Analiza finansowa lub analiza fundamentalna to najszerzej praktykowany sposób na wycenę papierów wartościowych. Analiza akcji z GPW, NewConnect i zagranicznych.