Psychologia inwestowania zajmuje się analizą zachowań inwestorów i tym, jak można przeciwdziałać destruktywnym dla naszych pieniędzy nawykom giełdowym.