Kariera, czyli ponad 30 lat życia prawie każdego z nas. Jak pracować, awansować i mieć z tego satysfakcję bez wypalenia się w miarę upływu czasu?