You are currently viewing Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF

Dowiedz się ile procent dywidendy zostawisz u źródła.

W tym bardzo technicznym wpisie podzielę się z Tobą informacjami o wysokościach podatku u źródła, które przetrzymują spółki i ETF-y rezydujące w kilkunastu najpopularniejszych miejscach na świecie. Wpis ten jest duchowym spadkobiercą bardzo popularnego artykułu „ETF (5/6) – Jak rozliczyć podatek z ETF-ów? Zyski i dywidendy„, który przeczytało dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób, a skomentowało kilkaset z nich. W piątej części cyklu o ETF-ach rozłożyłem na czynniki pierwsze sposób w jaki opodatkowane są dywidendy z ETF-ów, a dziś przedstawię Ci stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF. Ten tekst może okazać się niezwykle pomocny dla inwestorów skupionych na dywidendach, ale nie tylko dla nich, bo jego część dotyczy także ETF-ów rodzaju akumulującego.

Warto wiedzieć, że rezydentura funduszu ETF wpływa na wysokość podatku od dywidend, które ten otrzymuje ze swoich spółek portfelowych, a więc niezależnie czy jest on rodzaju accumulating czy distributing, opłacalność inwestycji w niego zależy od kraju jego rezydentury oraz tego w co inwestuje. Wpis zaczniemy od wyjaśnienia trzech poziomów opodatkowania z ETF-ów i przedstawienia sposobu prezentacji stawek podatku dla spółek i ETF-ów. Nie zabraknie też rozdziału o ETF-ach na obligacje oraz uwzględnienia maklerskich IKE i IKZE w porównaniu podatkowej opłacalności różnych wariantów inwestowania. Choć nie jestem mistrzem krótkiej formy to obiecuję, że wpis ten będzie tak zwięzły, jak to tylko możliwe, a jego sednem będą tabele podatkowe, które oddają stan na lipiec 2021 roku.

Podcast

W skrócie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile procent dywidendy pobiorą u źródła zagraniczne spółki i ETF-y z różnych krajów.
 • Inwestując w które ETF-y i spółki oraz przez które konta możemy oszczędzić na podatku najwięcej.
 • Do jakich aktywów konta IKE i IKZE opłacają się pod kątem podatkowym najbardziej.
 • Których kombinacji podatkowych unikać, by nie zostawiać 50% dywidend urzędom podatkowym.

Jak czytać ten wpis?

Do zrozumienia danych, które przedstawię w tym tekście polecałbym przeczytać lub odświeżyć sobie treść wpisu „ETF (5/6) – Jak rozliczyć podatek z ETF-ów? Zyski i dywidendy„. Będzie on świetną podwaliną pod zrozumienie ośmiu tabel podatkowych, które ułatwią Ci podjęcie decyzji, w które spółki lub ETF-y warto inwestować pod kątem nie przepłacania podatku od dywidend. Zacznijmy od najważniejszego, czyli od wyjaśnienia czym są trzy poziomy opodatkowania dywidendy z ETF-a, z czego tylko 2 z nich dotyczyć będą inwestowania bezpośrednio w spółki giełdowe.

Przypomnienie trzech poziomów opodatkowania ETF

Zwykle na blogu unikam jak ognia powtarzania treści, więc skrócę ten akapit do niezbędnego minimum. Oto wyjaśnienie czym są trzy poziomy opodatkowania zagranicznych dywidend:

 • Poziom 1 to podatek u źródła, który zapłaci fundusz ETF otrzymując dywidendę ze spółki lub odsetki od obligacji, które posiada w swoim portfelu.
 • Poziom 2 to podatek u źródła, który przechowa ETF, wypłacając dywidendę „zbiorczą” posiadaczowi swoich jednostek, a więc inwestorowi.
 • Poziom 3 to podatek końcowy, z którego należy rozliczyć się i zapłacić w państwie swojej rezydencji podatkowej.

W postaci diagramu wygląda to następująco:

Jak rozliczyc podatek z ETF Trzy poziomy opodatkowania ETFow1

Kilka ważnych ciekawostek o podatku u źródła:

 • Podatek 1 poziomu jest niezależny od podatku 2 i 3 poziomu. Z punktu widzenia polskiego urzędu skarbowego (lub jakiegokolwiek innego, jeśli podatkowo rezydujesz gdzie indziej) podatek 1 nie istnieje, bo to nie Ty go płaciłeś.
 • Podatek 1 poziomu można zredukować inwestując w fundusz o replikacji syntetycznej, czyli taki, który zamiast trzymania w portfelu fizycznych aktywów, inwestuje w sztucznie zbudowane indeksy, oparte np. na transakcjach SWAP. Poruszę to jeszcze pod koniec wpisu, ale musisz rozumieć, że wszystkie tabele dotyczą wyłącznie funduszy typu distributing o fizycznej replikacji portfeli.
 • Podatek 2 poziomu obniża należną wartość podatku 3 poziomu, ale tylko do kwoty uwzględnionej w ustawie o unikania podwójnego opodatkowania między krajami. Jeśli Stany Zjednoczone pobrały 30% od Twojej oryginalnej dywidendy, to Polska założy, że było to 15%, gdyż tak wynika z ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy tymi krajami. Co się wtedy stanie? Zdania w internecie i w interpretacjach indywidualnych są podzielone, ale bezpieczniej jest dopłacić to 4% jak gdybyśmy zapłacili 15% na drugim poziomie i zacząć inwestować przez konto umożliwiające złożenie formularza W8-BEN.
 • Formularz W8-BEN to sposób na zidentyfikowanie się jako obywatela podatkowego kraju, który ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi. Prostym językiem: złożenie go (dla konkretnego konta maklerskiego/brokerskiego) obniża nam podatek od dywidendy u źródła z tamtejszych spółek i ETF-ów z 30% do 15%.

Skoro już podstawy mamy za sobą to przejdźmy do opisu sposobu, w jaki zaprezentuję dane we wpisie, czyli objaśnienia wierszy i kolumn ośmiu przedstawianych tabel.

Objaśnienie wierszy i kolumn

We wpisie znajdziesz dwa rodzaje tabel, z których pierwszy dotyczyć będzie inwestycji bezpośredniej w papiery spółki (akcje) albo w obligacje firmy lub państwa, zaś druga tyczyć się będzie inwestycji w fundusze ETF. Choć wyglądem będą się one różnić bardzo nieznacznie, to pierwsza z tabel zawierać będzie jedną kolumnę mniej, gdyż kupując akcje spółki „omijamy” 2 poziom opodatkowania, który występuje w przypadku inwestycji w ETF-y. Dla bezpośredniej inwestycji w papiery wartościowe tabele podatkowe wyglądać będą następująco (poniżej przykład dla inwestycji w spółkę z USA przez regularne polskie konto maklerskie wraz z opisem każdej kolumny):

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF Objasnienie tabele spolki2

Najważniejsze informacje w tabelach to zdecydowanie rezydentura spółki, rodzaj konta maklerskiego, którego używasz oraz stawki podatku na każdym poziomie opodatkowania. Większość z kolumn wygląda i działa bardzo podobnie dla funduszy ETF, z tym, że posiadają one dodatkową kolumnę nazwaną „Poziom 2”. Dotyczy ona drugiego poziomu opodatkowania dywidend zagranicznych, który nie istnieje (ze względu na brak pośrednika w postaci funduszu ETF) w przypadku inwestowania bezpośrednio w akcje i obligacje. Oto jak wyglądać będą tabele podatkowe dla ETF-ów:

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF Objasnienie tabele ETF1

Warto zatrzymać się tutaj na chwilę i spróbować wyjaśnić jak z 15% podatku na 1 poziomie i 19% podatku na 3 poziomie zrobiło się 31,2% (a nie 15%+19%=34%). Otóż wartość w kolumnie „łącznie” liczy się dla ETF-ów w następujący sposób:

 • A to oryginalna kwota dywidendy.
 • B: od oryginalnej kwoty dywidendy odliczamy B, czyli procent podatku na 1 poziomie.
 • C: Od A*(1-B), czyli pomniejszonej o podatek u źródła kwoty odliczamy teraz C, czyli sumę podatku na poziomie 2 i 3, uzyskując D, czyli pozostałą „w kieszeni inwestora” część dywidendy.
 • Dla powyższego przykładu „Łącznie” wyniesie zatem 15% + (19%*85%), a więc 31,2%.

Daj znać w komentarzach jeśli sposób obliczania wynikowego opodatkowania u źródła przedstawiłem niewystarczająco zrozumiale, a póki co przejdźmy do sedna wpisu, czyli policzenia stawek podatku u źródła dla inwestycji bezpośredniej w spółki giełdowe, a potem w ETF-y.

Polub moją stronę na Facebooku!

Znajdziesz tam jeszcze więcej przydatnych informacji o finansach i inwestowaniu!

Ile podatku od dywidendy pobiorą zagraniczne spółki?

Zacznijmy od obliczenia stawek na obydwu poziomach opodatkowania przy inwestycji w akcje spółek zagranicznych z określonych 10 krajów. Dlaczego w tym rozdziale uwzględniłem tylko te 10 państw? Kierowałem się tutaj dostępnością spółek rezydujących w tych krajach dla polskiego inwestora, niezależnie czy inwestuje on przez polskie, czy przez zagraniczne konto maklerskie. Uwzględnię też inwestowanie przez IKE i IKZE, by prosto pokazać kupowanie spółek z których państw może być najbardziej opłacalne pod względem dywidend na preferencyjnych podatkowo kontach maklerskich IKE i IKZE. Na sam początek omówimy inwestowanie w spółki zagraniczne przez regularne polskie konto maklerskie.

Podatek od dywidendy z zagranicznych spółek przez polskie konto maklerskie

Zanim przedstawię Ci pierwszą tabelę warto nadmienić, że źródłem tych i wszystkich innych danych w tym wpisie są aktualne raporty PwC Tax Summaries, a konkretniej ich część dotycząca tzw. Withholding Tax, a więc podatku u źródła. Pierwsze porównanie dotyczyć będzie inwestowania w zagraniczne spółki przez zwykłe konto maklerskie, a więc nie przez IKE lub IKZE. Oto ile podatku na pierwszym i trzecim poziomie zapłaciłby polski rezydent podatkowy, inwestując przez polskie konto maklerskie w spółki zagraniczne:

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF - spółki bezpośrednio przez polskie maklerskie

Już na pierwszy rzut oka widać, że opłacalne jest inwestowanie w spółki z większości krajów, gdyż sumarycznie zapłacilibyśmy 19% podatku od każdej dywidendy, czyli analogicznie jak w przypadku inwestowania w polskie spółki dywidendowe. Nieopłacalnym pod kątem podatkowym jest jednak inwestowanie bezpośrednio w spółki amerykańskie oraz niemieckie, przy czym w przypadku tych pierwszych zakładamy brak możliwości złożenia formularza W8-BEN. Łącznie zostawiamy wtedy w tych państwach odpowiednio 30% i 26,375% dywidendy i przy dopłacie kolejnych 4% w Polsce gubimy po drodze aż 34% (dla USA) i 30,375% (dla Niemiec) oryginalnych kwot dywidend ze spółek. Ile podatku zapłacimy inwestując przez konta maklerskie IKE/IKZE? Mniej, a być może nawet 0%, gdy wybierzemy spółki z odpowiednich krajów, o czym zaraz przeczytasz.

Podatek od dywidendy z zagranicznych spółek przez maklerskie IKE lub IKZE

Konta IKE i IKZE zwalniają inwestora z obowiązku rozliczenia i zapłaty podatku na 3 poziomie, a więc faworyzują spółki z krajów, w których podatek 1 poziomy wynosi jak najmniej. To matematyczny truizm i rzecz praktycznie oczywista, ale niewiele osób ma świadomość, że wybierając spółki brytyjskie, hongkońskie czy singapurskie można na IKE/IKZE w ogóle nie zapłacić podatku od dywidendy.

Inną kwestią jest oczywiście dostępność spółek azjatyckich przez polskie konta maklerskie, bo żadne z nich nie oferuje bezpośredniego inwestowania w Singapurze czy w Hong-Kongu, ale można posiłkować się tzw. ADR-ami i GDR-ami, czyli kwitami depozytowymi na akcje. ADR-y to takie „niby-akcje”, które jednak pobierają tyle podatku u źródła, ile oryginalne akcje spółek z Azji, a więc jest to jakieś rozwiązanie. Oto jak wygląda kwestia podatku u źródła i należnego podatku do zapłacenia w Polsce dla inwestowania w spółki zagraniczne przez polskie IKE lub IKZE maklerskie:

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF - spółki bezpośrednio przez polskie IKE lub IKZE

Wnioski z tabeli nasuwają się same. Wybór niemieckich lub amerykańskich akcji, zakładając brak możliwości złożenia formularza W8-BEN, byłby bezzasadnym marnotrawieniem potencjału tarczy podatkowej tych kont. Przeciętnie na IKE/IKZE wychodzi opodatkowanie dywidend z Belgii, Szwajcarii, Francji, Japonii czy Australii, ponieważ kraje te pobierają bezzwrotne 15% na pierwszym poziomie, sprawiając, że polski inwestor ochroni się jedynie przed końcowym 4% (na 3 poziomie) podatku w Polsce. Korzystnie pod kątem podatkowym wychodzi inwestowanie w spółki brytyjskie, singapurskie, hongkońskie i (oczywiście) polskie, z których na IKE/IKZE trafią do nas pełne kwoty dywidend. Omówmy teraz podatki ze spółek zagranicznych z założeniem inwestowania u zagranicznego brokera.

Podatek od dywidendy z zagranicznych spółek przez zagraniczne konto brokerskie

Zacznijmy od definicji „zagranicznego brokera”. Chodzi mi o podmiot, który nie ma siedziby w Polsce, nie wysyła formularza PIT-8C (patrz: „Jak rozliczyć podatek z giełdy? Wszystko o PIT-38 i PIT-8C„) i umożliwia inwestowanie tylko w walutach obcych. Poza niższymi prowizjami maklerskimi (ale nie o tym jest ten wpis), zagraniczni brokerzy często oferują możliwość złożenia amerykańskiego formularza W8-BEN w celu obniżenia podatku u źródła od amerykańskiej dywidendy. Naturalnie sprawia to, że inwestowanie w amerykańskie akcje spółek dywidendowych jest przez zagraniczne konto o wiele bardziej atrakcyjne, niż było przez polskie konto maklerskie, co na pierwszy rzut oka widać w poniższej tabeli:

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF - spółki bezpośrednio przez zagraniczne brokerskie

Skupmy się zatem na Stanach Zjednoczonych, które są jedyną zmianą w tej tabeli wobec tabeli sprzed dwóch akapitów, a więc tej dla polskich kont maklerskich. Inwestując u zagranicznych brokerów łączny podatek od dywidendy ze spółki z USA wyniesie tyle samo ile łączny podatek z polskiej spółki, czyli 19%. Jedyna trudność to fakt, że będzie trzeba go rozliczyć „na piechotę”, ale podobny problem będziemy mieli przy inwestycji w dowolną spółkę lub ETF zagraniczny. Skoro dywidendy ze spółek zagranicznych mamy już rozłożone na czynniki pierwsze, to omówimy teraz kwestię trzech poziomów podatku od zagranicznej dywidendy dla inwestowania przez ETF-y.

Podatek od dywidend z zagranicznych ETF-ów akcyjnych

W przypadku zagranicznych ETF-ów typu distributing, głównym problemem jest dodatkowy, drugi poziom opodatkowania, który może zawyżać lub zniekształcać całkowity obraz podatku od dywidendy, który przyjdzie nam zapłacić. Główną różnicą w dywidendach od zagranicznych ETF-ów wobec dywidend z zagranicznych spółek jest to, że ETF-y, otrzymując w ciągu roku dywidendy ze spółek muszą – zupełnie jak akcjonariusze na 2 poziomie, otrzymując zbiorczą dywidendę z ETF-ów – zapłacić pewien podatek u źródła. Zrozumienie powyższego jest koniecznością, gdyż bez świadomości czym są 3 poziomy opodatkowania dywidend z zagranicznych ETF-ów będzie Ci się czytało kolejne kilka akapitów bardzo ciężko. Omówimy teraz stawki podatku od dywidend z zagranicznych funduszy ETF inwestujących w spółki z USA.

Podatek z ETF na spółki z USA

Ten podrozdział dotyczyć będzie ETF-ów, które inwestują w spółki ze Stanów Zjednoczonych, a więc tych na S&P500, Nasdaq100 lub na inne indeksy amerykańskie. Dla każdego przypadku omówimy cztery najpopularniejsze rezydentury ETF-ów, a więc: Irlandię, Luksemburg, Niemcy oraz USA. Częstym błędem jest mylenie amerykańskich ETF-ów, czyli tych, które rezydują w USA, z ETF-ami na aktywa (np. akcje lub obligacje) amerykańskie. W tym rozdziale omówimy te drugie, a więc opiszemy stawki podatkowe zarówno dla ETF-ów europejskich, jak i dla amerykańskich, przy czym wszystkie one będą inwestować w spółki z USA.

Już na pierwszy rzut oka zauważysz, że pewne kombinacje są o wiele korzystniejsze podatkowo od innych. Z uwagi na 30% podatku u źródła, który zostawia w Stanach luksemburski ETF, skrajnie niekorzystnie wychodzi inwestowanie w rezydujący tam fundusz ETF typu distributing, który kupuje akcje amerykańskie. Tylko niewiele lepiej kończy się (poza IKE i IKZE) inwestowanie w niemiecki ETF na akcje amerykańskie, który 26,375% podatku odciąganego na 2 poziomie (a więc przy wypłacie zbiorczej dywidendy posiadaczowi jednostek) znacznie redukuje zysk z dywidendy inwestora. Pełną tabelę podatkową dla inwestowania w ETF-y na spółki z USA zamieściłem poniżej, przy czym warto zwrócić uwagę na dwie „zielone” opcje, czyli te, które są dla inwestora najbardziej opłacalne:

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF - ETF na spółki z USA

Po przejrzeniu tabeli nasuwają się dwa ciekawe wnioski:

 • Inwestowanie w irlandzki ETF na spółki amerykańskie jest niejako sposobem na ominięcie kłopotliwego braku możliwości złożenia W8-BEN przez polskiego rezydenta podatkowego z polskim kontem maklerskim. Korzystając z IKE lub IKZE można tym sposobem zapłacić łącznie tylko 15% podatku od dywidendy ze spółek amerykańskich.
 • Inwestowanie w ETF-y rezydujące w USA oraz inwestujące w akcje z tego samego kraju – z uwagi na brak podatku 1 poziomu – jest najkorzystniejsze podatkowo. Problem jedynie w tym, że większość brokerów nie umożliwia europejskiemu klientowi inwestowania w amerykańskie ETF-y, które nie przetłumaczyły swoich dokumentów (KIID – Key Investor Information Document) na języki europejskie.

Poza powyższymi dwoma sposobami inwestowanie w ETF-y na spółki z USA będzie raczej niekorzystne pod względem łącznego podatku od dywidend. Pozytywnie na tym tle wyróżnia się jednak inwestowanie w spółki rezydujące w Wielkiej Brytanii, które teraz rozbijemy na czynniki pierwsze.

Podatek z ETF na spółki z UK

Dobrą wiadomością dla inwestorów dywidendowych zainteresowanych inwestowaniem w spółki brytyjskie jest fakt, że – poza REIT-ami – nie pobierają one podatku u źródła. Dla nowicjuszy lub nowo przybyłych na mój blog – REIT-y to fundusze wynajmu nieruchomości wypłacające wysokie dywidendy, które opisałem we wpisie „REIT (1/5) – Czym są fundusze nieruchomości REIT i co je odróżnia od innych spółek?” rozpoczynającym serię pięciu wpisach o REIT-ach na moim blogu. Wracając do tematu: oznacza to, że zdecydowana większość brytyjskich spółek „pobiera” 0% podatek u źródła, niezależnie czy dywidendy płacone są bezpośrednio polskiemu akcjonariuszowi, czy irlandzkiemu lub luksemburskiemu ETF-owi. Opisaną zależność szybko zauważysz przeglądając poniższą tabelę:

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF - ETF na spółki z Wielkiej Brytanii

W telegraficznym skrócie wystarczy napisać, że inwestowanie w brytyjskie spółki dywidendowe przez irlandzki lub luksemburski ETF jest podobnie opłacalne podatkowo jak inwestowanie bezpośrednio w brytyjskie spółki. Korzystając z maklerskiego IKE lub IKZE i wybierając irlandzki lub luksemburski ETF na brytyjskie spółki nie zostawimy podatku u źródła na żadnym poziomie, jak i zwolnieni zostaniemy od zapłaty podatku na 3 poziomie w Polsce. Jest to szczególnie korzystne podatkowo dla polskich rezydentów, którzy i tak chcieliby posiadać pewną ekspozycję na akcje z Wielkiej Brytanii. Co z tymi, którzy chcieliby inwestować w akcje niemieckie? Niestety, może czekać ich podatkowe rozczarowanie.

Podatek z ETF na spółki z Niemiec

Przemawiają do Ciebie niemieckie przedsiębiorstwa z tradycją w rodzaju Bayera, Siemensa, czy Daimlera i chciałbyś w nie zainwestować? Oczywiście są na rynku ETF-y, które inwestują w spółki niemieckie, ale większość z nich będzie bardzo kosztowna pod względem podatkowym. Problemem jest niechlubna, bo wynosząca aż 26,375% stawka podatku u źródła, którą przy wypłacie dywidendy pobierają niemieckie spółki i ETF-y. Niezależnie czy „natkniesz się” na nią na 1 poziomie inwestując w ETF irlandzki, luksemburski czy amerykański, czy na 2 poziomie, inwestując w ETF niemiecki, kompletnie niszczy ona sens inwestowania w niemieckie spółki dywidendowe. Jest to dobrze opisane w tabeli, która pod kątem podatkowym naprawdę nie zachęca do inwestycji w tamtejsze „dywidendówki”:

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF - ETF na spółki z Niemiec

Jeśli już uprzemy się na inwestowanie w ETF-y na niemieckie spółki to najkorzystniej pod kątem podatków będzie nam wybrać te, które nie tylko inwestują w Niemczech, ale również tam rezydują. Wybierając niemieckie ETF-y na niemieckie spółki oszczędzimy ponad 10 pp. na podatku u źródła, w konsekwencji „zostawiając po drodze” tylko 30,4% dywidendy zamiast 40,4% w przypadku ETF-a irlandzkiego lub luksemburskiego. Prawdziwym „podatkowym piekiełkiem” byłaby inwestycja w rezydujący w USA fundusz ETF na spółki niemieckie, która mogłaby zakończyć się dla inwestora otrzymaniem mniej niż 49% dywidendy ze spółek. Nawet nie będę tego komentował, ale radziłbym uważać na kombinację konto – kraj rezydencji ETF-a – kraj rezydencji spółki, a tymczasem omówimy jeszcze ETF-y na spółki międzynarodowe.

Podatek z ETF na spółki międzynarodowe

Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić co oznacza w tym przypadku „spółki międzynarodowe”. Otóż stawki podatku na poziomie pierwszym obliczyłem tu biorąc pod uwagę aktualny stan procentowy funduszy na MSCI World, a więc proporcję kapitalizacji światowych rynków rozwiniętych, pomijając rynki wschodzące. Tabelę należy zatem rozumieć tak, że przedstawia stawki podatku na 1 poziomie od spółek z indeksu MSCI World, przy czym ich proporcję w indeksie mogą zmienić się w czasie, sprawiając, że poszczególne stawki podatku z czasem wzrosną lub zmaleją. Oto ile podatku zapłacimy na trzech poziomach inwestując w globalny indeks akcji spółek z rynków rozwiniętych:

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF - ETF na spółki międzynarodowe

Już na pierwszy rzut oka widać, że dla polskiego inwestora korzystającego z polskiego konta maklerskiego kompletnie nieuzasadniony pod kątem podatkowym byłby wybór ETF-ów rezydujących w Niemczech lub w USA. Najbardziej opłacalne jest inwestowanie w irlandzkie ETF-y na międzynarodowe spółki korzystając z preferencyjnych podatkowo kont IKE i IKZE, które pozwoli inwestorowi zredukować całościowy podatek od dywidendy zagranicznej do 12%. W drugim końcu spektrum znajduje się inwestowanie w rezydujący w USA fundusz ETF na spółki z MSCI World bez złożenia formularza W8-BEN, a więc przez polskie konto maklerskie. „Całe szczęście” jest to obecnie niemożliwe, gdyż dyrektywa MIFiD II zablokowała użytkownikom polskich kont maklerskich możliwość inwestowania w amerykańskie ETF-y. Ciekawostką dla wielu osób będzie fakt, że podatek 1 poziomu może być inny dla odsetek od obligacji, które omówię w kolejnym rozdziale.

Podatek od dywidend z zagranicznych ETF-ów obligacyjnych

W piątej części serii o ETF-ach nieco pominąłem kwestię ETF-ów obligacyjnych, więc czas nadrobić zaległości. Dobrą wiadomością jest tutaj fakt, że dla odsetek z obligacji ze Stanów Zjednoczonych nie jest pobierany podatek u źródła. Sprawia to, że inwestycja w dowolny fundusz ETF, który inwestuje w amerykańskie obligacje jest pod względem podatkowym optymalna i pod względem korzystności przypomina inwestycję w ETF na spółki brytyjskie. Przejdźmy do rzeczy.

Podatek z ETF na obligacje z USA

Niezależnie czy wybierzesz fundusz rezydujący w USA, czy w Irlandii lub w Luksemburgu, tak długo jak inwestuje on w amerykańskie obligacje (US Treasury bonds, US TIPS, US Corporate Bonds), to podatek u źródła dla jego dywidend wynosić będzie okrągłe zero. Bystry inwestor spostrzeże to po samej wysokości dywidend, które takie fundusze wypłacają, a ta jest naprawdę wysoka. Poniższa tabela dotyczy jedynie ETF-ów na obligacje amerykańskie, ale przypominam, że większość „globalnych” ETF-ów na obligacje zawiera przynajmniej 50-60% obligacji z USA, więc również ich podatek 1 poziomu będzie odpowiednio zredukowany. Oto stawki podatku u źródła dla ETF-ów na obligacje ze Stanów Zjednoczonych:

Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF - ETF na obligacje z USA

Maksymalną oszczędność – podobnie jak w przypadku ETF-ów na spółki brytyjskie – zapewni nam tutaj korzystanie z kont maklerskich IKE i IKZE w kombinacji z ETF-ami irlandzkimi lub luksemburskimi. Problem jedynie w tym, że obligacje pasują według mnie na IKE znacznie mniej od akcji, co dokładnie opisałem we wpisie „Dlaczego akcje pasują do IKE bardziej niż obligacje?„, także raczej nie rozważałbym inwestycji w takie ETF-y na IKE.

Jak zwykle, ETF-y rezydujące w Niemczech i USA będą dla użytkownika polskiego konta maklerskiego raczej kiepskim pomysłem, a wybór zagranicznego konta maklerskiego zneutralizuje negatywny wpływ 30% podatku na 2 poziomie, obniżając go do 15%. Jako, że omówiliśmy już całe 8 tabelek to przejdźmy do krótkiego rozdziału o ETF-ach syntetycznych, w którym opisałem dodatkowy sposób na redukcję podatku u źródła.

Jak oszczędzić na podatku od dywidendy? ETF-y syntetyczne

W tym wpisie pisałem dotychczas jedynie o ETF-ach z fizyczną replikacją aktywów, czyli tych które faktycznie posiadają akcje lub obligacje w swoich portfelach. Istnieją jednak tzw. syntetyczne metody replikacji indeksów, o których przeczytasz w tym artykule na stronie Beta Securities, dzięki którym podatek 1 poziomu może zależeć nie od kraju rezydentury funduszu ETF, zaś od kraju siedziby emitenta instrumentu finansowego, np. dostawcy kontraktu SWAP. Liczy się wtedy jego stawkę pomiędzy krajem wystawcy kontraktu SWAP, a krajem inwestycji, zupełnie pomijając kraj rezydentury funduszu ETF

Dobrym przykładem przewagi podatkowej replikacji syntetycznej nad fizyczną mogą być europejskie syntetyczne ETF-y typu accumulating na indeksy amerykańskie (więcej o tym przeczytasz na stronie Invesco). Faktyczny ciężar podatku od dywidendy dla funduszy ETF replikujących syntetycznie (ale również funduszy ETF replikujących fizycznie) można oszacować na podstawie analizy różnicy odwzorowania wyników funduszu ETF w stosunku do naśladowanego indeksu, ale już na pierwszy rzut oka widać, że ETF P500 od Invesco radzi sobie znacznie lepiej od swojego benchmarku.

ETF-ów syntetycznych typu distributing jest naprawdę niewiele, ale warto pamiętać o tym, że wybór „syntetyka” może dać inwestorowi przewagę w kontekście braku podatku od dywidend u źródła, czyli podatku 1 poziomu. Pora na podsumowanie wpisu, w którym zawrę kilka złotych zasad redukcji podatku od dywidendy przy inwestowaniu w spółki i ETF-y zagraniczne.

Potrzebujesz taniego konta maklerskiego?

A może bogatszej oferty ETF-ów na IKE/IKZE?

Szukasz ETF-ów niedostępnych gdzie indziej?

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Podsumowanie

Mimo, że był to jeden z krótszych ostatnimi czasy wpisów, to wg mnie jest on jednym z najtreściwszych tekstów na blogu. Jestem przekonany, że zrozumienie i implementacja zasad i danych z tabel, które tu przedstawiłem oszczędzi Ci setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy złotych z dywidend, które będziesz otrzymywać w przyszłości. Na sam koniec – obiecane żelazne reguły inwestowania w ETF-y zagraniczne w kontekście minimalizacji podatku u źródła:

 • Spółki i ETF-y niemieckie omijaj szerokim łukiem. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której jesteś niemieckim rezydentem podatkowym, bo wtedy wysoki WHT Cię nie dotyczy.
 • Uważaj na inwestowanie w spółki i ETF-y amerykańskie bez złożonego formularza W8-BEN. Płacenie 30% podatku u źródła zwyczajnie nie ma sensu, więc zanim zainwestujesz w amerykańską spółkę dywidendową, upewnij się, że Twój broker może złożyć w Twoim imieniu W8-BEN.
 • Wybierając IKE lub IKZE skup się na minimalizacji podatków 1 i 2 poziomu, wybierając ETF-y irlandzkie i luksemburskie. To prosta zasada, która oszczędzi Ci czasu i sprawdzania tabelek z tego wpisu każdorazowo, gdy będziesz chciał wybrać odpowiedni dla Ciebie ETF.

Mam nadzieję, że wpis był dla Ciebie przydatny i (jak zawsze) liczę na ciekawą dyskusję w komentarzach. Do następnego!

Zapisz się do mojego newslettera:

.
Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na blogu.

4.6 24 głosy
Oceń artykuł
Obserwuj wątek
Powiadom o
guest
152 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Komentarze dotyczące treści
Zobacz wszystkie komentarze
Greg

Przyznam się, że dwóch rzeczy nie rozumiem.

Pierwsza – dlaczego w przypadku Niemiec mamy dopłatę 4% na poziomie 3? W pozostałych krajach jest to różnica między stawką 19% a podatkiem na poziomie 2. A tu?

Druga – dlaczego pisząc o dywidendach z zagranicznych ETF-ów akcyjnych zastrzegasz się, że dotyczy to tylko distributing? Przecież accumulating też otrzymują dywidendy ze spółek (i chyba płacą podobnie ja distributing podatek u źródła), tyle że za uzyskane pieniądze dokupują aktywa. Tak więc posiadacz ETFów też zapłaci podatek, tyle że będzie on ukryty w wycenie instrumentu. Ale może mi się źle wydaje.

Greg

Dzięki za odpowiedź. W przypadku Niemiec przypuszczałem, że może być drugie dno, ale na takie samodzielnie bym nie wpadł. Przynajmniej kierując się klasyczną logiką, ale jak wiadomo ona nie ma zastosowania w przypadku przepisów podatkowych. Co do drugiego tematu to – tak jak napisałeś – odpowiedź byłą umieszczona w tekście. Mogę tylko przeprosić za zawracanie głowy.

Tomasz

Super artykuł, wykonana tytaniczna wręcz praca, dzięki. Pytanie względem doprecyzowania: mając konto IKE w BOŚ najkorzystniej zatem kupować irlandzki ETF na spółki brytyjskie, Singapur, Hong Kong, Czy znaczenie giełda przez które dokonuję zakupu ETF? W BOŚ mogę niektóre ETF-y kupić tylko na giełdzie w Londynie a niektóre np. tylko na Xetra (Frankfurt) itd. Czy giełda poprzez którą robię zakup ma znaczenie przy podatkach czy tylko rezydencja ETF-a i spółki?

Marcin

Cześć,

wiadomo już kiedy polskie biura maklerskie planują udostępnić formularz W8-BEN? I drugie pytanie wiadomo już co z OIPE? Być może ten produkt pozwoli na redukcję podatku do zapłaty na trzecim lub nawet w niektórych przypadkach drugim poziomie opodatkowania?

Stefan

Hej Marcin,
co do W8-BEN to na ten moment żaden z maklerów polskich nie planuje udostępnienia tego formularza. Najwidoczniej im się opłaca być takim pośrednikiem.

OIPE ma być tylko dla TFI oraz ubezpieczenia – w ustawie nie ma mowy nic o kontach maklerskich i możliwości samodzielnego inwestowania w ramach tego filaru.
Pozdrawiam,
Stefan

Marcin

ale przecież tam były plany udostępnienia klientom w drugiej połowie roku takiego formularza lub zrobienia automatycznego mechanizmu rozpoznawania rezydentury klienta. W kontaktach z infoliniami coś wspominają.

co do OIPE, jest już kształt projektu ustawy który będzie mówił o TFI itp.? Miało to wyglądać jak IKE v2.

Stefan

Miało to wyglądać jak IKE v2.

OIPE miało przyjąć zasady IKE co do warunków wypłaty, nie zarządzania środkami wewnątrz filaru

pierwszy projekt był jakoś w czerwcu 2019 i już wtedy jasno mówił, że tylko TFI oraz ubezpieczenia emerytalne

aktualny stan jest na stronie
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341200/katalog/12745964

Ostatnio edytowano 3 miesięcy temu przez Stefan
Stefan

zagłębiając się w lekturę projektu:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:  1) dostawca – dostawcę OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 2019/1238;

->

15)

„dostawca OIPE” oznacza przedsiębiorstwo finansowe, o którym mowa w art. 6 ust. 1, posiadające zezwolenie na tworzenie OIPE i jego dystrybucję;

->

d) firmy inwestycyjne, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE i które świadczą usługi zarządzania portfelem;

natomiast w KNF firmami inwestycyjnymi są również domy maklerskie

https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Firmy_inwestycyjne_i_Agenci_firm_inwestycyjnych/domy_maklerskie

więc jednak niewykluczone że udostępniony zostanie zwykły makler jak w dotychczasowym IKE
nie mniej powstrzymałbym nadmierny optymizm w kwestii OIPE dopóki nie zaoferowane zostaną konkretne produkty

Martyna

i które świadczą usługi zarządzania portfelem

Ostatni z podanych przez Ciebie cytatów wykluczałby czyste konto maklerskie. Co prawda BOŚ ma jakąś opcje zarządzania na ike/ikze (nie sprawdzałam na jakich zasadach) ale raczej nie o to nam chodzi 😉

PS.
Ok, sprawdziłam to amIKE i bardzo nie o to nam chodzi /*tu mi brakuje wkurzonej emotki*/
Opłata za zarządzanie 0,4-2,9%, plus do 25% (!!!) tego co zarobią ponad benchmark. A porównują się do mixu WIG i WIBID co ciężko uznać za ambitny cel.

Ostatnio edytowano 3 miesięcy temu przez Martyna
Stefan

Hej Martyna,
dla Domów maklerskich w KNF po najechaniu na nr 4 w polu „Zakres działalności” jest:

69/2/4 – 4 – zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

więc się łapią

Łukasz

Cześć, dzięki za kolejny wartościowy materiał. Podsumowując: jeśli chodzi o ETFy zagraniczne to optymalnie jest wybrać praktycznie w każdym przypadku te z rezydenturą w Irlandii oraz kupować je poprzez konta IKE/IKZE. ETFy na brytyjskie spółki dywidendowe na IKE/IKZE wyglądają ciekawie podatkowo oraz mają niski TER. Na przykład taki VUKE albo ISF na FTSE 100 USITS mają TER 0,07 a dywidendy na poziomie 3-5%. Pozdrawiam

Krzysztof

Super artykuł. Żeby zweryfikować przyswojenie wiedzy zapytam na przykładach 🙂 notowany na GPW etfsp500 lyxor ma rezydenturę w Luxemburgu i jest etfem syntetycznym czyli nie zapłacimy podatku 1 stopnia od jego dywidendy?

Drugie pytanie to czy zasada do innych etfow miedzynarodowych jest taka sama jak dla msci world? Np czy dla dywident z msci acwi bedzie taki sam podatek?

Lech

Cześć Mateusz! Dzięki za ten wspaniały materiał.

Mam kilka konkretnych pytań z moimi odpowiedziami, które mają sprawdzić czy rozumiem kilka kwestii. Będę wdzięczny za sprawdzenie odpowiedzi.

1) Sprzedałem irlandzki ETF z iShares notowany na giełdzie w Amsterdamie. Jaki kraj deklaruję na PIT/ZG? Odpowiedź: Holandia

2) Sprzedałem luksemburski ETF Lyxor WIG20 poprzez DeGiro. Jaki kraj deklaruję na PIT/ZG? Odpowiedź: żaden, bo to podatek zapłacony w Polsce.

3) Otrzymałem dywidendę w HKD od chińskiej spółki Sinopharm notowanej na giełdzie we Frankfurcie. Jaki kraj deklaruję na PIT/ZG? Odpowiedź: żaden, ponieważ w PIT/ZG deklaruje się tylko zysku ze sprzedaży instrumentów, a nie dywidend.

4) Otrzymałem przez XTB dywidendę od spółki Chevron (tak, teraz już wiem, że nie ma W8-BEN i zapłacę 30% + 4% podatku) i została ona przeliczona i wyświetlona na XTB w PLN. Czy te kwoty wpisuję w PIT? Odpowiedź: Nie. Muszę sam policzyć w dolarach uzyskaną wysokość dywidendy i przeliczyć na PLN zgodnie z kursem NBP z poprzedniego dnia roboczego.

Z góry bardzo dziękuję za sprawdzenie poprawności odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie
Lech

Ostatnio edytowano 3 miesięcy temu przez Lech
Piotr

Cześć Mateusz,

Ciekawy artykuł, ale nie rozwiał on moich wątpliwości. W ostatnich wpisach odnosiłeś się do inwestowania pasywnego m.in. poprzez ETF Vanguarda, cyklu życia Vx0.A możliwych do kupienia u polskich brokerów. Czy wobec tego, że fundusze te mają rezydenturę w Irlandii, a notowane we Frankfurcie jest to optymalna ścieżka podatkowa?

Rafał

Kraj notowań (kraj w którym jest giełda) nie ma znaczenia dla podatków.

Piotr

Czołem. Jest jeszcze jeden ciekawy scenariusz o którym warto wspomnieć. US Act 80/20.
Tu opis na bazie spółki PMI:
An “80/20 company” is a U.S. company 80% of whose gross income for a specified period is generated from active businesses outside the United States. Because nearly all of its income is earned in active businesses outside the United States, PMI has determined that it qualifies as an 80/20 company for U.S. tax purposes.
PMI has determined that 95% of any dividend it declares in 2021 to a non-U.S. shareholder is exempt from U.S. withholding tax.
This means that the remaining 5% of the total gross dividend is subject to U.S. withholding tax at the 30% statutory rate, unless the non-U.S. shareholder provides a Form W-8BEN claiming a reduced rate of withholding under an applicable income tax treaty.
In the case of a non-U.S. shareholder who is not eligible for a reduced rate of withholding under an applicable income-tax treaty, except in certain limited circumstances, a withholding tax at the 30% statutory rate will be applied to the remaining 5% of the total gross dividend.

AdamB

Super artykuł. Może z czasem to wszystko zrozumiem 😀 A na ten moment zaczynam zainspirowany inwestycje na IKE. Planuję na początek wykorzystać 15 777zł, z tego ~6600zł na ETF VHYL, ~6600zł na jakiś REIT, a resztę na PZU. Resztę oszczędności pakuję poza IKE w obligację 4 letnie i czekam na obniżkę cen, wtedy pewnie zainwestuję w szeroki indeks wzrostowy. Takie decyzje podjąłem na podstawie ostatnich artykułów 🙂 Dzięki za dobrą robotę.

Adam

Dziękuję za komentarz 🙂 I faktycznie źle się wyraziłem, miałem na myśli ETF na REIT. I tak masz rację, że mocno się skupiłem na prowizji. Wyszedłem z założenia, że w kolejnych latach będę urozmaicał portfel. Ale może faktycznie to przemyślę. Co do PZU to fakt ta decyzja jest inspirowana bardziej grupą na fb, które zarzuciłeś kiedyś. Niestabilność wynikała z pandemii, a teraz z tego co czytałem chcą wypłacić „rekompensatę” ? Bardzo dziękuję za podpowiedzi i przepraszam za bycie nieprecyzyjnym 🙁

Piotrek

Niestabilność wynikała z pandemii, a teraz z tego co czytałem chcą wypłacić „rekompensatę” 

Wiele osób fiksuje się na tym 3,5zł na akcje dywidendy, ale zapomina że za rok taka dywidenda się (raczej) nie powtórzy. Pytanie czy jak za rok dywidenda spadnie do poziomu np 2-2,5zł to ludzie kupujący akcje po dzisiejszej cenie będą równie zadowoleni 😉

Piotrek

Coś w tym jest, że ludzie jak widzę przecenę w supermarkecie to pędzą jak szaleni na zakupy, ale na giełdzie to uciekają w popłochu.

Ja się mogę tylko cieszyć, że w przypadku PZU skusiłem się wtedy na zakupy i ze średnią ceną poniżej 25zł czekam na najbliższą ale i przyszłe dywidendy 😉

Adam

A czy nie jest tak, że jeśli zapłacę 30% podatku od dywidendy w USA, to już nie rozliczam dodatkowych 4% w Polsce? Dużo czytałem na ten temat 2 lata temu i interpretacje były różne tzn.że należy dopłacić, ale też były takie, że nie trzeba. Co więcej, jeśli już zapłaciłem te 30%, to że mogę sobie tę nadpłatę skompensować z zerowym podatkiem z Irlandii, by nie dopłacać 19% tylko odpowiednio mniej.

Czy to jest kategorycznie błędne podejście? Czy ktoś z Was konsultował to w urzędzie skarbowym, albo miał kontrolę zeznania podatkowego?

floridian

Adam, nie rozumiem jednej rzeczy. Jeżeli jest umowa o podwójnym opodatkowaniu z USA, dlaczego masz płacić 30% podatku od dywidendy USA kiedy powinieneś płacić 15% do tamtejszego urzędu skarbowego pobierane bezpośrednio od brokera i 4% w Polsce. A jesłi tego nie robisz to powinieneś jeszcze dopłacać do 30% w USA dodatkowo 4% w Polsce. Nie wiem o jakie sumy tu chodzi, ale jeżeli dywidenda wynosi ponad $1000 USD rocznie, to trzeba albo wypełnić formularz W-8BEN i wtedy u żródła biorą tylko 15%, albo wystąpić do urzędu podatkowego USA o numer podatkowy, i żądać zwrotu nadpłaconego 15% podatku na podstawie umowy o podwójnym opodatkowaniu. Wypełniasz wtedy amerykański formularz podatkowy gdzie piszesz tyle zapłaciłem podatku, należy się tyle i tyle i tyle mam dostać zwrotu. Płacisz wtedy 30 + 4% i dostajesz 15% zwrotu z USA. Razem 19%. Takie powinno być prawidłowe podejście.

Ostatnio edytowano 3 miesięcy temu przez floridian
Konrad

Hej Mateusz,

Jedna jaskółka wiosny nie czyni ale taki Etf KOL zdaje się został wycofany w najgorszym możliwym momencie po wielu latach na minimach. To tylko tak w temacie długoterminowego inwestowania w ETF-y w ramach delikatnej przestrogi co do wrzucania wszystkich jajek do jednego koszyka… Niektórzy dość mocno usredniali licząc na dlugierminowy horyzont czasowy

Konrad

Cześć Mateusz,

Dziękuję za merytoryczne wyjaśnienie!
Każda taka przestroga przypomina nam o trzymaniu się ważnych zasad.

„Uśredniali branżę, którą większość rządów na świecie chce „zabić”. ”

Tutaj się akurat kompletnie z Tobą nie zgodzę bo mówimy tylko o zielonej Europie, kluczowe kraje dla globalnej gospodarki Indie i Chiny nie zamierzają rezygnować z węgla — widziałem taki super wykres ze strony carbonbrief.org o budowanych i planowanych kopalniach gdzie było widać jak mocno chcą ta „niby” umierającą branżę rozwijać.
Pozdrawiam

Jacek

Cześć
mam trochę udziałów funduszu
iShares MSCI Turkey UCITS ETF | A0LEW5 | IE00B1FZS574 (justetf.com)
w eMaklerze, wypłacono ostatnio dywidendę.

 1. Ile powinienem zapłacić podatku? 19%? (Rezydentura – Irlandia, czyli Poziom 1 – 0%, Poziom 3 – 19%).
 2. Dlaczego bank sam nie pobiera podatku tak jak się ma to z polskimi spółkami?
 3. Czy podatek płacę do końca lutego 2022r.?

dzięki za wyjaśnienie. Pozdrawiam

Piotruś
 1. „Daj znać w komentarzach jeśli sposób obliczania wynikowego opodatkowania u źródła przedstawiłem niewystarczająco zrozumiale”… no nie rozumiem, można łopatologicznie z przykładem? 🙁
 2. Dlaczego Poziom 1 WHT dla Niemiec to 26,4, a nie 25%? tabelka na stronie PwC

https://imgur.com/BTQFPRG

Ostatnio edytowano 3 miesięcy temu przez Piotruś
Piotruś

Jeszcze jakbyś drogi Mateuszu wyjaśnił mi to w jakiś łopatologiczny sposób:

„Warto zatrzymać się tutaj na chwilę i spróbować wyjaśnić jak z 15% podatku na 1 poziomie i 19% podatku na 3 poziomie zrobiło się 31,2% (a nie 15%+19%=34%)”… bo coś nie mam pomysłu skąd wziąłeś raptem to wytłumaczenie z A, B, C…., ni w ząb nie pasuje mi to nigdzie do tabelki z wpisu.

Dziękuje

Greg

Wyobraź sobie, że zarobiłeś 1000 PLN. 15% podatku na poziomie 1 to 150 PLN. Zostaje 850 PLN. Od tego płacisz 19% na poziomie 3, czyli 161,50 PLN. Jak dodasz podatki z obu poziomów (150 i 161,50) wychodzi 311,50 PLN. Czyli 31,15% od tysiąca złotych, który zarobiłeś. W zaokrągleniu 31,2%. Bardziej łopatologicznie chyba już się nie da.

asas

Cześć Mateusz,
Fajnie jak byś rozwinął wpis o opis syntetycznej replikacji ryzyko etc (Ewentualnie pomysł na kolejny). Dużo mitów obrosło wokoło syntetycznej replikacji. Czy możesz się odnieść do stwierdzenia iż Sytetyczny ETF i tak musi trzymać 90% aktywów ktore wchodzą w skład indexu ? Czyli inwestując w taki ETF ryzykujemy iż w momencie nie wypłacalności pośrednika SWAP wartość portfela narażona będzie stanowić około 10% (Plus minus)
Dzięki

asas

Cześć,

Wlasnie szukałem w czeluściach internetu jakiego info na temat syntetyków i natknąłem się na info ze ze względu na bańkę na rynku nieruchomości w 2008 każdy syntetyk może maksymalnie posiadać do 15% aktywów w SWAP.
W sumie to może się zgadzać jeżeli popatrzymy na Yiel w porównaniu z fizycznymi.
Pozdrawiam

asas

Poszukam w wolnej chwili i dam znać

asas

Cześć Mateusz,
Proszę usunąć mój komentarz 😂sprawdziłem i zgodnie z dyrektywa EMIR chodzi o zabezpieczenie SWAP ktore musi wynosić około 90% ekspozycji na index a nie jak pisałem ze musi posiadać aktywa podpięte pod index.
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam

Leszek

Dzień dobry Chciałbym dopytać o opodatkowanie dywidend z ADR/GDR notowanych na giełdach europejskich/amerykańskich. Niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na Pana blogu.
Jeśli mamy ADR/GDR na akcje np. GAZPROMU (czyli spółki rosyjskiej, LSE, XETRA) lub np. China Mobile (XETRA) to jaki zostanie pobrany podatek od źródła przy wypłacie dywidendy? – Czy będzie to podatek właściwy dla kraju firmy – w tym wypadku rosyjski lub chiński – czy też dodatkowo dojdzie jakiś podatek „drugiego poziomu” wynikający z miejsca notowań ADR/GDR ?
Czy np ADR Gazpromu z powodów podatkowych lepiej kupić na giełdzie w Londynie czy we Frankfurcie – czy też nie ma to żadnego znaczenia 
Będę bardzo wdzięczny za Pana odpowiedź….
dziękuje 
Leszek 

Robert

Czesc Mateusz , przez etf na obligacje USA masz na myśli zarówno rządowe jak i korporacyjne? Pozdrawiam

Michał

Witam,

Rozumiem że cały artykuł tyczy się podatku dla ETF’ów dystrybucyjnych.. Chciałem się tylko upewnić czy kupując np. akumulacyjny XETRA-gold [EUR] notowanej w niemczech czy Global X Lithium & Battery Tech ETF notowanej w Jersey USA nie zapłace podatku u źródła ? Dodam że mam konto IKE w DM mBank.

Michał

OK namieszałem 🙂 Chodziło mi o to że Global X Lithium and battery jest notowana na NYSE a rezydenture ma chyba w US.. a swoją drogą nie znalazłem ETF’a na sam lit.. jak można na najtaniej w ten surowiec zainwestować ? dziękuje za odpowiedź i za całokształt pracy poświęconej blogowi.. stały czytelnik ..

Michał

Więc tak od początku… na karku prawie 40 lat :/ strategia długoterminowa stąd IKE 30% obligacje EDO/ROD 30% rynki wschodzące [iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF] 20% rynki rozwinięte [iShares Core MSCI World UCITS ETF] a pozostałe to właśnie chciałbym teraz trochę złota (bo w końcu cena spadła a i kryzys niedaleko więc powinno rosnąć) i ogólnie branża baterii do której potrzebny jest lit i kobalt którego jest mało na świecie. Biorąc pod uwagę rozwój samochód elektrycznych czy wydajnych ogniw fotowoltaicznych a już teraz zapotrzebowanie na lit rośnie 16% rocznie będzie dobrze troszkę doważyć portfel długoterminowy. myślę też o uranie w dobie rozwoju małych reaktorów atomowych ma szanse urosnąć kilkaset % w 20 lat. Oczywiście nikt nie wie co będzie ale myślę że nie stracę na tym w długim terminie.. czas pokaże. Pozdrawiam

Michał

no dlatego w takie rzeczy to ok 5-10% portfela.. a jeszcze co do litu.. Afganistan posiada najwięcej litu na świecie i nikt go do tej pory nie wydobył. Podobno mega interesują się tym Chiny i są już rozmowy z Talibami :/ o wydobyciu. W tą inwestycje podpina się Panasonic który uruchomił fabrykę aku na pustyni w Nevadzie i ma wyłączność na dostarczanie baterii do Tesli

floridian

Mateusz, w uzupełnieniu Twojego wpisu na temat LIT etf, to te niecodzienne zwroty przez ostatnie 1,3, 5 lat to tylko dzięki temu, że ten etf poszedł w stratosferę w ubiegłym roku. Spowodowała to decyzja Kalifornii o zakazie sprzedaży aut spalinowych po 2035 i podobna w EU w tym roku. Ponadto coraz więcej firm samochodowych przerzuca się na eletryki już po 2025. Ta tabela podaje nieco wiecej informacji. Jest to ETF notowany w USA na giełdzie nowojorskiej NYSE/ARCA. Wahania roczne powodują ból głowy. Czy ja bym w coś takiego zainwestował? Żona podsunęła mi niedawno ten ETF, ale osobiście wolę od tej efemerydy trzymać się z daleka bo są takie co oprócz dobrych 1, 3 i 5 lat mają 10-letnie przeciętne zwroty ponad 20%.

https://www.morningstar.com/etfs/arcx/lit/performance

Ostatnio edytowano 3 miesięcy temu przez floridian
Michał

Super materiał i mega praca. Natomiast mam pytanie, czy dla punktu „Podatek od dywidendy z zagranicznych spółek przez polskie konto maklerskie” w przypadku UK, nie nastąpiła czasami zmiana i już nie jest 0%? Czy dla Irlandii nic się nie zmieniło ?

Sebastian

Świetna robota. Mam chęć wejść w chińskiego ETF. Czy dobrze rozumiem, że Chiny biorą 10 procent WHT więc pozostanie mi do zapłaty 9 tak?

Sebastian

IE00B02KXK85 nad tym myślę

Sebastian

Własnie myślałem, że muszę dopłacić 9 procent a nie 19. To wynika z tego, że nie mamy umowy o unikaniu podwójnego oprocentowania? Czytam cały cykl o ETF więc dotrę do części o podatkach niebawem. Pozdr.

Piotruś

Czy dobrze zrozumiałem że giełda na której jest dany ETF nie ma znaczenia? natomiast znaczenie ma rezydentura ETFa (domicycle)

np. Inwestując przez XTB (konto walutowe EUR), w przypadku ETFa akumulującego (w EUR) który jest notowany na giełdzie w Niemczech, posiada rezydenturę w Irlandii, w przypadku gdy dostaje on dywidendy (akumuluje je sobie) płaci on podatek 12% którego ja i tak nie zobaczę bo będzie w kursie ETFa?

Natomiast gdy będę sprzedawał ten ETF, przy sprzedaży zapłacę 19% polskiego podatku?

MrMrooz

Mam pytanie o ETF IDVY (iShares Euro Dividend UCITS). Mam w DeGiro, kupiony na giełdzie w Amsterdamie. I DeGiro pokazuje mi, że zapłacę ok 26% podatku dywidendowego. Co prawda to jest na razie tylko informacja o nadchodzących dywidendach, ale się zdziwiłem. Inne ETFy z domicile w Iralndii nie mają tego podatku. Ktoś ma IDVY i miał już wcześniej dywidendę? Był naliczony podatek czy nie?
Bo kwota proc wygląda jakby to był ETF z domicile w Niemczech….

Greg

Mam to samo, wcześniej tego nie było (tak mi się przynajmniej wydaje). Prośba – jeśli będziesz się kontaktował z supportem, pochwal się tutaj co ustaliłeś.

MrMrooz

Jeszcze się nie kontaktowałem, ale dziś dla IDVY to przyszłe naliczenie podatku zniknęło. Czyli faktycznie jakiś błąd w DeGiro – i chyba związany z połączeniem z bankiem Flatex (i kontem zamiast funduszu). Mam jeszcze jeden ETF z takim naliczeniem podatku – VAPX, poczekam i zobaczę czy też się naprawi, jak nie to będę pisał faktycznie do supportu.

Greg

Tak jak i u mnie. Mam jeszcze 2 takie przypadki. Może też skorygują, mają czas, wypłata dopiero 29 września.

MrMrooz

Na chwilę obecną naliczenia podatku zniknęły, czyli faktycznie jakiś błąd, który chyba poprawili.

Karol

Cześć wszystkim. Super materiał. 
Uświadomił mi kilka błędów popełnionych wcześniej. W związku z tym mam pytania 
Korzystam z emaklera mbank-u. Od 10.2020 mam trochę akcji BP GB0007980591 na XETRA. Nieświadomie (czytelność interfejsu mbank) przegapiłem iż BP wypłaciło mi dywidendę w 2020r ~280 zł. Z artykułu wynika iż ta dywidenda powinna być rozliczona w PL ze stawką 19% (nie byłem tego świadomy) w związku z czym można rozliczyć ją w PIT 2022 ? 
Podobnie mam ze spółką BASF DE000BASF111 ale tu rozumiem iż dywidendę powinienem rozliczyć w PICie +4% 

Marx

Nie znalazlem w artykule informacji o limicie 2000 funtow rocznie na nieopodatkowane dywidendy w UK
Wiecej w linkach z komentarzy: https://www.pamietnikgieldowy.pl/2020/02/hannover-rueck-hnr1.html

Marx

ok, dzieki za wyjasnienie, mysle ze fajnie iz tym komenarzem rozwiales wszelkie watpliwosci

Paweł

„Konta IKE i IKZE zwalniają inwestora z obowiązku rozliczenia i zapłaty podatku na 3 poziomie”
Czyli jeśli dobrze rozumiem, nie muszę się przejmować rozliczaniem spływających tam dywidend za danych rok w PIT-38/37? Dopóki tam te pieniądze siedzą i reinwestuję je w ramach tego samego typu konta, to jakby dla fiskusa są niewidoczne (z wyjątkiem odliczenia IKZE od podstawy podatku oczywiście)?

Piotr

Cześć.
Czy reinwestowanie otrzymanej dywidendy czy to z etf czy spółki zagranicznej może zwolnić z obowiązku zapłacenia podatku dla polskiego US?
Dzięki.

Konrad

Hej Mateusz,

Słuchając Twojego wystąpienia na temat podatków od ETF myślałem, że nie dowiem się nic nowego a jednak się udało bo gdzieś to musiałem przeoczyć 🙂

Jakoś byłem spokojny że rezydentura ETF w Irlandii to jedyna rzecz na którą zwracać uwagę a jakoś trochę zlekceważyłem podatek na 1 poziomie 🙂
Co w przypadku jeśli ETF na spólki międzynarodowe (12% na 1 poziomie) zawiera też spółki niemieckie (26,4% na 1 poziomie) – jak to wtedy jest liczone ?

Pytam hipotetycznie bo w przypadku takich ETF jak popularne : IWDA, EMIM , VWRA itp tez problem nie występuje

Pozdrawiam

Konrad

Hej Mateusz,

Dzięki 🙂
Co do samej konferencji udało mi się obejrzeć kilka wybranych wykładów i moje wrażenie jest raczej pozytywne ! Dlaczego raczej ? Podczas jednego z wykładów Pan z TFI PZU mówiąc delikatnie mnie trochę irytował chcąc za wszelką cenę zniechęcić do inwestowania poprzez ETF które mogą kiedyś przewrócić rynek (najlepiej płacić funduszom ogromne roczne opłaty które długoterminowo są zabójcze o czym Tobie akurat nie trzeba mówić 🙂

Pozdrawiam

Greg

Oczywiście, forma funduszu indeksowego (ETF czy „ręczny”) nie ma znaczenia – ale właśnie uświadomiłem sobie (dziwne, że dopiero teraz), że wzrost znaczenia funduszy indeksowych prowadzi do patologii. Wyobraźmy sobie, że 99% kapitału jest inwestowane w ETF. Czyli 99% naśladuje rynek, którego jest przygniatającą częścią. A pozostały 1% wie, jak zareaguje 99% w odpowiedzi na jego zachowanie. Wtedy mogą się dziać rzeczy, o których się filozofom nie śniło.

Greg

Oczywiście masz rację. Mój przykład był świadomie przejaskrawiony. Jednak wzrost udziału funduszy zarządzanych pasywnie pociąga za sobą relatywny spadek osób, które – bezpośrednio lub przez fundusze – inwestują w wybrane spółki kierując się analizą fundamentalną. W konsekwencji wśród aktywnych uczestników rynku rośnie udział chciwych spekulantów i day traderów. A to może już oddziaływać na to, jak giełdy się zachowują. Być może tendencje, jakie obecnie obserwujemy, są właśnie konsekwencją wzrostu znaczenia ETF-ów. W obecnych burzliwych czasach trudno jest wyizolować wpływ akurat tego czynnika. Jeżeli ci się to uda, to będziesz miał wspaniały materiał na arcyciekawy wpis… a może nawet na pracę doktorską.

Karol

Cześć,
Czy podatek od dywidendy ze spółek zagranicznych, w których akcje inwestuje poprzez Konta Ike/Ikze należy rozliczyć w Pit? Dzięki za odpowieź

Dawid

hej Mateusz,

wracam z pytaniem, bo nie mogę tego jednoznacznie ustalić z artykułu ani innych komentarzy – czy giełda na której notowana jest spółka podobnie nie ma znaczenia dla wysokości podatku od dywidendy, jak przy ETFach? 

przykład 1 – mamy spółkę kanadyjską Franco Nevada Corp FNV notowaną na NYSE, czy w tym wypadku kupując ją na standardowym polskim koncie maklerskim (np. w mBanku) płacę od dywidendy podatek jak dla spółki amerykańskiej (34%), czy jak dla kanadyjskiej (z tego co pamiętam 25%)? 

przykład 2 – mamy spółkę australijską BHP Group Ltd notowaną na NYSE, czy w tym wypadku kupując ją na standardowym polskim koncie maklerskim (np. w mBanku) płacę od dywidendy podatek jak dla spółki amerykańskiej (34%), czy jak dla australijskiej (19%)?  

Dawid

Super, dzięki za szybką odpowiedź. Jeszcze potwierdzę – stawka podatku od dywidendy dla spółek z Kanady to 25%?

Mikołaj

Cześć,

właśnie tu mam kłopot, bo wg tego co widzę to AISIN BHP notowanej na NYSE to US0886061086 – w takim z punktu widzenia podatkowego to spółka australijska czy amerykańska?

Mikołaj

Dzięki za odpowiedź. Czyli jest jeszcze jedno utrudnienie 🙂
Nie sądziłem, że sprawdzenie kraju rejestracji spółki giełdowej będzie tak skomplikowaną sprawą.

Mikołaj

No właśnie nie do końca, czego przykładem jest np wspomniany BHP albo popularna BABA. ISIN’y sugerują US, a jak rozumiem mówimy o Australii i Chinach? Czy znów coś pomyliłem?

Mikołaj

Tzn. wpisanie hasła „BHP ISIN” wypluwa różne ISIN’y, z różnych giełd

Marcin

Cześć,

czy wiesz może jaki jest podatek u źródła w Holandii? Czy opłaca się tam kupować spółki do portfela IKE. Coś słyszałem, że podatek WHT to albo 0% albo 15%, niestety nie mogę znaleźć potwierdzenia.

Marcin

Super dzięki za wyjaśnienie. To jeszcze mam jedno pytanie na przykładzie spółki Accenture. Spółka notowana jest na NYSE (https://pl.investing.com/equities/accenture-ltd), ale jej rezydentura znajduje się w Irlandii. Jaki podatek będzie potrącony na IKE: 0%,15% czy 30%?

Wiktor

Cześć!

Świetny materiał! Z tego co się orientuję to już co najmniej jeden makler wprowadził formularz 8w-ben. Nie wiem czy mogę podać jego nazwę publicznie:P

Mam jedno pytanie co do zagranicznych brokerów. Wielokrotnie wspominałeś o nich w artykule. Nie mogę jednak znaleźć żadnego. Czy mógłbyś proszę podać przykład takowego, bądź podpowiedzieć jak takowego znaleźć?

Robisz super robotę!
Wiktor

Wiktor

Dom Maklerski Citibanku dame możliwość wypełnienia tego formularza. Jest to chyba dość świeże bo na stronach jeszcze nic nie reklamują, tylko można znaleźć na googlu link od nich do formularza. Ponieważ dopiero zaczynam chętnie przeczytam czy wg. Ciebie jest to wystarczające żeby nie płacić 30% podatku od dywidend USA. Dzięki za podesłanych brokerów!

Wiktor

Dzwoniłem tam dzisiaj i dostałem potwierdzenie, że można to wypełnić.

Wiktor

Chyba za kupno akcji w USA 0,5% min 25. Jakoś tak. I ewidencjonowanie 0.008% na koniec roku