie się w ten temat. Mam tego świadomość, że to niszowe zagadnienie, które większości nie interesuje. Tym bardziej doceniam! 🙂
Dla Brokera wypełniałem Tax Form ze wskazaniem rezydencji podatkowej w Polsce. Jak widać to nie jest wystarczające bo i tak pobierają 26,375%.

Widzę, że mam kilka opcji:
=> bezpieczna – dopłacić 4% i mieć święty spokój, ale rozwiązanie najmniej korzystne podatkowo.
=> logiczna [choć jest ryzyko że nie dla US] – wykazać dywidendę w zeznaniu rocznym, ale też uwzględnić że całość podatku została pobrana przez niemiecką skarbówkę [nadpłata nie do odzyskania].
=> pracochłonna – kombinować z próbą odzyskania podatku w Niemczech i wtedy odprowadzić 19% w Polsce [na pierwszy rzut oka wygląda skomplikowanie i pytanie czy poświęcony czas rekompensuje potencjalną oszczędność]. Efekt korzystniejszy niż w wariancie bezpiecznym o 11,375pp.

W weekend się na spokojnie zastanowię co z tym dalej zrobić.Kusi mnie zostać przy opcji logicznej i zobaczyć co z tego wyniknie skoro nie jestem w stanie poprzez Tax Form obniżyć podatku do 15%.

Dzięki jeszcze raz za pomoc!

Przy okazji Mateusz jestem pod wrażeniem Twojego entuzjazmu i wnikliwości w poruszanych tematach.

Ostatnio edytowano 10 miesięcy temu przez Kryst
Kryst

Mateusz,

Dzięki za sprostowanie! 🙂 Teraz mam już w głowie pełen obraz sytuacji.

Opcja pracochłonna najkorzystniejsza podatkowo tylko pytanie czy czas na to poświęcony jest wart odzyskanej kwoty, ale to już pytanie do siebie samego 🙂

Pozdrawiam
Kryst

Dominik

Ja bym wolał jednak zostać przy interpretacji że płacimy wszystko i finito jak jest powszechnie. Zaraz rozgrzebiesz i będzie już kolejny dokument do wypełniania i mina na innych ,bo będzie „dobra zmiana”.

Dodatkowo ile się odzyska dywidenda to np. 2.5% z 20000 to 500 Euro czyli 7,375% mamy ponad 19% zatem strata 36.75 Euro. Może wtedy ma to sens, tylko nikt chyba normalny nie inwestuje tyle na niemieckiej giełdzie jako Polski rezydent ,bo ma wtedy firmę do inwestowania. A nagle przy inwestowaniu np. 5000 Euro na Niemieckiej giełdzie nie uśmiecha się mi i innym czytelniką bawić w odzyskiwanie kilku Euro. Za dużo zabawy za mała korzyśc.

Ostatnio edytowano 9 miesięcy temu przez Dominik
Grzegorz

Ja znalazłem taką oto interpretację https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/ippb2-415-634-12-2-mk-pismo-wydane-przez-izba-skarbowa-w-184696896 wynika z niej że tych 4% nie trzeba dopłacać

Hyman

To chyba logiczne, że polski ustawodawca nie będzie wymagał dopłaty podatku w związku ze zwrotem z zagranicy skoro *nigdy* nie było żadnego zwrotu.

Jeśli ktoś inwestuje przez polski DM to taki zwrot nie jest nawet możliwy ponieważ papiery są na rachunku zbiorczym w KBC a formalnym właścicielem jest polski DM który dopiero sam rozlicza papiery na klienta. Żaden certyfikat tu nie pomoże

Łukasz

Cześć Mateusz,

Zastanawia mnie gdzie można sprawdzić ten „dzień wypłaty dywidendy” dla ETF typu IEDY czy IASP ?
Sprawdzałem na justETF jest tylko podział na miesiące, wszedłem na stronę Ishares też nie ma …
Rozuzumiem że bierzemy kurs waluty z dnia poprzedzającego ten własnie dzień ?
Dziękuje

Piotrek

comment image
A nie będzie to Payable date? Wzorując się na ETFach, które mam u siebie, to dywidenda pojawiała się zwykle w Payable date lub 1-2 dni robocze później.

W przypadku ETF ishares tabelka ta jest dostępna na stronie ETFa po lewej. Po otwarciu tabelki trzeba w jej opcjach dodać brakujące kolumny. comment image

Piotrek

Bo domyślnie to jest kolumna ukryta… Google pewnie zaciąga tą małą tabelkę ze strony ETFa, a dopiero po wejściu w tą tabelkę można zmienić ustawienia i wyświetlić brakujące kolumny. Na górze strony ETFa jest też opcja pobrania danych w Excelu (zielony guzik Download) i tam też są wszystkie te informacje.

Piotrek

Ja na razie mam tylko w ramach IKZE. Dopiero w tym roku planuje wprowadzić zagraniczne akcje / ETFy na zwykłym rachunku maklerskim, ale obecnie jestem na etapie szukania nowego rachunku maklerskiego, raczej zagranicznego (pomijam, że na mBank mam „focha” za ich działania z limitem IKZE) 😉

Piotrek

W poniedziałek składałem i wczoraj mi potwierdzili że jest okay. Szkoda tylko, że w systemie dalej będzie widoczny mniejszy limit, więc nie będzie się dało podejrzeć ile się wykorzystało. Mają za to być widoczne te dziwne wpłaty przez zbiorcze konto.

Łukasz

Mateusz,Piotrek
Dziękuję, bo na rachunku mam [Historia finansowa] gdzie jest dzień w którym nastąpiło zaksięgowanie środków z dywidendy na rachunku maklerskim.
Czy to jest ten dzień ?

Tomasz K.

Dziękuję Mateuszu, kolejny świetny artykuł:-) Przyda mi się, bo coś tam w tym roku małego będę musiał rozliczyć po raz pierwszy:-) Do tej pory korzystałem jedynie z IKZE i IKE i się tym nie martwiłem. Teraz będzie to dużo łatwiejsze.

Przyznam, że nie do końca czytelne jest dla mnie to zaokrąglanie w górę (? no właśnie „w górę” czy do jedności/całości?). Wczytałem się we fragment o CEZ i jednak kumam dlaczego jest 22, a nie 23 zł:-) Jednak dalej jest „Ważne: sumaryczne kwoty podatku zapłaconego za granicą oraz podatku należnego należy zaokrąglić do pełnych złotych w górę, czyli tak jak zrobiłem to w tym przykładzie.” (pod koniec punktu 3.6 artykułu).

Było 108 zł (pole 45 części G formularza PIT-38). Dochodzi teraz:
1. Dywidenda z ETF-a IEDY.UK 21,83 zł, czyli 22 zł.
2. Dywidenda z GE (General Electric) 0,32 zł, czyli 1 zł.
3. Dywidenda z ETF-a IEDY.UK 27,81 zł, czyli 28 zł.
4. Dywidenda z GE (General Electric) 0,31 zł, czyli 1 zł.

W PIT-38 w polu 45 =108+22+1+28+1, czyli 160 zł, a wpisałeś 161. Coś tu się nie zgadza? W polu 46 dochodzi 1,18 zł zaokrąglone do 1 zł i 1,17 zł zaokrąglone też do 1 zł (czyli do jedności, a nie w górę). Razem 88 zł w polu 46. Czy dobrze przypuszczam, że zaokrąglamy w górę jak jest poniżej 0,5 zł (żeby nie było zera), a w pozostałych przypadkach (większych kwot) normalnie do jedności (zgodnie z zasadą, że poniżej 0,5 w dół, a równe lub więcej w górę)?

Tomasz K.

Aha! Teraz się zgadza, dzięki! Czyli mamy dywidendy z ETFa i GE łącznie 276,92 zł, czyli 277 zł. Z tego należny podatek, to 52,63 zł, czyli 53 zł. Wcześniej było 108 i teraz 53 zł daje 161 zł, które jest na zrzucie:-) Dziękuję za wyjaśnienie. Nie było to takie oczywiste, a zmienia nieco wynik. Niby mógłby być podatek ustalany od każdej wypłaconej dywidendy oddzielnie, a nie od sumy. Ale skoro takie są zasady, to rozumiem.

Piotrek

Cześć Mateusz, linijka nr 2 jest sprzeczna z linijką nr 3 😉
Najpierw piszesz o zaokrąglaniu w górę, czyli np kwotę 1,23 -> 2
A potem zwykłe zaokrąglanie czyli 1,23 ->1, ale już 1,54 -> 2.
Która wersja jest poprawna? 🙂

Krzysztof

Dzięki za super artykuł.

Mnie zastawia podatek od dywidendy dla CEZ. Nie powinno być tak jeśli otrzymaliśmy 570 zł dywidendy na konto. A ta dywidenda jest już pomniejszona o 15% podatek u źródła, to całkowita kwota dywidendy do opodatkowania powinna być większa o te 15%?
Czyli:
570*100/85 = 670,58 zł
15% * 670,58 = 100,58 zł
4% * 670,58 = 26,82 zł

Pzdr.

Krzysztof

Dzięki wielkie za rozjaśnienie!

Jeśli można jeszcze jedno pytanie mam konto eMakler w MBanku i na nim ETF na S&P500 notowany w USD, który dystrybuuje dywidendy (rezydentura Irlandia). Przelew przychodzący w historii konta mam w zł. Mogę po prostu od kwoty przelewu obliczyć 19%? Czy muszę sprawdzić jak dokładnie była dywidenda i przeliczyć po kursie z dnia poprzedniego?

Z góry dzięki!

Krzysztof

Dzięki za pomoc 🙂

Grzegorz

Sprawdź historię finansową emaklera i tam masz dokładnie napisane, jaka była dywidenda brutto i jaki kurs USD. Różnica to potrącony podatek.

Piotrek

Kurs USD podany w historii jest bezużyteczny w kontekście podatków 😉 To jest informacja jak wyliczono Twoją dywidendę w PLN, ale do celów podatkowych trzeba wziąć oficjalny kurs NBP z dnia poprzedzającego wypłatę dywidendy (również to może być inna data niż data wpłynięcia na konto)

Dawid

Czy w pkt. 4.5 nie wkradł się błąd? Przecież IKZE nie podlega podatkowi belki, bo IKZE pomniejsza, a w przypadku przedterminowego wycofania się powiększa, podstawę naliczenia podatku dochodowego.
Więc o ile dla IKE ten rozdział ma sens, o tyle dla IKZE już nie.

Dawid

Nie jestem przekonany, że tak to działa. W 2020r. likwidowałem IKZE (w formie funduszy inwestycyjnych) i na konto dostałem pełną wartość rejestrów, bez pomniejszania o podatek belki. Oczywiście był na nich zysk.

Ostatnio edytowano 10 miesięcy temu przez Dawid
Piotrek

Tutaj zgadzam się z Dawidem. Przeszukuję Internet od kilkunastu minut i nigdzie nie ma słowa o zapłacie podatku belki przy zwrocie z IKZE. Wszędzie ta kwota widnieje jako „przychód z innych źródeł) i od całości (kapitał plus zysk) płacimy wg naszej stawki podatkowej:
https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/7571635/odliczenie+wp%C5%82at+na+IKZE.pdf
http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2017/01/zwrot-ike-ikze-koszty.html

I jeszcze jeden link: https://www.prawo.pl/podatki/likwidacja-konta-ikze-podlega-opodatkowaniu,23034.html

Ostatnio edytowano 10 miesięcy temu przez Piotrek
Piotrek

Do PIT wpisuje się całą kwotę zwrotu, czyli 100 000zł z Twojego przykładu, wpadasz w drugi próg podatkowy i płacisz od tego 32% 🙂

Piotrek

No tak, zysk jest cały czas opodatkowany, ale w przypadku IKZE może być opodatkowany w bardzo bolesny sposób, jeżeli wpadnie przez to w drugi próg podatkowy.

A co do wcześniejszej wypłaty to się w pełni zgadzam, szczególnie w przypadku IKZE. Mi się nawet ta „kara” przy wcześniejszej wypłacie podoba bo ustawodawca chroni moje środki… przede mną 😉 IKE też nie planuje wypłacać wcześniej, ale dobrze mieć taką możliwość bezbolesną na naprawdę czarną godzinę.

Piotrek

W ostatnim akapicie masz jeszcze info, że nic nie trzeba zrobić i otrzymuje się kwotę netto 😉

W takim przypadku obowiązek obliczenia i ściągnięcia należnego podatku leży po stronie domu lub biura maklerskiego, a otrzymana kwota wypłaty z rachunku będzie już kwotą netto. 

Osobiście przy IKZE dodałbym jeszcze to ostrzeżenie, że podatek płacimy zarówno od wpłat jak i zysków i można przez doprowadzić do sytuacji gdy odliczaliśmy wpłaty będąc w pierwszym progu, a od wszystkiego zapłacimy będąc już w drugim progu podatkowym.

Piotrek

Jest dobrze 🙂

Dawid

To ja jeszcze się wtrącę 😉
„W przypadku przedwczesnej wypłaty z IKZE, cała jej kwota doliczana jest przez nas do rocznego dochodu„.
Wycofywane środki powiększają kwotę przychodu, a nie dochodu. Tak jak pomniejszała przychód przy odpisach, tak po likwidacji przedwczesnej ten przychód powiększa.

Ostatnio edytowano 10 miesięcy temu przez Dawid
Robert

Cześć Mateusz
Jaki podatek jest pobierany od dywidendy spółki Unilever notowanej na giełdzie londyńskiej, przy założeniu że kupuję ją w ramach IK/IKZE. Chodzi mi czy bardziej opłaca się kupić taką spółkę przez IKE/IKZE czy przez zwykłe konto maklerskie.

Robert

Dziękuję za ekspresową odpowiedź.
Czyli generalnie brytyjskie spółki dywidendowe lepiej kupować przez IKE/IKZE, bo mam „0” podatku od dywidend. Czy oprócz brytyjskich, no i polskich spółek dywidendowych, są jeszcze jakieś optymalne podatkowo kierunki.

Szczepan

Kapitalniy artykuł! Bardzo cenię za wysiłek i wiedzę.

Tylko drobne uwagi. Serdecznie proszę aby ktoś jeszcze zweryfikował czy nie napisałem bzdur.

1. PIT/ZG składamy dla każdego państwa, a nie każdej giełdy. Jeśli handlowaliśmy na giełdzie w Nowym Jorku oraz na giełdzie w Chicago to wykazujemy przychody w jednym załączniku PIT/ZG dla Stanów Zjednoczonych.
2. Dywidendy zagranicznej nie trzeba wykazywać w PIT-38. Można to zrobić również w PIT 36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-39 (możliwe że jeszcze jakiś formularz pominąłem). Przydatne jest to wtedy gdy zainkasowaliśmy jedynie dywidendy a nie sprzedawaliśmy żadnych zagranicznych papierów wartościowych. Czyli jeśli jesteśmy etatowcem to wystarczy dopisać naszą dywidendę do PIT-37. W broszurze informacyjnej będzie wskazane które to pole z przeznaczeniem „z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”.

Ostatnio edytowano 10 miesięcy temu przez Szczepan
Tomasz

Bardzo pomocny tekst, wielkie podziękowania za pracę włożoną w jego przygotowanie. Mam od razu pytanie: Czy znany jest przypadek, w którym przeciętny mały polski inwestor został wezwany do US w celu złożenia wyjaśnień związanych z opodatkowaniem otrzymanych dywidend zagranicznych? Brak takich przykładów nie zwalnia nas oczywiście z obowiązku przestrzegania prawa. Jestem po prostu ciekaw, jak wygląda praktyka Urzędów Skarbowych w tym zakresie. Np. czy i w jakiej wysokości nakładane są kary za nieprawidłowe rozliczenie podatku?

Ostatnio edytowano 10 miesięcy temu przez Tomasz
Tomasz

Nie, nie kusi mnie, żeby nie płacić. Zastanawiam się tylko, jak w praktyce będzie wyglądała rozmowa z p. Grażynką z US o rozliczeniu 5 złotych różnicy w podatku od dywidendy od ADR spółki rosyjskiej notowanej na NYSE w związku z pomyłką w dacie przeliczenia rubli na dolary według kursu NBP.

Tomasz

I jeszcze jedno pytanie – polskie biuro maklerskie podaje wysokość otrzymanych przeze mnie dywidend zagranicznych w złotówkach, mimo to muszę przeliczyć je samodzielnie według kursu NBP z danego dnia. Czy to samo nie dotyczy wszystkich transakcji kupna/sprzedaży (w PIT 8, jak rozumiem, biuro maklerskie korzysta z tabeli własnych kursów walutowych, nie z kursów NBP)?

Artur

A co dzieje się, gdy D-1 to niedziela lub święto (np. 27.12.2020)? Wtedy cofam się do pierwszego dnia, dla którego jest dostępny kurs NBP (w tym przypadku dopiero 24.12.2020)?

Robert

Hej,

Mam pytanie o WHT z zagranicznych transakcji. Wszędzie w internecie (także w powyższym wpisie) jest napisane o WHT, który pobiera kraj, w którym inwestujemy – ale rzecz tyczy się tylko dywidend.

A czy jest coś takiego jak WHT od zysków kapitałowych (w końcu inwestując polskie aktywa zapłacimy 19% zarówno od dywidend jak i od zysków kapitałowych)?

Zastanawiam się np. nad zakupem ETF na złoto poprzez IKE i myślę czy będzie jakąkolwiek różnica podatkowa pomiędzy 4GLD (Niemcy) a SGLN (Irlandia). Złoto i tak nie płaci dywidend, więc kierowanym się opłata TER i wybrał 4GLD. Jedyny problem to właśnie ewentualne różnice podatkowe – a podatki w Niemczech są problematycznie wysokie – no ale jeśli w obu przypadkach nie ma WHT, a przez IKE nie ma podatku Belki to zapłacę 0%.

Czy dobrze myślę?

Pozdrawiam!
Robert

Robert

Hej,

Dzięki, to wyjaśnia sprawę!

Co do kwestii, które poruszyłeś, oczywiście zgadzam się z Tobą. Póki co mój portfel wygląda mniej więcej tak: 45% obligacje detaliczne, 15% gotówka, 30% akcje PL, 10% akcje rynków rozwinietych (oczywiście nie wszystko przez IKE).

Teraz moim celem jest dywersyfikacja walutowa, bo jednak za dużo Polski, a złoto wydaje się do tego optymalne.

Akcje stają się coraz droższe (także PL i inne EM), więc zastanawiam się co robić jak będą dalej rosły i wymyśliłem złoto – tym bardziej że jeśli będzie trwała hossa, to PLN może się umacniać a złoto spadać, więc stanie się bardziej atrakcyjne.

A jeśli jednak doczekamy się korekty to zamierzam zwiększać ekspozycję na akcje.

Odrębna kwestia to czy opłaca się wykorzystywać limit IKE/IKZE akurat na złoto, ale Twoje wyjaśnienia stanowią argument za:).

Dzięki za odpowiedzoraz za ten i inne wpisy na blogu!

Robert