You are currently viewing ETF (5/6) – Jak rozliczyć podatek z ETF-ów? Zyski i dywidendy

ETF (5/6) – Jak rozliczyć podatek z ETF-ów? Zyski i dywidendy

Proste pytanie ze skomplikowaną odpowiedzią.

Jak kilkukrotnie wspominałem na mojej stronie na Facebooku, pisanie tego artykułu było naprawdę czasochłonne. Zazwyczaj gromadzenie materiałów do wpisów zajmuje mi między 6, a 12 godzin, ale w tym przypadku nie poszło tak łatwo. Samo przejrzenie aktów prawnych (polskich i zagranicznych) zajęło mi cztery popołudnia, a zebranie informacji technicznych z ponad 20 źródeł kolejne siedem. Biorąc pod uwagę ogrom pracy jaki w niego włożyłem, mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśni kwestię rozliczania podatków z polskich i zagranicznych ETF-ów tak dobrze, że nie będziesz już czuł potrzeby przeglądania forów prawniczych i innych blogów finansowych, które zwykle unikają tego tematu jak ognia. Okazuje się bowiem, że w polskim i zagranicznym internecie można znaleźć mnóstwo wpisów o tym jak rozliczyć podatek z ETF-ów, ale skala niedopowiedzeń i niejednoznaczności jest jak na tak pozornie proste pytanie zaskakująca.

Jak zapewne wiesz, nie jestem profesjonalnym doradcą finansowym, ani mistrzem litery prawa, więc w moim wpisie mogą pojawić się błędy. Jeśli tylko taki zidentyfikujesz to serdecznie proszę o poinformowanie mnie o nim w komentarzach lub w wiadomości prywatnej. Chciałbym żeby ten wpis był dobrym źródłem informacji i jestem jak najbardziej otwarty na podobną krytykę i wszelkie korekty. Piszę to przyznając, że aby poczuć się na siłach, by kompleksowo opisać rozliczenia podatkowe zagranicznych ETF-ów potrzebowałem prawie dwa tygodnie. Zatem „po prostu to zróbmy”, zaczynając od niemal trywialnej kwestii rozliczania podatku od zysku ze sprzedaży z polskiego ETF-a, a kończąc na skomplikowanym rozliczaniu dywidend z zagranicznych ETF-ów. Poza rozliczaniem, zajmiemy się również obliczaniem, czyli porównamy wszystkie opcje inwestowania w ETF-y zagraniczne w zależności od ich kraju rezydentury (ang. domicle) i kraju pochodzenia aktywów, w które inwestują. Pod koniec wpisu znajdziesz moją rekomendację dotyczącą wyboru typu funduszu ETF, który będzie dla Ciebie jako polskiego inwestora najbardziej optymalny podatkowo biorąc pod uwagę Twoje potrzeby i preferencje. 

Podcast

YouTube

W skrócie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak krok po kroku rozliczyć podatek dochodowy z polskich i zagranicznych ETF-ów.
 • Jak rozliczyć podatek od dywidend z polskich i zagranicznych ETF-ów.
 • Które konto maklerskie wybrać, by minimalizować podatek?
 • Jaka rezydentura funduszu ETF pozwoli Ci uniknąć przepłacania podatku.
 • W jakiej sytuacji lepiej jest wybierać fundusze typu accumulating, a w jakiej typu distributing.

Wybór konta maklerskiego, a rozliczenie podatku dochodowego z ETF-ów

Zanim wybierzesz konto maklerskie lub brokerskie przez które będziesz handlował ETF-ami bardzo ważne jest zrozumienie z czym taki wybór wiąże się pod kątem rozliczenia podatków. Zdecydowanie najbardziej skomplikowaną pod tym względem opcją dla polskiego podatnika będzie korzystanie z zagranicznego konta brokerskiego. Wybór tej opcji, choć atrakcyjny pod względem wysokości prowizji i szerokości oferty ETF-owej, wymusi na inwestorze konieczność samodzielnego rozliczania wszystkich podatków. Przez „wszystkich” rozumiem zarówno podatek od zysku ze zbycia jednostek zagranicznych ETF oraz podatku od dywidend z nich otrzymywanych. Będzie to tym bardziej skomplikowane, im większą liczbę ETF-ów posiadasz w portfelu, a zwłaszcza tych wypłacających dywidendy (ang. distributing). Oto jak przedstawia się pełne porównanie, którego zajawkę wcześniej umieściłem we wpisie „ETF (3/6) – Jak kupić ETF? Porównanie ofert, kont i możliwości„:

Rodzaj kontaKupowane ETF-yRozliczenie zysków kapitałowych + formularzRozliczenie dywidend + formularz
Konto w polskim biurze lub domu maklerskimPolskie ETF-y (BETA)Wypełniasz PIT-38 na podstawie informacji otrzymanych od maklera w PIT-8C. Wszystko w PLNDywidend nie ma w formularzu PIT-8C, ale (w przypadku rezydujących w Polsce funduszy ETF) makler zapłacił za Ciebie 19% podatku Belki, więc w PIT-38 nie musisz już nic ujmować. W przypadku rezydujących za granicą funduszy ETF (np. Lyxor-a SP500) makler przelewa Ci kwotę brutto, więc podatek Belki będziesz musiał rozliczyć samemu identycznie jak w przypadku inwestowania w zagraniczne ETF-y (to w końcu zagraniczny ETF notowany w złotówkach na GPW, ale dalej jest on zagraniczny!).
Konto w polskim biurze lub domu maklerskimZagraniczne ETF-y (w tym Lyxor notowany na GPW w złotówkach, on również jest zagranicznym funduszem, bo rezyduje w Luksemburgu!)Wypełniasz PIT-38 na podstawie informacji otrzymanych od maklera w PIT-8C. Wszystko jest już przeliczone na PLN (przez maklera).

Dywidend zagranicznych nie ma w formularzu PIT-8C, a makler przelał Ci kwotę netto (pomniejszoną o podatek zapłacony u źródła, jeśli takowy wystąpił) lub brutto (jeśli nie było podatku u źródła) przeliczoną na PLN. Podatek od zysków kapitałowych w Polsce musisz rozliczyć samemu w polach 45 i 46 formularza PIT-38 (wersji 14, czyli obecnej). Wszelkich przeliczeń walutowych na złotówki również dokonujesz samemu.

Konto u zagranicznego brokeraZagraniczne ETF-yWiększość zagranicznych brokerów nie dostarcza PIT-8C. Będziesz musiał wypełnić zeznanie podatkowe samemu na podstawie historii transakcji na rachunku u brokera, samemu wypełniając polski formularz podatkowy. Do PIT-38 dołączasz załącznik PIT/ZG dla każdej giełdy, na której dokonywałeś transakcji, gdyż to na nich (a nie w Polsce) oryginalnie uzyskałeś dochód. Przeliczenia walut na złotówki również dokonujesz samemu.Nawet gdyby zagraniczni brokerzy dostarczali PIT-8C to informacji o dywidendach zagranicznych nie byłoby w formularzu PIT-8C. Broker przelał Ci kwotę dywidendy brutto (pomniejszoną o podatek zapłacony u źródła jeśli takowy wystąpił) w oryginalnej walucie. Podatek od zysków kapitałowych z dywidend musisz w Polsce rozliczyć samemu w polach 45 i 46 formularza PIT-38 (wersji 14, czyli obecnej). Wszelkich przeliczeń walutowych na złotówki również dokonujesz samemu.

Jak już pisałem w trzeciej części cyklu: w przypadku, gdy posiadasz tylko 1 lub 2 ETF-y zagraniczne, które wypłacają dywidendy to ich rozliczenie podatkowe będzie dla Ciebie dość proste. Opiszę je w dalszej części wpisu tak, byś zrozumiał możliwie prosto co, jak i gdzie w formularzu PIT-38 i PIT/ZG wpisać. Problematycznie robi się jeśli świadomie lub mniej kupiłeś aż 10 różnych funduszy ETF typu „distributing” o rezydenturach podatkowych w różnych krajach, a te zaczęły Cię nagle zasypywać dywidendami. W tym przypadku będziesz miał sporo liczenia, więc i duży potencjał do zrobienia błędu. Pamiętasz jak we wcześniejszych częściach zalecałem, byś jeszcze nie kupował funduszy pasywnych? Było to jednym z powodów ku temu i mam nadzieję, że posłuchałeś mojej rady i nie jesteś na mnie zły, że piszę o tym dopiero teraz. Czas potrzebny na napisanie tego artykułu był niewspółmiernie dłuższy od tego, który poświęciłem na każdy z poprzednich wpisów, więc dość długo opóźniałem jego wydanie, byś dostał materiał najwyższej jakości.

Polub moją stronę na Facebooku!

Znajdziesz tam jeszcze więcej przydatnych informacji o finansach i inwestowaniu!

Jak rozliczyć podatek z ETF?

Ten rozdział dotyczy lub będzie dotyczył w przyszłości każdego polskiego inwestora. Niezależnie czy inwestuje on w akcje, obligacje czy w ETF-y, o których jest ta seria artykułów. Bardzo istotne jest dla mnie, abyś zrozumiał strukturę tego rozdziału zanim zaczniesz go czytać, a będzie ona następująca:

 • Inwestowanie przez polskie konto maklerskie.
  • Inwestowanie tylko w polskie ETF-y notowane na GPW (obecnie jest ich cztery i żaden nie wypłaca dywidend).
   • Rozliczenie zysków kapitałowych (ze sprzedaży) z polskich ETF-ów.
   • Rozliczenie zysków z dywidend z polskich ETF-ów (w chwili, gdy to piszę żaden taki fundusz ETF ich nie wypłaca).
  • Inwestowanie w zagraniczne ETF-y.
   • Rozliczenie zysków kapitałowych z zagranicznych ETF-ów u polskiego maklera.
   • Rozliczenie zysków z dywidend z zagranicznych ETF-ów u polskiego maklera.
 • Inwestowanie przez zagraniczne konto brokerskie.
  • Inwestowanie w zagraniczne ETF-y.
   • Rozliczenie zysków kapitałowych z zagranicznych ETF-ów u zagranicznego brokera.
   • Rozliczenie zysków z dywidend z zagranicznych ETF-ów u zagranicznego brokera.

Dlaczego zrozumienie struktury rozdziału jest tutaj takie istotne? Każdy z procesów będzie się przynajmniej trochę różnił od tego równoległego i nie chcę byś się w tej plątaninie przepisów pogubił. Zanim zaczniesz czytać wybierz tylko ten rozdział lub te rozdziały, które będą odnośne dla Twojego inwestowania. Jeśli inwestujesz zarówno u polskiego maklera, jak i u zagranicznego brokera to niestety Twoje rozliczenie podatków będzie jeszcze bardziej skomplikowane. Jeśli masz tylko jeden rodzaj konta lub jeszcze nie założyłeś żadnego to ten rozdział dostarczy Ci dodatkowych informacji, które powinny wpłynąć na Twój wybór maklera.

Inwestujesz przez polskie konto maklerskie

„Polskie konto maklerskie” oznacza „konto maklerskie podmiotu zarejestrowanego w Polsce jako dom lub biuro maklerskie”. Listę takich (znanych mi) podmiotów znajdziesz w rozdziale „oferta zagraniczna polskich DM-ów” wpisu „ETF (3/6) – Jak kupić ETF? Porównanie ofert, kont i możliwości„. Już na wstępie napiszę, że jeśli wybrałeś ten rodzaj konta to rozliczenie podatków będzie dla Ciebie łatwiejsze niż dla inwestora, który używa zagranicznego brokera. Przejdźmy więc do rzeczy, zaczynając od inwestowania w polskie ETF-y notowane na warszawskiej GPW.

Zyski i dywidendy z polskich ETF-ów

Pisząc „polskie ETF-y” mam na myśli cztery fundusze pasywne notowane na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i rezydujące w Polsce (BETA). Ich listę znajdziesz we wpisie „ETF (2/6) – Jak wybrać ETF? Narzędzia do znajdowania i oceny ETF-ów„, a konkretnie w jego podrozdziale „ETF-y notowane na polskiej giełdzie”. Zauważ, że wszystkie z czterech funduszy BETY są notowane i rozliczane w polskim złotym, co znacznie ułatwi Ci proces rozliczenia podatków. Zyski kapitałowe i dywidendy rozliczysz analogicznie do akcji spółek giełdowych notowanych na GPW. Będę nawet bardziej precyzyjny: tych drugich, czyli zysków z dywidend nie rozliczysz, gdyż nie będziesz ich musiał rozliczać. Na poniższym rysunku nakreśliłem dla Ciebie procesy rozliczania podatku przy inwestowaniu w polskie ETF-y:

Rozliczenie podatkowe polski makler polskie ETFy1

Podatek ze zbycia jednostek polskich funduszy ETF z zyskiem rozliczysz na podstawie formularza PIT-8C, który otrzymasz od banku w styczniu/lutym roku następującego transakcję. Jako, że ETF-y notowane są w polskim złotym to dane w PIT-8C również podane będą w złotówkach. Formularz ten zawiera podsumowanie wszystkich rozliczonych w ciągu roku transakcji i zwykle po prostu przepisujesz je do formularza PIT-38. Oczywiście w przypadku posiadania kilku kont maklerskich w różnych domach maklerskich wynikowy PIT-38 będzie sumą wszystkich formularzy PIT-8C.

Podatek od zysku z dywidend wypłaconych przez polskie ETF-y zapłacony zostanie przez biuro maklerskie w Twoim imieniu. Z natury dywidendy nie są uwzględniane w formularzu PIT-8C, więc i tak makler by ich tam nie zamieścił. Kwota dywidendy, która wpłynie na Twoje konto będzie zatem kwotą netto, której rozliczeniem podatkowym już nie będziesz się musiał przejmować. Jak widać w sensie podatkowym inwestowanie w polskie ETF-y jest zupełnie bezproblemowe, co jest ich wielką zaletą. W przypadku handlu ETF-ami zagranicznymi będzie to o wiele bardziej skomplikowanie, o czym się zaraz przekonasz.

Zyski kapitałowe z zagranicznych ETF-ów

W przypadku rozliczenia podatkowego zysków z zagranicznych ETF-ów zdecydowałem się rozdzielić podrozdział dotyczący zysków kapitałowych od tego dotyczącego dywidend. Dlaczego zdecydowałem się na taki podział? Zrobiłem to, ponieważ rozliczenie zysków kapitałowych (czyli tych z transakcji zakończonych zyskiem) w przypadku inwestowania w zagraniczne ETF-y przez polski rachunek maklerski będzie stale dość proste. Przypominam Ci, że jesteśmy w rozdziale dotyczącym inwestowania przez polski rachunek maklerski, np. eMaklera z mBanku, BOSSE lub XTB, ale omawiam handel ETF-ami notowanymi na zagranicznych giełdach. Oto jak rozliczany jest podatek z zysków na transakcji z zagranicznych ETF-ów:

Rozliczenie podatkowe polski makler zagraniczne ETFy zyski

Podatek ze zbycia jednostek zagranicznych funduszy ETF z zyskiem rozliczysz również na podstawie PIT-8C. Jak to możliwe skoro ten formularz dopuszcza tylko wartości złotówkowe? Jedną z największych zalet inwestowania w zagraniczne ETF-y przez polskie konto maklerskie jest fakt, że makler przeliczy za Ciebie zysk z transakcji z waluty obcej na złote. Zaraz opiszę jak w praktyce jest to liczone, ale istotnym jest byś zrozumiał, że wybierając ten wariant inwestowania będziesz miał o wiele mniej pracy przy wypełnianiu PIT-38 niż w przypadku zagranicznego brokera.

Przeliczenie walutowe zysków z ETF-ów

Choć opisywane przeze mnie tutaj przeliczenie walutowe będzie w tym przypadku dokonane przez maklera to ta wiedza może Ci się jeszcze przydać (zobaczysz dalej). Przeczytasz tu w jaki sposób makler przeliczy Twój zagraniczny zysk kapitałowy zanim liczby trafią do formularza PIT-8C, który od niego później otrzymasz. Wynik tego przeliczenia, czyli liczby, które będą bazą Twojego rozliczenia podatkowego znajdziesz w polach 23 i 24 formularza PIT-8C:

Jak rozliczyc podatek z ETF - PIT-8C pusty

W polu 23 makler umieści sumaryczny przychód, czyli łączną kwotę sprzedaży Twoich papierów wartościowych z poprzedniego roku, a w polu 24 koszty uzyskania przychodu, czyli ich cenę podczas zakupu, powiększoną o wszelkie opłaty (transakcyjne i stałe) związane z prowadzeniem konta maklerskiego. Liczba z pola 24 (koszt uzyskania przychodu) odjęta od tej z pola 23 (przychód) da w efekcie zysk roczny brutto, czyli podstawę podatku Belki, który następnie będziesz musiał zapłacić.

Przeliczenie walutowe transakcji zakupu ETF-a

Oto w jaki sposób makler przeliczy waluty transakcji wyjaśnione na praktycznym przykładzie:

 • Inwestor kupił 2 czerwca 2020 r. 100 jednostek ETF-a XYZ, płacąc po 10 euro za każdą jego jednostkę.
 • Kurs euro wynosił tamtego dnia, czyli we wtorek, 2 czerwca 2020 r. 4,39, a więc makler pobrał od inwestora 100*10 EUR*4,39 PLN/EUR, a więc 4390 złotych. Pomijamy prowizję maklerską w celu uproszczenia przykładu.
 • W przygotowywaniu formularza PIT-8C dla inwestora, makler zobowiązany jest użyć kursu waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu jednostek ETF-a. Średnie kursy NBP, czyli te, których użyjesz w celach podatkowych, znajdziesz na stronie NBP (wybierz tabelę A). Jako, że kurs waluty w dniu poprzedzającym transakcję kupna wynosił 4,42 w polu 24 „koszt uzyskania przychodu” makler wpisze kwotę 4420 złotych.
 • W tym scenariuszu mimo, że zakup funduszu kosztował naszego inwestora 4390 złotych, w zeznaniu podatkowym jego kosztem będzie 4420 złotych. Nie zdziw się zatem, gdy w otrzymanym od swojego maklera formularzu PIT-8C zauważysz, że kwota, którą w nim znajdziesz jest trochę inna niż prawdziwa wartość transakcji wyrażona w złotówkach.

Przeliczenie walutowe transakcji sprzedaży ETF-a

 • Następnego dnia, czyli w środę, 3 czerwca 2020 r., inwestor sprzedał wszystkie 100 jednostek ETF-a XYZ otrzymując za nie po 11 euro za papier. Realny kurs transakcji wynosił tego dnia 4,37, więc makler wypłacił inwestorowi 100*11 EUR*4,37 PLN/EUR, czyli 4807 złotych. Inwestor osiągnął zatem zysk w wysokości 4807 zł minus 4390 zł, czyli 417 złotych. Jest to faktyczny (gotówkowy) zysk, ale nie zysk podatkowy!
 • Analogicznie do przeliczenia kursu transakcji kupna, w celu dokonania konwersji kursu sprzedaży z euro na złote wykorzystujemy średni kurs waluty z poprzedzającego transakcję dnia roboczego ze strony NBP. Kurs waluty wynosił 2 czerwca 2020 r. 4,39, a więc przychodem podatkowym inwestora będzie 100*11 EUR*4,39, czyli 4829 złotych.

W ten sposób makler wpisał do formularza PIT-8C poniższe wartości:

Jak rozliczyc podatek z ETF - PIT-8C wypelniony

Otrzymane od maklera w PIT-8C wartości przenosisz własnoręcznie do formularza PIT-38, a konkretnie jego komórek 20 i 21 w części C. W komórce 33 urząd skarbowy oblicza Ci podatek, który będziesz musiał zapłacić (czyli 19% podatku Belki). W naszym przypadku, zakładając, że transakcja kupna i sprzedaży na tym funduszu ETF była jedyną transakcją w całym roku kalendarzowym, zobowiązanie podatkowe w PIT-38 będzie wyglądać następująco:

Jak rozliczyc podatek z ETF zobowiazanie podatkowe e1591183334271

Przejdźmy do opisania procesu obliczania podatku od dywidend z zagranicznego ETF-a, który kupiliśmy przez polskie konto maklerskie z możliwością inwestowania na rynkach światowych.

Dywidendy z zagranicznych ETF-ów

Pamiętasz jeszcze na czym polegało rozliczenie dywidend otrzymanych z polskiego funduszu ETF albo z polskich akcji? Żartobliwie napiszę, że nie musisz niczego pamiętać, bo makler zrobi to za Ciebie, automatycznie odliczając 19% podatku Belki od dywidendy wypłaconej w złotówkach. W tamtym scenariuszu zatem nie ma możliwości popełnienia błędu. Sytuacja znacznie się komplikuje, gdy kwota dywidendy wypłacana jest w walucie obcej. Rozliczenie dywidendy zagranicznej jest skomplikowane, a polscy maklerzy nie mają obowiązku robienia tego w imieniu posiadacza rachunku. Zacznijmy od wyjaśnienia sekwencji kroków w procesie wypłacania dywidendy z zagranicznego funduszu ETF:

Rozliczenie podatkowe polski makler zagraniczne ETFy dywidendy1

Zwróć uwagę, że niezależnie od kraju rezydencji (ang. domicle) funduszu ETF, z którego otrzymujesz dywidendę, Twój makler wypłaci Ci jej kwotę brutto, gdy nie było podatku 2-poziomu lub kwotę netto, gdy zapłacony został podatek 2-poziomu. Dodatkowo obowiązek obliczenia i zapłacenia należnego w Polsce podatku 3-stopnia będzie zawsze Twoim obowiązkiem (również w przypadku notowanego na GPW ETF-u Lyxora na S&P500, który jest de facto funduszem luksemburskim, więc polski makler wypłaci Ci kwotę dywidendy brutto!). Z zasady jest to dość proste, a całą procedurę można zawrzeć w kilku krokach:

 1. Otrzymujesz dywidendę brutto w złotówkach, ale jej kwota będzie dla urzędu skarbowego nieistotna, o czym się zaraz przekonasz.
 2. Przy rozliczeniu sprawdzasz kurs waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty dywidendy. Zapisujesz sobie ten kurs.
 3. Mimo, że polski makler wypłacił Ci kwotę w złotówkach – musisz również poznać oryginalną kwotę w walucie obcej. Tutaj wielka pochwała dla mBanku, który tytułuje przelewy z zagranicznymi dywidendami w następujący sposób:Jak rozliczyc podatek z ETF dywidenda zagraniczna mBankPrawda, że mBank ułatwia życie swoim klientom? Kursem waluty podanym w przelewie się lepiej nie sugerować, bo w celach rozliczenia podatkowego należy użyć tego ze strony NBP, ale informacja o wysokości dywidendy na jednostkę funduszu w walucie obcej będzie dla Ciebie bezcenna. W tym przypadku jest to 0.1908 USD na sztukę przy 250 sztukach, czyli łącznie 47,7 USD dywidendy.
 4. Mając kwotę dywidendy w dolarze amerykańskim i kurs waluty z dnia poprzedzającego jej wypłatę obliczysz jej wysokość (z podatkowego punktu widzenia) w złotówkach. Przemnożona przez 19% trafi następnie do pola 45 „Zryczałtowany podatek od dochodów (…) uzyskanych poza granicami RP” w formularzu PIT-38.
 5. Zostało nam najtrudniejsze, czyli uwzględnienie tzw. „podatku zapłaconego za granicą”, zwanego też „podatkiem u źródła” (ang. withholding tax), który należy wpisać w polu 46 formularza PIT-38. Jest to miejsce, w którym wpiszesz kwotę podatku, którą ETF już zapłacił (jeśli to zrobił, rzecz jasna) w Twoim imieniu w swoim państwie rezydencji podatkowej. Zostawię to póki co w ten sposób, bo wkrótce dojdziemy do całego rozdziału poświęconego tylko temu jednemu aspektowi.
 6. Jeżeli wiesz już ile podatku zostało potrącone u źródła, przeliczasz tę wartość na złote (po tym samym kursie, co ten z punktu 2) i wpisujesz ją w pole 46 formularza PIT-38.
 7. Różnica pomiędzy należnym (45), a już zapłaconym (46) podatkiem uzupełni się automatycznie w polu 47 i zsumuje z innymi zobowiązaniami podatkowymi, np. ze sprzedaży akcji lub jednostek ETF-a z zyskiem (patrz: poprzedni rozdział). Pola, o których piszę znajdziesz w części G PIT-38, a wyglądają one w tym roku (rozliczenie za 2019 r.) następująco:

Jak rozliczyc podatek z ETF - PIT38 dywidenda zagranica

To by było na tyle jeżeli chodzi o podstawy rozliczania podatku z zysków kapitałowych oraz zysków z dywidend przy inwestowaniu w zagraniczne fundusze ETF przy pomocy polskiego konta maklerskiego. Proces ten będzie nieco bardziej skomplikowany jeśli czytając wpis (a ostrzegałem!) „ETF (3/6) – Jak kupić ETF? Porównanie ofert, kont i możliwości” zdecydowałeś się mimo wszystko na zagraniczne konto brokerskie. Spokojnie, zaraz opiszę różnicę i postaram się jak najlepiej przeprowadzić Cię również przez ten jeszcze bardziej skomplikowany proces. Naprawdę zależy mi bowiem abyś po przeczytaniu tego artykułu wiedział jak rozliczyć podatek z ETF-ów niezależnie od wybranego rodzaju rachunku.

Inwestujesz u zagranicznego brokera

Jak wcześniej wspomniałem, większość zagranicznych brokerów nie ma obowiązku dostarczenia polskiemu inwestorowi formularza PIT-8C, ani jego zagranicznego odpowiednika. Jest to spore utrudnienie ponieważ rozliczenie zysków kapitałowych ze zbycia jednostek zagranicznych ETF-ów z zyskiem jest o wiele trudniejsze niż w przypadku inwestowania przez polskie konto maklerskie. Pisząc „o wiele” mam na myśli: całkowicie manualne, a nie w pełni zautomatyzowane, jak w przypadku polskiego konta. Przejdźmy zatem do konkretów.

Zyski kapitałowe z zagranicznych ETF-ów

Zagraniczne biuro maklerskie lub broker, który pośredniczy w naszym inwestowaniu nie ma obowiązku przesłania nam druku podobnego do polskiego PIT-8C, w którym uwzględnione są przychody i koszty podatnika. A skoro nie ma obowiązku to pewnie tego nie zrobi, więc cała odpowiedzialność za poprawne rozliczenie podatku z osiągniętego ze sprzedaży ETF-ów zysku tym razem ciąży na Tobie. Spokojna głowa, będzie to trochę przypominało rozliczenie zagranicznych dywidend i mocno nawiązywało do wcześniejszego rozdziału, w którym opisałem co w Twoim imieniu robił polski makler. Zanim rozpiszę Ci skróconą wersję procesu, rzuć okiem na diagram z sekwencją działań zagranicznego brokera:
 

Rozliczenie podatkowe zagraniczny broker zagraniczne ETFy zyski

 1. Inwestując przez zagraniczne konto brokerskie dokonasz (zazwyczaj) zakupu oraz sprzedaży jednostek ETF-a w walucie obcej, np. w euro.
 2. Korzystając z historii rachunku sprawdź dokładne daty swoich transakcji zakupu oraz sprzedaży jednostek ETF-a. Następnie sprawdź kursy waluty obcej wobec złotego w dniach poprzedzających transakcje zakupu oraz sprzedaży.
 3. Jeśli rozliczasz sprzedaż wszystkich jednostek ETF-a to nie ma problemu. Jeśli zamknąłeś pozycję tylko częściowo (po ludzku: nie sprzedałeś wszystkich posiadanych jednostek ETF-a, a kupowałeś je po różnych cenach) to zysk rozliczyć musisz według metody FIFO (ang. First In First Out). Więcej o tej metodzie przeczytasz tutaj, ale z grubsza chodzi o to, byś zakładał, że najpierw sprzedajesz instrumenty finansowe, które kupiłeś na początku i w tej sekwencji rozliczał swoje podatki.
 4. Znając kursy walut z dni poprzedzających transakcje oraz wartości samych transakcji w walucie obcej prosto przeliczysz je na złotówki. Różnica między ceną sprzedaży, a ceną zakupu (w złotówkach!) wylądować musi w załączniku do PIT-38 o nazwie „PIT/ZG”, a dokładniej w jego komórce 32.
 5. PIT/ZG składasz dla każdego kraju, w którym dokonałeś transakcji, czytaj dla każdej giełdy na której handlowałeś. Jeśli inwestujesz przez holenderskiego brokera w ETF-y z Londynu i akcje z USA to dodaj dwa formularze PIT/ZG: dla USA i dla Wielkiej Brytanii. Jeśli inwestujesz, natomiast na giełdzie holenderskiej (w Amsterdamie też notowane jest trochę ETF-ów) wypełniasz PIT/ZG również dla Holandii, zobacz poniżej:

Jak rozliczyc podatek z ETF - PIT ZG

Choć piszę to w formie mini-poradnika to uwierz mi, drogi czytelniku, że ubolewam nad poziomem komplikacji rozliczenia podatków z inwestycji zagranicznych i mnogości formularzy, które będziesz musiał wykorzystać, by to zrobić poprawnie. Tym niemniej zapewniam Cię, że takie rozliczenie jest dla wprawnej ręki i oka zupełnie możliwe. Mam nadzieję, że teraz rozumiesz dlaczego ostrzegałem Cię przed pochopnym wyborem konta do inwestowania w ETF-y i samym w nie inwestowaniem we wcześniejszych wpisach z serii, a zwłaszcza w „ETF (3/6) – Jak kupić ETF? Porównanie ofert, kont i możliwości„. Czy rozliczenie dywidend u zagranicznego brokera okaże się równie skomplikowane?

Dywidendy z zagranicznych ETF-ów

Przeliczenie i rozliczenie podatku od dywidend z zagranicznych dywidend w przypadku inwestowania u zagranicznego brokera jest identyczne jak to, które opisałem rozdział wcześniej. Skoro polski makler w PIT-8C nie umieszcza informacji o dywidendach, a zagraniczny broker nie wysyła PIT-8C w ogóle to w zasadzie wychodzi na jedno. Nie rozwodząc się nad tym procesem zbytnio jedynie załączę Ci kolejny obrazek z procedurą tego rozliczenia:

Rozliczenie podatkowe zagraniczny broker zagraniczne ETFy dywidendy

Jak widzisz procedura rozliczenia zagranicznej dywidendy w walucie obcej u brokera jest „najczystsza z możliwych”, bo nie ma tu przewalutowania ani opodatkowania jej w Polsce. Zyski z zagranicznych dywidend, które otrzymałeś przez konto brokerskie musisz podatkowo rozliczyć samemu, analogicznie do procesu, który opisałem wcześniej, więc wróć do niego w razie potrzeby. Tymczasem przejdę do meritum wpisu, czyli porównania różnych konfiguracji kraju inwestowania – kraju rezydencji ETF-a oraz konta, przez które w niego inwestujesz, licząc łączną wysokość podatku od dywidend dla każdej z takich kombinacji.

Opłacalność dywidendowa różnych rodzajów inwestowania w fundusze pasywne ETF

Założę się, że część czytelników czekała głównie na ten rozdział. Jest on owocem dwóch tygodni poszukiwań i analiz w najgłębszych czeluściach internetu, odpytywania ekspertów podatkowych, a także kilkukrotnego dzwonienia pod infolinię Krajowej Informacji Skarbowej. Mam nadzieję, że efekt będzie tego wart, a przeczytanie tego rozdziału podpowie Ci nie tylko jak rozliczyć podatek z ETF-ów, ale także jak nie przepłacać podatku od dywidend, które z nich otrzymujesz. Zacznę od wyjaśnienia Ci trzech poziomów, na których możesz być potencjalnie opodatkowany przy otrzymywaniu dywidendy z ETF-a typu wypłacającego (ang. distributing).

Trzy poziomy podatku od zagranicznych dywidend

Zrozumienie trzech poziomów opodatkowania dywidend z zagranicznych funduszy ETF jest kluczowe dla zrozumienia dalszej części tego wpisu, więc proszę Cię o uważne przeczytanie tego podrozdziału. Wróćmy do filozoficznego pytania, na które odpowiedź znajdziesz w części pierwszej cyklu, czyli „ETF (1/6) – Co to są fundusze ETF i dlaczego warto w nie inwestować?„. Czym zatem jest fundusz ETF jeśli nie ogromnym, instytucjonalnym inwestorem, który w imieniu innych inwestorów kupuje aktywa w sposób wcześniej ustalony i przewidywalny? Oczywiście fundusz ETF jest osobą prawną, a nie osobą fizyczną jak Ty czy ja, ale posiadając bezpośrednio np. akcje japońskie nie różnimy się znacząco od funduszu ETF, który posiada jedynie akcje japońskie. Rzuć okiem na diagram, aby zobaczyć na jakich pozycjach w procesie opodatkowania znajdują się: inwestor kupujący papiery bezpośrednio oraz jego kupujący ETF-y znajomy:

Jak rozliczyc podatek z ETF - Trzy poziomy opodatkowania ETFow1

Oto bardzo ważne do zrozumienia i zapamiętania fakty:

 • Polski inwestor kupujący akcje zagraniczne bezpośrednio, przy wypłacie dywidend może być opodatkowany maksymalnie na dwóch poziomach:
  • Podatek u źródła zostanie pobrany i zapłacony przez zagraniczną spółkę w imieniu inwestora w kraju, w którym rezyduje spółka giełdowa (nie mylić z krajem notowań spółki!).
  • Właściwy podatek od zysków kapitałowych będzie musiał być rozliczony w kraju, w którym inwestor rezyduje. Zazwyczaj makler dostarczy mu informację o wysokości zapłaconego podatku. Przykładowo: dla spółek z USA będzie to 15% albo 30% w zależności czy makler umożliwił inwestorowi i pośredniczył w złożeniu formularz deklaracji rezydencji podatkowej W8-BEN, na mocy którego podatek u źródła w USA redukowany jest do 15%, a polski inwestor jednoznacznie identyfikowany jako rezydent naszej ojczyzny.
 • Polski inwestor kupujący ETF-y zagraniczne, które wypłacają dywidendy, może być przy ich wypłacie opodatkowany aż na trzech poziomach:
  • Podatek 1-poziomu, czyli podatek u źródła, który płaci fundusz ETF. Jest to podatek, którego inwestor nie uniknie, a fundusz ETF nawet nie poinformuje go o nim, gdyż obowiązek podatkowy ciąży na funduszu, a nie na inwestorze. Wyobraź sobie stopień komplikacji rozliczenia podatkowego globalnego ETF-a, który w każdym z krajów swoich inwestycji (powiedzmy: w 80 krajach) płaci podatek od dywidend w różnych stawkach od każdej spółki, którą posiada w portfelu? Kto płaci? Fundusz ETF.(a raczej spółki z portfela w jego imieniu). Komu płaci? Urzędom skarbowym poszczególnych krajów inwestycji (tam, skąd uzyskał dochód, czyli w kraju rezydentury spółki lub spółek portfelowych, które wypłaciły mu składowe dywidendy).
   • Wspomniana powyżej nota dotyczy jedynie funduszy ETF opartych o tzw. replikację fizyczną, czyli faktycznie kupujących dane aktywa, np. akcje lub obligacje. W przypadku funduszy syntetycznych, opartych np. na kontraktach SWAP (więcej o nich przeczytasz np. na stronie Beta Securities), podatek od dywidendy 1-poziomu może być zależny od umów związanych z tzw. withholding tax nie pomiędzy krajem rejestracji funduszu a krajem inwestycji, ale pomiędzy krajem siedziby emitenta wykorzystywanego przez fundusz instrumentu finansowego (np. dostawcy kontraktu SWAP) a krajem inwestycji. Dobrym przykładem przewagi podatkowej replikacji syntetycznej nad fizyczną mogą być europejskie ETF-y na indeksy amerykańskie (więcej o tym przeczytasz na stronie Invesco). Faktyczny ciężar podatku od dywidendy dla funduszy ETF replikujących syntetycznie (ale również funduszy ETF replikujących fizycznie) można oszacować na podstawie analizy różnicy odwzorowania wyników funduszu ETF w stosunku do naśladowanego indeksu.
  • Podatek 2-poziomu, czyli podatek u źródła, który uiszcza dom maklerski inwestora (na rysunku jest to ta warstwa środkowa). Ten podatek jest analogiczny do podatku u źródła w przypadku bezpośredniej inwestycji w akcje zagraniczne (w końcu jednostki ETF wypłacającego dywidendę = akcje spółki wypłacającej dywidendę na poziomie podatkowym). Chyba mam pomysł jak Ci to dobrze wytłumaczyć. Spółka-matka, otrzymująca dywidendy ze swoich spółek-córek może zaraportować ich wysokość, ale podatek od dywidend (jeśli należny) opłaca sama. Następnie decyduje czy i ile z tych dywidend chce użyć do prowadzenia biznesu, a ile wypłacić „dalej” swoim inwestorom. Analogicznie, ETF jest taką „spółką matką”, która zobowiązuje się wypłacać inwestorom pełną wartość dywidend otrzymanych ze „spółek-córek”, czyli tych w swoim portfelu/indeksie. Drugi poziom opodatkowania występuje gdy ETF wypłaca dywidendę posiadaczom swoich jednostek. Kto płaci? Makler/broker w imieniu inwestora. Komu płaci? Urzędowi skarbowemu kraju rezydencji ETF-a (ang. fund domicle).
  • Podatek 3-poziomu, czyli podatek Belki, o który w Polsce upomni się urząd skarbowy. Jest to identyczny podatek jak ten, który płacimy w przypadku dywidend otrzymanych z polskich spółek giełdowych, ale nieco komplikuje go możliwość uprzedniego zapłacenia podatku 2-poziomu. Tutaj istnieje możliwość odliczenia kwoty zapłaconej na 2 poziomie, ale nigdy tej na poziomie 1 (o 1 poziomie inwestor w teorii nie wie, gdyż obowiązek podatkowy ciążył na funduszu ETF, a nie na inwestorze!). Kto płaci? Inwestor. Komu płaci? Urzędowi skarbowemu w swoim kraju rezydencji podatkowej.

Jeśli teraz rozumiesz wszystkie trzy poziomy opodatkowania dywidend z ETF-ów typu distributing to śmiało kontynuuj czytanie. Jeśli nie to wróć do diagramu „Trzy poziomy opodatkowania zagranicznych dywidend” i przeanalizuj go raz jeszcze, zanim kontynuujesz lekturę wpisu.

Polskie akcje przez polski i zagraniczny ETF

Najprostszym wariantem inwestowania w ETF-y dywidendowe jest zakup jednostek ETF-a, który notowany jest na polskiej giełdzie (GPW) i posiada w portfelu polskie akcje. Dla Twojej informacji: w chwili, gdy piszę te słowa nie istnieje ani jeden taki fundusz typu „distributing”. Gdyby istniał to dywidenda z niego byłaby opodatkowana identycznie do bezpośredniej inwestycji w polskie spółki dywidendowe. Podstawa prawna to Art. 6, ustęp 1, punkt 10) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) , który zwalnia od podatku dochodowego profesjonalne fundusze inwestycyjne, które rezydują w Polsce. Podatek Belki, natomiast, nakładany jest tylko na osoby fizyczne na mocy Art 30a, ustępu 1, punktu 4) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Obydwa warianty (inwestycja bezpośrednia w spółki dywidendowe wobec inwestycji w dywidendowy ETF kupujący tylko polskie spółki) narysowałem na poniższym diagramie:

Jak rozliczyc podatek z ETF - polskie spolki, polski etf, polski inwestor1

Co ciekawe, zwolnieniu z podatku 1-poziomu podlega także zagraniczny ETF, który inwestuje w polskie spółki. Wariant: polskie spółki – zagraniczny ETF – polski inwestor zobaczysz poniżej:

Jak rozliczyc podatek z ETF - polskie spolki, europejski etf, polski inwestor1

Fakt braku opodatkowania dywidend otrzymywanych przez fundusz luksemburski wynika z wyłączenia podmiotowego określonego, podobnie jak dla polskich funduszy inwestycyjnych, w art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Punkt 10a tego ustępu umożliwia zwolnienie od podatku dochodowego tych funduszy inwestycyjnych, które mają swoją siedzibę w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz spełniają określone w ustawie kryteria. Dobry artykuł o tym napisał Dawid Bąbol z Beta Securities (tej samej Bety, która zarządza polskimi ETF-ami notowanymi na GPW). Zwiększmy trochę stopień komplikacji i przeanalizujmy wspólnie inwestycje w ETF wypłacający (ang „distributing”), który posiada akcje spółek z USA.

Akcje z USA przez ETF z USA

Zaczniemy od scenariusza, w którym polski inwestor inwestuje w amerykański ETF typu wypłacającego (distributing), który lokuje środki w akcjach amerykańskich spółek. Prominentnymi przykładami takich funduszy są amerykańskie VOO lub SPY, do których dostęp uzyskasz tylko poprzez niektóre konta brokerskie (patrz: wpis „ETF (3/6) – Jak kupić ETF? Porównanie ofert, kont i możliwości„). W każdym przypadku będę rozważał osobno inwestowanie przez polskie konto maklerskie, a osobno inwestowanie u zagranicznego brokera, abyś miał dobre porównanie obydwu wariantów. Inwestowanie w amerykańskie ETF-y, które posiadają amerykańskie spółki ma jedno duże uproszczenie: brak podatku 1-poziomu, z którego zwolniony jest w tym przypadku fundusz ETF. Jest to dobrze wyjaśnione na poniższym diagramie:

Jak rozliczyc podatek z ETF - USA spolki, USA etf2

Podatek 1-poziomu wynosi 0%, ale przy przekazaniu tej dywidendy z funduszu ETF do Twojego brokera lub maklera pojawi się pierwsza komplikacja w postaci słynnego podatku u źródła. W zależności od dostarczenia amerykańskiemu IRS-owi (odpowiednikowi polskiego urzędu skarbowego) oświadczenia W8-BEN możliwe są następujące scenariusze:

 • Jeżeli przy zakładaniu konta Twój makler lub broker umożliwił Ci wypełnienie i złożenie za Ciebie formularza W8-BEN to dywidenda z ETF-a amerykańskiego będzie opodatkowana preferencyjną stawką 15-procentową.
 • Jeśli Twój makler nie daje takiej możliwości (patrz: większość, a może nawet wszystkie polskie domy i biura maklerskie) to IRS opodatkuje Twoją dywidendę z amerykańskiego funduszu ETF stawką 30-procentową.
 • Jeśli Twoja dywidenda z amerykańskiego ETF-a została opodatkowana stawką 15% to „pół biedy”, gdyż w Polsce doliczysz do tego kolejne 4% (od oryginalnej kwoty, rzecz jasna), by łącznie wyszło 19% podatku. Wynika to z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Polską.
 • Pora na najgorsze: jeśli, natomiast zapłacisz 30% podatku u źródła, a więc na Twoje polskie konto maklerskie wpłynie równowartość 70% oryginalnej dywidendy to…polski urząd skarbowy i tak upomni się o swoje 4% podatku! Dzieje się tak, gdyż urzędu skarbowego nie obchodzi ile podatku u źródła faktycznie zapłaciłeś, a jedynie ile powinieneś był zapłacić (jak wynika z umowy między krajami). Założenie jest więc takie, że jeśli zapłaciłeś 30% u źródła to jest to Twój problem, a urzędowi i tak „wisisz” należne mu 4% od całości oryginalnej kwoty. Z tego powodu inwestowanie w ETF-y amerykańskie przez rachunek maklerski, który nie oferuje złożenia w Twoim imieniu formularza W8-BEN jest całkowicie nieopłacalne.

"Estate tax" czyli przykra niespodzianka przy inwestowaniu wysokimi kwotami na rynku amerykańskim

Zanim podejmiesz decyzję o inwestowaniu na rynku amerykańskim, koniecznie przeczytaj artykuł ostrzegający przed tzw. Estate Tax. Jest to wysoki (40%) podatek nakładany przez niektóre Stany na całość Twoich aktywów w wypadku Twojej śmierci. Drugim, nieco przyjemniejszym, kryterium jest łączna wartość posiadanych w USA aktywów finansowych w wysokości przynajmniej 60 000$. Oczywiście nie ma sensu przejmować się na zapas, ale jeśli np. inwestujesz pieniądze swojego gospodarstwa domowego to sugeruję uważać i nie przekraczać w żadnym momencie tej wartości aktywów ulokowanych w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie dotyczy to inwestycji w ETF-y rezydujące w Europie, które inwestują w spółki ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w takim przypadku inwestor nie inwestuje w USA bezpośrednio ani dolara (robi to europejski podmiot – fundusz ETF), więc inwestora nie dotyczy Estate Tax.

Akcje z USA przez europejski ETF

W trzeciej części cyklu o ETF-ach w podprogowo sugerowałem Ci inwestowanie w europejskie ETF-y poprzez polskie konto maklerskie, pisząc, że sam inwestuję w ten sposób. Czytając o europejskich ETF-ach w tym rozdziale poznasz kolejny powód, dla którego tak otwarcie je chwaliłem, choć nie wszystkie są równie korzystne podatkowo. Pozostajemy w akcjach ze Stanów Zjednoczonych, jednocześnie zmieniając kraj pochodzenia/rezydenturę (ang. domicle) funduszu ETF z USA na Irlandię. Irlandia ma kilka ważnych zalet jeśli chodzi o inwestowanie, o czym przekonasz się po raz pierwszy zerkając na poniższy diagram:

Jak rozliczyc podatek z ETF - USA spolki, Irlandia ETF1

Zauważ, że tym razem fundusz ETF nie jest zwolniony z podatku 1-poziomu i płaci go w USA w wysokości 15% (na podstawie umowy między USA, a Irlandią). Irlandia nie pobiera podatku u źródła (2-poziomu), więc jako dywidendę brutto dostajesz de facto 85% jej oryginalnej wartości. Niestety, tej części podatku nie da się w jakikolwiek sposób odzyskać, bo jej płatnikiem był w Stanach fundusz ETF, a nie Ty. Od wypłaconej dywidendy w Polsce samemu zapłacisz kolejne 19%, efektywnie płacąc 31% podatku od tego, co wypłaciły ETF-owi sumarycznie spółki z jego portfela.

Irlandia nie jest jednak w przypadku inwestowania w akcje amerykańskie taką złą rezydenturą dla funduszu ETF, a znacznie gorszym wyborem na inwestowanie za oceanem będzie fundusz ETF z Luksemburgu. Jak potwierdza KPMG, fundusze ETF rezydujące w Luksemburgu płacą w Stanach aż 30% podatku 1-poziomu, którego również tym razem jako inwestor w żaden sposób nie możesz odzyskać. Oto diagram przedstawiający procedurę obliczania całkowitego podatku z dywidendy dla luksemburskiego funduszu ETF:

Jak rozliczyc podatek z ETF USA spolki Luksemburg ETF

Pragnę skierować Twoją uwagę na notkę pod „inwestorem” z diagramu, podsumowującą efektywną stopę opodatkowania, która w tym przypadku wyniosła 43% oryginalnej kwoty dywidendy z ETF-a. Wybranie funduszu rezydującego w Luksemburgu jeśli chcesz inwestować w spółki z USA nie jest zatem najrozsądniejszym wyborem. Nikt nie powinien świadomie poświęcać prawie połowy swojej dywidendy mając wokół o wiele lepsze opcje do inwestowania dywidendowego. Skupmy się więc na poszukiwaniu bardziej optymalnych podatkowo możliwości inwestowania w ETF-y wypłacające dywidendy. Kto powiedział, że musimy inwestować jedynie w spółki ze Stanów Zjednoczonych?

Globalne akcje przez ETF z USA

Powiedzmy, że masz dostęp do funduszy ETF rezydujących w Stanach Zjednoczonych, ale wolisz te, które inwestują w globalne spółki dywidendowe. W Przykładzie wybierzemy hipotetyczny fundusz, który lokuje aktywa po równo w Japonii, Chinach i Rosji. Pierwszą komplikacją jest tu stopa podatku 1-poziomu, który tym razem będzie wyższy od zera (specjalne zwolnienie podatkowe dotyczy bowiem jedynie amerykańskiego ETF-a inwestującego w spółki ze Stanów Zjednoczonych). Na bazie zestawienia stawek podatku u źródła (ang. withholding tax) ustaliłem, że średnia wartość podatku, który na pierwszym poziomie zapłaci ETF wyniesie w tym przypadku 10%:

Jak rozliczyc podatek z ETF - miedzynarodowe spolki, ETF z USA

Poza wspomnianym, 1-poziomowym podatkiem u źródła (z perspektywy Twojego maklera), pobrany zostanie także podatek 2-poziomu, czyli podatek u źródła z Twojej perspektywy. Analogicznie do przypadku ETF-a amerykańskiego na akcje lokalne, inwestycja w ETF z USA, który posiada akcje rynków globalnych niestety będzie wiązać się z wysokim podatkiem 2-poziomu. Ten podatek zredukujesz z 30% do 15% jeśli Twój broker umożliwi Ci wypełnienie formularza W8-BEN, ale w innym wypadku zapłacisz horrendalnie wysoki podatek w łącznej wysokości 40%. Obliczenia: * 0,9 (1 poziom) * 0,66 (2 i 3 poziom) i kończymy z niecałym 60% wartości oryginalnej dywidendy. W przypadku użycia formularza W8-BEN i zidentyfikowania siebie jako polskiego inwestora uda nam się zredukować ten podatek do 27%, co już jest o wiele prostszą do przełknięcia wartością.

Globalne akcje przez europejski ETF

Co się stanie jeśli zdecydujemy się zainwestować w bliższy nam geograficznie, irlandzki fundusz ETF, który inwestuje w akcje spoza USA? Tutaj bardzo dużo zależy od umów o wysokości podatku u źródła, które Irlandia ma z innymi krajami. Zakładając, że ten ETF również inwestuje po równo w akcje japońskie, chińskie i rosyjskie, stawka opodatkowania 1-poziomu wyniesie niecałe 12%. Następnie Irlandia zwolni polskiego inwestora z podatku 2-poziomu, ale polski skarb państwa upomni się o 19% od otrzymanej kwoty dywidendy brutto z ETF-a. W efekcie inwestor zapłaci około 29% podatku od oryginalnej kwoty dywidendy. Poszczególne kroki tego obliczenia załączyłem na poniższym diagramie:

Jak rozliczyc podatek z ETF miedzynarodowe spolki ETF z Irlandii1

Wariant inwestowania w irlandzkie ETF-y z ekspozycją międzynarodową podatkowo wychodzi identycznie niezależnie czy inwestujesz przez polskie czy zagraniczne konto maklerskie. Łączna stawka podatków 1 i 3 poziomów jest spora, ale o wiele mniejsza niż w poprzednim wariancie, gdzie inwestowaliśmy przez amerykański ETF z ekspozycją globalną bez formularza W8-BEN. Wiesz gdzie według mnie irlandzkie ETF-y dywidendowe naprawdę błyszczą? Przy inwestowaniu przez IKE lub IKZE, czyli konta zwalniające z podatku 3 poziomu.

ETF-y dywidendowe przez IKE lub IKZE

Skoro można w naszym kraju założyć konto omijające podatek Belki (na potrzeby tego wpisu nazwanym „podatkiem 3-poziomu”) i dające możliwość inwestowania w zagraniczne ETF-y to czemu by z tego nie skorzystać? Mechanizm działania maklerskich IKE i IKZE opisałem dokładnie w artykule „IKE i IKZE (1/2) – Rachunki maklerskie IKE i IKZE„, więc jeśli poszukujesz konkretów to zapraszam do nadrobienia tamtego materiału. W dużym uproszczeniu, przy spełnieniu pewnych założeń i doczekaniu do wieku emerytalnego konta te pozwalają w przypadku inwestowania w ETF-y dywidendowe uniknąć podatku 3-poziomu. Przypomnę, że w wariancie inwestowania w ETF-y rezydujące w Irlandii, polski inwestor zwolniony jest również z podatku 2-poziomu. Zostaje więc tylko jeden poziom opodatkowania, który dla spółek z USA wynosi 15%:

Jak rozliczyc podatek z ETF Irlandzki ETF spolki USA IKE

Inwestując w ETF-y irlandzkie, posiadające ekspozycję na amerykańskie akcje przez IKE lub IKZE zapłacisz jedynie 15% podatku od oryginalnej kwoty dywidendy ze spółek. Ale ludzie mawiają, że „lepsze jest wrogiem dobrego„, więc czemu nie znaleźć jeszcze lepszej opcji? Czy pamiętasz stawki podatku 1-poziomu dla krajów innych niż USA? Przypomnę, że były one trochę niższe i dla Japonii, Chin i Rosji w połączeniu z irlandzkim ETF-em wychodziło mniej niż 12%:

Jak rozliczyc podatek z ETF Irlandzki ETF spolki miedzynarodowe IKE

Niezmiernie miło mi Cię poinformować, że po wielu trudach chyba właśnie znaleźliśmy najbardziej opłacalny wariant inwestowania w ETF-y typu wypłacającego, dostępny dla polskiego inwestora. Krótkie wyjaśnienie sposobu, dzięki któremu udało się tu zredukować całkowite opodatkowanie dywidendy do jedynie 12%:

 • Podatek 1-poziomu minimalizujesz wybierając fundusz ETF inwestujący w krajach, gdzie średni podatek u źródła wynosi mniej niż w Stanach Zjednoczonych, czyli poniżej 15%.
 • Podatku 2-poziomu unikniesz, wybierając fundusz irlandzki lub luksemburski. Fundusze obydwu tych rezydentur nie pobierają od polskiego inwestora podatku drugiego poziomu.
 • Podatek 3-poziomu ignorujesz, inwestując przez IKE i IKZE, wiec właśnie te konta maklerskie są najbardziej opłacalne pod kątem gromadzenia dywidend.

Na koniec w ramach podziękowania za dotrwanie ze mną do tego momentu załączam dla Ciebie zestawienie wszystkich wcześniej opisanych opcji inwestowania w dywidendowe ETF-y w jednej, wygodnej tabeli.

Polub moją stronę na Facebooku!

Znajdziesz tam jeszcze więcej przydatnych informacji o finansach i inwestowaniu!

Werdykt. najbardziej opłacalne inwestowanie w dywidendowe ETF-y

Poniższa tabela nie wymaga specjalnego komentarza, bo o wszystkich szczegółach inwestowania w wymienione warianty mogłeś już przeczytać z osobna. Sadzę, że przydatne będzie zebranie tych informacji w jednym miejscu i oznaczenie kolorami od zielonego do pomarańczowego najlepszych i najgorszych opcji pobierania dywidend z zagranicznych funduszy ETF:

Jak rozliczyc podatek z ETF - porównanie wszystkich opcji

Podobną tabelę, ale dla funduszy nieruchomości REIT zamieściłem we wpisie „REIT (2/5) – Jak kupić fundusz nieruchomości REIT? Porównanie możliwości„, który może Cię zainteresować jeśli kwestie podatkowe nie są Ci obojętne. Wnioski, które płyną z całościowej analizy tabeli:

 • Najwięcej „wyciśniesz” z dywidend otrzymanych z irlandzkiego ETF-a z ekspozycją na akcje międzynarodowych spółek jeśli kupisz je przez maklerskie IKE i IKZE.
 • Jeżeli chcesz inwestować na rynku amerykańskim to załóż zagraniczne konto brokerskie z możliwością złożenia formularza W8-BEN. Używając tego konta upewnij się, że kupujesz tylko ETF-y, które nie tylko inwestują, ale także rezydują w Stanach Zjednoczonych. Zapłacisz w ten sposób łącznie 19% podatku, czyli dokładnie tyle ile zapłaciłbyś podatku Belki od dywidendy uzyskanej w Polsce.
 • Przede wszystkim unikaj wszelkich kombinacji Stany – reszta świata w przypadku braku możliwości złożenia formularza W8-BEN. Niezależnie od tego, czy podatek u źródła dosięgnie Cię na 1 czy 2 poziomie opodatkowania, zapłacisz go wtedy przynajmniej 40% od oryginalnych dywidend, które ETF otrzymał ze swoich spółek portfelowych. Jest to zatem wariant bardzo nieopłacalny.

Jeśli zaciekawił Cię temat dokładnego obliczania podatku od dywidendy z ETF-u typu distributing to polecam przeczytać również wpis „REIT (3/5) – Jak wybrać najlepszy REIT dostępny na rynku? Analiza REIT-ów„, w którym uczę od zera i krok po kroku jak zrobić podobną tabelę dla dowolnego ETF-u lub spółki zagranicznej. Dla ułatwienia wklejam również tabelkę z poziomami podatku u źródła dla innych krajów, których rezydentury ETF zdarzają się w przypadku europejskich funduszy ETF:

Lista zagranicznych ETF-ow - podatki a rezydentura

Powyższa tabela była oryginalnie opublikowana we wpisie „Lista zagranicznych ETF-ów dostępnych przez polskie konta maklerskie„, w którym znajdziesz kompleksową instrukcję dotyczącą używania mojej listy ETF-ów dostępnych przez polskie konta maklerskie. Przejdźmy do oceny opłacalności inwestycji w ETF-y rodzaju accumulating wobec wybierania tych z rodzaju distributing. Uwaga! Rozszerzoną wersję listy zamieściłem we wpisie „Stawki podatku od dywidend z zagranicznych akcji i funduszy ETF, w którym ponad rok od wydania tego wpisu dokonałem rozszerzonej analizy stawek podatkowych przy różnych rezydenturach funduszy ETF. Nowa lista i zestaw tabel przyda się przede wszystkim osobom chcącym inwestować także w ETF-y na obligacje oraz spółki brytyjskie oraz niemieckie.

Accumulating czy distributing?

Choć 95% tego artykułu poświęcone jest ETF-om rodzaju wypłacającego (ang. distributing) to warto wspomnieć o tych, które otrzymane dywidendy re-inwestują (ang. accumulating), czyli kupują za nie więcej pakietów akcji portfelowych. Ta czynność co prawda nie chroni ich przed podatkiem 1-poziomu, gdyż przy każdym otrzymaniu dywidendy ze spółek, fundusze ETF tak czy owak zapłacą (z nielicznymi wyjątkami) podatek u źródła w kraju/krajach ich inwestycji. Czy lub kiedy zatem warto wybierać fundusze accumulating wobec tych distributing? Odpowiedź znajdziesz w poniższej tabeli:

Jak rozliczyc podatek z ETF accumulating vs distributing

Nie wchodząc zanadto w techniczne szczegóły (a tych we wpisie mogłeś uświadczyć już całkiem sporo ;)) przy założeniu ciągłego, uśrednionego wzrostu wartości funduszu o 6% i jego wypłacania rocznej dywidendy w wysokości 4% wartości aktywów brutto na zwykłym koncie bardziej opłaca się wybrać fundusz gromadzący (accumulating). W przypadku inwestowania przez maklerskie IKE lub IKZE tak naprawdę nie ma dużej różnicy między funduszem ETF gromadzącym, a wypłacającym, a więc warto wybrać ten drugi. Dlaczego tak uważam? Inwestor defensywny (czyli ja) zawsze woli gotówkę w kieszeni i możliwość wyboru tego, co z nią zrobić, wobec ryzyka, że cena funduszu (a raczej jego akcji) drastycznie spadnie.

Lubię przytaczać anegdotkę o dwóch inwestorach – jednym, który posiadał spółkę dywidendową, której wartość umiarkowanie rosła przez lata, ale wypłacała ona coroczne dywidendy i jej zakup „zwrócił się” samymi wypłatami z zysku w ciągu 10 lat. Druga spółka nie wypłacała dywidend, tłumacząc tę decyzję potrzebą re-inwestowania środków w celu osiągnięcia szybkiego wzrostu. Faktycznie, jej wartość giełdowa rosła o wiele szybciej niż tej pierwszej, ale gdy obaj inwestorzy defensywni przespali odpowiedni moment do sprzedaży ich akcji, a branża, w której działały spółki nagle przestała istnieć, ten pierwszy został z dywidendami otrzymanymi przez lata, a ten drugi z niczym. Do tabelki wrócimy jeszcze za momencik w poradach.

Potrzebujesz taniego konta maklerskiego?

A może bogatszej oferty ETF-ów na IKE/IKZE?

Szukasz ETF-ów niedostępnych gdzie indziej?

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Która opcja będzie lepsza dla kogo?

Biorąc pod uwagę poziom komplikacji wpisu i mnogość stawek opodatkowania, chciałbym Ci podpowiedzieć w sprawie rodzajów kont, ETF-ów oraz przedmiotów ich inwestycji oraz rezydentury. Wybierając konto maklerskie/brokerskie dla siebie musisz wyważyć chęć optymalizacji podatkowej wobec trudności rozliczenia podatków, która wiążę się z danym rodzajem inwestowania. Większość inwestorów będzie preferować spokój kosztem nieco niższego zysku, ale tabelka zawiera też odwrotne podejście, czyli inwestora agresywnego, dla którego zysk jest ważniejszy niż zachowanie spokoju ducha. Mam nadzieję, że będzie ona dobrym podsumowaniem wpisu i pomoże Ci wybrać rodzaj konta i styl inwestowania:

Kim jesteś?Wybór preferowanyDruga ewentualność do rozważenia
Drobny inwestor, który chce zainwestować na emeryturę maksymalnie 20 000 zł rocznie.ETF z: Irlandii ETF typu: distributing ETF inwestujący w: globalne spółki dywidendowe Konto: maklerskie IKE/IKZE w polskim domu lub biurze maklerskimBrak, IKE da Ci spokój ducha, gdyż jeśli nie zakładasz przedwczesnej, częściowej wypłaty środków to nie musisz rozliczać żadnego podatku samemu!
Inwestor defensywny dysponującymi większymi środkami niż ten powyżejZacznij od IKE/IKZE (jak wyżej), następnie: ETF z: USA ETF typu: distributing ETF inwestujący w: spółki z USA Konto: zagraniczne brokerskie z możliwością złożenia formularza W8-BEN w Twoim imieniuZacznij od IKE/IKZE (analogicznie jak w każdej opcji), a następnie: ETF z: Irlandii ETF typu: accumulating ETF inwestujący w: globalne spółki dywidendowe Konto: polskie maklerskie
Inwestor aktywny, który liczy na szybki wzrost wartości inwestycji i nie przeszkadzają mu podatki, z tym, że nie chce się "bawić" z ich rozliczaniemETF z: Irlandii ETF typu: accumulating ETF inwestujący w: obojętnie (USA lub międzynarodowe) Konto: polskie maklerskie, gdyż dzięki niemu nie musisz samemu rozliczać zagranicznych zysków kapitałowych, a dywidend i tak nie otrzymujesz Brak

Podsumowanie

Czy zauważyłeś, że czasem przepraszam czytelników za długość moich wpisów? W tym przypadku pozostawię to bez komentarza, bo wystarczy zobaczyć listę źródeł (którą tym razem umieściłem na samym dole), by zrozumieć dlaczego tak się rozpisałem. Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie nieocenionym źródłem wiedzy i to takiej, której w internecie „ze świecą szukać” przy tysiącach odmiennych interpretacji i opinii internautów. Kończąc ten wpis czuję, że jeśli o „technikalia” chodzi to przekazałem Ci o funduszach pasywnych prawie wszystko. Naturalnym kolejnym, ostatnim już krokiem będzie uruchomienie naszej kreatywności i zdobytych dotychczas umiejętności w celu zbudowania skutecznych portfeli inwestycyjnych z ETF-ów. Jeśli szukasz więcej informacji o samym rozliczeniu podatkowym to koniecznie przeczytaj wpis „Jak rozliczyć podatek z giełdy? Wszystko o PIT-38 i PIT-8C„, w którym wyjaśniłem proces wypełniania PIT-38 jeszcze bardziej gruntownie.

Tak między nami: pisanie tego artykułu było tak ciężkie i pracochłonne, że już nie mogę się doczekać gdy zacznę pisać o portfolio inwestycyjnym! W międzyczasie zapraszam na mojego Twittera i Facebooka jeśli jeszcze Cię tam nie ma :). Dołącz też do newslettera (box poniżej), a niedługo dostaniesz kolejny darmowy materiał premium ;). Pierwszym była ulepszona lista ETF-ów, której podstawową wersję (również dla czytelników spoza mojej listy mailingowej) pobierzesz tutajJako niespodziankę, na potrzeby tego wpisu dodałem do listy ETF-ów informacje o typie funduszu (accumulating/distributing) oraz o jego rezydenturze (domicle). Pełną instrukcję obsługi listy znajdziesz we wpisie „Lista zagranicznych ETF-ów dostępnych przez polskie konta maklerskie” .Dzięki i do następnego!

Zapisz się do mojego newslettera:

.

Źródła danych

Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na blogu.

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Zdjęcie główne wpisu pochodzi z tego źródła, a użyte jest na podstawie tej licencji.

4.9 86 głosy
Oceń artykuł
Obserwuj wątek
Powiadom o
guest
417 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Komentarze dotyczące treści
Zobacz wszystkie komentarze
Bartosz

Wow. Tyle mam do powiedzenia o tym artykule- i o serii o ETF.
Świetnie opracowana wiedza!

Byłoby miło żeby jakiś polski broker się wyróżnił i ułatwił rozliczanie podatku. Dokonał przeliczeń walutowych i przedstawił gotowe kwoty do wpisania w PIT. Obecnie oferta zagranicznych ETF mało różni się między brokerami – a to byłby niezły wyróżnik!

Jaś

W ofercie DM Citi znalazłem pozycję:

Usługa GlobeTax – możliwość skorzystania z ustawy o braku podwójnego opodatkowania / brak podwójnego opodatkowania w ramach tzw. „tax reclaim” i „relief at source.”

czy to może znaczyć, że mają możliwość wypełnienia formularza W8-BEN?

Kamil

Świetna robota, samo zrozumienie było trudnę a co dopiero napisanie tego.
Zaskoczyło mnie że w ogóle nie omawiasz kwestii gdzie notowany jest ETF.
Czy to znaczy że jeżeli ETF ma siedzibę w Irlandii to z naszego punktu widzenia jest to obojętne na której giełdzie jest on notowany? Możemy go kupować na giełdzie w Londynie jak i Frankfurcie i nie będzie to miało dla nas żadnej różnicy?
Pozdrawiam i czekam na część 6

Tomasz

Jestem podwrażeniem, ale pewnie potrzebuję kilku dni, aby przetrawić 🙂
Mam pytanie co do tego stwierdzenia: Zacznij od IKE/IKZE (analogicznie jak w każdej opcji), a następnie: ETF z: Irlandii ETF typu: accumulating ETF inwestujący w: globalne spółki dywidendowe Konto: polskie maklerskie
Wynika to z tego, że w przepadku ETF inwestyujących w spółki USA mamy średnio 15% , a w globalne 12%? Ulokwałem sie u ciebie w drugiej grupie, ale jakoś nie czuję tych brokerów zagranicznych. Wydaje się to być za wcześnie dla mnie.

Mateusz

Cześć,

Artykuł bardzo pomocny i rzeczowy (jak wszystkie na Twoim blogu).
Gratuluję ogromnej wiedzy i jednocześnie dziękuję za dzielenie się nią i przestawienie jej w przystępny sposób.
Chciałbym upewnić się co do jednego – czy jeżeli inwestuję w zagraniczne etfy w ramach ike u polskiego maklera (konkretnie IKE w eMakler) to dom maklerski nie wysyła pitu 8C i tym samym nie rozliczamy żadnych podatków? Wypłacanych dywidend również nie trzeba uwzględniać w rocznym zeznaniu podatkowym?

Pozdrawiam

Mateusz

Dzięki za odpowiedź, teraz już wszystko jasne 😉

Łukasz

Co sprawia, że temat wypłaty częściowej z IKE jest zawiły? Jak do obliczenia tego podchodzą? Można jakoś tak po krótce? 😛

Kaśka

„Jeśli posiadasz IKE i w pewnym momencie dokonasz częściowej lub pełnej wcześniejszej wypłaty to aktywuje się konieczność zapłacenia całego zaległego podatku. Zrobi to za Ciebie biuro maklerskie, a temat jest tak zawiły, że chyba napiszę o tym osobny wpis.” A co jeśli np nie wypłacamy kasy, ale po prostu przenosimy konto IKE do innej instytucji? W perspektywie 40 letniej raczej nikłe szanse, że zostaniemy z kontem w jednym miejscu. Co wtedy kiedy kasę wypłacimy jakieś 10lat po tym jak przetransferowaliśmy nasze IKE z konta maklerskiego na np konto oszczędnościowe?

Kaśka

Dzięki wielkie za szybką odpowiedź 🙂
Dopytam przy okazji o jedną kwestię:
„Podatku 2-poziomu unikniesz, wybierając fundusz irlandzki lub luksemburski. Fundusze obydwu tych rezydentur nie pobierają od polskiego inwestora podatku drugiego poziomu.” Tutaj przypadkiem nie wkradł się babol? Wcześniej o ile dobrze rozumiem te Luksemburskie odradzałeś ze względu na niekorzystne opodatkowanie 1 poziomu przy inwestycjach w USA, więc chyba trochę słabo je potem polecać tylko dlatego, że po tym jak zabrały 30% już nie zabierają więcej… Czy może coś źle zrozumiałam?

Michał

Cześć Mateusz!

Przeczytałem cały wpis i teraz brnę przez komentarze 😉

Myślę, że ten będzie najodpowiedniejszy.

Z wcześniejszych komentarzy zrozumiałem, że jeżeli mam IKE/IKZE to nie musze przejmowac sie rozliczeniem podatku tak?

weźmy 2 przypadki:

 1. kupuje gazprom z xetry/nasdaq – otrzymam dywidendę, to całość dywidendy -% pobrany przez rosjan (jako podatek 1 stopnia) trafia do mnie a przy likwidacji ike/ikze – rozlicza wszystko za mnie mBank?
 2. kupuje CSRU, nie płące żadnych podatkow na IKE/IKZE bo całośc jest akumulacyjna, a w razie sprzedazy i likwidacji wszystko załatwi za mnie mBank?

konto w emaklerze dlatego piszę o mBanku.

RadekW

Super wpis! Jedziemy z żoną na dwa IKE w domu maklerskim i Twoje wpisy/podcasty sa dla nas nieocenione. Kiedy można spodziewać się szóstej części?

Łukasz

Aż mi się nie chce wierzyć że to działa w ten sposób 😮 strasznie pokręcone. Szczególnie, że z tego co czytałem na innym blogu, akurat w temacie oszczędzania na koncie oszczędnościowym w ramach IKE to jest trochę inaczej. Zlecamy wypłatę kapitału wpłaconego, bank sam oblicza proporcjonalnie zysk przypadający na wypłacana kwotę, odcina podatek od tej części a reezte dodaje do kwoty częściowego zwrotu. Co w przypadku dywidend że spółek zagranicznych, czy to też bank rozliczy przy wypłacie częściowej? Czy rozliczy to z ewentualnymi stratami z handlu akcjami? Nigdzie to nie jest wytłumaczone jak to działa 🙁 EDIT: Miała to być odpowiedź do tego wyżej. Missclick 🙂

Ostatnio edytowano 1 rok temu przez Łukasz
Łukasz

No właśnie nie do końca jest tu analogia. Jeśli dobrze rozumiem, to podstawowa różnica w tych dwóch przypadkach jest taka, że pani która zlecała wypłatę częściową z konta oszczędnościowego dostała WIĘCEJ pieniędzy niż zleciła ponieważ do wypłaconej sumy został dodany zysk proporcjonalnie i odcięty został podatek (wpłaciła 10 000, zarobiła 1 000, wypłacić chciała 5 000 a dostała 5000 + 500*0,81). Opracowany został nawet specjalny wzór ile trzeba wpisać we wniosku do wypłaty częściowej, żeby dostać interesującą nas kwotę. Podejście, które tu opisujesz wydaje mi się inne, gdyż dostajemy MNIEJ niż zleciliśmy oraz wg Twojego opisu nie ma możliwości częściowej wypłaty pieniędzy, które są zyskiem.

Łukasz

Ważną różnicą w obu podejściach jest jeszcze to, że można lub nie można ruszyć osiągniętych zysków korzystając z wypłaty częściowej. Ciekawi mnie ta sprawa czy wynika to po prostu z różnych interpretacji przepisów przez instytucje finansowe. Może tak być przy tak niejasnych przepisach.
Kolejna sprawa jaka mi się nasuwa to, jak rozumiem, zysk mamy tylko wtedy jeśli sprzedamy papier drożej niż kupiliśmy (zakładając ACC). Jeśli sprzedamy tylko papiery, na których jesteśmy na minusie to możemy tę kasę wycofać bez podatku? Czy coś z taką stratą można zrobić w sensie rozliczenia z podatkiem od częściowej wypłaty w przyszłym roku? Jakoś mam odczucie że przepisy odnośnie IKE są nie do końca przygotowane do inwestowania w papiery inne niż lokaty, konta oszczędnościowe czy obligacje skarbowe. Co w sytuacji jeśli będziemy sobie wypłacać na zwykłe konto dywidendę płaconą przez ETF, który mamy na IKE? Skąd będą wiedzieć, że to pieniądze z dywidendy i jak je opodatkować? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi 🙁

Łukasz

Jestem bardzo wdzięczny za wyjaśnienie. Jestem zadowolony, że tu trafiłem i z pewnością zostanę na dłużej 🙂 Jestem ciekaw wyjaśnienia DM-skich jaką technikę co do wypłat częściowych stosują.

Łukasz

Chociaż jeszcze mi sprawa nie daje spokoju. Przytoczy przez Ciebie przypadek jest dość prosty ale chyba zbyt upraszcza sytuację. Co jeśli 10 lat temu wpłaciłem na IKE 5 000 zł i zainwestowałem w jakąś fajna spółkę, która dała zarobić x100 poprzez wypłatę dywidend i ciągły wzrost wartości. Wszelkie dywidendy reinwestowane. Dochodzę do sytuacji, że w gotówce mam 5 000 zł a w papierach 500 000 zł. Składam wniosek o wypłatę tych 5 000 zł i co się wtedy dzieje? Jak policzą jaka część w tych 5 000 zł to moja wpłata? Można uznać, że 100%? Co jeśli wszystko zamienię na gotówkę? Czy wtedy składając wniosek o wypłatę 5 000 zł dostanę przelew na 0 zł i wezwanie do zapłaty podatku na prawie 100 000 żł? Średnio opłacalna opcja 😀 400 000 zł zostanie na IKE jak rozumiem zamrożone.

Łukasz

Co do drugiego wariantu to chyba udało się moją ciekawość zaspokoić 😀 przyjmuję takie wyjaśnienie.
Co do pierwszego to sytuacja taka sama jak w opisanym przez Ciebie przypadku ale rozwiązanie inne?

– Masz na IKE 10 000 zł, z czego 5000 to kapitał, a 5000 to osiągnięty zysk.

– Zlecasz “częściowy zwrot” 5000 zł (bo taka jest suma wpłat na IKE).

– Makler dokonuje zwrotu 5000 zł brutto, ale osiągnięte “odsetki”, czyli zysk (pozostałe na koncie 5000 zł) zostaje opodatkowane podatkiem Belki. Bilans?

– Makler przelewa Ci 4050 zł (5000 zł pomniejszone o 950 zł podatku Belki).

– Na koncie IKE pozostaje 5000 zł.

Dlaczego w tym przypadku mam dostać 5000 zł a nie kwotę pomniejszoną o podatek (jak w sytuacji 5 000 zł * 0,81 = 4 050 zł, czyli de facto wypłata byłaby na minusie :D). Rozumiem, że nie ma jasnych wytycznych co do tego i czekamy na odezwę od DM-ów 🙂

Kamil

Łukasz – gratuluje dobrego pytania, sam się zastanawiałem czy możliwe jest wypłacanie dywidendy jako częściowa spłata. Nie zdawałem sobie sprawy że w takim wypadku muszę najpierw spieniężyć wszystkie akcje.

Mateusz – wydaje mi się że z odpowiedzi DM BOŚ wynika jeszcze coś innego:

Wypłacona kwota będzie więc równa 15 000 PLN minus naliczony podatek.

Jasno z tego wynika że otrzymana kwota będzie mniejsza niż 15 000 a nie jak w 3 przypadku 17 430.

We wcześniejszych komentarzach podajesz że w przypadku częściowej nawet wypłaty, podatek pobierany jest od całości zysku. Wygląda to tak jakby zysk był wypłącany w pierwszej kolejności i musi tak być aby dwa razy nie opodatkowywać tego samego zysku.

Wypłata = 15 000 – 5000*0.19 = 14 050
Saldo IKE = 15 000
Kwota możliwa do dalszej częsciowej wypłaty= 25 000 – 14 050 = 10 950
Aktualny zysk na koncie IKE = 0

Bardzo to nieintuicyjne.

Ostatnio edytowano 1 rok temu przez Kamil
Kamil

Chociaż przy moim rozumowaniu może dojść do absurdalnej sytuacji.
Co jeśli suma wpłąt to 25 000, zarobek 5000 a chcemy wypłacić tylko 500 zł?
Wtedy podstawą naliczenia podatku nie może być cały zysk bo wypłacana kwota nie może go pokryć.

Łukasz

Pozwolę sobie trochę namieszać. Informacja ze strony rządowej o IKE:

„Oszczędzający mogą wcześniej wycofać zgromadzone na IKE oszczędności, jednakże wiąże się to z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, tak jak w przypadku innych lokat.
Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1432) oszczędzający, jeżeli zdecydował się na zwrot, to musiał wycofać całość środków znajdujących się na IKE. Natomiast od 1 stycznia 2009 r. możliwe jest wycofanie części zgromadzonego kapitału, jednakże z zastrzeżeniem, iż wycofywane środki pochodzą z wpłat na IKE. Oznacza to, iż w przypadku gdy na IKE przetransferowano środki z pracowniczego programu emerytalnego albo środki z IKE zmarłego, to środki te nie mogą być objęte częściowym zwrotem. Dochód uzyskany na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu częściowego zwrotu podlega opodatkowaniu.
W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu, zobowiązana jest do przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwoty w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Środki przekazane do ZUS-u będą zaewidencjonowane na koncie oszczędzającego w ZUS-ie, albo ta kwota będzie uwzględniona w podstawie wymiaru emerytury w przypadku świadczenia przyznawanego oszczędzającemu na starych zasadach.”

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-trzeba-wiedziec-o-ike

Nigdzie nie ma informacji, że nie można wypłacić zysku. Wydaje mi się, że ten zapis o możliwości wypłaty częściowej tylko środków wpłaconych miał ograniczać wypłatę środków przetransferowanych z PPE albo iKE zmarłego. Jak wspomniałem wcześniej, różne instytucje to inaczej interpretują. Pozwolę sobie przekleić komentarz z innego bloga:

„Pojawił się jednak inny problem – na mój ROR wpłynęła kwota WIĘKSZA niż wnioskowałem! Sądząc, że to pomyłka, ponownie udałem się do oddziału w celu wyjaśnienia sprawy. Tam się dowiedziałem, że kwota częściowego zwrotu, którą podałem we wniosku, to wyłącznie kwota wpłaconego kapitału, do którego proporcjonalnie doliczany jest dochód (odsetki). Innymi słowy, z oszczędności zgromadzonych na IKE pobierana jest wnioskowana kwota PLUS przysługujące od niej odsetki. Wzór na kwotę dochodu wypłacanego wraz z kapitałem jest podany w Art. 2 pkt 2 „Ustawy z 06.11.2008 o zmianie ustawy o Indywidualnych Kontach Emerytalnych oraz niektórych innych ustaw”:

„(…) w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. (…)”

W postaci matematycznej zapisałem ten wzór tak:

D = K – KS/W
po uproszczeniu:
D = K (1 – S/W)

gdzie:
D = dochód (odsetki przed pobraniem podatku Belki)
K = kwota zwrotu częściowego podana we wniosku
S = suma wpłat na IKE*
W = wartość środków zgromadzonych na koncie

*przy kolejnych zwrotach częściowych od sumy wpłat na IKE należy odjąć sumę poprzednich wnioskowanych zwrotów.

Jeśli chcemy, żeby z IKE ściągnięto jakąś dokładną kwotę (kapitał PLUS odsetki), to we wniosku musimy wpisać mniejszą. Tę wnioskowaną kwotę można wyliczyć z poniższego wzoru, który wyprowadziłem z poprzedniego:

K = C / (2 – S/W)

gdzie:
C = całkowita kwota zwrotu częściowego (czyli ile pieniędzy ma nam wypłynąć z IKE)

Przykład: jeśli chcemy pobrać z IKE dokładnie 1000 zł, suma wpłat wynosi 10 000 zł, a na koncie razem z odsetkami jest 10 500 zł, to we wniosku o zwrot częściowy musimy wpisać kwotę 954,55 zł.

Oczywiście od wypłaconego z kapitałem dochodu zostanie pobrany podatek Belki (nie od „pozostałych na IKE odsetek”, jak omyłkowo napisał Szanowny Gospodarz). Dodatkowo za przelew z IKE do innego banku pobierana jest w Millenium opłata 7 zł.”

http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2016/05/czesciowy-zwrot-ike-ile-trwa-podatek-belki-jak.html

Ewidentnie w tym przypadku nastąpił zwrot częściowy pewnej wpłaconej kwoty + zysk z odciętym 19% podatku. Instytucję, która interpretuje ten zapis tak, że odcina podatek od zysku, który pozostawia na IKE a wypłaca tylko do wysokości wpłaconego kapitału, zapytałbym co jeśli wpłaciłem na IKE 5 000 zł, mój zysk to 7 000 zł i chciałbym wypłacić 1 000 zł (dla uproszczenia załóżmy, że wszystko zostało spieniężone). Oby im tylko liczydła nie wybuchły, czy co tam mają 😀

Łukasz

No i fajnie. Jakie życie było by nudne gdyby nie polskie ustawy o podatkach 😀 Pozostaje rozbieżność w związku z zasadami stosowanymi przez Millenium przy IKE w postaci konta oszczędnościowego ale wynika to raczej z technicznych rozwiązań. Chodzi o to, że wnioskowana kwota to kapitał a dodatkowo dorzucają do niej zysk po opodatkowaniu (wnioskujesz o 1000 zł oni dorzucają np. 100 odsetek i odcinają 19 zł wypłacając 1081 zł). Mała techniczna różnica, prawa tu nie łamią 😛 Już szykuję kolejne wredne pytania na kolejne Twoje wpisy 😀 haha

Łukasz

Cześć, czy mógłbym prosić o wyjaśnienie tego zdania: „Przede wszystkim unikaj wszelkich kombinacji Stany – reszta świata w przypadku braku możliwości złożenia formularza W8-BEN.” O jaką kombinację chodzi? Dziękuję za artykuł 🙂

Witold

Świetny artykul, nie mogę doczekać się kolejnego 🙂 czy Niemcy i Francja są tak samo korzystne podatkowo jak Irlandia? Pozdrawiam

Stanisław

Długo czekałem na taki blog, który tak kompetentnie, szeroko i dogłębnie będzie opisywał inwestowanie w ETFy.

Jeśli miałem wypłaconą w ubiegłym roku dywidendę z funduszu domicle-Niemcy, i nie wykazałem jej w PIT-38, bo podatek należny pobrany w Niemczech był wyższy niż w Polsce, to czy grożą jakieś sankcje za niewykazanie w formularzu przychodu, nawet jeśli nie płaci się z tego tytułu podatku, bo przecież został już opłacony w Niemczech?

Kwoty póki co niewielkie, ale nie wiem czy występować do urzędu z poprawką do PITa, podatkowo i tak żadne zobowiązanie z tego nie powstanie, jak rozumiem.

Andrzej

W zamieszczonym przez Ciebie zdjęciu (z dokumentu Deloitte) dla Francji widnieje stawka podatkowa 28%. Jednakże w zamieszczonej przez Ciebie tabelce, w której zawarłeś stawki podatkowe przy inwestowaniu przez Polskie konto maklerskie w zależności od miejsca rejestra ETF-a, widnieje stawka 15% dla poziomu 2 oraz 4% dla poziomu 3. Czy zmieniło się coś w międzyczasie (od opublikowania artykułu do komentarza), czy wkradł się błąd do tabelki?

Jan

Gratuluję dobrego artykułu.

Byłbym wdzięczny za odpowiedź na kilka pytań.

1) Czy podatki za zyski z ETFów (dywidendy, sprzedaż z zyskiem) w jakikolwiek sposób wpływają na podatki z pracy zawodowej? Czy np. duże zyski z ETFów mogą mnie wprowadzić w drugi próg podatkowy?

2) Czy dobrze rozumiem, że założenie konta maklerskiego w Polsce np. w mBanku a następnie kupowanie ETFów zagranicznych ale tylko takich które akumulują dywidendy skutkuje tym, że nie trzeba samodzielnie rozliczać dywidend? Czy w takiej sytuacji wszystko co potrzebne dostarczy dom maklerski w ramach PIT-8C?

3) W ostatnich 2 latach wiele milionów ludzi korzysta z ministerialnego systemu ePIT do rozliczenia podatków. Zakładam, że dom maklerski wysyła PIT-8C do ePITa i rozliczenie prezentowane w systemie ePIT już uwzględnia PIT-8C. Czy może się mylę?

4) Czy domy maklerskie np. mBank stosują regułę HIFO do naliczenia podatków w przypadku zbywania części EFTów kupowanych w różnych cenach? Czyli najpierw wykazują sprzedaż ETFów kiedyś kupionych po najwyższej cenie. 

Jan

Dzięki za szybką i dokładną odpowiedź. Bardzo pomocne.

Metodą HIFO chwali się wiele funduszy inwestycyjnych w prospektach emisyjnych stąd mi przyszło do głowy, że może i domy maklerskie ją stosują.

Czy jeśli w danym roku kalendarzowym na koncie maklerskim nic nie było sprzedawane ani nie było dywidend to i tak będzie PIT z kwotą zero czy po prostu nic nie przyjdzie?

Piotr

Hej,
super robota!
Dziękuję Bardzo!

1- mam wątpliwości co do 30% miedzy Luxemburga a USA po zmiane 16.07.2019r

zrodlo:

Corporate – Withholding taxes = 15%
2- co do rozliczania zysku / straty z obrotu z zagranicznych ETF-ow u zagranicznego brokera, rozumiem ze przychody i koszty z transakcji zagranicznych wpisujemy tez w polach 22. i 23. w sekcji C. w PIT-38 (nie tylko w PIT/ZG

zrodlo: https://jakoszczedzacpieniadze.pl/jak-rozliczyc-podatek-od-dywidendy-zagranicznej-i-zysk-na-akcjach-jaki-pit

Pozdrawiam,
Piotr

Jan

Mi z Lyxora na różne pytania odpisywali po kilku dniach więc jest to jakaś droga.

RadekW

Czy udało się komuś skontaktować z Lyxor aby wyjaśnić sprawę? W tym roku będę rozliczał pierwsze dywidendy z Lyxora SP500 i jestem bardziej niż ciekaw:)

RadekW

Dzieki:) Mam pytanie. Czy dobrze rozumiem, że w przypadku rozliczania dywidendy Lyxora SP500, mam uzupełnić tylko pole 45, bo pole 46 formularza PIT-38 to podatek 2 stopnia, który w tym przypadku nie był płacony? Pozdrawiam.

Piotr

Cześć Mateusz,

Na początek ogromne dzięki robotę, którą robisz na swoim blogu, jesteś wielki! 🙂

Ale do meritum… 😉
Czy udało Ci się może pociągnąć temat stawki podatku w przypadku Lyxora? Może wieści z jeszcze jakiegoś innego źródła? Czy faktycznie jest to 15%, czy jednak 30%?

Pozdrawiam,

Piotr

Przemek

Dzień dobry

Bardzo fajny wpis. Czy wiadomo już coś więcej co podatku z Lyxora? 15 czy 30 procent?

Pozdrawiam,
Przemek

Jan

Czy jest jakiś w miarę prosty sposób, żeby trochę zahedgować zagraniczne ETFy? W przypadku akcyjnych może nie jest to szczególnie ważne ale w przypadku obligacyjnych nie ma za wiele sensu liczyć na np. 4-5% rocznie przy wahaniach kursowych plus minus 10-15% rocznie.

Czy jeśli ETF np. na SP500 jest wyceniany w euro to znaczy, że jest zahedgowany do euro?

Jan

Wielkie dzięki.

Ostatnio dość mocno analizuję fundusze indeksowe PKO, taka namiastka ETFów np. PKO AKCJI RYNKU AMERYKAŃSKIEGO oraz PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

Oficjalnie oba mają opłaty za zarządzanie na poziomie 0,7% niby dużo na tle ETFów ale i tak niesamowicie mniej niż inne fundusze inwestycyjne w Polsce.
Od kilku dni jednak walczę, żeby się dowiedzieć lub znaleźć ile tak naprawdę kosztują. Bo oprócz zarządzania są pewnie jakieś koszty bieżące i inne. Nie wiem jaki jest TER.

W temacie ETFów też warto poczytać guru ruchu FIRE np. ten blog
https://www.gocurrycracker.com/losing-1-million-dollars/

Fascynujące jest co ci ludzie pisali o ETFach i inwestowaniu przez ostatnie 3-5 lat a jak wyglądały ich wpisy na blogach w ostatnich 3 miesiącach gdy tracili setki a nawet miliony dolarów. Fascynujące jest to jak pisali o trzymaniu się strategii, trzymaniu emocji na wodzy itp. a jak to im się totalnie posypało jak musieli przeżywać zjazd na SP500 na własnej skórze. Kolosalnie to daje do myślenia i daje świeżą perspektywę na inwestowanie w ETFy w zbyt duży stopniu, bez hedga, z za dużą koncentracją na jeden rynek itd.

PasywnaInwestorka

Hej, nie wiem, czy o ten fundusz Ci chodzi? https://www.pkotfi.pl/media_files/0c65f649-be40-4288-9ec5-937900fc6015.pd
Jeśli tak, to opłata za zarzadzanie 0,7% jest naliczana dodatkowo do opłat samych ETFów, które fundusz nabywa. W Karcie Funduszu wypisane są najwieksze pozycje, możesz sobie policzyć srednią ważoną zawartości portfela i TER tych największych pozycji,aby otrzymać uśrednione koszty samych ETFów. Do tego dochodzi opłata za nabycie i płata za sprzedaż, które w mojej opinii są barbarzyństwem. Ja osobiscie nie kupiłabym nic, co te ostatnie opłaty pobiera.

Co do ruchu FIRE, to też jestem w temacie! Uważam, że sposób w jaki inwestorzy piszą o portfelach zmienia się bardzo wraz ze zmianą sytuacji życiowej. GoCurryCrackers już nie jest beztroskim podróżnikiem, ale ma rodzine na utrzymaniu, więc sporo się zmieniło!
Balansowanie portfela bezpiecznymi obligacjami rządowymi jest bardzo pomocne przy takich spadkach, jak w marcu. Mój potrfel w marcu/kwietniu stracił na wartości ok 20% i dzięki odpowiedniemu rebalansowaniu już w czerwcu stał wyzej niż w lutym.

PasywnaInwestorka

Hej!

Ojć! Brzmi jakby marzec Cię nieco zaskoczył. 

Zaskoczył, nie zaskoczył.. Oczywiście nie wiedziałam co się wydarzy, nikt z nas nie wie. Ale również nie próbowałabym się na te spadki w żaden sposób przygotować, bo inwestuję pasywnie. Trzymam się swojej strategii, bez względu na to, co się dzieje na giełdach i rebalansuje w określonych strategią sytuacjach. A to, że portfel stracił nie ma już żadnego znaczenia, skoro szybko odrobił.. 🙂
Pozdrawiam i do usłyszenia

Marek

Dzięki.

W SFI czy BOS można kupować fundusze indeksowe PKO bez opłat za nabycie czy sprzedaż. Odnośnie tego 0,7% to PKO twierdzi że w tym zawierają się już koszty nabywanych przez nich ETFów i hedge walutowy. Nie ma w tym jednak opłat transakcyjnych.

Paul W

hmm koszt księgowego za wypełnienie PIT38 to 300 PLN, powtarzam trzysta PLN. Skoncentrujmy się na zarabianiu i nauce, a nie marnowaniu setek godzin na nieprzyjemne rzeczy. 😉 ps. przy najmniejszej inwestycji 20 000 PLN to 1,5%…..

Paul W

mój rozlicza włącznie z BTC, operacji miałem znacznie więcej niż w wrednym pytaniu. dostarczam excela od brokera zagranicznego z całego roku i excela z krypto giełd. większość brokerów oferuje eksport danych.

otrzymuje pit38 a takze excela i wyliczenie. do tego pisemne wyjaśnienie odnośnie metodologii przygotowania PIT.

w internecie jest ich sporo.

ps. przepraszam pomyliłem się zapłaciłem 400 PLN, ale dostałem rabat.

Paul W

Propo anegdoty Twoje, firmy które wypłacają dywidendy z reguły nie wiedzą co zrobić z pieniędzmi i nie umieją nad kapitału inwestować. Dlatego mówi się na nich Arystokraci, bo są jak grube koty na ciepłym kaloryferze. Wyniki będą miały bardzo przeciętne.
tutaj masz dokładnie to opisane:

Paul W

dobra nauczylem sie entery robi się z shiftem. anegdota jest bardzo ciekawa, pokazuje jak każdy patrzy inaczej na zysk, plus każdy musi tworzyć portfel pod swoje radzenie emocjami, plus ile razy chce zaglądać do portfela.

dużo moim zdaniem zależy od wieku osoby, spółki dywidendowe, pewnie są dobre jak się ma 50-60 lat i chce się konsumować.

no nic wrócimy do tematu jak portfele opublikujesz pozdrawiam :)))

Eryk

Duża część inwestorów te dywidendy reinwestuje, często w te spółki wypłacające dywidendy. W takiej sytuacji dalej jest ryzyko przegapienia upadku firmy i jeszcze trzeba samemu robić zakupy za dywidendy płacąc prowizje transakcyjne.

Paul W

https://systemtrader.pl/st-49-dlaczego-w-inwestowaniu-posiadanie-planu-jest-koniecznoscia-oraz-o-tym-jak-zachowac-sie-w-okresach-krachow-gieldowych-opowiada-meb-faber/

Spółka tak naprawdę może zrobić tylko pięć rzeczy ze swoją gotówką:

Zainwestować w swój biznes, a więc na przykład wprowadzając nowe produkty, przeznaczając fundusze na badania i rozwój, budując budynki, zatrudniając ludzi, etc.
Spłacić swoje ewentualne zadłużenie
Przejąć inną spółkę
Skupić z rynku swoje akcje (ang. buyback)
Wypłacić dywidendę akcjonariuszom.

Paul W

Taka spółka może mieć wysoką stopę dywidendy dlatego, że jest starsza, nie rozwija już swojego biznesu, nie jest może innowacyjna. Jej akcje są prawdopodobnie tanie. Średnio akcje wypłacające dywidendę są wyceniane z około 20% dyskontem względem szerokiego rynku. Spółki takie często są też bardziej zadłużone względem pozostałych spółek. W efekcie, to co dostaje inwestor podążający za taką strategią, to strategia inwestowania w wartość, z akcentem na starsze biznesy. Historycznie taka strategia generuje inwestorowi wyższe zyski od prostego indeksu ważonego kapitalizacją.

Michał J.

Hej! Dzięki za wpis. 🙂

Czy jeśli inwestujemy na koncie opodatkowanym (a więc poza IKE, czy IKZE), to akumulujące ETFy nie są lepsze z powodu, że zapłacimy podatek tylko u źródła (jeśli jest), a następnie 19% od zysku w Polsce (dopiero przy sprzedaży ETF)?

Przy wypłacie gotówki płacimy np. 15% w USA (OK, wystawca ETF, ale to i tak bez znaczenia), a my w tym samym roku kolejne 19%, co można byłoby ominąć, zwłaszcza przy portfelach długoterminowych. Co gorsza, płacimy podatek 19% od dywidendy, choć samego ETF później możemy sprzedać na 0 albo ze stratą (to akurat sobie odbijemy).

Dzięki!

Pozdrawiam,
Michał.

Michał J.

Cześć Mateusz – dziękuję za odpowiedź.

Wszystko jasne, tylko jeszcze uwaga/pytanie: jeśli trzymam ETF „acc” latami (co jest realne przy wieloletniej perspektywie inwestycyjnej), to po drodze ponoszę tylko koszt podatku u źródła (jeśli występuje). Nie muszę płacić każdego roku podatku 19% od dywidend, a więc z czasem mój portfel dzięki temu lepiej pracuje od tego z ETF „dist”. Inna korzyść to kwestia kosztów reinwestycji – przy „acc” to też załatwione. Gdybym potrzebował cash-flow, można sprzedać ETF i wtedy dopiero płacić podatek.

Chodzi mi o to, że przy ETF „dist” ten ciągle płacony podatek, plus koszty reinwestycji w perspektywie lat mogą generować spore obciążenie. A co gorsze, po latach nawet gdy nasza inwestycja wyjdzie na minus, wciąż musieliśmy płacić podatek od dywidendy, co nie miałoby miejsca w przypadku ETF „acc”.

Czy dobrze interpretuję?

Pozdrawiam,
Michał

Jane

Świetny wpis! 🙂
Czy dobrze mi się wydaje, że w przypadku ETF z siedzibą w Jersey kwestia podatków będzie wyglądać tak samo jak w przypadku tych z Irlandii?

Jane

nie zwróciłam uwagi na to że Jersey to ETC 🙂 dziękuje za wyjaśnienie!

Olek

PIT/ZG składasz dla kraju, w którym rezyduje Twój broker, gdyż jest to kraj, w którym uzyskałeś dochód.”

Jesteś Mateuszu przekonany o tym?

Jeśli przez np. Degiro kupiłem i sprzedałem ETF zarejestrowany w Irlandii, to zawsze myślałem (i tak też to rozliczałem), że dochód osiągnąłem w Irlandii, nie w Holandii.

Olek

Dzięki za wyjaśnienie,w przyszłym roku rozliczę to zgodnie z Twoją wypowiedzią i może, po wielu latach, zrobię to w końcu poprawnie 🙂

Co do mojego przykładu, chodzi mi o giełdę holenderską (Euronext) oraz niemiecką Xetrą i (w obu przypadkach) o ETFy zarejestrowane w Irlandii.

Dodam jeszcze, że w przypadku Degiro warto samemu przeliczyć kwoty na PLN zgodnie z kursami NBP, bo wartości w podsumowaniu wysyłanym przez Degiro nieco się różnią od tych „poprawnych”. W rozliczeniu za zeszły rok, te różnice wynosiły u mnie ok. 0,6%. Wg podsumowania otrzymałem w dywidendach o te 0,6% mniej złotówek, niż wynikałoby z podliczenia wg kursów NBP.

Piotr

Po raz kolejny jestem pod wrażeniem rzetelności Twoich artykułów! Na pewno do niego wrócę w momencie rozliczania PITa. Czekam z niecierpliwością na ostatnią część serii i powoli przymierzam się do kupna.

Czy zastanawiałeś się nad zrobieniem podobnego krótkiego artykułu o zyskach z tytułu sprzedaży walut obcych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Przyznam, że ostatnio szukałem informacji w internecie i jest w tym temacie wiele sprzeczności. W jaki sposób wypełnić PIT38? Z tego co czytałem, to powinniśmy przyjąć kurs obowiązujący w transakcji kupna/sprzedaży kantoru, a nie NBP jak w przypadku ETFów. Czy to będzie nasz zysk podatkowy?

Do tego dochodzą różne warianty, np. kupno USD w pięciu transakcjach np. 1000USD, a sprzedaż po 6 miesiącach 3500USD. Czy można dowolnie „wybrać” USD do sprzedaży z puli, czy tworzymy kolejkę w jakiej kupowaliśmy USD np. FIFO?

Czy możemy uwzględnić jakieś koszty uzyskania przychodów (np. koszt przelewu walutowego z banku do kantoru, dodatkowe opłaty za wymianę w kantorze)?

I co równie ważne, w jaki sposób należy to wszystko dokumentować?

Co zrobić w przypadku gdy nie posiadamy potwierdzenia wymiany, np. jakaś mała kwota w kantorze? Czy przyjmujemy kurs NBP z poprzedniego dnia roboczego?

Pozdrawiam serdecznie,
Piotr

Wojtek

Super artykul! Wiele wyjasnia, ale jako ze zacznam mam proste pytanie. Kupujac etf np 100 jednostek za 10 usd kazda. Mamy wiec teoretycznie koszt uzyskania przychodu 1000 usd. Ale przeciez broker pobiera prowizje dajmy dla uproszczenia 0,1% i cala transakcja nabycia jednostek kosztuje nas realnie 1001 usd. Tak samo ze sprzedaza, nasz zysk zmniejsza sie o te 0,1%. Czy do rozliczenia podatku posluguje sie wartosciami z uwzgledniona prowizja czy bez?
2 pyt. Czy jesli mamy wylacznie strate ze sprzedazy etfto tez musimy ja zamiescic w pit 38?
3. Moze naiwne, czy jesli mamy strate na sprzedazy powiedzmy 1000 zl a zysk z dywidendy 500 zl to i tak musimy placic podatek od dywidendy?

Wojtek

Wielkie dzięki za odpowiedź. Szczerze nie wiem czemu inwestomat nie jest dużo bardziej popularny. Naprawdę kilka razy na przestrzeni ostatnich lat podchodziłem do inwestycji w ETFy. Szukałem jakichś sensownych polskich stron poruszających tematykę inwestowania w zagraniczne ETFy i albo znajdowałem jedynie info o 3 ETFach z GPW, albo bardzo pobieżne omówienie zagranicznych Etfów. Tutaj trafiłem zupełnie przez przypadek z linka zamieszczonego na jakiejś stronie z fb i wreszcie po raz pierwszy znalazłem tyle przydatnych informacji. Należy Ci się jeszcze dodatkowa pochwała. Ja tak samo jak pewnie wiele osób zainteresowałem się REITAMi poprzez książkę i nagrania tredera21. Jego publikacje są bardzo wartościowe, jednak nakierowują dość jednoznacznie na wybór zagranicznego brokera (dif lub exante) zupełnie pomijając kwestię późniejszych trudności w rozliczaniu się z podatków. Tym bardziej wielkie dzięki za Twój wkład!

Monika

Cześć Mateusz,
nawiążę do tego komentarza, bo najdobitniej dotyka nurtującej mnie kwestii. Jednocześnie z góry przepraszam, jeśli nie doczytałam gdzieś w komentarzach odpowiedzi do mojego zagadnienia.
Czy jesteś pewny, że zakup i sprzedaż zagranicznych ETF-ów (dodatkowo z udziałem zagranicznego brokera) podatkowo powinna być traktowana jak zakup i sprzedaż papierów wartościowych? Nie pytam o dywidendy z funduszy – to rzecz jasna odrębna kwestia. Proponujesz wykazywanie transakcji sprzedaży ETF-ów w PIT-38 w częściach dotyczących dochodów opodatkowanych na podstawie art. 30b ustawy o PIT (czyli jak papiery wartościowe) wraz z zał. PIT/ZG. Tymczasem znane mi są sytuacje, że urzędy skarbowe uznają, iż opodatkowanie takich transakcji powinno odbywać się na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, czyli jako dochód z udziału w funduszach kapitałowych. Wytłumaczę, na czym polega różnica podatkowa. W przypadku zagranicznych funduszy inaczej wypełniamy PIT-38, nie dołączamy PIT/ZG, nie mamy prawa do odliczania strat ani z funduszy, ani z papierów wartościowych. Przepis o stratach brzmi tu dokładnie tak: „Dochodu nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich”. Skąd wynika różnica w Twoim podejściu i w podejściu organów podatkowych? Na czym polega niuans? Chodzi o inne ETF-y? Proszę zapoznaj się również z interpretacją indywidualną KIS z 18.02.2021 r. nr 0114-KDIP3-1.4011.684.2020.2.MK1. Ona potwierdza, o czym piszę, że zbycie jednostek ETF jest dochodem z funduszy, a nie papierów wartościowych.

Monika

Dzięki wielkie za błyskawiczną odpowiedź.

Mógłbym prosić o linki? Nigdy nie widziałem/słyszałem o podobnych interpretacjach.

Interpretacja, którą podałam, jest z br., może dlatego nie słyszałeś. Ja dodatkowo widziałam wezwania z urzędu skarbowego (również z tego roku) z sugestią korekty rozliczeń i podaną wprost podstawą prawną do funduszy – art. 30a.1.5 PIT. Rozmawiałam też z urzędnikiem, który miał wgląd w zagraniczne dokumenty podatnika dotyczące sprzedaży np. akcji w ramach ETF i dalej utrzymywał, że dochody te są dochodami z art. 30a – bez prawa do odliczenia strat. Bo do tego sprowadza się sedno sprawy. Linków, niestety, nie podam – to dokumenty prywatne.

Na pewno punktem wyjścia jest definicja słownikowa z ustawy o PIT: fundusze kapitałowe – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Czy ETF-y wpisują się w tę definicję?

Oczywiście urzędy nie są nieomylne, tylko w takiej sytuacji sprawy mogą się kończyć w sądach, o ile w ogóle podatnicy będę chętni iść do sądu. I czy wygrają?

Anka

Cześć! Wielkie dzięki za tak wyczerpujący artykuł (i całą serię) – trudno mi sobie wyobrazić, ile pracy to kosztowało, i jestem niesamowicie wdzięczna za to, że to udostępniłeś.

Przygotowuję się do otwarcia polskiego rachunku maklerskiego (bez ike/ikze) i zakupu europejskich ETF-ów akcji amerykańskich, kumulujących dywidendę, aby na razie nie utrudniać sobie życia i rozliczać wszystko na podstawie PIT-u od maklera.

Ale mam wątpliwości co do jednego: czy nie ma jakiegoś ryzyka, że na jakimś etapie skumuluje się podatek od zysków kapitałowych? Rozumiem, że po sprzedaży ETF na giełdzie w UK i Niemczech (i chyba w USA) podatek od zysków kapitałowych nie jest automatycznie pobierany i muszę się sama rozliczyć (w Polsce, gdzie mieszkam) – a w tych krajach on się nie należy (ze względu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania)? Trudno gdzieś znaleźć to stwierdzone jednoznacznie – zapisy prawne, które wynalazłam, stwierdzają prawie zawsze coś w stylu „płaci się w miejscu rezydencji podatkowej, choć podatek może też zostać pobrany u źródła”. Nie do końca to rozumiem.

Poza tym – czy jest jakaś różnica w korzyściach z zakupu ETF na giełdzie londyńskiej i na giełdzie frankfurckiej?

Jeśli znajdziesz czas, aby odpowiedzieć, będę bardzo wdzięczna.

Anka

Dzięki za tak błyskawiczną reakcję:)
Pewnie, że podziel się treścią maili, jeśli możesz – (rozumiem, że „pobiera” to przejęzyczenie i miało być „oblicza”).

Dzięki za odpowiedź w sprawie giełdy, muszę te waluty przemyśleć.

Przyszło mi coś jeszcze do głowy, jak ponownie przeglądałam artykuł – odnośnie do rozliczania wypłacanych zysków z europejskich ETFów:

Co jeśli ETF nie jest akcyjny tylko obligacyjny? Na przykład jeśli kupujemy ETF z amerykańskimi bonami skarbowymi, który regularnie wypłaca przychód, to liczy się to jako dywidenda (ponieważ wypłaca go ETF a nie jest uzyskiwany z obligacji bezpośrednio)? Dobrze to rozumiem?
Na przykład: irlandzki ETF amerykańskich bonów skarbowych notowany na giełdzie w Londynie, kupiony u polskiego maklera przeleje dywidendę (w UK opodatkowaną 0%, nie 20% jak za odsetki od obligacji) i od tego u nas płacimy 19%, tak?

Anka

Dobrze czasem obejrzeć takie dowody 🙂 – choćby dla podziwiania zawiłości sformułowań (tutaj mbank ewidentnie najbardziej po ludzku zareagował).
Dzięki.

Z tym miejscem pobrania dywidendy – faktycznie logiczne, powinnam była sama do tego dojść.

Po ponownym zajrzeniu do artykułu widzę już, że to przypadek, który wyjaśniasz w tej części:

Polski inwestor kupujący ETF-y zagraniczne, które wypłacają dywidendy, może być przy ich wypłacie opodatkowany aż na trzech poziomach:

Nie jestem tylko pewna tej stawki 0% na 2. poziomie. Tutaj (https://taxsummaries.pwc.com/ireland/corporate/withholding-taxes) informują, że firma w EU (makler) może być z podatku (25%) zwolniona, ale nie automatycznie, tylko na podstawie deklaracji:
Non-resident companies that are resident in a country with which Ireland has a tax treaty or in another EU member state, where the company is not controlled by Irish residents.

Więc na przykład w przypadku e-maklera wypadałoby chyba zapytać ich, czy złożyli te deklarację i płacą ten podatek, czy nie (ze względu na możliwość odliczenia go na 3. poziomie). Chyba że ta informacja jest gdzieś podana?

Źle to jakoś odczytuję?

Miłego wieczoru,
Anka

Anka

Po przejrzeniu linków, które podałeś, napisałam pytanie do DM mbanku (oczywiście nie ma jeszcze odpowiedzi), ale potem poszukałam jeszcze sama i znalazłam wreszcie wyraźne potwierdzenie, że masz rację, w tym PDF-ie od Black Rock:

https://docplayer.net/10793351-Tax-implications-of-ishares-frequently-asked-questions-for-clients-in-the-uk-only.html

Konkretnie ten fragment:
WITHHOLDING TAX
Why do Dublin-Domiciled iShares not suffer any Irish withholding tax on distributions made to investors?
Distributions from Exchange Traded Funds (ETFs) such as Dublin-domiciled iShares are exempt from Irish withholding tax by virtue of the shares issued by Dublin-domiciled iShares being settled via a recognised clearing system (Crest).

Deloitte stwierdza też, że deklaracja jest zbędna w przypadku tego systemu:
no withholding tax applies to payments made in respect of units held in a recognised clearing system (regardless of whether or not there are declarations in place).
(https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/financial-services/articles/taxation-of-irish-etfs.html).

A więc wszystkie moje wątpliwości wyjaśnione:)
Dzięki jeszcze raz za pomoc:)

Barsa

Świetna robota! Trochę mnie zaskoczyłeś , że nie ma znaczenia giełda, tylko i wyłącznie skąd jest fundusz…. Wcześniej myślałem tylko o giełdzie w Londynie a teraz widzę, że obojętnie czy to będzie Londyn czy Frankfurt…

Bartek

podobnie. Myslalem, ze gielda determinuje implikacje podatkowe, a tu moze byc etf w DE (np. iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)), z domicile w Ireland, czyli duzo korzystniejszy niz jakby byl w DE.
PS. Jestem pod ogromnym wrazeniem pracy, jaka wykonujesz. Fantastyczna robota (trafilem na Cb przez REITy).
Zdrowia!

Michał

hej! Jeśli więc dobrze zrozumialem przy ike/ikze, biuro polskie i typie accu nic nie musze robic. kupuje i zapominam. przy typie distr kasa wpada mi na konto maklerskie i tutaj juz bede musial odprowadzic podatki belki + jeszcze jakieś dodatkowe:/ skomplikowane!

Eryk

Wpis mega – jestem pod wrażeniem.

Biorąc pod uwagę moją sytuację decyduję się na poniższą opcję:

Konto w mBanku, kupuję Etfy sp500/ global/ inne akumulujace dywidendy (brak rozliczania podatku) , etfy z Irlandii. IKE mam ale tam zdecydowałem się mieć tylko Polskę i brak podatku Belki od zysku i dywidend.

Prośba o potwierdzenie/korektę, czy dobrze rozumiem. Pozostaje mi wybrać w jakiej walucie chcę kupić dany ETF ? To już jak rozumiem tylko i wyłącznie zależy od moich preferencji i przewidywań odnośnie tego czy lepiej wyjdę na USD, GBP czy EUR ?

Pozdrawiam,
Eryk

Eryk

Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. Chodziło mi o moment zakupu. Jeżeli dzisiaj kupuję i powiedzmy USD jest drogi a EUR tanie to lepiej kupić w EUR ? Chociaż to chyba jest tak, że jak złotówka jest słaba to jest słaba i w stosunku do USA i EUR i GBP.

Paweł

Chciałbym się przede wszystkim przywitać, bo to mój pierwszy wpis. Prześledziłem serię artykułów ETF i jestem pod mega wrażeniem – nie widziałem takiego rozłożenia tematu na części jeszcze nigdzie. Brawo!!!
Mam jedno pytanie, żeby upewnić się czy dobrze rozumiem całość: do limitu IKE najlepiej trzymać się pierwszej propozycji (jeśli nie chcę wypłacać do emerytury) z podatkiem 12% lub 15%?. Nadwyżki najlepiej inwestować u przez zagranicznego brokera w ETF USA na 19% podatku tamże? I to są chyba dwa najprostsze scenariusze?
A jeśli mam już IKE na coś innego to, od razu mógłbym przejść do inwestycji w USA przez zagranicznego maklera z podatkiem 19% (15+4)?
Czy w dużym uproszczeniu dobrze zrozumiałem?

Adrian

Dobra robota 🙂

Ostatnio edytowano 1 rok temu przez Adrian
Adrian

jak tylko napisałem komentarz to zaczęła się cześć o ike i ikze 😀

Tomasz

Dwie kwestie które wydają mi się sporne/błędne:

 1. Na jakiej podstawie przeliczasz zagraniczne dywidendy otrzymane w polskim bm ze złotówek na walutę i z powrotem? Ustawa mówi o przeliczaniu dochodu w walucie obcej a ty otrzymałeś dochód zagraniczny w walucie polskiej więc nie powinno być żadnego przeliczania.
 2. Mityczne 4% ponad 30% podatku w USA (AKA mokry sen pracownic polskich US). Nie ma ku temu podstawy prawnej a orzecznictwo/interpretacje są po (logicznej) stronie podatnika: https://e-prawnik.pl/interpretacje-podatkowe/ilpb2415-60211-2ws-1.html
Tomasz
 • DM wypłaca kwotę brutto tylko w przypadku gdy witholding tax u źródła wynosi 0% (np. etf z irlandii), w innych przypadkach wypłaca dywidendę netto w wysokości 70%, 85% lub innej z potrąconym podatkiem u źródła. Przeliczenie 70% na 100% (czyli netto na brutto) jest raczej proste. Nie wiem dlaczego uważasz, że musimy dojść do kwoty brutto w walucie obcej. Zgodnie z prawem dywidenda podlega opodatkowaniu z chwilą jej faktycznego otrzymania czyli nie ma mowy o żadnym ujęciu memoriałowym otrzymanej dywidendy, liczy się tylko cash.

Dlaczego miałbyś nie zeznać, że zapłaciłeś 30%, skoro broker nie ujmuje tego w księgowości, wypłaca Ci kwotę brutto (a przynajmniej tak deklaruje) i dalej “umywa ręce”?

 • Bo to byłoby poświadczenie nieprawdy w zeznaniu podatkowym? Równie dobrze można by zapytać dlaczego nie miałbym zawsze drastycznie zaniżać podatku od dywidend choćby do 0 albo w ogóle pominąć to w deklaracji skoro prawdopodobieństwo że US się w tym połapie jest bardzo niskie? Jak pisałem wyżej broker nie wypłaca kwoty brutto jeżeli podatek u źródła jest powyżej 0%, inaczej to ty sam musiałbyś płacić podatek do IRS w dolarach co byłoby nieco abstrakcyjne. Korzystnych interpretacji jest więcej: https://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-10872p2_Jak-rozliczac-podatek-od-dywidend-od-sp243lek-z-USA.aspx (warto przeczytać cały wątek bo padają tam mocne argumenty).
 • Zauważ, że niekorzystne opinie wydawane przez US są raczej w trybie nieoficjalnym i niezobowiązującym prze telefon albo email. Jak trzeba wydać oficjalny i publiczny dokument to już nie są tacy hardzi (albo zajmują się tym bardziej kompetentne osoby). Myślę, że jak się przygotuje dobrze uargumentowane zapytanie (ustawa mówi o podatku zapłaconym, limit 15% pobranego podatku odnosi się do IRS/US nie do podatnika, ustawa o unikaniu mówi mogą być a nie muszą być, itd.) to US stanie pod ścianą ( a jakby co to są jeszcze sądy).
 • Jeszcze jedna kwestia odnośnie estate tax w polskim DM. Skoro IRS nie uznaje inwestora polskiego DM za posiadacza papierów i pobiera 30% zamiast 15% to tym samym nie może naliczyć estate tax po jego śmierci bo z jego punktu widzenia właścicielem jest DM który nie może umrzeć i tu się nic nie zmienia.
Tomasz
 • Jeżeli została wypłacona dywidenda brutto (czyli z 0% witholding tax) w kwocie 1000zł to wpisuję w pit38 1000zł*19% należnego podatku i 0zł podatku zapłaconego za granicą.
 • Jeżeli została wypłacone dywidenda netto, powiedzmy 0,70 (czyli 30% witholding tax) w kwocie 700zł to wpisuję w pit38 700zł/0,7*19% należnego podatku i tyle samo podatku zapłaconego za granicą.

Z punktu widzenia brokera lub maklera to jest kwota brutto, gdyż nie ma on pojęcia, nie musi i zupełnie go nie obchodzi ile podatku (jeśli w ogóle) zostało pobrane u źródła

Absolutnie nie, przecież nawet zacytowana odpowiedź z bossa brzmi (pozostałe nie odniosły się do tej kwestii):

W historii finansowej informujemy czy dywidenda została pobrana w kwocie brutto czy netto (i ile procent podatku pobrano).

Wszystkie papiery z polskich DM są przechowywane w KBC securities i to KBC security oblicza witholding tax i go płaci. Następnie przekazuje te inoformacje i wypłatę do polskiego DM a ten do inwestora. Nie spotkałem się z tym ale jeżeli jakiś polski DM opisuje dywidendę netto jako brutto to jest to poważny błąd z ich strony. Jeżeli masz to pokaż screen z dywidendą np. z amerykańskiego etf/akcji gdzie jest napisane dywidenda brutto. Przykład który pokazałeś w tekście to etf z irlandii więc dywidenda brutto jest prawidłową informacją.

Tomasz

Ta odpowiedź KIS-u neguje Twój sposób przeliczania już zapłaconego podatku. Nie wspominając o tym, że Custodian (KBS Securities) często nie przelewa dywidendy (w walucie obcej) naszemu domowi maklerskiemu tego
samego dnia, w którym ją otrzymał, a więc może nastąpić opóźnienie w postaci 1-2 dni roboczych, a kursy walut się różnią.

Odpowiedź nie odnosi się do przychodu który nastąpił w PLN. Podatek rzeczywiście został zapłacony w walucie ale jak go przeliczyć skoro nie znamy dnia jego zapłaty. Wydaje mi się, że w twoim artykule dzień zapłaty podatku u źródła został pominięty.

Myślę, że nie jest możliwe rozliczenie zapłaconego podatku u źródła z dosłownym brzmieniem przepisów i potrzebne są jakieś uproszczenia. Ja osobiście nie spotkałem się nigdy z przeliczaniem z PLN na walute i z powrotem na PLN, deklaracje składam już od 10 lat i nigdy nie zostało to zakwestionowane więc nie widzę powodu zmiany ale to w sumie osobista sprawa każdego.

Gdyby podatnik wziąłby za świętość otrzymaną w złotówkach, już przeliczoną przez polski DM lub BM wartość dywidendy i wobec niej dokonywał rozliczenia zarówno należnego jak i zapłaconego podatku (withholding tax) to zakłamywałby rzeczywistość.

Abstrahując od przepisów, twoim zdaniem użycie kwoty dywidendy która faktycznie wpłynęła na konto w przeciwieństwo do teoretycznej kwoty która nigdy nie pojawiła się na żadnym koncie obliczonej na podstawie kursu przeliczenie walut który nigdy nie został zastosowany jest fałszowaniem rzeczywistości? Moim daniem jest raczej odwrotnie.

O wiele bardziej trafia do mnie interpretacja KIS-u z powyższego maila. Nie ma znaczenia czy otrzymujesz dywidendę od polskiego czy zagranicznego DM, gdyż obowiązek jej opodatkowania powstał w momencie jej wypłaty przez spółkę/ETF i to ta kwota powinna być bazą do opodatkowania.

Nie, przychód z dywidend musi być faktycznie uzyskany (Art. 17 ust.1 punkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.). Nie ma znaczenia kiedy spółka ją wypłaciła ani kiedy otrzymał ją jakiś pośrednik (czego podatnik nie mógłby zawsze sam ustalić), liczy się kiedy gotówka została zaksięgowana na twoim koncie. Jest całe multum interpretacji i wyroków sądów w tym zakresie.

P.S. jeśli kwestia dywidend brutto/netto jest rozstrzygnięta to proszę popraw to w swoim tekście bo stwierdzenie, że wszystkie dywidendy wypłacane są brutto jest mylące. Nie ma czegoś takiego jak dywidenda brutto pomniejszona o podatek zapłacony u źródła – wtedy jest to dywidenda netto.

Tomasz

Też dziękuje za dobrą dyskusję.

Podam jeszcze link do opinii Kierownika ds. Rozwoju Rynków Zagranicznych z Bossa (drugi komentarz pod tekstem) : https://blogi.bossa.pl/2016/02/23/rozliczamy-podatki-z-forexu/

Wszędzie w przykładach opieram się na złotówce a nie na walutach obcych gdyż w DM BOŚ dywidendy są wypłacane klientom w złotówkach. Na podstawie danych zawartych w historii finansowej klient DM BOŚ jest w stanie samodzielnie wypełnić część E PIT 38 dotycząca dywidend.

Nie jest to oczywiście nic rozstrzygającego i nie ma tu żadnych nowych argumentów ale pokazuje jak rozumują ludzie którzy powinni coś w temacie wiedzieć.

Tutaj też ciekawa i realistyczna opinia nt. deklarowania zapłaconego podatku: https://www.tradingforaliving.pl/forum/viewtopic.php?p=27369#p27369

galbathorix

Mateusz – jedno pytanie co do podatków od dywidend z emaklera w IKE – piszesz że na 2 i 3 poziomie nie pobierają już żadnego podatku a ja przecież widzę, że broker (mBank) pobiera 30% z USA a 0% z UK – to jak to jest? i pytanie kontrolne – jeśli mam na IKE w emaklerze spółkę ze stanów i płaci dywidendę to ile % mi w sumie zabiorą?

Dzięki

galbathorix

czy to oznacza że najbardziej opłaca mi się kupować ETFy notowane na LSE?

Wojtek

A jeżeli fundusz jest zarejestrowany w UK oraz zakupu dokonam przez IKE to czy podatek od dywidendy będzie 0% ??

Wojtek

Dziękuję za informacje. A jak sytuacja wygląda na pierwszym i drugim poziomie opodatkowania w przypadku rezydencji ETF w Wielkiej Brytanii?
P. S. Twój blog jest genialny. Myślałeś o wydaniu książki w której zawarte były by artykuły z twojego bloga?

galbathorix

dzięki za wyjaśnienie – z tego co rozumiem, to chyba najbardziej będzie mi się w takim razie opłacało inwestować w ETFy i spółki amerykańskie przez DeGiro (zapłacę tylko 19% total) a IKE to ETFy i spółki brytyjskie (tam broker nie pobiera żadnej opłaty i ja też nic nie zapłacę)

Pozdrawiam

Ostatnio edytowano 1 rok temu przez galbathorix
galbathorix

Mateusz jeszcze jedno pytanie jeśli mogę – czy jeżeli kupię akcje amerykańskie przez IKE mbanku to przy wypłacie dywidendy przez tę spółkę zapłacę jakikolwiek podatek?

Daria

Bardzo ciekawy artykul! Mam pytanie odnosnie schematu opodatkowania w przypadku sprzedazy notowanego na GPW zagranicznego ETF-u (np. rezydujacego w Luksemburgu lub w USA). Czy placenie podatku po sprzedazy wyglada tak samo jak w przypadku placenia podatku za dywidende takich ETF-ow ( Luksemburskie 43%, amerykanskie do 34% bez formularza W8-BEN)? Czy tez moze w przypadku sprzedazy jest inaczej? Mysle, zeby dodac do mojego portfela ETF-y typu accumulating ze wzgledow podatkowych, jednak zastanawia mnie teraz kwestia podatkowa w sprzedazy.

Łukasz

Cześć, kilka lat temu (chyba 4) założyłem rachunek w Bossie. Kupiłem wtedy ETF Sp500, nie widziałem w dokumencie 8C żadnych rozliczeń ponieważ nic w tym czasie nie robiłem (nie było sprzedaży) i myślałem że żadnego podatku nie trzeba rozliczać. Teraz się dopatrzyłem, że faktycznie jakieś małe środki w ciągu roku spływały na rachunek (dywidendy). Co mam teraz zrobić z zaległym podatkiem, jak to teraz rozliczyć?

Piotrek

Cześć,
jeżeli to ten „polski” ETF (notowany na GPW) to dywidendy powinny być od razu rozliczone, a na Twoje konto trafiła kwota netto. Masz to opisane w punkcie 4.1 „Zyski i dywidendy z polskich ETF-ów”.
Gorzej jak to zagraniczny ETF 😉

Łukasz

Cześć. Mam pytanie co do podcastu do tego artykułu. Już kilka razy słucham fragmentu od 33 do 34:40 minuty. I nie wiem czy ja źle rozumiem, czy pomyliłeś się w wypowiedzi, bo wydaje mi się , że artykuł mówi co innego.
Jest tam fragment, że dywidenty z luxor sp500 rozlicza dom maklerski i pobiera podatek , porównujesz do polskich dywident z akcji , może chodziło o sprzedaż etf, bo dywidenty rozumiem, że trzeba samemu przeliczyć i zapłacić. ?
Możesz się odnieść do tego fragmentu? Czy to ja źle zrozumiałem czy przejęzyczenie.
Pozdrawiam. Dzięki za materiały bardzo dobre i przydatne.

Ostatnio edytowano 1 rok temu przez Łukasz
Łukasz

Ok, chciałem się właśnie upewnić. Dzięki za szybką odpowiedz.
Trochę skompilowane te podatki.

Łukasz

No właśnie to Lyxor SP500, czyli raczej traktowany jako zagraniczny.

Piotrek

A to przepraszam za wprowadzenie w błąd.. dobrze, że autor zawsze czujny! 🙂

Marcin

A to nie jest tak, że podatek od dywidend z Luksemburga wynosi 15% w w Luksemburgu i w Polsce już się nic więcej nie płaci?

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8yJKL4sXrAhUhAxAIHUAGBlQQFjABegQICxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.kdpw.pl%2Fpl%2FUczestnicy%2FDocuments%2FTaxGuide%2FTGLuxemburg(MK).pdf&usg=AOvVaw04Q1EwzEEFZzHU5NTd76w9

Tomasz

Cześć,
Artykuł faktycznie bardzo pomocny.
Ale mam pytanie o zakup/sprzedaż ETF-ów w walucie obcej(np. EUR).
MDM(dom maklerski mBanku) oraz bossa dają taką możliwość.
Tak jak policzyłem na szybko do różnica z spread walutowych pomiędzy zakupem za PLN(przewalutowanie przez brokera) a zakupem waluty na np. Cinkciarz.pl to około 1.5%-2.0%.

 1. Czy kupujesz ETF-y w walucie, w której są kwotowane?
 2. Jak wygląda wtedy ich rozliczenie podatkowe?
Tomasz

Dzięki wielkie za odpowiedź.
Odcinki 1-4 słuchałem, więc może przegapiłem.
A wiesz może jak ten spread wygląda w bossa?