You are currently viewing Prognoza wysokości dywidend spółek z GPW przed sezonem wypłat 2021

Prognoza wysokości dywidend spółek z GPW przed sezonem wypłat 2021

Pora na sezon dywidend 2021.

Wpis, który właśnie czytasz piszę w lekkim pośpiechu, bo na początku marca 2021 roku, a więc w trakcie sezonu publikacji wyników za czwarty kwartał 2020 roku. To właśnie z zysku netto spółek za okres całego 2020 roku będą niebawem wypłacane tegoroczne dywidendy, a więc to głównie na jego wartościach (i historycznej stopie wypłaty dywidendy) będę we wpisie bazować prognozy dotyczące wysokości dywidend w 2021 roku. Mam nadzieję, że moja prognoza wysokości dywidend spółek z GPW przed sezonem wypłat 2021 roku znacznie ułatwi Ci planowanie dywidendowych zakupów, lub pomoże ustalić która lub które spółki do portfela dywidendowego już się nie nadają i powinny z niego „wylecieć”.

Sezon wypłat dywidend dla większości spółek przypada na okres 2 i 3 kwartału, a więc do zapowiedzi oficjalnych kwot i terminów wypłat dywidend przez spółki zostało nam jeszcze trochę czasu. Wpis ten będzie bardzo niestandardowy, bo biorąc pod uwagę długi czas, który poświęciłem na przygotowanie 25 tabelek, które znajdziesz w jego dalszej części, postanowiłem wydać go szybciej i ograniczyć jego warstwę tekstową do koniecznego minimum.

Dodam też, że nie znajdziesz w tym wpisie zbyt wiele teorii, gdyż przejdziemy od razu do tabelek zawierających podstawowe dane finansowe spółek, które okazały się najciekawsze w analizie przeprowadzonej pod koniec 2020 roku w ramach wpisu „Które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku?„. Każdą z trzech kategorii omówimy w kontekście prognozy wyników, szansy na wypłatę dywidendy oraz jej prognozowanej wysokości. Bardzo ważnym jest dla mnie, abyś był świadom, że sporą część spółek z tego zestawienia mam we własnym portfelu inwestycyjnym (zwykle od ponad 3 lat), co może wpłynąć na mój sposób pisania o nich, ale (jak zawsze) zrobię wszystko, by zachować zwyczajowy obiektywizm.

Podobnej klauzuli wymaga polskie prawo, a konkretnie paragraf o manipulowaniu kursem spółek, ale też moja etyka pracy i niechęć do „naganiaczy”, których w polskim internecie jest naprawdę wielu. Wszystkie przedstawione w tym tekście informacje to jedynie moje opinie o spółkach, które nie noszą znamion rekomendacji inwestycyjnej, której udzielać mi legalnie nawet nie wolno, a zanim dokonasz jakiegokolwiek zakupu powinieneś zawsze wykonać staranną analizę finansową, do której przeprowadzania serdecznie zachęcam. Miłej lektury i mam nadzieję, że wpis będzie przydatny i wywoła wiele ciekawych dyskusji w komentarzach.

W skrócie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak wysokie dywidendy mogą w 2021 roku wypłacić spółki z grupy dywidendowych arystokratów GPW.
 • Jak wysokie dywidendy mogą w 2021 roku wypłacić spółki z grupy dywidendowych okazji GPW.
 • Jak wysokie dywidendy mogą w 2021 roku wypłacić spółki z grupy dzikich kart Mateusza.
 • Które z 25 spółek najprawdopodobniej nie wypłacą dywidendy za 2020 rok w ogóle.

Dywidendowi arystokraci GPW

Pierwszą omawianą w tym wpisie kategorią będą dywidendowi arystokraci GPW i NewConnect, czyli spółki, które:

 • Wypłacają dywidendy od lat i w roku 2020 nie zrobiły sobie „rocznej przerwy” w jej wypłacaniu. Świadczy to o ich solidnych politykach dywidendowych, które nawet podczas sztormu i zawirowań na rynkach pozostają w działaniu.
 • (Jeśli dywidendy wypłacane są krócej niż przez 10 ostatnich lat) Ich potencjał do wzrostu (przychodów, zysków, a więc i wysokości dywidend) jest spory i wypłacają one dywidendy nieprzerwanie przynajmniej od 4 lat.
 • (Ważne!) 10 spółek, które we wpisie „Które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku?” zakwalifikowały się do „dywidendowych arystokratów” nie musiało spełniać żadnego kryterium cenowego. Oznacza to, że mogły być bardzo drogie w stosunku do ich wypłacanej dywidendy, a więc ich stopa dywidend mogła być bardzo niska, co zresztą opiszę już zaraz.

Istotnym jest, byś zrozumiał przy jakich cenach akcji spółek z każdej z trzech kategorii dokonywałem ich klasyfikacji do każdego z rankingów. W celu ułatwienia Ci tego załączam na początku każdego z rozdziałów tabele z kursami akcji omawianych spółek z dnia pisania poprzedniego wpisu oraz z dnia, w którym piszę ten wpis. Pierwsza z prezentowanych tabel dotyczy rankingu dywidendowych arystokratów, czyli uznanych polskich dywidendówek, które w październiku zeszłego roku znalazły się w tym szacownym gronie:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Dywidendowi arystokraci GPW

Pierwszą, dość oczywistą obserwacją jest to, że wiele spółek w ciągu ostatnich 5 miesięcy znacznie zwiększyło swoją wycenę na giełdzie, co mnie jako inwestora dywidendowego raczej smuci. Dlaczego? Ponieważ na rynku jest coraz mniej dywidendowych okazji oraz „coś czuję”, że gdy pod koniec tego roku będę przygotowywał nowy ranking, niektórym z nich może być ciężej się do niego załapać, a ich miejsce zajmą inne, bardziej perspektywiczne pod kątem dywidend, spółki. Zanim przejdziemy do przedstawienia i omówienia prognoz dywidend dla każdej ze spółek, pozwól, że wyjaśnię Ci jak czytać dalszą część wpisu, by się w niej nie pogubić.

Wyjaśnienie wskaźników i kolorów z tabelek

W celu ułatwienia Ci zrozumienia dalszej części wpisu zostawię tu kilka przydatnych informacji. Zacznijmy od wyjaśnienia źródeł danych, które znajdą się w kilkudziesięciu tabelach w kolejnych akapitach tego artykułu:

 • Informacje o przychodach, zyskach i wysokościach dywidend pozyskałem z serwisu Biznesradar.pl, który polecam ze względu na bogactwo danych i prosty sposób ich prezentacji.
 • Informacje o historycznej cenie akcji (skorygowanej o wypłacone dywidendy, więc takiej, jaką faktycznie pod koniec każdego roku miały akcje każdej ze spółek) zaciągnąłem ze Stooq.pl, które bardzo często jest źródłem danych we wpisach na moim blogu.

Poza źródłami danych warto wyjaśnić poszczególne wiersze i oznaczenia w tabelach, które zaraz zobaczysz. Oto co oznaczają poszczególne linijki w 25 tabelach dotyczących 25 ciekawych spółek dywidendowych z GPW i NewConnect:

 • Przychód na akcję to wartość przychodu spółki (tego, co spółka w danym roku zarobiła nie licząc kosztów i podatków) podzielona na liczbę akcji w obiegu, czyli „tyle przychodu, ile przypada na 1 akcję spółki”.
 • Zysk netto na akcję to kwota zysku netto, czyli tego, co spółka zarobiła (już po kosztach i uiszczeniu podatku dochodowego) podzielona na liczbę akcji w obiegu, czyli „tyle zysku netto, ile przypada na 1 akcję spółki”.
 • Dywidenda na akcję to kwota dywidendy brutto, którą (w polskich złotych) spółka wypłaciła w danym roku w przeliczeniu na jedną akcję. By uzyskać kwotę netto (na rękę) pomnóż tę kwotę przez 0,81, odliczając podatek Belki.
 • Stopa wypłaty dywidendy (ang. Dividend Payout Ratio) to wskaźnik „szczodrości” spółki, czyli tego jak duży procent zysku netto wypłaca ona w postaci dywidendy. W szczególnych przypadkach, np. gdy spółka wypłaca dywidendę z kapitału rezerwowego, może on przekroczyć 100% zysku netto z danego roku.
 • Cena akcji oznacza cenę akcji na giełdzie z końca danego roku, zwykle 30 grudnia.
 • Stopa dywidendy (ang. Dividend Yield) to procentowa wartość dywidendy podzielona na cenę akcji z danego okresu. Im więcej, tym lepszym zakupem dywidendowym jest zwykle spółka, ale uwaga na wartości zbyt duże (zwykle powyżej 10%), które mogą oznaczać kłopoty spółki, która np. wypłaca dywidendę z wyprzedawanego majątku. Sam lubię najbardziej wartości z przedziału między 6%, a 8%.

Poza pojęciami warto też rozumieć kolorowe oznaczenia. Kolorem zielonym oznaczyłem dane faktyczne, czyli podane przez spółkę w raporcie za rok 2020. Niestety w chwili pisania tego wpisu nie wszystkie spółki wydały wyniki za 2020 rok, więc w przypadku niektórych z nich kolorem czerwonym oznaczyłem szacunki bazujące na kwartałach IV 2019, I 2020, II 2020 i III 2020, gdzie kwartał IV roku 2020 zastępuję kwartałem IV roku 2019. Nie tracąc czasu zacznijmy omówienie każdej ze spółek w kontekście ich prognozowanych dywidend, które mogą wypłacić w 2021 roku, zaczynając od dywidendowych arystokratów GPW i NewConnect.

Dywidenda Neuca w 2021 roku

Od czasu gdy wydałem poprzedni wpis, grupa farmaceutyczna Neuca podrożała na giełdzie o 40,6%. W poprzednim wpisie o spółkach dywidendowych nie ukrywałem, że jak na zakup dywidendowy jest ona dla mnie za droga, a więc dziś, po ponad 40% wzroście jej ceny na giełdzie, z pewnością łatwo odgadniesz co o niej (w kontekście spółki dywidendowej) sądzę. Wielką siłą spółki Neuca SA jest jej dynamiczny i stabilny wzrost przychodów i zysku netto oraz – bądź co bądź – stale polepszająca się polityka dywidendowa mierzona stopą wypłaty dywidendy (DPR, czyli Dividend Payout Ratio). Minusem są natomiast bardzo niewielkie kwoty dywidend w relacji do kursu, przejawiające się niską stopą dywidendy (DY, czyli Dividend Yield), które w tym roku może zejść poniżej 1,5%, czyli znacznie niżej wartości, którą uznaję za akceptowalną dla spółki dywidendowej, co świetnie widać w poniższej tabeli:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Neuca

Zastrzegam, że Neuca jeszcze nie opublikowała wyników za 2020 rok (zrobi to 25 marca 2021 roku, a więc jej prognoza zysku może być mocno nietrafiona, bo bazuje ona na grudniu 2019 roku, a nie grudniu 2020 roku. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Neuca w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 9,50-12 zł na akcję
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 703 zł za akcję (12.03.2021): między 1,35%, a 1,70% brutto.

Neuca może więc być perspektywiczną spółką, ale poza stabilnością wyników finansowych i wypłat dywidend jej obecna cena może wynikać w dużej mierze ze spekulacji na tym walorze, a z o wiele mniejszej z jej dywidendowej atrakcyjności.

Dywidenda Asseco Poland w 2021 roku

Asseco Poland to polski informatyczny gigant i przy okazji spółka-matka dwóch innych firm z tego rankingu. Stabilne dywidendy od lat i bardzo mało zmienny kurs akcji spółki zachęcają do inwestycji zwłaszcza dywidendowych konserwatystów, którzy szukają czegoś pokroju amerykańskich spółek dywidendowych. Zdecydowaną zaletą Asseco jest fakt, że w ostatnich kilku latach wypłacała średnio 70% zysku w formie dywidendy, więc nie mam powodów, by uznawać, że w tym roku zrobi inaczej. Publikacja wyników finansowych za 2020 rok przez Asseco Poland planowana jest na 23.03.2021 roku, więc póki co korzystam z wyników z 4 ostatnich kwartałów (dostępnych w formie raportów), wliczając w to IV kwartał 2019 roku:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Asseco Poland

Asseco Poland ze swoją stopą dywidendy w rejonie 4-7% może niewątpliwie być uznana za dobrą spółkę dywidendową. Może jej perspektywa rozwoju nie jest tak wielka jak spółki Neuca, ale polityka dywidendowa jest już o wiele szczodrzejsza od farmaceutycznego giganta. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Asseco Poland w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 3,40-3,90 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie wynoszącym 67,80 zł (12.03.2021): między 5,00%, a 5,75% brutto.

Asseco Poland wygląda zatem na stabilny zakup dywidendowy dla osób przekonanych o przyszłościowości polskiej branży IT. Pora na omówienie jednej ze spółek-córek ACP, czyli spółki Asseco South&Eastern Europe.

Dywidenda Asseco SEE w 2021 roku

Asseco SEE to spółka-córka Asseco International, które posiada 51% jej udziałów. Koncentrująca się na Europie Południowo-Wschodniej firma informatyczna ze swoją ponad dwu miliardową kapitalizacją jest prawie trzykrotnie mniejsza od Asseco Poland, więc stale jest relatywnie dużą jak na polską giełdę firmą. Jej przychody i zyski rosły w ostatnich latach bardzo dynamicznie, co mocno wywindowało jej kurs akcji i niestety obniżyło jej stopę dywidendy do poziomów mniej akceptowalnych przez dywidendowego konserwatystę:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - AssecoSEE

Asseco SEE opublikowało już wyniki za wszystkie 4 kwartały 2020 roku, stąd oznaczyłem je kolorem zielonym. Kwota dywidendy dalej pozostaje nieznana, więc jej prognozę przedstawiam stale na czerwono. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Asseco SEE w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 0,90-1,15 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 40,10 zł za akcję (12.03.2021): między 2,24%, a 2,86% brutto.

Stopa dywidendy jest tutaj o wiele mniejsza niż w przypadku „większego brata”, czyli Asseco Poland, ale wydaje mi się, że wybierając ASE zamiast ACP płacimy głównie za potencjał wzrostu, a nie za obecną stopę jej dywidendy.

Dywidenda CEZ w 2021 roku

CEZ jest pierwszą zagraniczną spółką, którą tu omówimy. Notowany w Warszawie czeski koncern energetyczny CEZ to przy Asseco Poland prawdziwy gigant (51,3 mld zł kapitalizacji wobec mniej niż 6 mln zł kapitalizacji polskiej firmy informatycznej). Doceniany przez inwestorów dywidendowych za notorycznie wysokie stopy dywidend w zakresie 6-8% w prawie każdym z ostatnich lat CEZ ma szansę wrócić w tym roku do dywidendy przekraczającej 7% swojej obecnej ceny akcji. Minusem inwestowania w CEZ jest konieczność własnoręcznego przeliczenia dywidendy z niej w rocznym zeznaniu PIT-38, które dokładnie opisałem we wpisie „Jak rozliczyć podatek z giełdy? Wszystko o PIT-38 i PIT-8C„. Poniżej przedstawiam dane dotyczące dywidend wypłacanych przez czeski koncern energetyczny:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - CEZ

Minusem CEZ jest stagnacja przychodów i malejące w czasie zyski, które sprawiają, że CEZ wydaje się raczej spółką wymierającą/wygasającą niż przyszłościową spółką dywidendową. Wątpliwości dotyczące perspektyw są jednak ceną jaką inwestor płaci za sowite dywidendy, które CEZ od lat wypłaca. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki CEZ w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 6,00-7,25 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie wynoszącym 94,60 zł (12.03.2021): między 6,34%, a 7,66% brutto.

Umiarkowane perspektywy dotyczące przyszłego wzrostu potwierdza fakt, że CEZ od kilku lat wypłaca całe zyski w formie dywidend, co kompletnie nie sprzyja inwestycjom spółki. O wiele bardziej przyszłościowy może okazać się PGS Software, który jest przy czeskim gigancie spółką mikroskopijnych rozmiarów.

Dywidenda PGS Software w 2021 roku

PGS Software jest spółką prawie 20-krotnie mniejszą pod względem kapitalizacji od Asseco Poland, a jej obecna wartość rynkowa wynosi 376 mln złotych. Do zalet polskiej spółki zajmującej się outsourcingiem IT i tworzeniem własnych rozwiązań IT należy stały wzrost przychodów i zysków w poprzednich latach. Minusem jest niestabilna polityka dywidendowa, która pozwoliła firmie w 2018 roku na wypłacenie o wiele niższej niż zwykle dywidendy, co aż kuje w oczy przy analizie poniższego wykresu:

Prognoza wysokosci dywidend GPW 2021 PGS Software e1615557880670

W przypadku PGS Software również bazujemy na niepełnych danych, bo sprawozdanie za pełny 2020 rok wydane zostanie dopiero 30 kwietnia bieżącego roku. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki PGS Software w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 0,43 zł-0,51 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie wynoszącym 13,35 zł (12.03.2021): między 3,22%, a 3,82%.

PGS Software przez wzgląd na spory wzrost ceny akcji w ostatnich 3 latach przy niekoniecznie dużym wzroście zyskowności nieco traci swój dywidendowy potencjał. To bardzo solidna spółka dywidendowa, która jednak w niczym nie błyszczy, a przy wielkości znacznie mniejszej od ACP i niższej stopie dywidendy sprawia, że jest dla inwestora dywidendowego raczej drugorzędnym lub trzeciorzędnym wyborem.

Dywidenda Grupy Kęty w 2021 roku

Grupa Kęty to aluminiowy gigant, który wielkością (5 mld zł) oraz stopą dywidend (zwykle powyżej 5%) przypomina spółkę Asseco. Do największych zalet grupy Kęty należą stale poprawiające się i stabilne wyniki finansowe i bardzo szczodra polityka dywidendowa, w ramach której spółka wypłaca około 90% zysku netto wypracowanego w każdym roku:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Kety

Kęty nie bez powodu pojawiają się od lat w rankingach zawierających najbardziej atrakcyjne spółki dywidendowe. Niestety, akcje spółki ostatnio mocno podrożały, sprawiając, że prognozowana stopa dywidendy za 2020 rok – choć stale bardzo wysoka – może być nieco niższa niż te, którymi spółka zachęcała do siebie w ostatnich kilku latach. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla Grupy Kęty w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 35,00-48,00 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie (12.03.2021): między 6,80%, a 9,33% brutto.

Grupa Kęty jest więc uznaną spółką dywidendową, której cena od lat zmienia się w raczej ograniczonym zakresie, w czym bardzo przypomina informatyczny koncern Asseco Poland. Kolejną spółką będzie kolejna „córka” Asseco, czyli Asseco Business Solutions.

Dywidenda Asseco Business Solutions w 2021 roku

ABS, czyli Asseco Business Solutions jest drugą po Asseco SEE spółką-córką Asseco International. Przy swojej 1,27 mld zł kapitalizacji jest ona ponad czterokrotnie mniejsza od „matki”, a zachęcić inwestorów może wyższym od tamtej potencjałem wzrostu wyników finansowych. Jako, że ABS jeszcze nie opublikowała wyników za 2020 rok bardzo ciężko przewidzieć jej kwotę dywidendy w 2021 roku, ale fakt, że w ubiegłych latach stopa dywidendy wynosiła zwykle około 5, a nawet 6% pozwala spróbować ją oszacować:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Asseco Business Solutions

ABS posiada twardą politykę dywidendową, która sprawiła, że spółka wypłacała w ostatnich latach prawie cały zysk swoim akcjonariuszom. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Asseco Business Solutions w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 1,82-1,95 zł
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, wynoszącym 38 zł (12.03.2021): między 4,78%, a 5,13% brutto.

Asseco Business Solutions to solidna spółka dywidendowa, ale kurs jej akcji i niepewność wyników sprawia, że konserwatysta wybierze raczej inwestycję w większą Asseco Poland.

Dywidenda spółki IFIRMA w 2021 roku

Najmniejsza w dotychczasowym zestawieniu zajmująca się księgowością IFIRMA warta jest na giełdzie „jedynie” 47 mln złotych, ale od lat wypłaca akcjonariuszom dywidendy w naprawdę solidnej wysokości. Małym „problemem” może być ostatnio bardzo dynamiczny wzrost kursów cen jej akcji, który sprawia, że stopa dywidendy w 2021 roku może być o wiele niższa niż historycznie, co zresztą widać w poniższej tabeli:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - IFIRMA1

Rzeczą, która nieco martwi mnie w przypadku IFIRMY jest jej stabilność zysków oraz nieco dziwaczna polityka dywidendowa, w której stopa wypłaty dywidendy skacze z roku na rok między 25, 50, a 75%, będąc przez to bardzo mało przewidywalną spółką dywidendową. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki IFIRMA w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 0,14-0,18 zł na akcję (łącznie, bo IFIRMA wypłaca 3-4 dywidendy w ciągu roku).
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 7,24 zł (12.03.2021): między 1,93%, a 2,48% brutto.

Dywidendowa prognoza z pewnością w tym przypadku (przy obecnej cenie) nie zachwyca i mogą wynikać z prognozowanego IV kwartału 2020 roku o wiele lepszego niż ten z roku poprzedniego. Niestety, nawet w przypadku o wiele wyższego zysku na akcję IFIRMA raczej nie przebije 0,25 zł dywidendy w 2021 roku choć i to niekoniecznie tłumaczyłoby tak dynamiczny wzrost ceny jej akcji.

Dywidenda Caspar Asset Management w 2021 roku

Caspar Asset Management to pierwsza spółka notowana na NewConnect, czyli na „małym parkiecie”, którą omawiamy w tym wpisie. Przy obecnej cenie akcji wynoszącej 95 zł jej kapitalizacja wynosi mniej niż 200 mln zł, więc przy cenie z końca 2019 roku, którą zamieściłem w tabeli (24,40 zł) wynosiła ona niecałe 60 mln zł, o czym należy pamiętać decydując się na inwestycję w jej akcje. Caspar prowadzi działalność związaną z usługami maklerskimi, a jej przychody i zyski od 3 lat dynamicznie rosną. Firma prowadzi bardzo solidną politykę dywidendową, wypłacając przynajmniej 85% zysku w każdym z ostatnich 4 lat:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Caspar

Jedynym problemem spółki CSR jest jej dynamiczny wzrost cen akcji, który sprawił, że ze stopy dywidendy w rejonie 4-6% spadnie ona w 2021 roku bliżej 3%. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Caspar Asset Management w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 3,05-3,50 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie wynoszącym 95 zł (12.03.2021): między 3,21, a 3,68%.

Caspar Asset Management jest stale dosyć małą spółką notowaną na NC, ale jej solidna, 7-letnia polityka dywidendowa mówi sama za siebie. Mój sceptycyzm budzi tak dynamiczny wzrost ceny akcji spółki i niewielka płynność papieru, która może przysporzyć problemy dla zainteresowanego zakupem (lub sprzedażą) akcji inwestora.

Dywidenda Playway w 2021 roku

Playway należy do bardzo modnej na GPW branży, czyli tzw. Gamedev-u, a więc spółek zajmujących się produkcją gier komputerowych. W swej naturze Playway jest niemal odwrotnością CDProjektu, bo stawia on na wiele małych tytułów, z których większość z natury nie będzie hitami, ale przyniesie spółce jakiekolwiek zyski. Póki co ta polityka działa naprawdę nieźle, ale ciężko mi zrozumieć równie wysoki wzrost jej cen akcji (z 239 zł pod koniec 2019 roku do 633 zł pod koniec 2020 roku), który powoduje, że spółka staje się coraz mniej atrakcyjna dla inwestora dywidendowego. Przyznam, że zakwalifikowanie się do dywidendowych arystokratów nie było dla Playway łatwe, bo wystartowała ona z bardzo niskiej pozycji z uwagi na bardzo krótką, bo tylko 3-letnią historię wypłaty dywidend:

Prognoza wysokosci dywidend GPW 2021 Playway e1615557974525

Polski producent gier bardzo szybko zwiększa swoje przychody i zyski, a jego wyniki (publikacja 30 kwietnia 2021 roku) mogą pozytywnie zaskoczyć i okazać się znacznie lepsze od tych z tabeli. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Playway w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 10,30-14 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 570 zł (12.03.2021): między 1,80%, a 2,45% brutto.

Obawiam się, że jeśli PLW nie zaskoczy zyskiem za IV kwartał 2020 roku i nie będzie on wielokrotnie wyższy od tego za IV kwartał 2019 roku to stopa dywidendy przy obecnej cenie raczej nie przekroczy 3% brutto, czyniąc PLW zakupem raczej spekulacyjnym (pod wzrost) niż dywidendowym. Na Playway kończymy omawianie dywidendowych arystokratów GPW, płynnie przechodząc do dywidendowych okazji, które odnaleźliśmy wspólnie w ramach wpisu „Które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku?„.

Polub moją stronę na Facebooku!

Znajdziesz tam jeszcze więcej przydatnych informacji o finansach i inwestowaniu!

Dywidendowe okazje GPW

W przeciwieństwie do dywidendowych arystokratów w grupie dywidendowych okazji GPW i NewConnect nie było wymogu wieloletniej historii dywidend, ani ich stabilności. Dobierając spółki do tej kategorii selekcjonowaliśmy zwłaszcza te, które:

 • Wydają się tanie w stosunku do możliwej wysokości dywidendy za 2020 rok, czyli tej wypłacanej w 2021 roku.
 • Historycznie wypłacały wysokie (niekoniecznie stabilne) dywidendy wobec swoich cen akcji.

W przypadku 10 spółek z grupy dywidendowych okazji GPW normą będzie niekiedy niższe niż „bardzo wysokie” prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy. Poniżej przedstawiam tabelę z cenami akcji z chwili, gdy pisałem poprzedni wpis oraz tymi z dnia dzisiejszego (12 marca 2021 roku):

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Dywidendowe okazje GPW

Na pierwszy rzut oka widać, że nie tylko ja uznałem 9 na 10 z powyższych spółek za dywidendowe okazje, bo ich ceny wzrastały w ostatnich 5 miesiącach nawet o 85%. Niestety dla nas, inwestorów dywidendowych, oznacza to, że większość z nich prawdopodobnie przestała być dywidendowymi okazjami, a stopy dywidend w 2021 roku mogą być przy ich obecnych cenach akcji bardziej umiarkowane niż liczyliśmy na to w październiku 2020 roku. Sprawdźmy to.

Dywidendy InterRAO Lietuva i PCC Rokita

Pierwszą spółką z grupy dywidendowych okazji z października 2020 roku jest IRL, czyli Inter RAO Lietuva, która podobnie jak czeski Cez jest spółką zagraniczną. Litewski koncern energetyczny działający także na Łotwie i Estonii wypłacał historycznie wprost gigantyczne dywidendy o stopach między 12,5%, a nawet 23,5%, będąc zdecydowanie najszczodrzejszą spółką ze wszystkich 3 prezentowanych dzisiaj zestawień. Do jej minusów zaliczyć można małą stabilność przychodów i spadek zysku obserwowany między latami 2019, a 2020. Dołóż do tego wyższą niż w 2019 roku cenę akcji i mamy stale bardzo, ale jednak mniej atrakcyjną niż wcześniej, spółkę dywidendową:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - InterRAO Lietuva

Stopa wypłaty dywidendy w rejonie 85% oraz stopa dywidendy ponad 10% czyni IRL świetną spółką dywidendową. Nieco problematyczna jest jej obecna cena akcji, wynosząca 19,25 zł, która przy malejącym zysku sprawia, że spółka (choć tania) jest „historycznie droga”. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki InterRAO Lietuva w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 2,30-2,65 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 19,10 zł (12.03.2021): między 12,04%, a 13,87%.

IRL jest więc prawdziwą „dywidendową dojną krową” przed której zakupem może przestrzec jej spadek przychodów, a więc zainteresowanego wysoką stopą dywidendy inwestora skłaniam do dokładnej analizy jej sprawozdania finansowego, a zwłaszcza czynników jakościowych i przyszłościowości jej biznesu w celu poszukania odpowiedzi na tajemnicze skoki przychodu i zysku w ostatnich latach.

My w międzyczasie omówmy polski koncern chemiczny PCC Rokita (będący córką niemieckiego PCC), który podobnie jak IRL wypłaca od lat bardzo solidne dywidendy. Do plusów spółki należy stabilność przychodów, a do minusów niestabilność zysku netto i cen akcji spółki. PCC Rokita nie można jednak zarzucić jednego: niestabilnej polityki dywidendowej. PCR wypłaca bowiem przynajmniej 72% dywidendy każdym z ostatnich 5 lat, co przy historycznych cenach jej akcji zwykle dawało ok 8-9% dywidendy brutto rocznie:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - PC Rokita

Choć spółka zanotowała spory spadek cen akcji między rokiem 2018, a 2019 to powoli odbija, wracając do poziomów powyżej 60 złotych za akcję. Dla szukającego okazji dywidendowca nie jest to oczywiście taka dobra wiadomość, ale nawet przy obecnej cenie akcji (62,80 zł) raczej możemy liczyć na solidną dywidendę w roku 2021. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki PCC Rokita w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 2,90-3,60 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie wynoszącym 62,80 zł (12.03.2021): między 4,61%, a 5,73% brutto.

Jeśli PCC Rokita zaskoczy 16 marca 2021 roku dobrymi wynikami za IV kwartał 2020 roku to dywidenda może nawet przekroczyć 3,60 zł na akcję, sprawiając, że przy obecnej cenie będzie to nawet 6% brutto lub więcej. Trzymamy kciuki za dobre wyniki koncernu chemicznego, przechodząc do omówienia dwóch najmniejszych spółek w tym zestawieniu.

Dywidendy Dektra i Maxcom

Dektra to notowany na NewConnect producent materiałów izolacyjnych o kapitalizacji o wiele mniejszej od innych spółek z tego artykułu wynoszącej… 10 mln złotych. Ponad 70% akcji znajduje się w rękach właściciela, który corocznie wypłaca praktycznie cały zysk w formie dywidendy sobie i reszcie akcjonariuszy. Choć Dektra nie oferuje stabilności przychodów i zysków to jej stopa dywidend przez wiele ostatnich lat przekraczała 10% brutto rocznie, czyniąc ją jedną z najlepszych dywidendowych okazji z zestawienia:

Prognoza wysokosci dywidend GPW 2021 Dektra1

Oczywistym minusem Dektry jest jej niska kapitalizacja i bardzo niska płynność na rynku NewConnect oraz niestabilność cen akcji (patrz: lata 2018 i 2019). Ostatnio Dektra wróciła w rejony 8 zł na akcję, sprawiając, że prognozowana na 2021 rok dywidenda (czyli ta z zysku za 2020 rok) nie jest już taka atrakcyjna. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Dektra w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 0,72-0,79 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 8,75 zł (12.03.2021): między 8,22%, a 9,00% brutto.

W przypadku Dektry wiele pomógł dobry wynik za IV kwartał 2020, który spółka niedawno ogłosiła. Dzięki niemu z dużą pewnością można szacować wysokość dywidendy, którą spółka wypłaci za 2020 rok jako około 0,72 zł na akcję, czyli przy obecnej cenie 8,22% brutto. Nieźle.

Kolejną małą spółką jest notowany na GPW Maxcom, którego kapitalizacja jeszcze w 2017 roku wynosiła ponad 100 mln zł, a dziś wynosi poniżej 40 mln zł. Maxcom zajmuje się produkcją sprzętu telekomunikacyjnego, co dla polskiego przedsiębiorstwa jest dość niełatwą branżą z silną światową konkurencją. MXC załapał się do dywidendowych okazji głównie ze względu na historię, a jego wyniki są mocno niepewne, więc dywidenda za 2020 rok trudna do oszacowania:

Prognoza wysokosci dywidend GPW 2021

Wyniki Maxcom zostaną opublikowane dopiero 30 kwietnia 2021 roku, a od nich zależeć będzie bardzo wiele. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Maxcom w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 0,45-0,60 zł.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 13,60 zł (12.03.2021): między 3,30%, a 4,41% brutto.

Maxcom pomimo imponującej stopy dywidendy z lat 2018 i 2019 ma w dzisiejszych czasach bardzo okrojony arsenał dywidendowy i musiałby bardzo mocno zaskoczyć wynikami za IV kwartał 2020 roku, by dywidenda była satysfakcjonująca. Decydując się na zakup papierów tej spółki warto jednak dokładnie prześwietlić jej działalność pod kątem jej innowacyjności i perspektywiczności, by uniknąć kupowania firmy z upadłej branży (patrz: spadek zyskowności w ostatnich latach).

Dywidendy Euro-Tax i IMC

ETX to kolejna malutka spółka notowana na rynku NewConnect. Firma Euro-Tax zajmuje się pomaganiem polskim i rumuńskim emigrantom w rozliczeniach podatkowych z zagranicy, a jej kapitalizacja giełdowa wynosi jedynie 12,5 mln złotych. ETX był przez lata dywidendową potęgą na NewConnect, której dywidendowy potencjał nieco spadł przez znaczny spadek rentowności w ostatnich latach. Przychody niby utrzymują się na poziomach z ostatnich lat, ale zysk netto dynamicznie spada, powodując, że dywidendy mogą być w kolejnych latach coraz niższe lub ich wypłaty mogą być zaniechane:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Euro Tax1

Jako, że ETX już opublikowało wyniki za cały 2020 rok to jasnym jest, że szansa na wypłatę dywidendy znacząco w tym roku spadła, ale powołując się na analogię z roku 2013, spółka być może mimo wszystko wypłaci część osiągniętego zysku netto. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Euro-Tax w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: średnie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 0,05-0,07 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie wynoszącym 2,58 zł (12.03.2021): między 1,29%, a 1,80% brutto.

ETX jest pierwszą spółką której szansę na wypłatę dywidendy w 2021 roku oceniam na niższe od „wysokich”. Z jednej strony nawet w „chudych latach” firma ta zdołała płacić dywidendy, a z drugiej zarząd może podjąć decyzję o przeznaczeniu zysku za 2020 rok na kapitał rezerwowy, który może przydać się jej w obecnej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek.

IMC, czyli Industrial Milk Company jest zarejestrowaną w Luksemburgu, a działającą na Ukrainie spółką zajmującą się szeroko pojętym rolnictwem. Na raport roczny IMC będziemy musieli poczekać do 29 kwietnia 2021 roku, a jej zysk za 2020 rok dość ciężko zaprognozować. IMC wypłaca dywidendy jedynie od 4 lat, a ich wysokości nie są zbyt stabilne. Rok 2020 pod względem przychodów wygląda dość podobnie do roku 2019, ale zysk netto zostanie raczej znacznie poprawiony, sprawiając, że dywidenda może być zbliżona raczej do tej z 2018, niż tej z 2019 roku:

Prognoza wysokosci dywidend GPW 2021 IMC SA1

Jako, że IMC nie wydała jeszcze pełnych wyników za 2020 rok (dostępne są jedynie 3 kwartały) to mamy tu dwie niewiadome: zysk netto za IV kwartał 2020 roku oraz jej stopa wypłaty dywidendy, która w ostatnich latach wahała się między 62, a 94%. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Industrial Milk Company w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 1,65-2,20 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 20,40 zł (12.03.2021): między 8,08%, a 10,78% brutto.

IMC kusi potencjalnie wysoką dywidendą, ale pamiętaj, że jest to spółka ukraińska, która dopiero od kilku lat prowadzi jakąkolwiek politykę dywidendową, więc również jej sprawozdaniu finansowemu warto się dokładnie przyjrzeć przed podjęciem decyzji o zakupie akcji. Przejdźmy do opisu dwóch polskich spółek zajmujących się deweloperką mieszkaniowo-usługową.

Dywidendy Echo i Develia

Echo Investment to polski deweloper, który od 1996 roku notowany jest na GPW, ale dywidendy płaci nieprzerwanie od pięciu. Polityka dywidendowa firmy jest dosyć jasna, bo około 68% zysku netto „idzie” na wypłatę dywidend. Choć przyszłość polskiej branży deweloperskiej jest z uwagi na pandemię COVID-19 dość niejasna to Echo wydaje się radzić całkiem dobrze, co ocenić można po jej wynikach z ostatnich kwartałów:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Echo Investment

Echo raport roczny za 2020 rok wyda dopiero 30 marca 2021 roku, a naprawdę wiele zależy od wyników za IV kwartał 2020 rok, które są w tej chwili jedną wielką zagadką. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Echo Investment w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 0,45-0,55 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 4,51 zł (12.03.2021): między 9,97%, a 12,19% brutto.

W przypadku polskiego dewelopera Echo Investment wysoka dywidenda jest w 2021 roku niemal pewnikiem, ale nie tak różowo jest w prawie dwukrotnie mniejszej (pod względem kapitalizacji) spółce Develia (dawniej LC Corp). Bazując na kwartałach I, II i III roku 2020, Develia może skończyć 2020 rok na minusie, a więc jej dywidenda stoi pod znakiem zapytania. Raport roczny wydany zostanie 23 marca 2021 roku, a o tym jak wiele od niego zależy świadczą dane z tabeli poniżej:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Develia

Myślę, że nawet w przypadku straty netto Develia może pokusić się o wypłatę niskiej dywidendy z kapitału zapasowego, by nie „psuć sobie” rekordu dywidendowego. Z drugiej strony Develia może być zmuszona przez akcjonariuszy do pozostawienia kapitałów w spółce w tej trudnej sytuacji. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Develia w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: niskie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 0,04-0,06 zł na akcję (jeśli w ogóle będzie wypłacona).
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie wynoszącym 2,42 zł (12.03.2021): między 1,65%, a 2,47% brutto.

Sądzę, że o wszystkim przesądzą wyniki za IV kwartał 2020 roku, a są one tak trudne do przewidzenia, że Develia może jeszcze obronić swoją pozycję w „dywidendowych okazjach”. Pora na omówienie ostatnich 2 spółek, które znalazły się w tej kategorii.

Dywidendy Grupo Santander i Talex

Grupo Santander to spółka matka i główny udziałowiec Santander Bank Polska – SPL, która była niegdyś notowana na GPW jako BZ WBK. W ostatnich kilku latach był to jeden z banków wypłacających najwyższe dywidendy na polskiej giełdzie. Santander „załapał się” do dywidendowych okazji, bo w 2020 roku wypłacił dywidendę z zysku na 2019 rok (*jako zagraniczny bank nie podlegał restrykcji KNF, które zablokowało możliwość wypłaty dywidend polskim bankom z uwagi na pandemię choroby COVID-19). Niestety z uwagi na stratę netto w ostatnich 4 kwartałach szanse na wypłatę dywidendy w roku 2021 są tutaj raczej nikłe:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Grupo Santander

Oczywiście wyniki za IV kwartał 2020 roku mogą nas jeszcze zaskoczyć, a spółka może nawet odzyskać swoją zyskowność, ale nawet jeśli to się uda to jej dywidenda będzie bardzo niewielka. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Grupo Santander w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: niskie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: n/a.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 13,61 zł (12.03.2021): n/a.

Ostatnią spółką z zestawienia dywidendowych okazji GPW i NewConnect jest zajmująca się danymi, informatyką i komputerami spółka Talex. Jej minusami są: niewielka kapitalizacja, wynosząca poniżej 50 mln zł oraz związana z nią bardzo mała płynność jej akcji na giełdzie. Pod względem dynamiki przychodów i zysków Talex wygląda na spółkę raczej gasnącą, niż rozwijającą się, co potwierdza brak sentymentu inwestorów na papierach tej spółki, mierzony ceną jej akcji:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Talex

Niewątpliwą zaletą tej małej spółki informatycznej jest jej stabilna polityka dywidendowa wg której na wypłaty dywidend ma być przeznaczone ok. 65-70% wypracowanego w każdym roku zysku netto. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Talex w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 0,50-0,60 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 13,50 zł (12.03.2021): między 3,70%, a 4,44% brutto.

Zakładając, że w IV kwartale 2020 roku wyniki spółki nie polepszyły się diametralnie, ciężko jest mi powiedzieć czemu inwestor dywidendowy (mając konkurencję w postaci o wiele większej Asseco Poland) miałby interesować się papierami tej firmy. Dodając do równania jej niską płynność nie wydaje się ona teraz świetnym zakupem do portfela dywidendowego. Pozostaje nam do omówienia jeszcze ostatnia kategoria spółek, którą nazwałem „dywidendowe dzikie karty”, a jeśli wpis się póki co przydaje to będę zobowiązany jeśli założysz konto maklerskie z jednego z moich linków afiliacyjnych, które zawarłem poniżej:

Potrzebujesz taniego konta maklerskiego?

A może bogatszej oferty ETF-ów na IKE/IKZE?

Szukasz ETF-ów niedostępnych gdzie indziej?

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Dywidendowe dzikie karty

Ostatnią kategorią do omówienia będzie pięć spółek, które w poprzednim wpisie dywidendowym nie zmieściły się do żadnej z wcześniejszych kategorii, a jednak miały wg mnie wysoki potencjał dywidendowy. Zacznijmy od tabeli przedstawiającej ceny ich akcji z dnia pisania poprzedniego wpisu w porównaniu do dnia dzisiejszego:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Dywidendowe dzikie karty Mateusza GPW

„Dzikie karty” są swoistym bonusem w tym oraz w poprzednim wpisie i nie spodziewałem się, że jedna z nich urośnie w okresie raptem 5 miesięcy o… 122%. To właśnie od niej zaczniemy, bo to jej przypadło pierwsze miejsce w rankingu wildcards z października 2020 roku.

Dywidenda ASBISc Enterprises w 2021 roku

A mowa tutaj o ASBISc Enterprises, będącej cypryjskim koncernem wywodzącym się z Białorusi, który działa na ponad dwudziestu rynkach, dystrybuując sprzęt firmy Apple oraz sprzedając swoją własną linię produktów komputerowo-telekomunikacyjnych. W ostatnich 4 latach imponująco powiększa swoje przychody i zyski. Pomimo rosnących dywidend, polityka dywidendowa firmy nie jest zbyt stabilna i budzi we mnie pewne wątpliwości. Nie mówiąc o szybującej ostatnio cenie akcji, która wynosi teraz prawie 12 zł, sprawiając, że potencjalna dywidenda będzie (wobec ceny jej akcji) mniej atrakcyjna niż te wypłacone w latach 2018 i 2019:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Asbis

Jeszcze w październiku 2020 roku uznawałem ASBISc za prawdziwą dywidendową okazję, ale dziś nie byłbym już tego taki pewien. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki ASBISc w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 1,20-1,40 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 11,52 zł (12.03.2021): między 10,40%, a 12,14% brutto.

Pomimo planowanej sporej dywidendy za 2020 rok w przypadku ukraińskiego dystrybutora sprzętu mam mieszane uczucia. „Coś mi mówi”, że wzrost ceny akcji z okolic 3 zł do okolic 12 zł w ciągu roku jest przesadzony, biorąc pod uwagę wcale nie tak ogromny wzrost jej przychodów, ale przyznam, że wzrost zyskowności już jest imponujący. Wracamy na polski grunt, trafiając na trzeciego dewelopera mieszkań w postaci spółki Dom Development.

Dywidenda Dom Development w 2021 roku

Dom Development, podobnie jak Echo Investment, jest spółką o długiej historii na GPW i jeszcze dłuższej niż ta druga historii wypłat dywidend. Dom Development płaci dywidendy od bardzo dawna, a jej polityka dywidendowa jest niesamowicie wręcz solidna i zasługuję na moją pochwałę. Spółka opublikowała już wyniki za cały 2020 rok, co nieco ułatwi nam dziś prognozowanie jej wysokości dywidendy za 2020 rok:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - DOM Development

Stale rosnące przychody i zyski usprawiedliwiają dynamiczny wzrost cen akcji, ale uważałbym na branżę deweloperską z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, która siłą rzeczy obniży z czasem popyt Polaków (zwłaszcza inwestycyjny) na nowe mieszkania. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Dom Development w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo duże.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 10,80-11,50 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 128,50 zł (12.03.2021): między 8,40%, a 8,94% brutto.

Dom Development dywidendę za 2020 rok wypłaci prawie na pewno, a jej wysokość będzie przy obecnej cenie jedną z najwyższych pod względem stopy w całym dzisiejszym zestawieniu. Mimo to radziłbym uważać na deweloperów ze względu na niepewne kilka kolejnych lat polskiej mieszkaniówki i kurs notowań jej akcji na 10-letnich maksimach. Z deweloperki płynnie przejdziemy w branżę oświetleniową, a dokładnie firmę Lena Lighting.

Dywidenda Lena Lighting w 2021 roku

Lena to spółka, o której sporo pisałem w każdym z dwóch wcześniejszych wpisach dywidendowych. Stabilność (a może „stagnacja”?) przychodów, zysków i ceny akcji sprawia, że od wielu lat jest ona podawana jako jeden z najlepszych zakupów do portfela dywidendowego polskiego inwestora. W przypadku Leny niekoniecznie potrafię zrozumieć jej ostatni wzrost ceny, bo dnia dzisiejszego notowana była nawet za 5,04 zł za akcję, czego kompletnie nie uzasadniają jej niepełne wyniki za rok 2020:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Lena Lighting

Napisałbym, że Lena jest dobrą spółką dywidendową, ale niekoniecznie po swojej obecnej cenie. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Lena w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 0,28-0,35 zł na akcję.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 5,04 zł (12.03.2021): między 5,55%, a 6,94% brutto.

Mimo (przynajmniej jeszcze) nieuzasadnionej zwyżki ceny akcji producenta oświetleń, wygląda na to, że dywidenda za rok 2020 może być wypłacona w całkiem solidnej wysokości dochodzącej nawet do 7% brutto jej ceny akcji. Nie zmienia to faktu, że prawdziwą okazją Lena bywa, gdy notowana jest bliżej 3 zł za akcję, a za tyle była „do kupienia” w ostatnich latach przynajmniej kilkukrotnie. Kolejną spółką będzie Apator, czyli inżynieryjna potęga z Torunia.

Dywidenda Grupy Apator w 2021 roku

Grupa Apator o mały włos zakwalifikowałaby się do dywidendowych arystokratów GPW, ale zabrakło jej nieco dynamiki pod względem przychodów i zysków. Toruński koncern zajmujący się produkcją i dystrybucją urządzeń pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych od lat wypłaca stabilne dywidendy, co niewątpliwie zasługuje na uznanie. Apator podał już wyniki za 2020 rok, co ułatwi nam próbę przewidzenia tegorocznej dywidendy:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Grupa Apator

Grupie Apator nieco brakuje obserwowanej w innych spółkach werwy, a jej stopa dywidend „nie poraża”, ale zdecydowanie nadrabia to jakością i stałością polityki dywidendowej wg której większość zysku netto wypłaca ona corocznie posiadaczom swoich akcji. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki Apator w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 1,20-1,33 zł.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie wynoszącym 24,50 zł (12.03.2021): między 4,89%, a 5,42% brutto.

Ze względu na powyższe prognozy Apator wygląda na jedną z najsolidniejszych spółek z zestawienia, która depcze po piętach 10 firmom, które znajdują się w grupie dywidendowych arystokratów GPW. Jest to zakup dla defensywnego inwestora, któremu nie przeszkadza fakt, że spółka rozwija swój biznes dosyć powoli. A skoro już o GPW mowa to ostatnią spółką z dzikich kart Mateusza jest właśnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dywidenda GPW SA (Giełdy) w 2021 roku

Tak długo jak inwestorzy są chętni na inwestycję (i spekulację) na warszawskim parkiecie, GPW SA będzie zarabiać i wypłacać dywidendy. Omawiamy tu spółkę GPW, która… również jest notowana na GPW, a przy okazji jest jedną z najsolidniejszych dywidendówek w całym zestawieniu. GPW SA wypłaca pomiędzy 60, a 85% wypracowanego corocznie zysku netto swoim akcjonariuszom w formie dywidendy, co widoczne jest w danych z tabeli poniżej:

Prognoza wysokości dywidend GPW 2021 - Dywidendowe dzikie karty Mateusza GPW1

GPW SA na pewno do spółek wzrostowych nie należy, a jej przychody i zyski są od kilku lat w niewielkiej stagnacji. Nie zachęca fakt, że największym akcjonariuszem jest skarb państwa, który znany jest (patrz: KGHM) z nakładania ciekawych podatków, które uszczuplają wypłacane innym niż skarb państwa akcjonariuszom dywidendy. Oto prognozy dotyczące pewności wypłaty dywidendy i jej wysokości dla spółki GPW SA w 2021 roku:

 • Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy: bardzo wysokie.
 • Prognozowana wysokość dywidendy: 2,60-3,15 zł.
 • Prognozowana stopa dywidendy przy obecnym kursie, czyli 45,60 zł (12.03.2021): między 5,70%, a 6,90% brutto.

Zauważ, że w przypadku GPW SA podałem całkiem wysoką możliwą rozbieżność stopy dywidendy, która wynika z deklaracji prezesa, który kilka miesięcy temu wspominał o dywidendzie na poziomie „przynajmniej 2,50 zł na akcję” choć na pierwszy rzut oka widać, że spółka spokojnie może wypłacić trochę więcej. Pora na podsumowanie wpisu, który miał być krótki, a wyszedł (jak zwykle) trochę przydługi.

Podsumowanie

Może ciężko będzie w to uwierzyć, ale wpis ten napisałem w ciągu zaledwie kilkunastu godzin. Zmusiła mnie do tego niejako sytuacja i fakt, że jesteśmy już w trakcie sezonu raportowania wyników spółek z GPW, które niebawem będą deklarować wysokości wypłat dywidend w roku 2021. Nie ukrywam, że chciałem te deklaracje uprzedzić, jednocześnie kontynuując mój zakład z rynkiem, że spora większość z opisywanych tu 25 spółek wypłaci dywidendy w 2021 roku. Zaskakujące jest dla mnie jak bardzo wzrosły ceny akcji niektórych z opisywanych spółek, przez co te nie są już tak dobrymi okazjami jak jeszcze nie tak dawno temu. Nie zmienia to faktu, że dywidendowych okazji jest na GPW naprawdę sporo i cierpliwy inwestor na pewno znajdzie na naszej giełdzie przynajmniej kilka spółek, które wypłacą stabilne i wysokie dywidendy w przyszłości. Dziękuję za dotrwanie ze mną do końca wpisu i zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku, dołączenia do naszej grupy dyskusyjnej oraz obserwowania mnie na Twitterze.

Zapisz się do mojego newslettera:

.
Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na blogu.

4.8 19 głosy
Oceń artykuł
Obserwuj wątek
Powiadom o
guest
134 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Komentarze dotyczące treści
Zobacz wszystkie komentarze
Krzysiek

Odnośnie Grupy Kęty zwróciłbym uwagę na to, że spore udziały w niej mają OFE. Co w zależności od tego jak przebiegnie tzw. reforma OFE może oznaczać, że istotnym udziałowcem stanie się tam skarb państwa. Na politykę dywidendową być może to nie wpłynie, ale patrząc czysto spekulacyjnie, na to jak giełda reaguje na spółki z udziałem państwa może się okazać, że w lipcu-sierpniu da się ją kupić znacznie taniej niż obecnie. Ta sama sytuacja może dotyczyć Develii. W nieco mniejszym stopniu Asseco Poland i Apator.

Ostatnio edytowano 7 miesięcy temu przez Krzysiek
Krzysiek

Chodzi mi raczej o te udziały, które trafią do ZUS a potem do FRD. Wszystko zależy jak wiele ludzi wybierze ZUS.

Piotrek

Dodam tylko od siebie, że gdzieś czytałem (money.pl, bankier.pl (artykuł, nie forum) lub inny tego typu portal, że PFR TFI, który ma zarządzać tymi przejętymi akcjami ma w swojej polityce inwestycyjnej zapis, że może mieć „tylko” 40% akcji. Co by wymuszało sprzedaż akcji, gdyby dostali ich za dużo. Ale oczywiście politykę inwestycyjną można zmienić, albo powstanie jakiś Orlen TFI albo inne cudo, które chętnie „odkupi” te akcje 😉

Piotrek

Jak dobrze rozumiem, że akcje mogą stanowić 40% ich portfela. Więc pytanie czy nie wystarczyłoby, żeby dokupili odpowiednio dużo obligacji by móc zachować wszystkie akcje. Ogólnie warto to śledzić. Szczerze mówiąc nie czytałem jak ma wyglądać to przekazanie akcji. Czy OFE mają przekazać akcje proporcjonalnie, czy mogą sobie wybrać, które akcje zostawiają, a które przekazują.

Piotrek

Oj tam, oj tam… szczegóły 😀

Piotrek

Takie niespodzianki to ja lubię!
W przypadku 3 spółek z zestawienia znamy już rekomendowane przez zarząd dywidendy: Asseco BS: 2zł, Asseco SEE: 1zł, Dom Development (mój największy wyrzut sumienia): 10zł.

Co do Echo, to jestem ciekawy jak na tegoroczną dywidendę wpłynie zakup Archicomu. Podoba mi się ten zakup w kontekście przyszłości, ale obawiam się, że mogą w tym roku „nie szaleć” z wypłatą zysku.
Zastanawiam się co też zrobi Develia, bo nie podoba mi się ten rok na minusie, gdy inni deweloperzy pokazali ładne wyniki. Strategia na kolejne kilka lat jest ciekawa (rezygnują z części biurowej, idą w mieszkaniówkę, w tym tą na wynajem), ale papier przyjmie wszystko…

Przy okazji mam pytanie, jak dużo spółek dywidendowych masz w portfelu (nie pytam o konkrety) oraz czy pilnujesz, żeby jedna spółka nie przekraczała jakiegoś % udziału w całości? 🙂

A poza tym jak zwykle kapitalna robota. Dla mnie wpisy o inwestowaniu dywidendowym są zdecydowanie najbardziej wyczekiwane.

Ostatnio edytowano 7 miesięcy temu przez Piotrek
Rafał

Potwierdzam. Merytoryka na najwyższym poziomie. Ja również najbardziej czekam na wpisy o spółkach dywidendowych.

Piotrek

Dom development udał się też na zakupy, tego samego dnia (lub dzień później) co wysokość dywidendy podał informację, że zamierzają nabyć większościowy udział u krakowskiego dewelopera Sento. Ogłoszona dywidenda jest rekordowa, a jak sam napisałeś, czasy niepewne, więc lepiej się do tego przygotować 🙂

Kamil

Cześć wszystkim.
Lamerskie pytanie:

 • aby mieć prawo do dywidendy to wystarczy posiadać akcje na dzień wypłaty lub odpowiednio wcześniej, jakie tutaj są zasady?
Piotrek

Na przykładzie XTB:

Proponowanym dniem dywidendy jest 21 kwietnia, a jej wypłaty 30 kwietnia 2021 r.

Na koniec 21 kwietnia musisz mieć te akcje w portfelu. Teoretycznie 22 kwietnia mógłbyś je nawet sprzedać i nie czekać do 30 kwietnia (chociaż trzeba mieć na uwadze, że dywidenda jest odcinana od kursu, więc to mało ciekawa taktyka). Zawsze przy spółkach masz podany ten dzień prawa do dywidendy, w którym na koniec dnia musisz dane akcje posiadać.

Przykład XTB nie jest rekomendacją, to tylko edukacyjny wybór 🙂

Ostatnio edytowano 7 miesięcy temu przez Piotrek
Karol

Piszesz całkowite głupoty, transakcja dokonywana jest w KDPW w formacie T+2, w dzień dywidendy musisz być właścicielem w KDPW, więc akcje musisz kupić i mieć na zakończenie sesji 19 kwietnia, jeśli dzień dywidendy jest ustalony na 21 kwietnia. 20 kwietnia już są notowane akcje bez prawa do dywidendy

Piotrek

Faktycznie, zapomniałem o tym dwudniowym opóźnieniu. Dzięki za zwrócenie uwagi na to!

Daniel

Witam

Wpisy o spółkach dywidendowych mogę czytać bez końca – czuje się niemal jak dziecko w Disneyland 😀

Dzięki wpisowi z 2020 wybrałem kilka spółek opisanych powyżej i zarobiłem ciekawy % w kilka miesięcy – za co jestem Ci bardzo wdzięczny 🙂

Mam zatem takie pytanie co robisz jak jakaś spółka miała przynosić 4-6 % dywidendy co roku a urosła 20-30% w kilka miesięcy – sprzedajesz taka spółkę i szukasz kolejnej spółki dywidendowej której nie zauważył jeszcze rynek czy trzymasz cały czas ?

Pozdrawiam serdecznie
Daniel

Maciek

Witaj Mateusz,

To mój pierwszy komentarz więc po pierwsze słowa wielkiego uznania dla moim zdaniem najlepszego bloga o inwestowaniu/finansach. Życzę stałego zwiększania zasięgów do czego będę starał się przyczyniać 🙂

Gratuluje kolejnego genialnego wpisu, konkretny, obiektywny ale i stymulujący do własnych przemyśleń i rozwoju… a propos,

Jako początkujący inwestor (od około roku) bardzo chciałbym się nauczyć samodzielnego wybierania okazyjnych spółek lecz ogrom wskaźników w skanerze na stronie biznesradar wprawia mnie w zakłopotanie. Nieśmiało zaproponuję temat na kolejny wpis/cykl – jak poprawnie przeanalizować potencjał spółki giełdowej. Czy uważasz że książka Pawła Zaręby – Śmietańskiego dobrze wyczerpuje ten temat?

Pozdrawiam serdecznie całą społeczność „Investomatu” i życzę Tobie Mateusz jak najszybszego osiągnięcia wolności finansowej

Jakub

Spojrzałem tu, ponieważ mam dość spore zaangażowanie w Asbisie i interesuję się nią od dłuższego czasu. Po pierwsze, to nie jest to „ukraiński dystrybutor sprzętu Apple” – spółka działa w 27 krajach, ma siedzibę na Cyprze, a wywodzi się z Białorusi. Po drugie dystrybucja sprzętu Apple to jedynie część przychodów spółki (w Polsce np. wcale tego nie robią) – w chwili obecnej najwyższe marże mają na własnych markach Prestigio i Canyon oraz sprzedaży sprzętu IT. Proponuję zgłębić temat i zweryfikować treść artykułu, bo taka wtopa dyskredytuje w moich oczach cały artykuł (reszty spółek tak dokładnie nie znam). Polecam przede wszystkim przestudiować raport za IV kw. 2020 !

Sławomir

Dokładnie, to samo mi się nie spodobalo. W moim portfelu asbis to jedna z lepszych spółek, kupowałem ta spółkę od 3zl i nadal uważam że jest duży potencjał do wzrostu, wystarczy spojrzeć jakie jest c/z. Następnym razem poczytaj trochę o spółce zanim coś napiszesz, pozdrawiam

Jakub

Dziękuję, że chociaż częściowo uwzględniłeś moje uwagi. Dla oceny perspektyw Asbisu obecnie znacznie ważniejsza od Apple i sprzętu Prestigio, jest ich oferta sprzętu IT i mam wrażenie, że na tym się obecnie koncentrują. W aspekcie transformacji cyfrowej wymuszonej pandemią „ssanie” na sprzęt jest okrutne, a marże rekordowe. Zobacz chociażby ich stronę w Emiratach Welcome to ASBIS Middle East (asbisme.ae).
Co do perspektyw po wzroście cen akcji, to zawsze podchodzę chłodno, ale kiedy kupowałem Mercatora po 25 zł też pisali, że drogo 😉

Doceniam nakład Twojej pracy i życzę miłego weekendu !

Marcin

Pytanie, czy przy pisaniu artykułu brałeś pod uwagę np. wcześniejsze wypłacanie zaliczek na poczet dywidendy? Przykładowo Asbis wypłacił takową w listopadzie 2020

Jakub

Patrząc na wskazane w treści artykułu 1,20 -1,40 zł (czyli 30-40 centów), to jest to wartość łącznej dywidendy. W grudniu wypłacili 10 centów, czyli zostaje 20-30 centów do wypłaty. Ja też tak szacuję w oparciu o dotychczas stosowaną praktykę w zakresie wypłat. Zysk netto wyniósł 36,5 mln USD do podziału na 55,5 mln akcji – czyli 0,66 centa na akcję. Dotychczas na dywidendę przeznaczali w granicach 50% zysku netto. Więc wszystko się zgadza. No chyba, że po bezprecedensowo rekordowym roku postanowią nas czymś zaskoczyć.

Mariusz

cześć Mateusz kolejny super wpis i podcasty doceniam szczególnie merytoryka na najwyższym poziomie:-) tez dołączę sie do tematu Asbisu bo kupowałem po 3,7 zł i nadal trzymam a dziś po 17 zeta także ostatnie dwa dni rakieta ale to tez efekt super wyników za 2020 ale tez wyników za 2 miesiące 2021 i prognoz na cały 2021 szacują ok 51 mln $ względem 36 mln $ w 2020 także cały czas wskaźnik c/z jest na niskim poziomie ok 6. I niejako przychody i zyski gonią wzrost cen akcji nie jest to typowy balon chociaż ostatnie wzrostu mogą skłonić pewną grupę osób do realizacji zysków bo są zacne:-)

Piotrek

Cześć,
też się właśnie zastanawiam nad tym, na ile Covid napędza te wzrosty. Ciekawe będą wyniki za marzec i kwiecień (i kolejne), bo wtedy będzie już porównanie do pierwszych miesięcy pandemicznych z 2020. Jak spółka dalej będzie pokazywać wzrosty 20-30% rok do roku, to pewnie entuzjazm się tam utrzyma. Jak nagle wzrosty będą na poziomie jednocyfrowym (albo nawet jakiś miesiąc gorszy r/r), to korekta może być szybka i brutalna. Osobiście patrzę na Asbis jak na fajną spółkę dywidendową, ale na pewno bym pilnował by nie stanowiła znaczącego udziału w moim portfelu.

Edit:
Pojawiło się info o dywidendzie:

Rada Dyrektorów będzie rekomendowała ZWZA wypłatę 0,20 USD na akcję

+ zaliczka, która była już wypłacona w wysokości 0,1 USD.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/ASBISc-Rekomendacja-Rady-Dyrektorow-w-sprawie-dywidendy-za-2020-r-8084012.html

Ostatnio edytowano 6 miesięcy temu przez Piotrek
Piotrek

Jak faktycznie ktoś kupował w okolicach 3zł, to łączna dywidenda za 2020 jest konkretna (30-40%). Mi moje kilkanaście procent dywidendy też się bardzo podoba, a jest szansa na powtórkę za rok 🙂

Teraz czekać na kolejne zapowiedzi dywidendy. Mam jeszcze 4 spółki z tej listy i nie obraziłbym się jakbyś miał rację 😀 Szczególnie, że moje kalkulacje były na podobnym poziomie dla nich.

Nie wiem czy już ktoś pisał, Lena też zapowiedziała dywidendę 0,3zł na akcje, więc też byłeś bardzo blisko 🙂

Ostatnio edytowano 6 miesięcy temu przez Piotrek
Radek

Witam serdecznie. W pierwszej kolejności chciałem bardzo podziękować za super merytorycznie przygotowane materiały, które znajdują się na tym blogu. Bardzo doceniam poświęcony czas oraz wysiłek przy pisaniu takich obszernych opracowań. Dużo sam się przy okazji uczę i polepszam mój warsztat inwestycyjny.
Inwestowanie dywidendowe ze względu na moje zamiłowanie do regularnych cashflow-ów jest potwierdzeniem strategii SWAN („Sleep well at night”). Taki styl inwestowania jest dużo mniej wyczerpujący psychicznie niż typowa spekulacja pod wzrost kursu. Elementem, który jest jeszcze mocno niedojrzały na polskiej giełdzie jest krótka historia wypłaty dywidend. Co więcej wiele spółek wypłaca te dywidendy w mocno nieregularny sposób. Zupełnie inaczej jest w USA, gdzie istnieją spółki wypłacające dywidendę od roku 1895 – Colgate – Palmolive (126 lat) a dodatkowo jeszcze od 57 lat ją regularnie podnoszą. Bardzo ubolewam, że polskie biura maklerskie jeszcze nie uporały się z możliwością złożenia u nich formularza w-8 BEN aby można było otrzymywać dywidendy ze spółek amerykańskich pomniejszane jedynie o 15% podatku. Jak tylko to zostanie wprowadzone to z pewnością będę planował rozbudować swój portfel o spółki z rynku amerykańskiego.
Przy okazji drobny komentarz do treści Grupo Santander (ticker SAN) to udziałowiec Santander Bank Polska – SPL(czyli były BZ WBK). Dlatego ta spółka nie podlega pod regulacje KNF jak spółka córka Santander Bank Polska – ex- BZWBK.

Pozdrawiam i życzę wszystkim sowitych wpływów z dywidend w tym roku 🙂

Ostatnio edytowano 7 miesięcy temu przez Radek
Bob

Mateusz, a co z PZU? Ich stopa dywidenty w tym roku moze siegnąć nawet 10%. W tamtym roku zablokował ich KNF ze względów bezpieczeństwa, w tym roku dał zgodę na wypłatę z nawiązką.

Robert

Jak zwykle kompleksowa analiza. Dziękuję

Maniek

Świetny wpis, treściwy i w cale nie przydługi 😀 Sam śledziłem losy spółek które wymieniłeś w poprzednim wpisie i faktycznie wzrost co niektórych(Caspar, asbis) potrafi zaskoczyć.
Myslaleś może żeby poruszyć temat przelewu pieniędzy z OFE do IKE/ZUS a co za tym idzie wzrostu udziału Skarbu Państwa w niektórych prywatnych spółkach notowanych na GPW oraz tego jaki ogólny wpływ może mieć to na naszą giełdę(konieczność inwestowania OFE/później IKE znaczących środków na GPW)?
Pozdrawiam 😉

Krzysztof

Po prostu dobra robota. Jak zawsze.
Pozdrawiam

Patryk

Witam wszystkich.
Poprzedni wpis zainteresował mnie tematem dywidend, aktualnie mam kilka spółek. Kwoty raczej symboliczne do zbierania doświadczeń w tym zakresie.
A może jest jakiś dobry etf na ogarnięcie całości kwestii związanej z dywidendami? Oczywiście nie konicznie tylko na naszą GPW,bo tu pewnie przy ilości etf szans brak.

Patryk

Dziękuje bardzo, tak o to mi chodziło.

Jarek

Mateusz, bardzo dziękuję za artykuł i całość Twoich publikacji.

Zastanawiam się nad sensownością kupowaniem akcji tuż przed wypłatą dywidend. Generalnie kurs akcji przeważnie uwzględnia już dywidendę i po wypłacie często widoczna są spadki > niż dywidenda. Być może dobrym pomysłem jest zakup akcji po zaobserwowaniu tych spadków + uwzględniając fundamenty i raport roczny spółki.
Czy uwzględniacie i jak termin dywident przy zakupie akcji?

Kamil

Cześć Mateusz,
Wszystkie pochwały zostały już powiedziane więc tylko się pod nimi podpisze 🙂

Trochę szkoda że tak urosły te spółki, nie bardzo jest co kupować choć to może zeszły rok rozpieszczał.

Wiktor

Hej, na wstępie napiszę, że genialny wpis !!

Pamiętam jak miałem 18-ste urodziny to założyłem konto maklerskie, ASBISa kupiłem jako drugą spółkę do portfela po ok. 3,50zł.
Kupiłem długoterminowo, więc tego się trzymam i nie sprzedaje jej nawet po 12zł. Jak dostanę dywidendę taką jak piszesz
(1,2-1,4zł), to będzie to jakieś 30% z samej dywidendy. Myślisz, że 12 zł to dobry poziom do 
ewakuacji i ulokowania pieniędzy w coś pewniejszego? Czy jednak trzymać i brać dywidendę? Przyznam szczerze, że przeczytałem
sporo książek i artykułów o kupowaniu akcji, ale nie wiem jak zabrać się za sprzedaż (o ile w ogóle zabrać w mojej strategii).
Co byś mi doradził?

Trzymaj się

Kamil

Dobry konkret. Ostatnio podobne rozwiązanie zaproponował Piotr Kuczyński. Wielu mówi że obecnie jest za drogo i wstrzymuje się z zakupem czegokolwiek, Piotr zaproponował kupić i od razu ustawiać stop loss. Odniesiesz się do takiego pomysłu?

Jakub

Dodajmy jeszcze , że na SL można pozwolić sobie jedynie posiadając niewielki pakiet akcji. Lub na superpłynnych spółkach.

Robert

W tym zestawieniu brakuje mi spółki Decora, która od wielu lat wypłaca regularnie rosnącą dywidendę, a w tym roku dodatkowo zapowiada się rekordowa dywidenda.

Kamil

Czekamy na ten wpis 🙂

Paweł

Postanowiłem sobie, że w niedzielę przysiądę i poszukam jakichś spółek do dokupienia do portfela długoterminowego. Przypomniał mi się twój artykuł sprzed kilku miesięcy, myślę sobie wejdę i przeczytam jakie tam były spółki. Aż tu nagle widzę, że jest nowy artykuł na temat właśnie dywidendowych spółek. Trafiłeś idealnie!
Posiadam już Asseco Poland, myślę czy dokupić jeszcze, czy może zdywersyfikować ich grupę i kupić Asseco BS. Inwestuję długoterminowo i nie wiem co zrobić. Co ty byś zrobił?
Pozdrawiam i życzę zdrowia w tych czasach

Agata

Hejka!

Czy spółka IMC wypłaca dywidendę w PLN, czy jednak w EUR i trzeba to przeliczać potem w PIT-38? Drugie pytanie co do tej spółki – czy posiadasz jakieś sprawozdanie finansowe po polsku lub dostęp do jakichś artykułów/analiz tej spółki? Mało jest o niej w Internecie, a wydaje się interesująca. Jak nic nie znajdę to będę miała lekturę na wieczór (ich sprawozdanie po angielsku).

Dzięki za pomoc, artykuł jak zawsze na plus.

Agata

Edit drugiego pytania – przerobiłam już ich sprawozdania, więc pytanie nieaktualne, chyba, że dysponujesz jakąś ciekawą analizą lub masz jakieś ciekawe informacje, bo faktycznie w Internecie ciężko coś znaleźć. Dla mnie spółka jest bardzo ok, ale z chęcią poznam twoje zdanie 😉

Krystian

A czy zamierzasz zaktualizować listę o nowe spółki?

Tomek

Witaj,
chciałem się zapytać jak to jest z dywidendami w obcej walucie, które dostajemy na IKE. No bo jeśli dostanę dywidendę, np. w Euro na zwykłe konto maklerskie to muszę sprawdzić kurs waluty z dnia poprzedzającego i to wszystko przeliczyć samemu w PIT38 – wszystko jest jasne. Pytanie jak to jest na IKE? Powiedzmy, że przez 10 lat dostaję sporo dywidend – jedne w EUR, drugie w USD, jedne pobiorą 0% u źródła, inne 15%. Po 10 latach zrobi się z tego niezły bałagan – czy jeśli wtedy wypłacę pieniądze z IKE to dom maklerski sam rozliczy mi to (razem z kursami walut, przeliczy brakujący podatek itd.)? Czy raczej będę musiał sam usiąść i rozliczyć wszystko wstecz?
Boję się, że jak zacznę kupować spółki typu IRL, Asbis, Cez itd. to zrobi się bałagan i jak będę chciał kiedyś wypłacić pieniądze to będę mieć problem. Czy wiesz jak to jest wtedy? Dziękuje za pomoc!!!!

Michał

maxcom kiedyś analizowałem i wykreśliłem ich bo tam jakieś wałki robili ludzie z zarządu, nie wiem czy dobrze kojarze. Ale z tego co mi się kojarzy to było tam cos nie tak.

Robert

Hej Mateusz,

jeju, jak zawsze niezawodny, obszerny i bardzo wartościowy wpis!

A jeśli mogę, to bardzo chętnie zadam jedno pytanie, mianowicie czy byłbyś w stanie opowiedzieć trochę o metodologii, jaką przyjmowałeś, przy okazji obliczania szacowanych zysków i dywidend za 2020 rok (dla spółek, które nie opublikowały jeszcze danych finansowych), na podstawie poprzednich kwartałów?

Paweł

Hej Mateusz,
Dom Development po informacji, że wypłaci 10 zł dywidendy urósł w piątek o właśnie 10 zł + dzisiaj z rana +4 zł. Także takie przykłady pokazują, że czasami lepiej zrobić zakupy jak jest cicho, niż czekać na jakieś oficjalne info.
Pytanko – czy masz jakieś zdanie na temat Wawel SA ?

Dzięki 😉

Wiktor

Hej,
co sądzisz o ściąganiu spółki z giełdy? Kruszwica bardzo fajna spółka dywidendowa i jest zdejmowana z GPW. Ta sama sytuacja z Ropczyce SA. Czy nie uważasz tego za patologię polskiej giełdy? Jak szukać spólek, żeby unikać takich sytuacji? Czy sprawdzasz jakoś to ?

Trzymaj się

Lukasz

Hej Mateusz, a co myslisz o dywidendzie na xtb? z tego co sie orientowałem to wynosi ona okolo 8%

Agata

Hejka, a czy analizowałeś lub masz jakieś zdanie na temat Atende SA? Stabilne, rosnące dywidendy i dobre wskaźniki. Polecam się zainteresować :D.

Miłego wieczoru/dnia

Paweł

Hejka, jakich wyników spodziewasz się za 2020 w przypadku spółki Asseco Business Solutions? Co do dywidendy to jest regularna i wzrostowa a teraz zarząd rekomenduje 2 zł dywidendy. Zastanawiam się, czy to dobry moment na zakupy, myślisz, że jak kupuję średnio-długoterminowo to powinienem brać i nie szukać już spadków?
Dziękuje i miłego dnia!

Paweł

Myślę również o kupieniu Asseco Poland i jeśli nie zdecyduję się na BS to kupię właśnie ASP.
W przypadku Asseco BS zauważyłem jedną rzecz: tak jak dywidendy i dane finansowe mi się podobają to mam problem z C/WK, które wynosi (aż) 3,70 w porównaniu do sektora, który ma 1,49. Czy według ciebie jest to jakiś znaczący problem?

Piotruś

Weźmy na tapetę np. Asseco Poland i wypłaty dywidend.. dotyczy w sumie każdej innej firmy ale… jak to jest, żeby otrzymać dywidendę tą obecną dajmy na to… trzeba było posiadać akcje w 2020 roku czy w 2021 roku też mogę jeszcze zdążyć kupić i ją otrzymam?

Gdzie takich informacji szukać? W sprawozdaniach finansowych?

Piotruś

Hej Mateusz,
dziękuje bardzo za rozjaśnienie i pomocnego linka

P.S. jesteś najlepszy 🙂

Wiktor

Cześć Mati, chciałem cię prosić o pomoc, otóż wszedłem sobie z ciekawości na IKE Bossa zobaczyć jak wygląda moja spółka Asbis. Zrobiłem w kalkulatorze -Wartość portfela : ilość akcji i jedna wartość akcji wyszła mi 12,20, mimo że cena na rynku to 13,10. Potem wszedłem w zlecenia – sprzedaż i pokazuje aktualny kurs na Bossie 12,20, a jak chciałbym sprzedać PCR to przelicza już kurs akcji na 11 zł, mimo, że według Bossy kurs jest 12,20, a na rynku jest 13,10. Są tak na prawdę 3 różne ceny. Czy to jakiś błąd systemu i w przypadku sprzedaży wystarczy, że ustawię minimum i tyle? Różnica jest spora i z czego może ona wynikać?

Wiktor

Mała poprawka okazało się, że kurs 12,20 to kurs sprzed otwarcia dzisiejszej sesji, a nie aktualnej, czyli jeszcze ”pół biedy”, ale nadal nie rozumiem dlaczego liczy 11 zł gdybym chciał sprzedac po cenie rynkowej?