You are currently viewing Jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE? Wypłata, zwrot i częściowy zwrot

Jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE? Wypłata, zwrot i częściowy zwrot

Chcesz wyciągnąć środki z IKE lub IKZE? Oto jak tego dokonać.

Ten bardzo techniczny wpis rozpocznę od zniechęcenia Cię do dokonywania przedwczesnego zwrotu środków z Twojego IKE lub IKZE, przypominając Ci, że nie po to to konto zakładałeś. Skoro moralizatorstwo i przekaz mamy już za sobą możemy przejść do treści, w której opiszę Ci 3 sposoby na wypłatę środków z kont IKE i IKZE. Wpis ten piszę niemalże z konieczności, gdyż pytania o zwrot i częściowy zwrot środków z maklerskich (i zwykłych) kont emerytalnych pojawiają się w komentarzach bardzo często i mimo, że absolutnie odradzam dokonywanie podobnych operacji to postanowiłem ten temat poruszyć. Znajdziesz tu instrukcję dotyczącą tego jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE, a więc wszystko na temat wypłaty, zwrotu i częściowego zwrotu środków z tych kont, przy czym ten ostatni możliwy jest jedynie na IKE.

Dlaczego tak bardzo odwodzę Cię od pomysłu wypłacania części lub całości środków z kont IKE i IKZE przed spełnieniem warunków emerytalnych? Przede wszystkim pamiętaj, że podejmując decyzję o rozpoczęciu inwestowania przy użyciu tych specjalnych, zwolnionych z podatku Belki kont, powinieneś lokować tam tylko środki, których na pewno nie będziesz potrzebować aż do emerytury. Zauważ, że w warunkach zwolnienia z podatku nie ma ani słowa o wysokości wpłat, gdyż liczy się ich regularność (a w zasadzie liczba wpłat rocznych o dowolnej wartości), a nie wpłacanie „pod limit” w każdym roku kalendarzowym. Z tego powodu zanim zdecydujesz się na przeprowadzenie częściowego zwrotu lub likwidacji jednego lub obydwu kont, przemyśl, czy nie wolisz w przyszłości wpłacać na te konta mniej środków, mimo wszystko kontynuując korzystanie z nich.

Podcast

YouTube

W skrócie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • W jaki sposób wykonuje się i z czym wiąże się emerytalna wypłata z kont IKE i IKZE (jednorazowa i w ratach).
 • W jaki sposób wykonuje się przedterminowy zwrot z kont IKE i IKZE i z czym wiążą się one podatkowo.
 • W jaki sposób wykonać przedterminowy częściowy zwrot środków z IKE i jakie ma on konsekwencje podatkowe.

Sposoby wypłaty pieniędzy z IKE

Specjalne konta emerytalne IKE i IKZE w formie maklerskiej opisałem w jednym z pierwszych wpisów na moim blogu. Chodzi o tekst „Rachunki maklerskie IKE i IKZE. Jak założyć. Który wybrać?„, w którym przeczytasz o warunkach zakładania i prowadzenia takich rachunków, a także o wymaganiach dotyczących zwolnienia z podatku Belki, które oferują obydwa konta. Konta IKE i IKZE uregulowane są ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 116 poz. 1205), która jest głównym, ale nie jedynym źródłem informacji, które znajdziesz w tym wpisie. Moją rolą jest przedstawienie zawartych na 30 stronicach dokumentu informacji w sposób prosty i zrozumiały w kontekście IKE i IKZE prowadzonych w formie kont maklerskich. Mam nadzieję, że przeczytanie mojego wpisu oszczędzi Ci potrzeby brnięcia przed 30 stron ustawy, które napisane zostały językiem urzędowym, a więc wcale nie tak prostym językiem. 

Wróćmy do sedna, czyli do omówienia warunków zwolnienia z podatku Belki. Na nasze szczęście są one bardzo proste i ograniczają się do osiągnięcia pewnego wieku (60 lat dla IKE i 65 lat dla IKZE) i dokonaniu wpłat przez co najmniej 5 różnych lat (nie musi być z rzędu) w okresie prowadzenia takiego konta. Sęk w tym, że nie musisz każdorazowo wpłacać maksymalnej, rocznej kwoty limitu konta, a więc kwota, którą corocznie wpłacisz na IKE i IKZE może być o dowolnej wysokości (zwykle min. 100 zł, ale zależy to od instytucji finansowej, w której prowadzisz konto). Zanim zaczniesz inwestować przez konta IKE i IKZE sugeruję Ci więc gruntownie przeanalizować swoją sytuację finansową, zwłaszcza pod kątem potencjalnej wysokości wpłat, na które będziesz mógł sobie w każdym roku pozwolić. Jeśli już znalazłeś się w kryzysowej sytuacji i koniecznie musisz wypłacić środki z IKE i IKZE lub po prostu osiągnąłeś wiek emerytalny i spełniłeś resztę warunków to na wypłacenie środków z tych kont jest kilka sposobów:

Nazwa (wg ustawy)

Dotyczy kont

Wyjaśnienie

Wypłata

IKE, IKZE

Wypłata zgromadzonych środków po osiągnięciu warunków emerytalnych (60 lat dla IKE, 65 lat dla IKZE + wpłaty przez przynajmniej 5 lat dla obydwu kont). Można ją wykonać jednorazowo lub w ratach.

Wypłata transferowa

IKE, IKZE

Transfer środków z IKE do IKE w innej instytucji lub z IKZE do IKZE w innej instytucji. Przenieść można zarówno środki pieniężne, jak i akcje, obligacje lub ETF-y, ale tylko tak długo jak obydwie instytucje posiadają dane papiery wartościowe w swojej ofercie (może to być więc nieco problematyczne). Możliwe jest też przeniesienie środków z PPE do IKE, ale tylko po wygaśnięciu stosunku o pracę z pracodawcą, który to PPE prowadził. W teorii można też przenieść środki z IKE do PPE, ale nie bardzo rozumiem dlaczego ktoś miałby chcieć to zrobić skoro nad IKE zachowuje się pełną kontrolę, a PPE są prowadzone przez fundusze inwestycyjne.

Zwrot

IKE, IKZE

Zwrot polega na sprzedaniu aktywów, zleceniu wypłaty środków na swoje konto i zamknięciu konta IKE lub IKZE. Kwestie techniczne i podatkowe opiszę na przykładach w dalszej części wpisu, ale różnią się one dla obydwu kont.

Częściowy zwrot

IKE

Częściowy zwrot dotyczy jedynie IKE i polega na sprzedaniu części aktywów na IKE (ograniczonej wysokością wpłat na IKE) i zleceniu wypłaty środków na swoje konto. Kwestie techniczne i podatkowe opiszę na przykładach w dalszej części wpisu.

W celu osiągnięcia spójności wpisu z ustawą, od teraz będę stosował pojęcia „wypłata” jedynie do określenia wypłaty emerytalnej, zaś pojęć „zwrot” i „częściowy zwrot” do opisania awaryjnych wypłat przedemerytalnych. W kilku następnych akapitach postaram się prosto wyjaśnić na czym w teorii polega każda z operacji, a rozdział później zaprezentuję te najbardziej złożone na przykładach.

Wypłata emerytalna (jednorazowa) z IKE

Jednorazowa wypłata emerytalna to zdecydowanie najprostszy model wypłaty środków z IKE. Polega na spełnieniu następujących wymagań:

 • (Wymaganie) Ukończony 60 rok życia (lub 55 rok życia jeśli nabyto już uprawnienia emerytalne) i wpłaty (dowolnej wysokości) na IKE w co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.
 • (Wymaganie alternatywne) Ukończony 60 rok życia (lub 55 rok życia jeśli nabyto już uprawnienia emerytalne) i ponad połowa wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Zarówno IKE, jak i IKZE można prowadzić (kontynuować wpłaty), gdy osiągnie się wiek emerytalny, ale dowolne zlecenie wypłaty (niezależnie czy jednorazowej, czy w ratach) powoduje brak możliwości dalszego dokonywania nowych wpłat na konto. Schemat jednorazowej wypłaty emerytalnej przedstawiłem na diagramie poniżej:

Jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE - jednorazowa wypłata emerytalna z IKE

Sekwencja jednorazowej wypłaty emerytalnej z IKE wygląda następująco:

 • Spełniasz wymagania wypłaty z pominięciem podatku Belki (patrz: „wymaganie” i „wymaganie alternatywne”).
 • Sprzedajesz swoje aktywa w całości. Ważne! Nie musisz tego robić w wieku 60 lat, bo z IKE możesz aktywnie korzystać/dokonywać wpłat i inwestować do dowolnego wieku.
 • Zlecasz maklerowi wypłatę emerytalną. Ten krok wymaga posiadania na koncie IKE samej gotówki/wolnych środków.
 • Makler wypłaca Ci środki i likwiduje Twoje konto IKE. Od teraz nie masz już możliwości założenia nowego IKE.
 • Otrzymane środki nie są w żaden sposób opodatkowane, a więc otrzymujesz kwotę brutto, a żaden PIT-8C jej dotyczący nigdy do Ciebie nie przychodzi. Nie rozliczasz nic w PIT-38 i cieszysz się swoimi emerytalnymi środkami z obligacji, akcji i ETF-ów.

Poza możliwością jednorazowej wypłaty emerytalnej, IKE oferuje również wypłatę ratalną. Sam nie jestem jej zwolennikiem i wg mnie posiada ona więcej wad, niż zalet, ale w celu kompletności wpisu opiszę także proces jej dokonywania. Jeśli interesuje Cię natomiast przygotowywanie portfela inwestycyjnego na emeryturę to serdecznie zachęcam do lektury wpisu „Jak przygotować portfel inwestycyjny do emerytury?„, który świetnie naświetla kwestię alokacji aktywów w okresie przedemerytalnym.

Wypłata emerytalna (w ratach) z IKE

Wypłata z IKE w ratach może mieć swoich zwolenników zwłaszcza wśród osób, które nie mają potrzeby (lub dyscypliny), by dalej oszczędzać, dokonując nowych wpłat już na emeryturze, ale też nie potrzebują całych środków „na teraz”. Wymagania bazowe wypłaty ratalnej są identyczne do tych z przypadku wypłaty jednorazowej, ale sam sposób wypłaty w ratach narzuca pewne ograniczenia, mianowicie:

 • Zlecenie pierwszej wypłaty ratalnej sprawia, że IKE staje się nieaktywne, a więc nie można dokonywać na nie już żadnych wpłat (do końca życia).
 • Sposób wypłaty w ratach, a więc ich częstotliwość, liczba i kwota nie jest zdefiniowana w ustawie, a określa ją regulamin usługi IKE, z której korzystasz. Przykładowo: BOSSA oferuje wypłatę miesięczną w następujący sposób:
  • Inwestor sam definiuje kwotę miesięcznej „renty”.
  • Może on posiadać środki zamrożone w instrumentach finansowych, ale jeśli w dniu wypłaty nie zapewni maklerowi wolnych środków to wypłata zostanie pominięta.
  • Oznacza to, że IKE w formie ratalnej warto wypełnić po brzegi akcjami i ETF-ami wypłacającymi dywidendy i pozwolić maklerowi samemu je nam wypłacać.

Schemat działania wypłaty ratalnej z IKE zamieściłem na poniższym diagramie:

Jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE - wypłata emerytalna z IKE w ratach

Dlaczego wspomniałem wcześniej, że wypłata ratalna z IKE nie jest wg mnie najlepszym pomysłem? Przede wszystkim dlatego, że zlecenie wypłaty pierwszej raty działa analogicznie do zlecenia wypłaty całościowej, odbierając oszczędzającemu możliwość dokonywania dalszych wpłat na konto. Jako, że środki na IKE podlegają dziedziczeniu to potrafię sobie jednak wyobrazić osobę, która trzymając na nim same ETF-y rodzaju distributing zleci wieloletnie raty (dopłatę do emerytury) w celu ewentualnego przekazania majątku z IKE swoim spadkobiercom. Poza zleceniami wypłaty jednorazowej i wypłaty ratalnej istnieje także możliwość dokonania wypłaty transferowej z IKE, którą opiszę skrótowo, bo nie jest „wypłatą” per se.

Wypłata transferowa z IKE lub do IKE

Wypłata transferowa jest ciekawym tematem, który z pewnością opiszę w przyszłości w ramach osobnego wpisu. Zamysłem tego artykułu było przedstawienie wszystkich metod na „wypłatę”, a więc wyciągnięcie swoich środków z IKE/IKZE na zwykłe konto bankowe, ale warto wspomnieć o możliwości transferu środków z IKE do IKE. „Środki” oznaczają zarówno gotówkę, jak i papiery wartościowe, czyli akcje, obligacje lub ETF-y, ale przenieść je można tylko jedynie obydwie instytucje, w tym przypadku biura lub domy maklerskie, oferują handel danymi papierami wartościowymi. Według mojej najlepszej wiedzy, w chwili obecnej istnieje możliwość dokonania następujących transferów środków:

 • Z IKE (posiadacza) na nowe IKE (posiadacza). Oznacza to zamknięcie pierwszego rachunku.
 • Z PPE (posiadacza) do IKE (posiadacza). Możliwe tylko przy zerwaniu stosunku pracy z pracodawcą, który prowadził PPE. Transfer z PPE nie wlicza się do limitu wpłat na IKE.
 • Z IKE/PPE/PPK (członka rodziny) do IKE (posiadacza) w przypadku, gdy członek rodziny zmarł, a posiadacz był osobą uposażoną lub spadkobiercą.

Możliwy jest też odwrotny transfer, czyli z IKE do PPE, ale nie za bardzo rozumiem dlaczego ktokolwiek miałby dokonywać podobny ruch:

 • Z IKE (posiadacza) do PPE (posiadacza).

Dlaczego nie rozumiem sensu powyższego ruchu? PPE związane jest z konkretnym pracodawcą, a w dzisiejszych czasach tych zmienia się dosyć często. PPE prowadzone jest zwykle w ramach (aktywnych) funduszy inwestycyjnych, co na dłuższą metę wychodzi zwykle drożej i mniej opłacalnie niż ETF-y zakupione na IKE. O ile rozumiem sens prowadzenia PPE (gdyż są to w pewnym sensie „darmowe pieniądze” od pracodawcy) to już sensu transferowania środków z IKE do PPE nie rozumiem wcale. Przejdźmy do opisu możliwości całkowitego i częściowego zwrotu środków z IKE, a więc ich awaryjnej wypłaty przedemerytalnej.

Pełen zwrot środków z IKE

W scenariuszu pełnego zwrotu z IKE oszczędzający musi „tu i teraz” wypłacić zgromadzone na koncie środki przed spełnieniem wszystkich warunków emerytalnych. Zwykle oznacza to ich zwrot przed 60 rokiem życia (choć niekoniecznie, patrz: warunki wypłaty) i implikuje konieczność zapłacenia całego zaległego podatku od zysków kapitałowych, czyli podatku Belki. Spoczywa ona jednak na instytucji prowadzącej IKE oszczędzającego, a przykład takiej wypłaty i obliczenie należnego podatku z nią związanego znajdziesz w dalszej części wpisu. Podstawowy scenariusz dla osoby, która decyduje się na zwrot środków z IKE wygląda następująco:

Jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE - całkowity zwrot z IKEOsoba zakłada IKE, prowadzi je X lat, dokonując kolejnych wpłat, ale w pewnym momencie potrzebuje pełnej kwoty i wypłaca środki, likwidując IKE. Co bardzo istotne: pełen zwrot środków z IKE zawsze oznacza zamknięcie takiego konta, ale nie broni osoby przed otworzeniem kolejnego IKE i dokonaniem na nie wpłaty już w kolejnym roku kalendarzowym. Przypadek całkowitej wypłaty z powrotem do oszczędzania na (innym) IKE zamieściłem na diagramie poniżej:

Jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE - całkowity zwrot z IKE z powtórnym otwarciem IKE

Najistotniejszą kwestią przy całkowitym zwrocie i zamknięciu istniejącego IKE jest to, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w kolejnym roku kalendarzowym (lub w dalszej przyszłości) założyć kolejne konto IKE. Jest to fakt często opacznie rozumiany przez inwestorów, którzy myślą, że każde zamknięcie IKE powoduje brak możliwości założenia kolejnego. Ów „brak możliwości” dotyczy tylko jakiejkolwiek wypłaty, a więc dokonania wypłaty całościowej lub zlecenia pierwszej raty już po spełnieniu warunków emerytalnych. Bardzo ważne zdanie: brak możliwości założenia kolejnego IKE i/lub dokonywania kolejnych wpłat na istniejące IKE powoduje jakakolwiek wypłata z IKE, która zwolniona jest z podatku Belki (całościowa lub ratalna). Poza możliwością całkowitego zwrotu środków z IKE, oszczędzający ma możliwość dokonania także zwrotu częściowego, ale jest on dosyć problematyczny pod kątem podatków. Opiszę teraz jak częściowy zwrot środków z IKE wygląda w teorii, a w dalszej części dokonam (na przykładzie) obliczeń dotyczących należnego podatku przy wypłacie jedynie części kapitału.

Częściowy zwrot środków z IKE

Częściowy zwrot środków z IKE jest wg mnie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż zwrot całościowy, a uważam tak głównie dlatego, że nie wymusza zamknięcia konta IKE. Pamiętaj, że zamknięcie IKE wiąże się ze „skasowaniem” Twojego rekordu wpłat, a więc „zeruje” liczbę lat, w których ich dokonywałeś. Głównie (ale nie tylko) z tego powodu jeśli już musisz wypłacić pieniądze z konta IKE to sugeruję zrobić to poprzez wypłatę częściową. W przypadku maklerskiego IKE wygląda ona następująco:

 • (W czasie trwania IKE) Oszczędzający sprzedaje część aktywów i zleca maklerowi częściowy zwrot z IKE. Uwaga! Środki muszą pochodzić z części gotówkowej maklerskiego IKE oraz nie można zlecić częściowego zwrotu w kwocie  wyższej niż dotychczasowa suma wpłat na to konto.
 • Makler odciąga należny (wypłacanej części) podatek Belki, resztę środków przekazując na konto bankowe oszczędzającego. Ten krok jest dosyć skomplikowany, a więc opisałem go w dalszej, praktycznej części artykułu.
 • IKE pozostaje aktywne, ale częściowy zwrot w żaden sposób nie wpływa na limity wpłat. To znaczy:
  • Jeśli w danym roku kalendarzowym już wpłaciłeś środki na IKE to częściowy zwrot w żaden sposób nie „resetuje” Twojego limitu.
  • Jeżeli w danym roku kalendarzowym nie wpłaciłeś jeszcze środków na IKE, a dokonujesz częściowego zwrotu to spokojnie do końca roku możesz wpłacić środki zgodnie z obecnym limitem.

Schemat dokonania częściowego zwrotu środków z IKE zamieściłem na diagramie poniżej:

Jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE - częściowy zwrot z IKE

Istotnym do zrozumienia jest też fakt, że w przypadku częściowego zwrotu środków z IKE w żadnym wypadku nie tracimy uzyskanych już „praw emerytalnych”, czyli nie resetuje się liczba wpłat w unikalnych latach kalendarzowych. Oznacza to, że w 99% przypadków bardziej opłaci Ci się dokonać częściowego zwrotu środków z pozostawieniem na IKE 100 zł (zakładając, że tylko tyle zysku z inwestycji miałeś na tym koncie), niż całościowego zwrotu, wiążącego się z likwidacją Twojego IKE. Pora omówić sposoby wypłaty środków z IKZE, które nieco różnią się od tych dotyczących konta IKE.

Polub moją stronę na Facebooku!

Znajdziesz tam jeszcze więcej przydatnych informacji o finansach i inwestowaniu!

Sposoby wypłaty pieniędzy z IKZE

Podobnie jak w przypadku konta IKE, z IKZE, po spełnieniu warunków emerytalnych, możemy również wybrać sposób wypłaty środków, czyli dokonać jej jednorazowo, albo w ratach. Jako, że IKE i IKZE rządzą się zupełnie innymi prawami to rozdział ten przedstawi kilka subtelnych, ale istotnych różnic między tymi dwoma kontami. Także w tym przypadku zaczniemy od opisania procedury wypłaty jednorazowej, którą oszczędzający zlecić może po spełnieniu warunków emerytalnych.

Wypłata emerytalna (jednorazowa) z IKZE

Jednorazowa wypłata emerytalna to – podobnie jak w przypadku IKE – najprostszy sposób wypłaty środków z IKZE. Polega ona na spełnieniu następujących wymagań:

 • (Wymaganie) Ukończony 65 rok życia i wpłaty (dowolnej wysokości) na IKZE w co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych

IKZE można prowadzić (kontynuować wpłaty), gdy osiągnie się wiek emerytalny, ale dowolne zlecenie wypłaty (niezależnie czy jednorazowej, czy w ratach) powoduje brak możliwości dalszego dokonywania nowych wpłat na konto. Schemat jednorazowej wypłaty emerytalnej z IKZE przedstawiłem na diagramie poniżej:

Jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE - jednorazowa wypłata emerytalna z IKZE

Istotną różnicą między kontami IKE, a IKZE jest to, że przy wypłacie emerytalnej z IKZE całość naszych środków zostaje obciążana podatkiem ryczałtowym 10%. Bazuje on na przychodzie, a więc całej uzbieranej kwocie, a nie na zysku, czyli tym, co udało nam się wypracować z naszych wieloletnich inwestycji. Ryczałt 10% w przypadku IKZE pobiera i płaci instytucja prowadząca IKZE, czyli w naszym przypadku biuro lub dom maklerskie, w którym je prowadziliśmy. Również w przypadku IKZE możliwe jest zlecenie wypłaty emerytalnej w ratach, która jednak posiada pewne ograniczenia.

Wypłata emerytalna (w ratach) z IKZE

O ile wypłata emerytalna w ratach jest w przypadku IKE w żaden sposób nie uregulowana to w przypadku IKZE już nie jest tak prosto. W Art. 34a. ustawy o IKE i IKZE ustawodawca zamieścił następujący ustęp:

Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

Jest on szczególnie ciekawy w kontekście tego, że konto IKE nie jest w podobny sposób ograniczane, a raty mogą być dowolnej wielkości, liczby i częstotliwości tak długo jak instytucja prowadząca IKE się na to zgodzi. Zupełnie nie rozumiem wymogu przynajmniej 10-letniego okresu wypłat z IKZE, zwłaszcza, że IKE nie jest w podobny sposób ograniczane ustawowo. Co więcej: oszczędzający może w każdej chwili zmienić zdanie i już w okresie trwania wypłat ratalnych może…zażądać jednorazowej wypłaty całości zgromadzonych środków. Przyznasz chyba, że logika ta jest dosyć pokrętna, ale do niej jeszcze wrócimy. Tak w dużym uproszczeniu wygląda proces wypłaty ratalnej z IKZE:

Jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE - wypłata emerytalna z IKZE w ratach

Podobnie jak w przypadku IKE, wypłata ratalna z IKZE zakłada, że to oszczędzający zapewni maklerowi „płynność”, a więc wolne środki na koncie IKZE, z którego raty mają być wypłacane. Poza powyższymi środki z kont IKZE można także transferować do innych instytucji, ale tylko w ramach IKZE.

Wypłata transferowa z IKZE do IKZE

Ten rozdział będzie bardzo krótki, gdyż z uwagi na walory podatkowe IKZE, a konkretniej możliwość odliczenia wpłaty na takie konto od podstawy opodatkowania w danym roku kalendarzowym, transfery z/do IKZE są bardzo proste. Możliwy jest bowiem wyłącznie transfer z istniejącego IKZE na nowe IKZE, który zawsze oznacza zamknięcie tego pierwszego konta. Podobnie jak w przypadku IKE, transferuje się „środki”, a zatem zarówno gotówkę, jak i instrumenty finansowe, a więc tak długo jak obydwie instytucje prowadzące IKZE umożliwiają obrót danymi papierami wartościowymi to posiadasz IKZE nie musi tych papierów spieniężać, mogąc przenieść je ze starego IKZE do nowego IKZE bezpośrednio. Co jeśli potrzebujesz środków z IKZE przed spełnieniem warunków emerytalnych?

Pełen zwrot środków z IKZE

Zacznijmy od tego, że w przypadku kont IKZE nie ma możliwości częściowego zwrotu środków przed emeryturą. Obowiązuje tu zasada: albo wypłacasz całość i zamykasz konto, albo kontynuujesz oszczędzanie. Sprawia to, że IKZE z jednej strony dzięki swojemu walorowi obniżania należnego podatku PIT jest dla osób pracujących (zwłaszcza tych w drugim progu podatkowym) opcją bardzo atrakcyjną, ale z drugiej należy na nie wpłacać tylko środki, których na pewno nie będziemy musieli wypłacać przed emeryturą. Jeśli jednak zdarzy się, że środki z IKZE będziesz musiał wypłacić to spowoduje to obowiązek doliczenia kwoty przychodu (całej uzbieranej na IKZE kwoty) do rocznego rozliczenia PIT-36 lub PIT-37. Opiszę to w szczególe w dalszej części wpisu, a póki co zachęcam do zerknięcia na diagram, który proces całkowitego zwrotu z IKZE obrazuje:

Jak wypłacić pieniądze z IKE i IKZE - całkowity zwrot z IKZE

Należy pamiętać, że całkowity zwrot środków z IKZE zawsze implikuje jego zamknięcie, ale nie oznacza, że nie będzie można go w przyszłości założyć ponownie. Podobnie jak w przypadku konta IKE, niecierpliwy posiadacz IKZE będzie mógł już w kolejnym roku założyć IKZE powtórnie i dokonać na nie wpłaty zgodnie ze swoim limitem rocznym jak na diagramie poniżej:

Jak wyplacic pieniadze z IKE i IKZE calkowity zwrot z IKZE z powtornym otwarciem IKZE1

Również w przypadku IKZE zlecenie całkowitego zwrotu środków i zamknięcie takiego konta „resetuje” naszą historię wpłat, a więc jeśli w przyszłości zdecydujemy się na założenie kolejnego IKZE to może być nam nieco ciężej spełnić warunki konieczne odroczenia podatku dochodowego (ukończenie 65 roku życia i wpłaty w 5 dowolnych latach kalendarzowych). Pora na najciekawszą część wpisu, w której zaprezentuję Ci na przykładach jak wygląda całkowity zwrot środków z IKE i IKZE oraz częściowy zwrot środków z IKE.

Przykłady zwrotu środków z IKE

Przejdźmy do najważniejszej, bo praktycznej części wpisu, w której „rozprawimy się” wspólnie z przeliczeniem podatków w przypadku wszystkich trzech opcji zwrotu (przedemerytalnego) środków z kont IKE i IKZE, a mianowicie:

 • Całkowitego zwrotu środków z konta IKE.
 • Częściowego zwrotu środków z konta IKE.
 • Całkowitego zwrotu środków z konta IKZE.

W przypadku wcześniejszej wypłaty z IKE (niezależnie, czy częściowej, czy całościowej) podatek Belki zostanie obliczony i pobrany przez naszego maklera z kwoty wypłaty, stąd sami nie musimy nic rozliczać, ale warto wiedzieć jak taka kalkulacja przebiega. Jeśli o konto IKZE chodzi, to jest zgoła inaczej, bo pełną kwotę zwrotu otrzymamy na nasze konto bankowe, ale powstanie obowiązek doliczenia jej do przychodu podatkowego w PIT za rok podatkowy, w którym takiego zwrotu dokonaliśmy. Zaczniemy od sytuacji, w której osoba oszczędzająca chce wypłacić całą zawartość swojego maklerskiego IKE.

Całkowity zwrot środków z IKE w praktyce

Zacznijmy od prostego wariantu, jakim jest całkowity zwrot środków z konta IKE. W omawianym przykładzie oszczędzający używa konta przez 3 lata, w każdym z nich wpłacając na nie po 10 tysięcy złotych. W międzyczasie osiąga spektakularny zysk wynoszący 43,3% na całym kapitale i pod koniec 3 roku zleca maklerowi całkowitą wypłatę. Transakcje wyglądają w tym przypadku następująco:

IKE - Zwrot całościowy

Operacje:

KWOta wpłatY/wypłaty

Wartość kapitału i wartość wpłat (łączna)

ROK1 - Wpłata

+10 000 zł

10 000 zł (10 000 zł z wpłat)

ROK2 - Wpłata

+10 000 zł

24 500 zł (20 000 zł z wpłat)

ROK3 - Wpłata

+10 000 zł

41 000 zł (30 000 zł z wpłat)

ROK3 - Zwrot całościowy

-43 000 zł (z czego 30 000 zł z wpłat i 13 000 zł zysku)

0 zł

Powyższa tabela wymaga wyjaśnienia, gdyż nie dla wszystkich może być jasne ile środków inwestor otrzyma od swojego maklera z powrotem. Poniżej znajdziesz dokładny opis i wyjaśnienie transakcji wypłaty z końca 3 roku oszczędzania na IKE wraz z opisem procedury pobrania podatku Belki przez maklera:

 • W roku 3, składając dyspozycję całościowego zwrotu środków inwestor miał na IKE 43 000 zł, z czego 30 000 zł pochodziło z wpłat na konto, a 13 000 zł było zrealizowanym zyskiem z inwestycji.
 • W celu uproszczenia przykładu zakładamy, że prowadzenie rachunku i transakcje nie wiązały się z żadnymi prowizjami lub wynik 13 000 zł jest już wynikiem „na czysto”, czyli po uwzględnieniu kosztów związanych z inwestowaniem w domu/biurze maklerskim.
 • Przy zwrocie całościowym z IKE makler pobiera (w imieniu inwestora, podobnie jak robi to zwykle dla dywidend z polskich spółek, zobacz też wpis „Jak rozliczyć podatek z giełdy? Wszystko o PIT-38 i PIT-8C” cały zaległy podatek Belki. Wynosi on dokładnie 2470 zł, czyli 19% z 13 000 zł wypracowanego na IKE zysku.
 • Inwestor otrzymuje na swój rachunek bankowy 40 530 złotych, czyli 43 000 zł kapitału pomniejszone o 2470 zł podatku Belki, który odciągnął makler.
 • IKE zostaje zamknięte. Inwestor może założyć kolejne konto IKE, ale kolejna roczna wpłata będzie możliwa do wykonania dopiero w następnym roku.
 • Inwestor może korzystać ze środków w dowolny sposób. Nie musi też uwzględniać rozliczenia zysku związanego ze zlikwidowanym IKE w PIT-38.

To by było na tyle jeżeli o prosty przykład chodzi. Sytuacja się znacznie komplikuje jeśli zlecimy maklerowi jedynie częściowy zwrot z IKE, o czym doskonale wie Łukasz, z którym prowadziliśmy pod wpisem „ETF (5/6) – Jak rozliczyć podatek z ETF-ów? Zyski i dywidendy” bardzo ekstensywną dyskusję na ten temat. Swoją drogą warto dyskutować, bo gdyby nie ta konwersacja to nigdy pewnie nie wpadłbym na zbadanie tematu i opisanie go w osobnym wpisie, tak jak robię to dzisiaj.

Częściowy zwrot środków z IKE w praktyce

Konto IKE, w przeciwieństwie do IKZE, oferuje prowadzącemu także częściowy zwrot w wysokości ograniczonej sumaryczną wysokością dotychczasowych wpłat na to konto. Istotne jest tylko to, by na koncie IKE została przynajmniej 1 złotówka, choć wymagana pozostała kwota zależy od instytucji, w której IKE prowadzisz. Oto transakcje, które w tym przykładzie rozliczymy, wspólnie obliczając należny podatek Belki w skomplikowanej sytuacji, gdy inwestor pozostawia część kapitału w akcjach, sprzedając jedynie ich część:

IKE - Zwrot częściowy

Operacje:

KWOta wpłatY/wypłaty

Wartość kapitału i wartość wpłat (łączna)

ROK1 - Wpłata

+10 000 zł

10 000 zł (10 000 zł z wpłat)

ROK2 - Wpłata

+10 000 zł

24 500 zł (20 000 zł z wpłat)

ROK2 - Zwrot częściowy

-10 000 zł

25 000 zł (20 000 zł z wpłat)

Przy czym w chwili zwrotu 10 000 zł jest w gotówce, a 15 000 zł w akcjach.


Po zwrocie:

15 000 zł (12 000 zł z wpłat)

ROK3 - Wpłata

+10 000 zł

27 000 zł (22 000 zł z wpłat)

ROK4 - Wpłata

+10 000 zł

45 000 zł (32 000 zł z wpłat)

Istotne w powyższym przykładzie jest to, że inwestor w momencie zlecenia maklerowi częściowego zwrotu, posiada na koncie równowartość 25 000 zł, z czego 10 000 zł to gotówka do wypłaty, zaś 15 000 zł pozostaje w akcjach. Jak zatem dojść do tego ile podatku Belki „przynależy” do wypłacanego 10 000 zł? Sprawę wyjaśnia, a zarazem rozstrzyga ciekawa interpretacja indywidualna dotycząca niejasności związanej ze „środkami, które pochodziły z wpłat na IKE” i tym jak obliczyć podatek im przynależny. Choć i tak zrobi to za nas makler to warto wiedzieć jak działa procedura poboru podatku Belki przy częściowym zwrocie środków z IKE:

 • W roku 2, składając dyspozycję częściowego zwrotu środków w wysokości 10 000 zł inwestor miał na IKE 25 000 zł, z czego 20 000 zł pochodziło z wpłat na konto, a 5000 zł było zyskiem z inwestycji. Problem w tym, że 15 000 zł pozostało w momencie wypłaty akcjach.
 • Problem: ile podatku pobierze w tym przypadku makler? Jak obliczyć do niego bazę?
 • Z pomocą przychodzi interpretacja indywidualna pracowników urzędu skarbowego, w której wynika, że makler policzy podatek w sposób następujący:
  • Baza do podatku = (gotówka + pieniądze, za które pozostające na koncie akcje były kupione) – łączna kwota wpłat na IKE.
  • W naszym przypadku bazą do obliczenia opodatkowania będzie więc 10 000 zł + 12 000 zł (za tyle kupiliśmy akcje, które są warte obecnie 15 000 zł i pozostają na koncie IKE) – 20 000 (łączna kwota wpłat na IKE), a więc 2000 złotych.
 • Podatek, który pobierze przy wypłacie środków makler wyniesie zatem 19% z 2000 zł, czyli 380 złotych. Oznacza to, że na kwotę wypłaty (10 000 zł) „przypada” 8000 oryginalnie wpłaconych na IKE środków, a 2000 zł wynosił zysk do opodatkowania.
 • Inwestor otrzymuje na swój rachunek bankowy kwotę 9 620 zł złotych, czyli 10 000 zł kapitału pomniejszone o 380 zł podatku Belki, który odciągnął makler.
 • Rachunek IKE pozostaje otwarty, a posiadane na nim akcje warte 15 000 zł nienaruszone.
 • Inwestor może korzystać z wypłaconych częściowym zwrotem z IKE środków w dowolny sposób. Nie musi też uwzględniać zysku związanego z częściowym zwrotem środków z IKE w PIT-38 w kolejnym roku.

Dlaczego rozliczane jest to w taki, a nie inny sposób (np. proporcjonalnie do zysku całego konta w momencie częściowego zwrotu)? Odpowiedź jest prosta: nie da się i nie wolno opodatkowywać inwestycji, która jeszcze trwa, a akcje pozostają nienaruszone na koncie. Z tego powodu, korzystając z powyższego wzoru dochodzimy do kwoty oryginalnej wpłaty, która „dotyczy” kwoty zwrotu i jedynie z owej różnicy makler pobiera należny podatek Belki, czyli w tym przypadku 380 złotych. Zanim przejdziemy do omówienia zwrotu z IKZE, opiszę Ci krótko kwestie podatkowe związane ze zwrotem środków z IKE.

Zwrot z IKE, a podatki

Niezależnie czy dokonujesz częściowego czy całościowego zwrotu środków z IKE, będzie to się wiązało z koniecznością zapłaty zaległego podatku od zysków kapitałowych, czyli podatku Belki. Jest to o tyle proste, że zajmuje się tym (za nas) makler, podczas gdy my możemy cieszyć się oszczędzonym czasem i brakiem konieczności uzupełniania naszego PIT-38 o transakcje dotyczące zwrotu z IKE. Z drugiej strony oznacza to, że na konto otrzymamy mniej środków niż wynikałoby to ze zlecenia wypłaty, ale z tego, co mi wiadomo makler ma obowiązek poinformować oszczędzającego o wysokości zwrotu netto przed jego dokonaniem. Skoro obydwa zwroty z IKE mamy już wyjaśnione to zajmijmy się jeszcze kompleksowym opisem całościowego zwrotu środków z maklerskiego IKZE.

Przykład zwrotu środków z IKZE

Zwrot środków z IKZE swoją mechaniką bardzo przypomina zwrot z IKE z jedną sporą różnicą. Konta IKZE w ogóle nie dotyczy podatek Belki, a więc również przy zwrocie środków nie „aktywuje się on” w żaden sposób, o czym zaraz napiszę w szczególe. Jako, że IKZE oferuje bieżące korzyści podatkowe w postaci odliczenia kwoty wpłat od podstawy opodatkowania w formularzach PIT-36/PIT-36L i PIT-37 (poprzez dodanie PIT/O do formularza) to przedwczesne jego zerwanie generuje obowiązek doliczenia wypłacanych środków do przychodu z danego roku (co możliwe jest tylko w PIT-36 i PIT-37). I nie mówię tu tylko o równowartości kwot wpłat, zaś o całej kwocie, którą z IKZE wypłacamy, czyli kapitału + zysku, co będzie bardzo szczegółowo przedstawione w poniższym przykładzie:

IKZE - Zwrot całościowy

operacje:

KWOta wpłatY/wypłaty

Wartość kapitału i wartość wpłat (łączna)

ROK1 - Wpłata

+5000 zł

5000 zł (5000 zł z wpłat)

ROK2 - Wpłata

+5000 zł

14 000 zł (10 000 zł z wpłat)

ROK3 - Wpłata

+5000 zł

23 000 zł (15 000 zł z wpłat)

ROK3 - Zwrot całościowy

-25 000 zł (z czego 15 000 zł z wpłat i 10 000 zł zysku)

0 zł

Ponownie przykład dotyczy inwestora, który przez 3 lata dokonuje wpłat prawie pod korek, zaś pod koniec 3 roku „budzi się”, uświadamiając sobie, że bardzo potrzebuje na coś tych środków. W momencie zlecenia całościowego zwrotu z IKZE posiada on na tym koncie środki pieniężne w wysokości 25 000 zł, z czego 15 000 zł pochodzi z wpłat na konto, a 10 000 zł ze zrealizowanego zysku z inwestycji. Przestudiujmy transakcję krok po kroku.

Całkowity zwrot środków z IKZE w praktyce

Oto jak transakcja zwrotu środków z IKZE wygląda pod kątem techniczno-podatkowym:

 • W roku 3, składając dyspozycję całościowego zwrotu środków inwestor miał na IKZE 25 000 zł, z czego 15 000 zł pochodziło z wpłat na konto, a 10 000 zł było zrealizowanym zyskiem z inwestycji.
 • W celu uproszczenia przykładu zakładamy, że prowadzenie rachunku i transakcje nie wiązały się z żadnymi prowizjami lub wynik 10 000 zł jest już wynikiem „na czysto”, czyli po uwzględnieniu kosztów związanych z inwestowaniem w domu/biurze maklerskim.
 • W przypadku IKZE podatek Belki nie będzie pobrany przez maklera i cała kwota 25 000 zł zostanie zwrócona na nasz rachunek bankowy.
 • Opodatkowanie tej kwoty leży teraz w gestii inwestora. Musi on pełną kwotę wypłaty doliczyć do rocznego przychodu w PIT-36 lub PIT-37, czyli do przychodu z pracy lub samozatrudnienia.
 • W praktyce oznacza to, że w związku z awaryjnym zwrotem z IKZE inwestor zapłaci:
  • 17% z 25 000 zł, czyli 4250 zł jeśli mimo zwiększenia przychodu o 25 000 inwestor pozostaje w pierwszym progu podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • 32% z 25 000 zł, czyli 8000 zł jeśli wszedł on w drugi próg podatkowy.
  • 19% z 25 000 zł, czyli 4750 zł jeśli rozlicza się on podatkiem liniowym.
 • Powyższe rozliczenie nie ma żadnego związku z PIT-38, którego także w tym przypadku nie trzeba, a wręcz nie powinno się składać. Dokonuje się jej dodając kwotę zwrotu jako „przychody z innych źródeł” w PIT-36 lub PIT-37.
 • Konto IKZE zostaje zamknięte. Inwestor może w każdej chwili założyć kolejne, ale kolejna roczna wpłata będzie możliwa dopiero w następnym roku kalendarzowym.

Powyższe punkty dość dobrze tłumaczą całą procedurę, ale zwrotowi środków z IKZE należy się jeszcze wzmianka o samych podatkach.

Zwrot z IKZE, a podatki

Być może zaskoczyło Cię to, że zwrot z IKE opodatkowany jest podatkiem Belki, a zwrot z IKZE już nie, ale zapewniam Cię, że ustawodawca znalazł sposób, by odpowiednio „ukarać” niecierpliwego posiadacza konta IKZE. W przypadku przedwczesnej wypłaty z IKZE, cała jej kwota musi być doliczona przez podatnika do jego rocznego przychodu w PIT-36 lub PIT-37, a więc „sprawiedliwości staje się zadość”, a urząd skarbowy – tym, czy innym sposobem – otrzymuje od nas należny podatek. Na naszej grupie na Facebooku niejednokrotnie przewinął się następujący przykład:

 • Inwestor w latach, gdy wpłaca na IKZE „wpada” w drugi próg podatkowy, a więc w każdym roku odlicza 32% od kwoty wpłaty na IKZE.
 • Po X latach inwestor składa zlecenie całkowitego zwrotu środków z IKZE. W chwili rezygnacji inwestor:
  • Zarabia mniej, nie wchodząc w drugi próg, a więc wypłata z IKZE „mieści się” w progu podatku progresywnego 17%.
  • Prowadzi własną firmę, rozliczając się podatkiem liniowym 19%.
  • Nie osiąga przychodu w ogóle, a więc (teoretycznie) część kwoty zwrotu z IKZE zmieści się w kwotę wolną od podatku.

W każdym z powyższych przypadków inwestor skorzystał na wpłatach bardziej niż płaci za wypłatę, ale pozostają one tylko ciekawostką i czymś do potwierdzenia. Podczas moich poszukiwań nie udało mi się znaleźć w prawie podatkowym niczego, co świadczyłoby o braku możności przeprowadzenia powyższych operacji, ale dobrze jakby wypowiedział się tu ktoś bardziej obeznany z prawem podatkowym w kontekście zwrotu środków z konta IKZE.

O czym należy pamiętać przed zwrotem środków z kont IKE i IKZE

Niezależnie z jakiego powodu trafiłeś na mój wpis pragnę zostawić Ci kilka wskazówek:

 • Kontroluj wysokość wpłat na IKE i IKZE, by nigdy nie musieć ruszać wpłaconych tam środków. Pamiętaj, że nie trzeba wykorzystywać całości limitów rocznych kont jeśli obecnie nie posiadasz na to środków.
 • Zwrot z IKE zawsze warto wykonywać częściowo. Zostawiając IKE otwarte z przynajmniej 1 zł na koncie zachowujesz całą historię wpłat, a więc możliwość zwolnienia z podatku jeśli w przyszłości zechcesz znowu korzystać z konta.
 • Zlecając zwrot środków z IKZE pamiętaj, że sam musisz opodatkować otrzymane środki. Opisałem to kilka akapitów wyżej, ale jest to informacja bardzo istotna z punktu widzenia prawa podatkowego.

Pora na podsumowanie wpisu. Jeśli zawarte tu informacje się przydały to będę wdzięczny jeśli założysz konto maklerskie z jednego z poniższych linków, co znacząco wesprze moją działalność blogerską:

Potrzebujesz taniego konta maklerskiego?

A może bogatszej oferty ETF-ów na IKE/IKZE?

Szukasz ETF-ów niedostępnych gdzie indziej?

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Podsumowanie

Choć był to jeden z tych bardziej technicznych wpisów, w których zwykle mało jest miejsca na luźne interpretacje i kreatywność to mam nadzieję, że okaże się on dla Ciebie przydatny. Z drugiej strony równie mocna jest moja nadzieja, że nigdy nie będziesz musiał dokonywać zwrotu ani z IKE, ani z IKZE, ale jeśli już znajdziesz się w takiej potrzebie to zaczynaj od IKE, dokonując zwrotu częściowego. Jest to zdecydowanie najbardziej korzystne ze względu na możliwość dalszego prowadzenia konta i nie kasowanie Twojej historii jako solidnego inwestora emerytalnego.

Daj znać w komentarzach jeśli coś jest niejasne lub po prostu by skomentować całą procedurę obliczania i poboru należnego podatku przy zwrocie środków z IKE lub z IKZE. Jeśli wpis się przydał to pamiętaj o polubieniu mojego fanpage-a na Facebooku i obserwowaniu mnie na Twitterze. Dzięki! Jeśli interesuje Cię kwestia sposobu dokonywania wpłat na konta IKE i IKZE to analizy dokonałem we wpisie „Jak zarządzać środkami na kontach maklerskich? IKE, IKZE i zwykłe maklerskie„, w którym dzielę się swoimi przemyśleniami na temat częstotliwości i wielkości wpłat na to konto w celu optymalizacji kosztowo-podatkowej naszego inwestowania.

Zapisz się do mojego newslettera:

.
Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na blogu.

4.9 23 głosy
Oceń artykuł
Obserwuj wątek
Powiadom o
guest
185 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Komentarze dotyczące treści
Zobacz wszystkie komentarze
Robert

To ja opiszę swoją historię związaną z kontem IKZE z prośbą o poradę. Otóż, w grudniu ub. roku na poważnie zacząłem myśleć co zrobić ze swoimi pieniędzmi (wcześniej byłem kompletnym ignorantem w dziedzinie inwestowania). W ten sposób odkryłem, że istnieje coś takiego jak IKZE. To był już okres przedświąteczny, a ja postanowiłem, że muszę zdążyć założyć konto IKZE przed końcem roku, żeby je zasilić pełną przysługującą kwotą limitu, czyli 6272,40 zł i mieć co odliczyć od podatku za 2020 rok. Ponieważ czas naglił, to na szybko wybrałem konto IKZE w banku, gdzie miałem już zwykły rachunek ROR i je założyłem. Zacząłem jednak czytać o możliwościach jakie daje konto IKZE i zafascynowałem się tym, że przecież to konto może służyć do prawdziwego inwestowania, czyli może być prowadzone w formie rachunku maklerskiego (ja w swoim banku miałem to świeżo założone konto w formie zwykłego konta oszczędnościowego oprocentowanego 0,3% w skali roku). Zacząłem więc działać. Znalazłem ofertę BOŚ i mimo, że był już 28 grudnia, to potwierdziłem, że zdążą dla mnie otworzyć IKZE jeszcze przed końcem roku. No ok, ale co z już otwartym kontem IKZE w moim banku? Spojrzałem w umowę swojego IKZE, a tam jak byk stało, że na podstawie ustawy z 2014 roku o prawach konsumenta (umowa zawierana na odległość) mam prawo odstąpić od umowy otwarcia konta IKZE w ciągu 14 dni. Co więcej, w przypadku odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa uważana jest za niezawartą. Udałem się więc osobiście do oddziału mojego banku i złożyłem dyspozycję odstąpienia od umowy, która została bez problemów przyjęta. I tu uwaga!!! Środki już wpłacone przeze mnie na konto IKZE, jeszcze tego samego dnia zostały mi zwrócone (powiększone o 36 groszy odsetek), a w serwisie transakcyjnym przestałem widzieć konto IKZE. Jeszcze tego samego dnia otworzyłem IKZE w BOŚ i w dniu 30 grudnia zasiliłem je całą kwotą limitu na 2020 rok. A więc pełny sukces i można pić szampana? Otóż nie.
Dwa dni temu otrzymałem z mojego banku PIT-11, na którym widnieje kwota 6272,76 zł (6272,40 + 0,36 nieszczęsnych odsetek) opisana jako zwrot z konta IKZE. Oznacza to, że w moim rozliczeniu rocznym za 2020 rok muszę teraz doliczyć do przychodu tą kwotę i w ten sposób stracę 2007 zł (32%) z podatku. Co więcej, teraz teoretycznie jest taka sytuacja, że naruszyłem przepisy, bo w tym samym roku otworzyłem drugie konto IKZE, a tego przy zwrocie z IKZE nie wolno robić. Natychmiast złożyłem reklamację w moim banku i jestem na etapie oczekiwania, co zrobi bank. Moja prośba jest taka, czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Czy może są już precedensy jak taka sytuacja została rozwiązana. W mojej opinii, to bank zawalił sprawę. U umowie IKZE są jasne zapisy, że można od niej odstąpić w ciągu 14-dni i wtedy jest uznawana za niezawartą. Mam ponadto potwierdzenie złożenia dyspozycji odstąpienia od umowy po 7 dniach od jej zawarcia. Bank to wszystko wykonał. Wydaje się jasne, że po prostu ta umowa nie została skutecznie zawarta, a więc nie może dla mnie rodzić żadnych skutków. Co o tym sądzicie?

Bartek

Ja mam trochę inną 🙂

Dość impulsywnie otworzyłem IKE i IKZE w mBanku. Dopiero później zagłębiłem się w lekturę dostępnych ETF-ów i okazało się, że oferta BOSSY odpowiada mi bardziej – więc udałem się do BM mBanku / zdalnie się nie da/, żeby zamknąć te konta. A ponieważ nie miałem na nich nigdy żadnych środków, to wg infolinii nie było potrzeby dokonywać transferu.

Usługa eMakler zdezaktywowała się od razu ale konta IKE i IKZE były widoczne online. Dowiedziałem się, że na zamknięcie bank ma 14 dni. Po 14 dniach nadal były widoczne ale infolinia zapewniła, że już nie ma ich w systemie i mogę otwierać w BOSSIE.

Konta do dziś sa widoczne 😉 a ja zastanawiam się, czy też za jakiś czas nie dostanę takim rykoszetem jak Robert…

Ostatnio edytowano 9 miesięcy temu przez Bartek
Robert

Problem w tym, że ja odstąpiłem od umowy założenia IKZE, a więc na podstawie zapisów tejże umowy ona nigdy nie obowiązywała. W tej sytuacji, otwierając konto w BOSSA nie mogłem zaznaczyć, że dokonuję wypłaty transferowej, bo po prostu nie miałem już konta IKZE (tak jak pisałem, ono zniknęło z systemu transakcyjnego w tym samym dniu, kiedy złożyłem dyspozycję odstąpienia od umowy i w tym samym dniu środki wróciły na mój ROR!). Już samo to świadczy o tym, że bank nie potraktował tej operacji jako zwrot z IKZE, gdyż normalnie taka operacja trwa kilka tygodni (przynajmniej tak jest w umowie IKZE w moim banku), ale jako zwykłe wycofanie środków związane z odstąpieniem klienta od umowy. Zanim odstąpiłem od umowy IKZE w moim banku rozważałem przenisienie IKZE do BOSSY w formie wypłaty transferowej, ale nie wchodziło to w grę (choć to byłoby najprostsze rozwiązanie), gdyż mój bank w pierwszym roku po założeniu IKZE naliczyłby za to dość sporą opłatę. Z tego właśnie powodu odstąpiłem od umowy (cały czas twierdzę, że skutecznie), a nie dokonywałem po prostu wypłaty transferowej do BOSSY.

Ryszard

Po prostu odlicz sobie od podatku, to co wynika z wpłat na IKZE w obu funduszach IKZE, wtedy wyjdziesz na zero z tym podatkiem którym cię obciążają za wypłatę. Oczywiście wezwie cię Urząd Skarbowy bo przekroczyłeś limit wpłat na IKZE w roku (widać to w PIT), ale nie uszczupliłeś podatku dla państwa więc będzie ci wybaczone. Chyba, że za naruszenie przepisu dostaniesz grzywnę za wykroczenie, bo urzędnik z US zechce się wykazać. Możesz się odwołać od grzywny do sądu, ale nie wróżę powodzenia, bo sądy są sprawiedliwe tylko dla wpływowych albo bogatych, niestety.

Robert

Widzę tylko takie rozwiązanie. Bank wystawia korektę PIT-11 dla mnie i dla US, gdzie wyzerowuje mój zwrot z IKZE (jest to prawnie dozwolone). Ponadto, bank popełnił błąd naliczając mi za 7 dni trzymania środków na IKZE kwotę 36 groszy odsetek. Ja jestem gotów im te 36 groszy zwrócić i w ten sposób nastąpi zamknięcie tematu. Czekam na to jak bank rozpatrzy moją reklamację. Pan z infolinii, choć pracuje 10 lat w banku, to z taką sytuację się nie zetknął…

Grzegorz

Moim zdaniem masz rację. Bank popełnił błąd z naliczeniem odsetek i wystawianiem PIT-u.
Zatem reklamacja powinna zostać uznana. A jak nie, to powinni Ci w odpowiedzi podać jednoznaczne uzasadnienie – przepis, na który się powołują. Czytając to, co napisałeś, to sam już odpowiednie przepisy znasz i je wskazałeś – prawo jest po Twojej stronie.

Robert

Dzięki za pocieszenie. Dam znać jak zachowa się bank. Jeśli zachowa się źle, to wymienię jego nazwę 🙂 Jeśli uzna reklamację, to zapominam o sprawie, bo każdy ma prawo do błędu (choć instytucjom zaufania publicznego zdarzać się to nie powinno).

Robert

Zgodnie z obietnicą wracam z nowymi informacjami. Są dla mnie dobre. Bank w pełni uznał reklamację i wystawił korektę PIT-11. Po korekcie mój dochód spadł z 6272,40 do 0,36 zł. Odstąpienie od umowy konta IKZE zostało potraktowane tak, jakby umowa nie weszła w życie, a nie jako zwrot całkowity. Podatek zapłacę tylko od narosłych odsetek, a więc w praktyce równe 0. Pozdrawiam i życzę udanych inwestycji

Marlo

Wg KIP w PIT-36L nie ma rubryki na przychody ze zwrotu z IKZE. Proszę o weryfikację.

Damian

Dostałem info z infolinii KAS , że należy to zrobić PIT 36/37 i nie ma możliwości poprzez PIT36L .

Damian

Nie nagrywałem rozmowy z KAS więc nie potrafię zacytować podstawy prawnej – ale dokładnie tak zostałem poinstruowany:( Kilka lat temu miałem też sytuacje , w której przez część roku pracowałem na etacie a resztę na B2B z racji czego na koniec roku składałem PIT37 i PIT36L . KAS powiedział , że mogę sam zadecydować, od którego PIT odliczę wpłatę za IKZE – logicznie wybrałem PIT 37 bo tu byłem już nad progiem i zwrot automatycznie był wyższy – na „niekorzyść US”

Przemek

Hej,
Zamknąłem w tym roku IKZE, gdyż robię sobie przerwę od pracy na etacie. Przez lata udawało mi się obniżyć podatek będąc w drugim progu (32%), także te 17% które będę musiał zapłacić za ten rok, nie są takie straszne.
Dzięki za artykuł!

Przemek

Wcześnie zacząłem przygodę z IKZE, bo oszczędzałem pięć lat, a obecnie mam 30, także jeszcze dużo czasu do tej emerytury.
Mam jeszcze konto IKE, którego nie będę już na pewno ruszał 🙂

Dzięki za odpowiedź!

Piotrek

Cześć,
dzięki za ten artykuł, ale jak zwykle będę miał jakieś uwagi 😉
1) Zakładam, że to skrót myślowy ale większość wpisu sugeruje jakby dotyczyła tylko kont maklerskich, a właściwie dotyczy każdego typu IKE / IKZE (nie wiem do końca działają te ubezpieczeniowe, ale wg mnie powinny być w ogóle zakazane). Wiem, że łatwiej napisać „makler” niż „instytucja prowadzące IKE / IKZE”, ale może to wprowadzić kogoś w błąd 😉
2) Wypłata emerytalna w ratach… sugerujesz w tekście, że jest łatwe, lekkie i przyjemne. To co mnie martwi, to jakiś czas temu przekopałem się przez kilka dokumentów różnych IKE i w każdym z nich trzeba było z góry podać wysokość i liczbę rat. Podoba mi się wizja wypłaty dywidend tylko, ale obawiam się że w wieku 60 czy 65 lat raczej nie będę mógł przewidzieć ile tych rat będzie ani w jakiej wysokości. Jakąś alternatywą będzie jednak sprzedanie wszystkiego, wypłata a potem „odkupienie” tych samych akcji i ETFów już na zwykłym maklerskim…

Mam pytania bonusowe, nie do końca związane z tematem wypłat.
1) Wiem, że sam masz IKE i IKZE w mBanku, ale co myślisz o tym żeby jedno (np IKZE) trzymać w mBanku a drugie w innej instytucji (np BOŚ)? Taka dywersyfikacja brokerów pod względem cennika, oferty, przyszłych zmian właścicielskich… 😉

2) Z tego co pamiętam to początkowo miałeś konta w MDM a dopiero potem w eMakler. Czy przenosiłeś papiery między jednym, a drugim czy to był transfer gotówkowy? Zastanawiam się czy taka migracja wewnątrz mBanku była prosta i tania, czy jednak to normalne przeniesienie między dwoma różnymi brokerami.

Z góry dzięki!
Piotrek

Piotrek

Dzięki bardzo!
Teraz tylko rozwijać portfel dywidendowy i na emeryturze można zapomnieć o czymś takim jak ZUS 😉

Piotrek

U mnie to trochę gorzej wygląda, ale pod wpływem wiedzy zdobytej w ostatnich miesiącach (u Ciebie na blogu ale także z wielu innych źródeł) żegnam się ze swoim IKE Obligacje 😀 Jeżeli złożę dyspozycję transferu to chyba pobije rekord typów IKE w ciągu 12 miesięcy… ale nie popełnia błędu tylko ten co nic nie robi.
Strategia dywidendowa do mnie przemawia najbardziej i po swoim IKZE i zwykłym maklerskim zauważyłem, że wręcz cieszę się jak ceny spadają bo idzie coś upolować z lepszą stopą dywidendy.

Marcin

Jak technicznie wyglądał transfer Twojego IKE Obligacje (BM PKO) do innej instytucji (zakładam mBank – IKE eMakler)? Chodzi mi o to czy obligacje muszą zostać spieniężone (sprzedaż z prowizją 2 zł za sztukę) czy po prostu wartość środków została przerzucona na nowe IKE maklerskie (IKE emakler)?
Transfer planuję po roku od założenia (uniknięcie opłaty 150 zł, gdy transferu dokona się przed upływem roku) a przed poniesieniem opłaty za prowadzenie konta IKE Obligacje od 2go roku (0,16%).

Rozważam taki właśnie scenariusz i szukam informacji.
Będę wdzięczny za odpowiedź.

Piotrek

Przy wypłacie transferowej nie jest pobierana opłata za wcześniejszy wykup (jest o tym informacja na stronie IKE Obligacje).
1) Założyłem eMaklera, czekałem na pismo z danymi do transferu
2) Udałem się do oddziału BM PKO BP (bo są bardziej ogarnięci niż w banku), zleciłem transfer
3) Czekałem, aż środki zaksięgują się w mBanku
Całość trwała jakieś 3-4 tygodnie (warto o tym pamiętać, jak ktoś chce jeszcze w danym roku robić jakieś dopłaty do IKE).

W razie pytań, pisz śmiało 😉

Bartek

Dzięki za kompendium !

Nie wiem czy akurat ten wpis jest odpowiedni do tego ale warto zwrócić uwagę na to , że IKZE niekoniecznie opłaci się osobom pracującym głównie na umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania.

Warto o tym mówić bo tylko dzięki jednemu z komentarzy na forum, uniknąłem wpakowania się w nie „ bo najpierw IKZE, potem IKE” – bez sprawdzenia czy to tez dobra strategia w moim przypadku.

Ostatnio edytowano 9 miesięcy temu przez Bartek
Greg

Ja bardzo przepraszam, ale 50% koszty uzyskania generalnie nic nie mają do opłacalności IKZE.

Weźmy osobę, która zarabia 80.000 PLN rocznie i dla całości przychodów korzysta z 50% kosztów uzyskania. Odlicza sobie od przychodu 40.000 PLN – zostaje 40.000 PLN. Od tego 17% podatku to 6800 PLN (dla uproszczenia pomijam kwotę wolną). A co jak wpłaci 6000 PLN na IKZE? Odlicza od przychodu 46.000 PLN. Zostaje do opodatkowania 34.000, co przy stawce 17% daje podatek 5780. Czyli mniejszy o 1020 PLN w stosunku do wariantu bez IKZE.

A teraz przyjrzyjmy się osobie, która zarabia tyle samo, ale nie ma żadnych kosztów uzyskania. Od całości dochodów zapłaci podatek 13.600 PLN. Jeżeli jednak wpłaci 6000 PLN na IKZE, to podstawa opodatkowania wyniesie 74.000 PLN, a podatek przy stawce 17% wyjdzie 12.580 PLN. Różnica wynosi 1020 PLN – dokładnie tyle, co w poprzednim przykładzie. I to nie jest przypadek.

Inna rzecz, że dla młodych osób z ograniczonymi możliwościami odkładania pieniędzy IKZE wcale nie musi być korzystniejsze niż IKE – niezależnie od wysokości kosztów uzyskania przychodów. Weźmy tę naszą przykładową osobę, która wpłaciła na IKZE 6000 PLN. Zaoszczędziła na podatku 1020 PLN. Niech utrzymuje konto przez 30 lat i co roku zyskuje nominalnie 2% (dość konserwatywne założenie – nieprawdaż?). Do wypłaty będzie 10.868 PLN. Z tym, że od tego zapłaci podatek 1086,80 PLN – więcej, niż zaoszczędziła przy wpłacie.

Nie powtarzajmy bezmyślnie mądrości ludowych – liczmy. Po to natura dała (przynajmniej niektórym z nas) mózgi, a technika kalkulatory.

Bartek

Dzięki że chciało Ci się liczyć. Z tym mózgiem to jedni mają do matematyki a inni do grania na perkusji 😉

Co do wyliczenia na końcu – ok, wygląda to nienajlepiej ale jeśli przyjmiemy, że:

A. Poza IKZE inwestujemy te 6000 na 2% przez 30 lat. To daje 4868 zysku – razem 10.868 – podatek 1086 – zostaje 9782

B. W ramach IKZE dorzucamy dodatkowo zaoszczędzone 1020 i mamy razem 7020 na 2% przez 30 lat.To daje 5696 zysku – razem 12.716 – podatek 1271 – zostaje 11445.

Wiem że to ponad limit ale chciałem przyjąc te same parametry co Ty.

Wychodzi mi na to, że jednak nadal bardziej opłaca się nie oddawać skarbówce tylko zainwestować.

Ostatnio edytowano 9 miesięcy temu przez Bartek
Bartek

Mateusz – edytowałem w nim tylko literówki. Myślę, że więcej szczegółów było gdzieś u Ciebie w jednym z komantarzy albo na forum i obaj to zapamiętaliśmy…niestety nie mogę znaleźć…

Bartek

I tak trzymaj – Twoje odpisywanie jest mocną stroną tego miejsca!

Greg

Masz rację, jeżeli kwotę zaoszczędzoną na podatku inwestujemy na tych samych zasadach, co inwestycja podstawowa, to sumarycznie musimy być na plusie inwestując w ramach IKZE versus IKE. Ale jeżeli ją przejemy… to smacznego.

Ale przyznasz, że związek opłacalności IKZE z poziomem kosztów uzyskania to mit (poza bardzo specyficznymi sytuacjami, np. kiedy po odliczeniu 50% dochodu pozostaje nam mniej, niż kwota wolna).

Bartek

Przyznaje z przyjemnością ! Faktycznie trzeba byłoby zarobić w ciągu bardzo mało, żeby nie opłacało się skorzystać.

Michał

Dużo zależy od tego, co dla kogo oznacza „bardzo mało” 😉 Pamiętajcie, że 50% kosztów można mieć nie tylko na UoD czy JDG ale również na etacie. Wtedy składki społeczne czy zdrowotne będą się różnie kształtować, a to wszystko wpływa na wysokość należnego podatku.

Bartek

Zastanawiam się jeszcze co dzieje się z podatkami w przypadku wcześniejszego wykupu w sytuacji kiedy osoba z umowami ma „dobry rok” i ta wypłata wrzuca ją na 2 próg podatkowy…

Michał

@Greg, @Bartek przytacza chyba mój przykład, bo jakiś czas temu umieściłem taki wpis na grupie FB. Na moim przykładzie mogę potwierdzić, że 50% koszty uzyskania przychodu mogą oznaczać bardzo dużo. Przytoczona przez Ciebie kalkulacja jest „prawie” OK. Od przychodu odliczasz nie tylko ulgi z części B PIT/0 ale i składki na ubezpieczenie społeczne. Od obliczonego podatku odejmujesz jeszcze składki zdrowotne. Pozostaje dodatkowo kwestia niskich zaliczek płatnika przy takiej preferencji podatkowej, jak 50% kosztów uzyskania przychodu.

Czemu o tym piszę? Bo nawet zakładając przytoczoną przez Ciebie w pierwszym przykładzie różnicę 1020 PLN (sytuacja „wpłacasz limit IKZE” lub „nie wpłacasz”, to może się okazać, że wszystkie składki i odliczenia wyzerują Ci PIT, niezależnie od tego czy zadeklarujesz pełną wpłatę IKZE czy nie, a skoro nie otrzymasz zwrotu to IKZE przestaje się opłacać, a zaczyna ciążyć. Uwierz, wiem o czym mówię 🙂

Reasumując, zgadzam się z Bartkiem – trzeba to brać pod uwagę i może to być najistotniejsze w całej układance podatkowej. Teraz już wiem, jak się oblicza PIT, ale przez decyzję o wpłacie pełnego limitu w 2020 osobiście w pewnym stopniu „wtopiłem” prawie 1000 PLN oczekując zwrotu 17%. Gdybym trafił na taki post jak mój, pewnie by mi to dało do myślenia, ale tych z 50% jest relatywnie mało, z czego część zarabia na tyle dużo (ma na tyle wysoką podstawę podatku), że może im się to spinać. Jeszcze bardziej zgadzam się z Tobą – przede wszystkim trzeba liczyć! 🙂

Pozdrawiam,
ML

Maciej

„Konto IKE oferuje prowadzącemu także częściowy zwrot w dowolnej wysokości. Ograniczeniem jest tylko to, by na koncie maklerskim IKE została przynajmniej 1 złotówka, choć zależy to od instytucji, w której IKE prowadzisz.”

Od dwóch różnych osób niezależnie ostatnio dowiedziałem się, że to nie jest wcale „dowolna wysokość”, można wycofać najwyżej to co się wpłaciło.

Tylko przez pokrętny, i w tym artykule też nie do końca przejrzyście pokazany (*) , sposób rozliczenia podatku, nie wiem, nie rozgryzłem tego jeszcze, zwrot jest w wysokości wpłat,
czyli zwrot = wpłaty
czy zwrot = wpłaty – podatek od zysków,
czyli zwrot tak naprawdę to tylko pewna część wpłaconych pieniędzy, z opodatkowanymi zyskami, wpłaty = zwrot = część wpłat + zyski – podatki od zysków, czyli w tym przypadku wpłaciliśmy 20 000, dostaliśmy z powrotem 9 620, to jeszcze przed kolejnymi wpłatami możemy odebrać 10 380).
Więc z moich informacji wynika, że bazując na przykładzie po drugim roku można wycofać maksymalnie 20 000, a nie np. 21 000 (dowolna wysokość) już się nie da, nie mówiąc w ogóle o pozostawieniu „złotówki”, gdy ma się jakieś zyski na koncie.

Ale kto ma rację?
Autor,
czy ktoś kto próbował wyciągnąć z IKE w mBanku więcej niż wpłacił i mu się nie udało?

(*) zagmatwane to tłumaczenie wyroku. Jakieś równanie z dwoma niewiadomymi.
Układając to od początku, że chcę wypłacić 8000 z wpłaconych pieniędzy z zyskiem to jest łatwiejsze,
8000 to 0,4 wszystkich wpłaconych pieniędzy, (8/20), w tej proporcji też wyliczamy zysk przypadający na te 8k; zysk całkowity jest 5k więc na nasze wypłacane 8k wypada 2000 zysku, od którego liczymy podatek. Czyli 8 000 + 2 000 – 380 = 9 620,

ale przykład mówi że wyciągnąć chcemy „10 000”, a dostajemy 9 620 – więc inaczej niż chcieliśmy, więc całe to tłumaczenie jest o czymś innym wg mnie.

A mBankowi, z relacji, udało się pożądaną kwotę otrzymać, ktoś chciał 10 000 i dostał 10 000, za pierwszym razem, za drugim chciał 100 000 i dostał tylko 30 000.

Przy pierwszej wypłacie to jest dość proste, a co się stanie jak po czwartym roku będziemy wyciągnąć znowu 10 000? Te pierwsze zyski sa już wycofane i liczymy od zera po całości że wpłaty są 30k i w stosunku do tego liczymy zyski i proporcje…. to zaczyna mi się chybna powoli układać…..

Maciej

Dzięki za odpowiedź.

Część pierwsza.

Wiesz, dla mnie „dwie różne osoby” to trochę gorsze źródło niż ustawa o IKE i IKZE, którą przeczytałem czterokrotnie pisząc ten wpis. Nie ma tam słowa o tym, że częściowy zwrot można robić do wysokości wpłat.

Dwie różne osoby to dla mnie powód do niepokoju czy dobrze wszystko rozumiem.

One tak kombinowały jak Ty proponujesz, wpłacić, zarobić, wypłacić; kokosy zrobiły na IKE, chciały z tych owoców skorzystać i się nie dało;
przy maksymalnej, w interpretacji banków, częściowej wypłacie całe zyski zostawały na koncie.

Ja znam dwie takie osoby, a Ty ile znasz takich które wyciągnęły z IKE wpłaty i zyski?

Pytanie tylko teraz jest czy dla czytelników ważne jest poznanie Twojej, albo mojej interpretacji przepisów, czy porada jakie praktycznie operacje można z IKE robić bez wprowadzania nikogo w błąd.

Ja mówię o ryzyku, czy ono jest powszechne czy wyjątkowe dobrze byłoby się dowiedzieć.

Czytając przepisy można było w zeszłym roku być pewnym, że za brak maseczki/przyłbicy mandatu dostać nie można było, zgodnie z duchem prawa; a jaka była praktyka?
Czy zgodnie z przepisami prawa mówiłbyś, że bez maseczki żadna kara nikogo nie spotka?

A w tym przypadku jaka jest praktyka banków? Jak one interpretują przepisy?
Tak jak my chcemy, czy tak żeby bank nie ryzykował?

Może one interpretują źle, ale znowu podkreślam chodzi o to żeby określić to co się stanie w najprostszym przypadku, a nie o to co trzeba się będzie sądzić kilka lat bo banki się pomyliły.

Ja nie mówię że nie masz racji; i ja nie mówię że to co słyszałem jest dowodem, że nie masz.

Najbardziej by mi się podobało jakbyś powiedział że masz dowody na to, że ja nie mam racji.

Jednak wg mnie Ty tylko „interpretujesz”.

Część druga

Temat wypłat frapuje mnie dlatego, że chciałbym zrozumieć jak są rozliczane podatki przy częściowej wypłacie, nie jest to sprawa trywialna jak wiemy chyba obaj skoro prowadzimy tą dyskusję, co przekłada się na to, że ciężko to w sposób jasny dla każdego wytłumaczyć.

Wczoraj przez chwilę wydawało mi się że już to mam ogarnięte, teraz jednak myślę że wymyśliłem tylko dość łatwy sposób jak to ogarnąć, ale nie ma dowodów na to, że tak właśnie jest to robione.

Trzymając się Twojego przykładu, podkreślasz że 15 000 masz w akcjach, jest w tym zapewne niezrealizowany zysk, i 10 000 w gotówce.

I nakładasz na to, widzę teraz, w nieprzejrzysty sposób wyjaśnienia z Izby Skarbowej (której indywidualna interpretacja jak wiadomo prawa nie stanowi, a tematu o tym jak sprzeczne są indywidualne interpretacje w kwestii podatku od inwestycji zagranicznych nawet nie będę zaczynał),
której przykład chyba drugi jest zupełnie inaczej przedstawiony wraz przekomplikowanymi wpłatami innego typu.

I przykład ten po uproszczeniu, oczyszczeniu z operacji „nie własne IKE”, jest taki:
1.    Wpłata 1 000
2.    Wzrost wartości do 2 000
3.    Wzrost wartości do 2 500
4.    Wzrost do 2 750
5.    Wypłata brutto 1 375 (zostanie potrącony podatek)

Dochód = kwota zwrotu – kwota zwrotu x (suma wpłat na IKE / wartość środków zgromadzonych na IKE związana zanalizowaną sumą wpłat)

Dochód = 1 375 – 1 375 x ( 1000 / 2750) = 875

I nie ma tu żadnego podziału na akcje, gotówkę, co za ile, albo kiedy.

Przepisując ten przykład na Twój otrzymujemy

1.    Wpłata 10 000
2.    Wpłata 10 000
3.    Wzrost wartości do 24 500
4.    Wzrost wartości do 25 000 („20 000 wpłat, 10 000 w gotówce, 15 000 w akcjach” – niepotrzebne mi wychodzi uszczegółowienie)
5.    Wypłata brutto 10 000 (zostanie potrącony podatek)

Dochód = 10 000 – 10 000 x ( 20 000 / 25 000 ) = 10 000 – 10 000 x 0,8 = 10 000 – 8 000 = 2 000

Nie ma znaczenia ile mamy akcji albo za ile je kupiliśmy,
jest brana pod uwagę wycena wartości, suma wpłat i kwota wypłaty brutto.

Czyli udział częściowej wypłaty w zysku jest proporcjonalny do całej sumy wpłat.

Poniższy punkt moim zdaniem tylko dodaje wątpliwości, a w obliczeniach na które się powołujesz nie ma znaczenia.

W naszym przypadku bazą do obliczenia opodatkowania będzie więc 10 000 zł + 12 000 zł (za tyle kupiliśmy akcje, które są warte obecnie 15 000 zł i pozostają na koncie IKE) – 20 000 (łączna kwota wpłat na IKE), a więc 2000 złotych.

Ale przecież może być zupełnie inna sytuacja: te 10 000 może wprost pochodzić z wpłat, a akcji kupiłeś tylko raz przy pierwszej wpłacie za 10 000 i teraz są warte 15 000, w tym masz 5 000 niezrealizowanego zysku, 10 000 gotówki która zawsze była gotówką, więc ile wg Twojego opisu makler policzy dochodu przy częściowej wypłacie?
0?
Wypłata 10 000?
Co na to Izba Skarbowa?

Można zadać inne pytanie co może się dziać dalej? Teraz jest jak jest, wypłacasz 9 620, w kolejnych latach dopłacasz 20 000 i w następnym roku powiedzmy chcesz znowu wypłacić „10 000”.
Wypłaciłeś 8 000 czy 9 620?
Co się dzieje dla wartości 45 000?
A co się stanie dla wartości 12 000?:  sprzedasz za 10 000 (żeby wypłacić), zostanie 2 000 w akcjach: są ogromne straty, dwa lata wcześniej zapłaciłeś podatek od zysku 2 000, czy to znaczy że nienależnie został naliczony?
I co teraz będzie z wypłatą częściową? Ile dostaniesz?
Jak bank to policzy?

W mojej koncepcji, i jak mi się zdaje w indywidualnej interpretacji też, obliczenia są proste

Dochód = 10 000 – 10 000 x ( 30 000 / 12 000) = 10 000 – 10 000 x 2.5 = – 15 000

I z tego jaką logikę tu widzę podejrzewam, że dostaniesz całe 10 000, ale straty nie rozliczysz (nie skompensujesz innymi dochodami).

A jakby to było po uwzględnieniu kosztów zakupu akcji?

Epilog

Kombinuję i komplikuję, żeby to zrozumieć, ale wciąż mam więcej pytań niż odpowiedzi.

Swoją metodę gdzie niezrealizowane zyski są wyceniane, jestem w stanie wytłumaczyć pięcioklasiście,
tylko jeszcze nie wiem czy limit wypłat jest na wpłaty, czy na wpłaty pomniejszone/powiększone o należny podatek, no i czy ten limit jest.

Maciej

Chciałbym żeby było tak jak piszesz.

Łukasz

Jako uczestnik tejże dyskusji – potwierdzam 😀

Michał

Cześć, świetny wpis, jak zawsze zresztą 😉
Pytanie odnośnie podejścia dywidendowego – zakładając, że wpłacam co roku 20000zł i dostaję rocznie 5% dywidend od kapitału (dla prostych obliczeń), które do pewnego momentu w całości reinwestuję, a powiedzmy za 3 lata chcę zacząć żyć z tych dywidend i zacząć je raz na rok wypłacać w całości (tylko dywidendy).
Więc to będzie wyglądało tak:
wpłata zawsze pierwszego dnia roku
po 1. roku:
wpłacony kapitał = 20000zł, otrzymane dywidendy = 20000 * 5% = 1000zł, stan konta = 21000zł
po 2. roku:
wpłacony kapitał = 40000zł, otrzymane dywidendy = (20000zł + 21000zł)* 5% = 2050zł, stan konta = 43050zł
po 3. roku:
wpłacony kapitał = 60000zł, otrzymane dywidendy = (20000zł + 43050zł)* 5% = 3152,5zł, stan konta = 66202,5zł

I teraz w 4.roku chciałbym zacząć wypłacać całą dywidendę poprzez wypłatę częściową tj. chcę wypłacić 66202,5 * 5% = 3310,125zł i nie dopłacać więcej kapitału.

Mógłbyś pomóc w obliczeniach ile podatku belki będę płacił przy wypłacie tej i kolejnych dywidend? Będzie miało wpływ na podatek to, jeżeli akcje dodatkowo wzrosną o np. 20%?

Pytanie bierze się stąd, że planuję sobie portfel dywidendowy, który za około 15 lat ma mi wypłacać wystarczająco dużo dywidend, żebym mógł pokryć wszystkie wydatki i przejść na wcześniejszą emeryturę – i zastanawiam się jak wpisuje się w to IKE i czy jest sens wkładać tam jakieś środki, skoro mogą one iść do głównego portfela inwestycyjnego i przez te 15 lat tam generować dywidendy, które będę reinwestował a potem za nie żył. Trochę zamieszane, ale mam nadzieję, że zrozumiesz o co mi chodzi 😉

Michał

Huh, chyba rzeczywiście przekombinowałem…
Bo skoro rzeczywiście nie chcę nigdy sprzedawać akcji (dopóki płacą dywidendy) to podatek belki będzie naliczony tylko od wypłaty, która w całości będzie dywidendą, więc po prostu zostanie naliczone 19%.
Czyli moim zyskiem w przypadku inwestowania przez IKE będzie to, że przez cały okres do momentu rozpoczęcia wypłat dywidend zamiast reinwestycji, dywidendy będą w pełnie reinwestowane, gdzie w przypadku konta bez IKE te dywidendy będą opodatkowane – czyli trochę wolniej ta dywidendowa kula śnieżna będzie się rozpędzała.

W tym wszystkim widzę jeden mały błąd/niedopowiedzenie: w jakim wieku chcesz zacząć wypłaty z IKE i czy chcesz serio zlecać 100 częściowych zwrotów przed osiągnięciem wieku emerytalnego?

Z moich obliczeń wynika, że osiągnę odpowiednie cashflowy za około ~13-15 lat, czyli w wieku 40-42 lat, żeby móc zacząć w pełni żyć z dywidend na dobrym poziomie. Od tego momentu chciałbym zacząć wypłacać dywidendy zamiast je w pełni reinwestować, więc zacząłem się zastanawiać nad tym jak IKE spisze się przy takich regularnych wypłatach – powiedzmy raz / dwa razy na rok , bo na IKE, jeżeli się na nie zdecyduje, planuję kupować spółki, od których dywidend nie będę musiał płacić żadnego podatku (lub bardzo niewielki) aby zmaksymalizować korzyści. Limit IKE to będzie około 15% moich planowanych inwestycji, więc nie jakoś bardzo dużo, ale wygląda na to, że warto, bo nie powinno być problemu z regularnymi wypłatami

Ostatnio edytowano 9 miesięcy temu przez Michał
Michał

Inwestuję w poszczególne spółki, a nie ETFy, więc automatycznie odpada opcja z accumulating 🙂
Zacząłem się zastanawiać czy jednak w przypadku IKE nie pójść w jakiś dobry dywidendowy ETF z opcją accumulating, ale nie jestem przekonany do końca do ETFów – jako, że inwestowanie stało się moją pasją i bardzo lubię ręczny dobór spółek, wydaje mi się, że będę w stanie dobierać lepsze pojedyncze spółki od ETFowych worków. Wiem, że inwestowanie przez ETFy jest bardzo wygodne, ale jednak dobierając samemu odpowiednie spółki dywidendowe można wykręcać lepsze cashflowy. Chociaż jest to kuszące w przypadku IKE, bo główny portfel planuję mieć w USA, więc tam będę mógł dobierać ręcznie spółki a tutaj, jako że inwestowanie w spółki dywidendowe z USA jest nieopłacalne (oby w końcu zrobili to W8BEN…) to skorzystanie z ETFu nie brzmi tak źle.

Michał

Huh, teraz doczytałem w innym komentarzu, że w przypadku dywidendy z zagranicznego ETFa, broker w ramach IKE potrąci automatycznie 19% mimo tego, że był już zapłacony np. 15% WHT…
Czyli porównując sytuację do polskiego biura maklerskiego, nie z IKE, który opisałeś tutaj: https://inwestomat.eu/jak-rozliczyc-podatek-z-etf/#dywidendy-z-zagranicznych-etf-ow to w takim przypadku inwestycja w zagraniczny ETF wypłacający dywidendy staje się nieopłacalna, bo płacimy 15% więcej podatku (15 + 4 vs 15 + 19) w przypadku wypłaty częściowej z IKE. Dobrze to rozumiem?

Michał

Tabelkę, jak i zresztą wszystkie Twoje artykuły widziałem / przesłuchałem 🙂
Sprawa ze spółkami, a nie ETFami, wygląda trochę inaczej, bo np. na LSE płacimy 0% WHT i resztę dopłacamy w Polsce – w przypadku IKE nie musimy dopłacać nic, więc tak naprawdę płacimy 0% podatku od dywidend, tak samo jak spółek z GPW. Wiesz może na jakich innych rynkach w Europie istnieje możliwość niepłacenia podatków od dywidend? Coś mi się obiło o uszy, że w Holandii, ale tak na szybko sprawdziłem i widzę, że jednak mają 15% WHT.

Wracając do mojego pytania odnośnie częściowego wypłacania z IKE, to najbardziej opłacalne pod względem podatkowym są tylko spółki z GPW i LSE (i inne gdzie płacimy 0% WHT jeżeli takie są), bo przy wypłacie broker i tak naliczy 19% belki, nie biorąc pod uwagę tego ile zapłąciliśmy podatku u źródła. Tak to rozumiem 😉 

Michał

Jeszcze jedno pytanie odnośnie tego 0% WHT w UK, na które może znasz odpowiedź 🙂
Dla rezydentów UK 0% WHT jest do kwoty łącznej dywidend 2000GBP, powyżej jest 7,5% – nie mogę znaleźć jak to wygląda dla nie-rezydentów przy dywidendzie rocznej powyżej 2000GBP… WIesz coś może na ten temat?

Jakub

A jak wygląda opodatkowanie zwrotu, jeżeli otrzymaliśmy go z podmiotu zagranicznego np. dywidenda z IRL która u źródła była obciążona 15% podatku. Czy makler doliczy tylko 4% (15+4), czy 19% od kwoty którą dostaliśmy w ramach dywidendy ? 

Jakub

Też tak myślę 🙂 wielkie dzięki za odpowiedź i wszystkie artykuły. Pozdrawiam

Damian

Prośba o weryfikacje czy można zamknąć i otworzyć IKZE w tym samym roku – TFI informuje , że można

Ostatnio edytowano 9 miesięcy temu przez Damian
Damian

Hej!

Widać nie wyraziłem się dokładnie , chodziło mi o zasilenie w tym samym roku co zamknięcie IKZE . Dla przykładu : zamykam IKZE w LUT 2020 . Otwieram IKZEw GRU 2020 i w tym samym miesiącu zasilam. TFI mówi , że to jest ok …

Ostatnio edytowano 9 miesięcy temu przez Damian
Damian

Zrobiłem to w tym samym TFI – musiałem na kilka m-cy zabrać pieniądze na wkład własny (zamknąć IKZE)do hipo a na koniec roku okazało się, że mam nadwyżki akurat tyle co limit na 2020 (którego przed wypłatą nie wykorzystałem ). Podatkowo – jest to tak zawiłe , że nie da się tego po ludzku opisać…

Ostatnio edytowano 9 miesięcy temu przez Damian
Robert

To wbrew pozorom prosta sytuacja. Jeżeli w roku kalendarzowym wpłaciłeś cokolwiek na IKZE to masz prawo to odliczyć w PIT-0, ale do wysokości limitu rocznego. W Twoim przypadku wpłaciłeś na początku roku na IKZE cały limit, potem zrobiłeś zwrot z IKZE (likwidacja rachunku), a potem wpłaciłeś jeszcze raz cały limit na nowo otwarte IKZE. Masz prawo do odliczenia tylko 1 limitu wpłat. Musisz jednocześnie pamiętać, że cała kwota którą otrzymałeś po likwidacji „pierwszego” IKZE powiększa Twój przychód. Gdy na IKZE miałeś tylko limit roczny wpłat z jednego roku, nie narosły żadne odsetki i dokonałeś zwrotu tej kwoty, a potem ten sam limit wpłaciłeś na nowe IKZE, to podatkowo wyjdziesz na 0. A tak naprawdę to przez likwidację IKZE straciłeś zwrot podatku za ten rok. Nie opłaca się robić zwrotów z IKZE.

Mariusz

Hej,

Co do zwrotów z IKE, to chyba też się może opłacać 🙂 Założmy że ktoś (jeszcze) nie odkłada w kontekście emerytury, tylko z innego powodu, np z 10 letnim horyzontem. Dzięki IKE może oszczędzać przez 10 lat na Belce, a odsetki mogą w międzyczasie pracować. Więc wynik inwestycyhny będzie lepszy niż poza IKE. Pewnie warto (jak napisałeś) zostawić wtedy jakąś minimalną kwotę (żeby zachować 5 lat wpłat), ale w tym kontekście nie zniechęcałbym bezwarunkowo do zwrotu środków z IKE.

Artykuł znów w punkt, nigdy nie miałem psychiki na brnięcie przez te 30 stron ustawy 🙂
Dzięki!

Tomasz

Mateusz, a może znajdziesz chwilę na opisanie podobnych rozważań przy IKE Obligacje?

Tomasz

Wydaje mi się, że przy częściowym zwrocie ponoszone są dodatkowe koszty i to nie tylko te, związane z wczesniejszym wykupem obligacji. Taka sytuacja jeszcze mocniej poddaje w wątpliwość inwestowanie w IKE obligacje, szczególnie dla osób, które liczą się z ewentualnym częściowym zwrotem.

Piotrek

comment image

Do tego tak jak piszesz, opłata za wcześniejszy wykup obligacji. IKE Obligacje są dla kogoś kto raczej chce oszczędzać na emeryturę, a nie inwestować + do tego ma mniejszy budżet i nie jest w stanie zapełnić limitów IKE i IKZE, a chce mieć część bezpieczniejszą.

Piotrek

Oczywiście w pełni się z Tobą zgadzam. Szczególnie przy IKZE zwrot należy traktować jako całkowitą ostateczność, w sytuacjach podbramkowych, które ciężko było przewidzieć. Przy IKE można się bawić w jakieś wypłaty co kilka lat by opóźnić opłatę podatku belki dla osób, które nie ufają „prywatności” IKE / IKZE i obawiają się co wymyślą politycy za 20-30 lat.
Ten artykuł jest ważny bo pokazuje, że w każdej chwili MOŻNA wypłacić, więc jak się pojawią pierwsze pomysły polityków odnośnie zmian to będzie można to zrobić 😉

Kasia

Hej Mateusz
Wielkie dzieki i ogromny szacunek za robote jaka robisz! Dziekuje, bo zrodel (na prawde analitycznych a nie clickbait’owych) nie ma wcale tak duzo. Kwestia nad ktora sie zastanawiam dotyczy tego co napisales odnosnie Twojej dyskusji z BOSSA: „ Pisałem z BOSSą i mówili, że wystarczy wysokość rat, a gdy środków będzie za mało to po prostu nie wypłacą – czyli ze nie trzeba podawac ilosci rat tylko kwote”. Rozwazam zakup ETFow typu distributing tak by wyplaty na emeryturze pochodzily jedynie (lub w wiekszosci) z dywidend. Czy przy zadeklarowaniu (przyklad ilustracyjny) np wyplaty 2k PLN miesiecznie w sytuacji gdy z dywidend bedzie srodkow na rachunku mniej powiedzmy 1,5k PLN to jedyna konsekwencja jest taka ze otrzymuje od biura maklerskiego wyplate w wysokosci 1,5 kPLN? Nie ma zadnej „wymuszonej” sprzedazy ETFow – i faktyczna wartosc srodkow na rachunku na dzien wyplaty nalezy traktowac jako taki „cap”?

Dzieki z gory
Kasia
P.S. Do tej pory jedynie jako obserwatorka – to moj pierwszy komentarz 🙂

Krzysztof

Cześć Mateusz,

Może jestem w błędzie, ale z szczególnie po lekturze tego wpisu wydaje mi się, że za bardzo naciskasz na nie wpłacanie środków na IKE w momencie gdy jest szansa, że będziemy ich potrzebować. Skoro w przypadku częściowej wypłaty, potrącony zostanie jedynie podatek belki i w dodatku zrobi to za nas makler (co ułatwia nam sprawę jak dobrze rozumiem w przypadku np. zagranicznych etfów typu distributing) to w takim razie skoro mamy do wyboru inwestowanie przez zwykle konto maklerskie a IKE to lepiej wybrać to drugie, bo jak wytrzymamy do emerytury to mamy benefit, a jak będziemy musieli wypłacić to nie tracimy nic względem inwestowania na zwykłym koncie. Daj proszę znać, czy coś mi umyka w moim rozumowaniu. Dzięki za wpis.

Pozdrawiam,
Krzysztof

Krzysztof

Tak, nie wspomniałem o tym, ale też pamiętam tę kwestię.
Dzięki za potwierdzenie. Zostaje w takim razie jedynie na koncie IKE 😀

Dorota

Witam Mateusz! Bardzo ciekawa dyskusja. Ja wpłacam corocznie na IKE i Ikze maksymalne kwoty i będę to robić jeszcze 10 lat. Potem planuje zlecić wypłatę w regularnych ratach celem zasilania niskiej emerytury. I mam problem- Ikze to u mnie obligacje 10 letnie, rozumiem, że obligacje pracują nadal do wypłaty, ale które będą pierwsze sprzedawane, czy najstarsze? W banku PKO bp nie uzyskałam odpowiedzi. Pozdrawiam

Piotrek

W przypadku IKE Obligacje jest taki zapis w umowie:

Realizując wniosek o wypłatę w ratach – DM PKO Banku Polskiego dokonuje przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z zasadą, iż w pierwszej kolejności wykupowi podlegają Obligacje nabyte najpóźniej, o ile ich przedterminowy wykup jest możliwy w świetle postanowień Listu emisyjnego.

Więc proponuje sprawdzić w umowie czy masz coś podobnego. Jest tam dość szczegółowo opisany sposób wypłaty ratalnej.
Obecnie nie ma takiego produktu jak IKZE Obligacje – udało Ci się załapać jak jeszcze był dostępny?

Niestety bank PKO BP nie bardzo ogarnia temat. Trochę lepiej jest jak się skontaktujesz z Domem Maklerskim PKO BP, ale tylko trochę…
Pozdrawiam,
Piotrek

Paweł

Cześć Mateusz
Chciałbym przede wszystkim podziękować za ten i wcześniejsze świetne atykuły/podkasty. Mam pytanie związane pośrednio z tym tematem. Inwestuje przez Ikze a w tym roku przeszedłem na kartę podatkową (wiem że nie ma sensu już wpłacać gdyż nie uzyskam ulgi) – moje pytanie brzmi czy przy likwidacji IKZe będę płacił podatek ? Przy karcie podatkowej nie wypełniasz Pitów umozliwiających wpisanie tego dochodu z likwidacji IKZE – jeśli tak byłoby w rzeczywistości byłby to ważny argument za likwidacją.

Paweł

Właśnie nie jest to takie pewne na karcie podatkowej składasz PIT 16a – płacisz podatki niezależnie od dochodu – nawet jeśli musiałbym składać dodatkowo PIT 36 ( choć z tego co czytałem raczej nie) to i tak mam kwotę wolną itp gdyż na karcie nie zbierasz informacji o dochodach

tomek

Hej Mateusz,

Jak zapatrujesz się na metale, powiedzmy w terminie 2-3 letnim? Masz ich całkiem sporo w portfelu.
Z jednej strony jest całkiem sporo argumentów przemawiających za tym, że warto je mieć w portfelu, z drugiej strony widać, że cena srebra czy to złota jest mocno kontrolowana przez dużych graczy (w 2020 były kary dla największych banków za manipulowanie cenami złota).

Marcin

Hej Mateusz.

Czyli mając IKE powiedzmy lat 60, kwotę dywidend ok. 30 tyś. rocznie, nie muszę sprzedawać swoich akcji tylko rozłożyć tę kwotę na miesięczne wypłaty i co roku cieszyć się z dywidend?

Mark

Cześć. Nie wiem za bardzo, pod który wpis podpiąć pytanie o likwidację OFE. Podpinam więc tu bo choć trochę pasuje przez to że jest możliwy transfer środków do „nowych IKE” (poza transferem do ZUS) . I tu pytanie: jak będzie ze zwrotem środków przeniesionych OFE->IKE ? Tak samo jak z „normalnym” IKE? Czy wogóle będzie możliwe? I jeszcze intrygująca sprawa: na giełdzie są spółki (choćby sama GPW) w których OFE mają spore a wręcz znaczące udziały. Co będzie się działo z tymi udziałami przy likwidacji OFE? Fundusze muszą je sprzedać by oddać gotówke do ZUS/IKE? Przekażą same udziały? Czy to może wpłynąć na kursy spółek? No i oczywiście wielkie dzięki za kawał roboty jaki wkładasz w bloga i podcasty. Naprawdę szacunek. (kliknąłem w Twój link XTB, niestety mBank juz miałem wcześniej 😉

Mark

Pięknie dziękuję , gdzieś przeoczyłem ten wpis a tam w tekście i komentarzach jest sporo odpowiedzi na ew pytania.
Pozdrawiam

Szymon

Czy Twój przycisk/link afiliacyjny do mBanku wciąż działa? Sam adres wygląda na generyczny – https://mbank.net.pl/pp/ekontoLP/index.html – na pewno jest to liczone jako wejście „polecone”?

Anna

Myślę, że fajnie byłoby jeszcze wspomnieć o dziedziczeniu IKE i IKZE (kwestia uposażenia). Zawsze można też takie konta prowadzić dla swoich rodziców…

Maciek

Dzięki za podcast i artykuł! Pytanie – czy w przykładzie z 4.2 mógłbym wypłacić w roku 2. 24000zł? Pytam ponieważ pod artykułem ETF 5/6 w tym komentarzu https://inwestomat.eu/jak-rozliczyc-podatek-z-etf/#comment-778 cytujesz „Masz na IKE 10 000 zł, z czego 5000 to kapitał, a 5000 to osiągnięty zysk; Zlecasz „częściowy zwrot” 5000 zł (bo taka jest suma wpłat na IKE).; (…)nie możesz już dokonać „częściowego zwrotu”, gdyż na koncie IKE Twoja „kwota wpłat” wynosi zero” Jak to skonfrontujesz? W końcu mogę wypłacić całość łącznie z zyskami? Bo z cytowanego tekstu z linka wynikałoby że zyski są zamrożone i niemożliwe do przedwczesnego zwrotu. Z góry dziękuję!

Rafał

witam

ale czy nie jest te jak ktoś może iść na wcześniejszą emeryturę mając 55 lat to może wypłacić środki bez padoku BELKI?

Rafał

dzięki za szybką odpowiedź.
pozdrawiam

Piotr

Cześć,

chciałem założyć konto IKE i IKZE i zastanawiam się gdzie. Na razie rozważałem eMaklera w mBank (bo mam już tam zwykłe konto), IKE Plus w NN TFI (bo wygrywają w rankingu analizy.pl) oraz Investors TFI (bo wygrywają jeśli brać pod uwagę tylko Efektywność i Koszty).

W kwestii Kosztów – nie wiem czy analizy.pl dobrze liczą, wydaje mi się, że towarzystwa dodały tanie jednostki dla IKE. Np. Investors ma niższą notę niż NN, mimo że opłaty ma niższe…

Zastanawiam się też jak ulokować pieniądze – i tutaj raczej skłaniam się w stronę funduszy, bo raczej nie będę inwestować aktywnie.

Zrobiłem sobie takie tabelki ze stopami wzrostu – pomyślałem, że wybiorę konto z niskimi opłatami i wysoką stopą wzrostu. Ale przyznam że nie doszedłem do żadnej konkluzji… Albo nie umiem wnioskować, albo źle zrobiłem porównanie. Całkiem możliwe, że jedno i drugie 😉

Prosiłbym o jakieś wskazówki…

Nie udało mi się tutaj wkleić tabelki, zrobiłem więc screenshoty:
https://ibb.co/hVWVpjq
https://ibb.co/fp90F1Z

Piotr

Dzięki za odpowiedź. Przeczytałem twoją serię o ETFach, bardzo dużo się dowiedziałem. Ale czegoś nie rozumiem. Jak zacząłem porównywać wyniki konkretnych ETFów z TFI to TFI wypadły znacznie lepiej.

Na podstawie 1 artykułu z w serii („ETF (1/6) – Co to są fundusze ETF”):

Co do prowizji:
 
Jak obliczyłeś „łączną prowizję roczną”? Np. dla Generali Korona Akcje podajesz 3,59%, podczas gdy na stronie funduszu podane jest 2,5%, a w „kluczowych informacjach” 2,94% dla jednostek A i np. 0,50% dla jednostki C.
 
(W sumie nie rozumiem też skąd ta różnica między danymi na stronie funduszu i w „kluczowych informacjach”, nie wiem też kto może kupić te inne jednostki – zakładam, że są dostępne np.. w IKE)

 
Co do zysków:
 
Piszesz, że statystycznie indeksy radzą sobie lepiej od TFI. Na pewno masz rację, ale przecież nie będziemy „losowo” wybierać funduszu. To zmienia postać rzeczy moim zdaniem. Wiem, że dobre wyniki z przeszłości nie gwarantują dobrych wyników w przyszłości. Jednak myślę, że zwiększają na to szanse.
 
Na przykład wspomniany Generali Korona Akcje rzeczywiście kiepsko sobie poradził (stopa zwrotu 11,99% z 5 lat, 10,92% z 10 lat). Patrząc na historię, zazwyczaj notował wyniki gorsze od swojego indeksu (90% WIG + 10% WIBID 12M), często dawał kiepskie lub bardzo kiepskie wyniki.
 
Z drugiej strony wspomniany przeze mnie Investors ma podobny fundusz – Investor Akcji Spółek Dywidendowych. Indeks podobny (90% WIG + 10% WIBID 6M). Opłaty podobne (2,5%). Jego stopa zwrotu z 5 lat to 85%, z 10 lat 56%. A wybierając jednostki I (dostępne w IKE z tego co wiem) stopy zwrotu są jeszcze lepsze – 98,85% i 75,55%. Ostatnie lata dawał wyniki znacznie powyżej indeksu.
 
Natomiast jeśli popatrzymy na lata 2012-2017, to nie jest już tak dobrze. Investors miał stopę zwrotu 11,21% (15,17% dla jednostek I) za ten okres, a Generali 28,71%.
 
A jak jest dla ETFów? Na przykładzie tych wymienionych przez ciebie:
Lyxor ETF WIG20: 6,07% przez 5 lat, -16,14% przez 10 lat, -19,82% za lata 2012-2017
Beta ETF WIG20TR: niestety działa od 2019 roku więc brak danych do porównania
 
Czyli nawet kiepski Generali wypracował znacznie lepsze wyniki niż ETF, nie mówiąc już o Investors.
 

Proszę o wyjaśnienie, czy popełniam jakiś błąd w rozumowaniu? Źle liczę? Dzięki 🙂

Ostatnio edytowano 7 miesięcy temu przez Piotr
hahahaczyk

Nie widzę ich w zalinkowanym artykule ale jak jesteś napalony na fundusze to możesz jeszcze sprawdzić inPZU, to takie pseudo ETF (indeksowe ale nie są notowane na giełdzie.. część zagranicznych to jest opakowany ETF) – koszty zarządzania mogą ciut podgryzać zyski w porównaniu z czystym ETF ale zaletę potencjalną widzę w tym że można ją bez prowizji zamieniać (w sensie jedyna opłata to ta za zarządzanie, podczas gdy w biurze maklerskim byś musiał płacić za sprzedaż i kupno gdybyś chwilowo np. z akcji do obligacji przenosił wszystko)

hahahaczyk

Jeszcze jedno, ETF na WIG to nie do końca ten benchmark, w sensie ETF te co piszesz są ograniczone do tych dwudziestu czterdziestu spółek, a taki fundusz akcyjny inwestuje chyba też w inne spółki, na przykład opisywane to na blogu spółki arystokracji dywidendowej

W ogóle, tu jeszcze musi Autor wyjaśnić co miał na myśli, ale mogło chodzić o zagraniczne rynki, gdzie opłaty za akcje w ETF o niskim TER potrafią być np. 0.4% a Polski fundusz akcji zagranicznych liczy sobie 4% za zarządzanie

hahahaczyk

https://etfdb.com/compare/lowest-expense-ratio/
Sorry za potrójny post ale żeby nie być gołosłownym, najlepsi zawodnicy potrafią mieć nawet 0.03% kosztów przy akcjach.. choć raczej nie będą dostępni w tej formie u polskich brokerów, więc na IK(Z)e raczej nastaw się na te 0.3% kosztów 😉

Andrzej

Brakuje mi (lub przoczyłem) jednej ważnej informacji odnośnie ratalnej wypłaty z IKE po spełnieniu warunków. Na jakie raty można rozłożyć wypłatę, tzn. na ile lat i jak często (np. co miesiąc, kwartał, rok) oraz czy zysk ze środków pozostających na IKE jest wciąż nieopodatkowany? Dążę do tego czy 'życie z kapitału’ na emeryturze zgodnie z tym kalkulatorem (https://czytosieoplaca.pl/zycie-z-kapitalu.html) bedzie możliwe? 😉

Andrzej

Piszesz tam, że wypłata ratalna nie jest najlepszym pomysłem ale przecież wypłacając całość, od kolejnych zysków kapitałowych z tej kwoty (juz poza IKE) będziemy płacić podatek, a w przypadku wypłaty ratalnej zyski z pozostałych środków nadal są nieopodatkowane, tak? Dobrze widać to w przesłanym wcześniej kalkultorze jak podatek belki zmniejsza ilość lat 'życia z kapitału’. Proszę popraw mnie jeśli popełniam jakiś bład w rozumowaniu.

Ostatnio edytowano 8 miesięcy temu przez Andrzej
michau

Myśląc nad strategią corocznych wpłat na IKE/IKZE/zwykłe konto maklerskie, mam jedną wątpliwość:

 • moja sytuacja pozwala mi rocznie oszczędzać ~max limit roczny IKE+IKZE. Przypuśćmy, że co roku wszystko co oszczędzę ładuję w IKE i IKZE i nie mam nic pod ręką na niespodziewane wydatki. Żadnej poduszki, żadnych obligacji itp. Do tej pory myślałem, że w związku z powyższym, bezpieczniej byłoby, jakbym wykorzystywał limit IKZE pod korek (zwrot podatku), IKE częściowo, a resztę trzymał np. na zwykłym koncie maklerskim, aby w razie czego móc szybko spieniężyć akcje/ETF i mieć gotówkę pod ręką.
 • natomiast przeczytawszy dzisiejsze komentarze na grupie na FB oraz punkt 4 doszedłem do wniosku, że mogę pominąć zakupy na zwykłym koncie maklerskim i lokować oszczędności na IKE. Dzięki temu zyskam brak podatku belki od bieżących zysków (dywidendy, sprzedaż ETF-ów i zakup kolejnych), a zapłacę (makler odciągnie) podatek dopiero w przypadku częściowego zwrotu, gdy zdarzy się niespodziewany wydatek.

Dobrze rozumuję?

Seweryn

Witaj,
Czy można przetransferować część środków np akcji lub gotówki z IKE matki na IKE syna zakładając, że matka spełniła wymagania co do wypłaty? Ma osiągnięty wiek emerytalny 60 lat i wcześniej wpłacała środki minimum 5 lat? IKE Matki i IKE Syna znajdują się w tym samym biurze maklerskim Bossa. Jeśli taki częściowy transfer jest możliwy, to czy po dokonaniu tego transferu matka nadal może wpłacać środki na swój IKE w celu ochrony kapitału przed podatkiem Belki?

Marek

Osoba jest urodzona w 1956 a konto IKE zostało założone w grudniu 2018 i właśnie wtedy dokonana była pierwsza wpłata ( 13329 PLN ) zasilająca. Kolejna nastąpiła w 2019 roku (14295 PLN). Suma wpłat to 27624 PLN. Chciałbym zamknąć to konto maksymalnie szybko (najlepiej bez kolejnych wplat). Czy moge to zrobic na poczatku roku 2023   bez utraty korzyści podatkowych  ?

z banku otrzymalem informacje iz w pięciu latach musi być wpłata – nie ma znaczenia ile, zaraz po piątej wpłacie można wypłacać. 

Problem w tym ze w zeszlym roku nie wplacilem nic…. ale wiem ze jeszcze jest drugi punkt gdzie mamy uzyte slowo ALBO „ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.”

wg warunku iz musze dokonac wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych wyplate moge dokonac w 2024 roku. Jednak wg punktu drugiego wydaje mi sie ze moglbym juz w 2023 dokonac wyplaty. Konto w 2023 roku będzie miało 5 lat a to co zostało wpłacone w tym czasie stanowi 100% wartości wszystkich wpłat na IKE. Czy dobrze to rozumiem?

Bank powiedzial mi te ten punkt mnie nie dotyczy argumentujac ze ten warunek jest dla kont IKE powyzej 5 lat „ to dla rachunków trzymanych powyżej 5 lat”

Z gory serdecznie dziekuje za pomoc.

Marek

Wielkie dzieki za odpowiedz! Czyli najwczesniej bede mogl wyplacic te srodki w 2024 roku prz zalozeniu ze w tym i kazdym kolejnym roku bede zasilal konto IKE. Szkoda ze tej jeden rok przespalem…

Jacek

super artykuł! niestety też jestem zmuszony do likwidacji IKZE w tym roku. mam jeszcze tylko jedno pytanie – jeśli na IKZE wpłaciłem w tym roku 2000zł, to czy mogę to uwzględnić w rubryce PITu dotyczącej wpłat IKZE ?

Damian

Hej,

Mam pytanie apropo opodatkowania IKE, zakładając, że ktoś chciałby przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku np. 40 czy 50 lat i żyć z oszczędności. I np. wypłacać co roku dywidendy z IKE. Jak wygląda opodatkowanie wtedy? Np. mam w portfelu 500tys zł 2 spółki A i B. Moje wpłaty to 250 tys a 250 tys to zyski + reinwestowane dywidendy. I np. z portfela 500tys spółki wypłacają 5% dywidendy czyli 25000zł, które chciałbym wypłacać rok w rok.

1) Dopóki nie osiągnę 60 roku życia i nie zlikwidują IKE mogę z IKE w ten sposób wypłacać te 25000 co roku dopóki wartość moich wypłat nie przekroczy 250tys czyli tyle ile wpłaciłem?

2) I jak wygląda w takim wypadku podatek od tych dywidend i zysku. Zapłacę tylko 19% z 25000 czyli 4750 podatku ? A od tych wcześniej reinwestowanych dywidend i zysków nic się nie płaci póki co? Bo wiecie, spora część tej dywidendy pochodzi z nieopodatkowanej wcześniejszej dywidendy, która była reinwestowana.

Było wcześniej podobne pytanie, ale nie było na nie moim zdaniem konkretnej odpowiedzi, czy płaci się te max 19% od dywidendy czy więcej bo makler obliczy wcześniejsze nieopodatkowane dywidendy i potrąci od nich też podatek.

Ostatnio edytowano 3 miesięcy temu przez Damian
Damian

Dzięki Mateusz. Tylko wydaje mi się, że jest błąd w obliczeniach, albo nie do końca je rozumiem

W naszym przypadku bazą do obliczenia opodatkowania będzie więc 10 000 zł + 12 000 zł (za tyle kupiliśmy akcje, które są warte obecnie 15 000 zł i pozostają na koncie IKE) – 20 000 (łączna kwota wpłat na IKE), a więc 2000 złotych

Zysk na koncie chyba powinien wynieść 5000zł, a nie 3000. Skoro wpłaciliśmy 20000 a mamy na koncie łącznie 25000 to brakuje 5000, które nie mogło się wziąć z niczego innego niż z zysku.

Ale pomyślałem na bazie tego Twojego przykładu np.
Wpłaciłem na ike 200000 w sumie przez 20 lat
Zysk na akcjach niezrealizowany to 150000
A wypłacone przez cały okres konta dywidendy to też 150000 (reainwestowane od razu w akcje)
W takim wypadku wartość portfela to 500 000, założmy, że akcje są warte 475 000 i mamy 25 000 gotówki z dywidend, którą chcemy wypłacić.
To w takim razie zgodnie z tym wzorem

Baza do podatku = (gotówka + pieniądze, za które pozostające na koncie akcje były kupione) – łączna kwota wpłat na IKE.

25000 + (200 000 + 150 000) – 200 000 = 375 000 – 200 000 = 175 000
gotówka + (wpłaty, które poszły na zakup akcji + dywidendy, które poszły na zakup akcji) – wpłaty ike
W takim wypadku jeśli chcę wypłacić te 25000zł to 19% z 175000 to 33 250 czyli de fakto nie wypłacę nic, bo będę musiał zapłacić więcej podatku zaległego niż moja wypłata jest warta? Czy gdzieś jest błąd w obliczeniach?

Damian

Super, dziękuję serdecznie, bo już sobie myślałem, że to IKE to bez sensu w tym przypadku, a tu się okazuję, że jednak nawet przy chęci wcześniejszej wypłaty bardzo się opłaca. Bo jednak w tym przypadku podatek nie dość, że się odracza o 20 lat prawie, to jeszcze czysty zysk na reinwestowaniu dywidend, które normalnie co roku byłyby opodatkowywane. Więc lecę wpłacać na IKE w tym roku zanim limit przepadnie 🙂

Olgierd

Hej,
na wstępie dzięki wielkie za wpis i podejmowanie rękawicy we wszystkich dyskusjach w komentarzach, bardzo to szanuję. Przeczytałem powyższą dyskusję i jeszcze wcześniejszą, z cytatami z Bossa.
1) W powyższym przykładzie Damiana wzór nie zadziałał, bo chyba i podstawienie się omsknęło. Nie bardzo wiem, skąd u Damiana 250 000 zł na starcie, a przede wszystkim w Twoim wzorze jest napisane „gotówka, za które akcje zostały kupione”. W przykładzie Damiana wiemy, że w dniu wypłaty jest 500k zł na IKE, z czego 25k w gotówce i 475k w akcjach. Ale nie wiemy za ile te konkretnie akcje zostały kupione. Innymi słowy, dane są wg mnie niepodstawialne do wzoru.

2) Dalej jednak mam pewne wątpliwości co do Twojego wzoru:
gdyby ktoś na IKE wpłacił w sumie 50k zł i za całość kupił akcje, które urosły do 300k zł, a potem sprzedał całość. I kupił akcje za te 300k i zrobił wzrost do 500k. I teraz sprzedaje sobie akcji za 25k i chce to „częściowo zwrócić” 🙂 Gdy chcę skorzystać z Twojego wzoru to nie wiem, co oznaczają „pieniądze, za które akcje zostały kupione”. Czy chodzi o te pierwotne zakupy, tj 50k, czy o kwotę, za którą zostały kupione akcje znajdujące się na rachunku, w dniu częściowego zwrotu, ta wynosi 300k? Zauważ proszę, że w tym drugim przypadku korzystając ze wzoru:

Baza do podatku = (gotówka + pieniądze, za które pozostające na koncie akcje były kupione) – łączna kwota wpłat na IKE.

Otrzymuję (25k + 300k) – 50k = 275k. 275k * 19% = 52,5k. Tak więc choć wydaje się, że wszystko podstawiłem poprawnie, to wciąż podatek jest większy od kwoty zwracanej. Wydaje się to dziwne.

3) Mam pewną refleksję: „gotówka + pieniądze, za które pozostające na koncie akcje były kupione” to inaczej „wszystko co ktoś kiedykolwiek wpłacił + wszystko co ktoś kiedykolwiek zarobił na IKE i zrealizował zysk”. No bo innego źródła środków pieniężnych na rachunku nie ma: albo wpłaciliśmy, albo zrealizowaliśmy zysk papierowy, albo dostaliśmy dywidendę. WAŻNE założenie: żadnych wypłat po drodze 🙂 I to jest to, co stoi u Ciebie w nawiasie. Jeśli od tego odejmiemy „łączna kwota wpłat na IKE” no to dostajemy dokładnie to, co ktoś „kiedylowiek zarobił i zrealizował zysk”. I to jest baza do podatku. Więc co mi w tym wzorze na moje odczucie lekko szwankuje to: a) brak relacji do wypłat, b) brak relacji do kwoty wypłacanej. Tzn. niezależnie od tego ile ktoś wypłaca, to zawsze musi zapłacić podatek od całęgo zysku?

4) Wydaje się, że warto korzystać po prostu ze wzoru z BOSSA?

DOCHÓD = KWOTA ZWROTU – (KWOTA ZWROTU * (SUMA WPŁAT/WARTOŚĆ ŚRODKÓW IKE))

Zakładam jedynie, że w tym wypadku „WARTOŚĆ ŚRODKÓW IKE” oznacza to samo co u Ciebie „gotówka + pieniądze, za które akcje zostały kupione” a nie wartość papierową pozycji (no bo nie można opodatkować niezrealizowanych zysków). W moim przykładzie to by było:
25k – (25k * (50k/300k)) = 20,83k.
A wzór BOSSA bym rozumiał tak (zaczynając rozbrajanie od nawiasu): 50k/300k to stosunek wpłat do całej kasy, którą można by wziąć i opodatkować. Czyli w moim przykładzie 1 na 6 złotówek, które by można opodatkować pochodzi z wpłat. Więc co szóstą złotówkę z kwoty zwrotu powinniem „zwolnić od podatku”, bo nie pochodzi ze zrealizowanego zysku, tylko z wpłaty. Więc mnożę kwotę zwrotu * 1/6 i dowiaduję się, że ok 4,2k z kwotu zwrotu jest „zwolnione od podatku”. To jest ta pozycja: (25 * (50k/300k). A na koniec pozostaje tylko policzyć, co nie jest zwolnione, ano reszta kwoty zwrotu czyli to, co przed chwilą obliczyłem muszę odjąć od kwotu zwrotu więc mam 25 – (25*(50/300)). I to daje 20,8k, z tego wychodzi jakiś sensowny podatek na ok. 4k. Czy to ma sens? Dla mnie brzmi to dobrze.

5) Jeśli 4) się zgadza, to jednak w przykładzie Damian wychodzi mi inna kwota zwrotu i podatek, niż wyszła Tobie, korzystając ze wzoru bossa.

6) Na koniec wszyscy rozważmy proszę, że KIEDYŚ NIE BYŁO PODATKU BELKI 😛 Jak wiele aspektów życia było piękniejszych 😉

7) To jest najdłuższy komentarz, jaki gdziekolwiek napisałem i nie oczekuję, że ktoś go przeczyta 😀

Olgierd

Cześć,
dzięki za odpowiedź. Sam jestem teraz zabiegany, więc dam tylko krótko znać, że nie ignoruję: przeczytałem i jak najbardziej jestem chętny pochylić się nad tymodpiszę coś bardziej konstruktywnego do końca tygodnia 🙂
Pozdrowienia,
Olgierd

Olgierd

Hej,
tak na szybko tylko: te 20,83 to dochód (zgodnie ze wzorem), podatek z tego to będzie 19% czyli ok 4tyś. Więc wydaje mi się, że to zgrubsza się zgadza. Przywaliłem długi komentarz (tam powyżej), dlatego moze to umknęło, i równanie, które się wyróżnia, ma na końcu „= 20,83”. Ale to jest wyliczenie dochodu do opodatkowania, a nie podatku 🙂

Pozdrowienia,
Olgierd

Olgierd

Cześć,

na pewno nie pomaga, trzeba by wrzucić do wzoru jetlagCoeff 😉 Odpisałem Ci w sprawie wzorów, ale już na maila 🙂

Pozdrowienia,
Olgierd

Tomasz

Cześć
Czy jeśli założę IKZE w tym roku i przeleję na to konto kwotę odpowiadającą limitowi oraz nie zainwestuję w tym roku ani złotówki, to czy w przyszłym będę mógł odliczyć całą przelaną na IKZE kwotę, czy odliczyć można tylko zainwestowaną kwotę?

Piotrek

Odliczasz wpłaty, nie ma żadnego obowiązku inwestowania tych środków. Na koncie maklerskim w ramach IKZE możesz cały czas trzymać jakąś gotówkę.

Pawelik

Cześć Mateusz!

1 We wpiscie polecasz tak rozplanowywać fundusze by nie musiec wyplacac zgromadzonych tam srodkow.

Kontroluj wysokość wpłat na IKE i IKZE, by nigdy nie musieć ruszać wpłaconych tam środków.

Swoje konto planuje właśnie tak traktować ale mam tez do dyspozycji konto zony jako ze nie zarabia duzo. Za kilka lat planujemy większy wydatek i tak się zastanawiam czy jest cos zlego w tym by pozostala nadwyzke budzetową inwestowac na koncie IKE zony zamiast na zwyklym maklerskim z idea potencjalnej wyplaty za kilka lat. Czy moze lepiej trzymac je na zwyklym maklerskim?
2 IKE długoterminowe: czy na początku polecesz kupowac ETF acc i dopiero gdy bedzie tam jakas wieksza suma (np. ponad 100 k jak u Ciebie) zamienic je na ETF dist? Troche mnie to zastanawia bo na poczatku nie korzystamy ze zwolnienia belki?

dzieki za wpis!

Pawelik

Dzięki piękne, tak zakładałem:)

Piotrek

przy małych kwotach na kontach, typu 10-20 tys. złotych, dywidenda będzie tak niska, że mocno przepłacisz prowizję transakcyjną

Oczywiście to przy założeniu natychmiastowej chęci reinwestycji i jednorazowych wpłatach na IKE / IKZE. Jeżeli ktoś dopłaca do IKE / IKZE co miesiąc przy każdej wypłacie to nawet małe dywidendy nie stanowią „problemu”, bo powiększają kwotę, która ma się do dyspozycji.

Piotrek

A jakoś nigdy nie pomyślałem o wariancie, żeby odkładać przez cały rok 25k (łączny limit IKE i IKZE) i 1 stycznia przerzucać na IKE / IKZE. Do mnie dużo bardziej przemawia motyw, w którym zaraz po wypłacie siadam na rachunku i rozsyłam swoje środki po różnych kontach i dokonuje wtedy zakupów. Pomijam już, że miałbym mentalny problem z jednorazowymi zakupami za całą kwotę na początku roku i takie regularne dokupowanie (nawet kosztem trochę większej prowizji) pozwala lepiej mi się czuć z moimi inwestycjami.

Piotrek

Oczywiście się z Tobą zgadzam i nie dokonuję takich transakcji 😉 Ale na IKE / IKZE mam też polskie dywidendówki, które można spokojnie kupić za te 1000zł, a zagraniczne ETFy za 2-3k minimum. Dzieląc łączny limit na 12 miesięcy daje wpłatę właśnie na poziomie trochę ponad 2k. Do tego ja nie mam problemu z tym, by gotówka poczekała „chwilę” na wydanie 😉

Ostatnio edytowano 3 miesięcy temu przez Piotrek
Pawelik

Hej Piotrek!
Dzięki za dołączenie do dyskusji.
Podobnie planuje wpłacać kwotę co miesiąc:)