Dywidendy czyli wypłaty z zysku spółek to podstawa budowy portfela skupionego na przepływach pieniężnych. Wpisy o akcjach spółek dywidendowych i ETF-ach, które skupiają się na dywidendach.