dywidendy 2021

Które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku?

Jak analizować spółki dywidendowe z GPW i NewConnect?

Od razu zastrzegę, że nazwa wpisu to nie clickbait, ale być może powinna brzmieć „które spółki z GPW wypłacą z największym prawdopodobieństwem dywidendę w 2021 roku?”. Niejednokrotnie podkreślałem Ci, że nie wszedłem w posiadanie giełdowej kryształowej kuli, więc odpowiedź brzmi „niestety nie wiem, ale postaram się dokonać możliwie wnikliwej analizy, aby dojść do najlepszej możliwej odpowiedzi”. Na dzień dzisiejszy wyszło już większość raportów finansowych spółek w GPW za drugi kwartał 2020 roku. Co więcej, w chwili obecnej wiadomo już z grubsza jak wiele spółek z GPW wypłaciło lub wypłaci w obecnym roku dywidendę. Korzystając z danych historycznych i znając politykę dywidendową spółek z warszawskiego parkietu dokonamy dziś wspólnie próby zaprognozowania tego które spółki z GPW i NewConnect wypłacą dywidendę w 2021 roku oraz tego jak wysokie mogą one być.

Artykuł, który właśnie czytasz będzie „duchowym spadkobiercą” wpisu „W które akcje warto inwestować w 2020 roku? Najwyższe dywidendy GPW„. Po dzień dzisiejszy jest on w ścisłej czołówce moich artykułów jeśli chodzi o popularność i stale budzi duże zainteresowanie wśród internautów, których część nawet skłonił do zainwestowania pierwszych pieniędzy na giełdzie. W chwili obecnej mogę wykonać głębszej i szerszej analizy, gdyż jestem już lepiej „wyposażony”, zarówno we wiedzę, jak i narzędzia (patrz moja lista spółek dywidendowych, będąca przydatnym narzędziem dla każdego łowcy dywidend). Dokonując analizy opisanej w tym tekście użyjemy jej i kilku innych narzędzi, by zaserwować Ci bardziej składną, ulepszoną i zaktualizowaną wersję wpisu z lutego tego roku. Miłej lektury!

Podcast

W skrócie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile spółek zaprzestało wypłat dywidendy w 2020 roku. Jak wysokie były dywidendy w 2020 roku wobec roku ubiegłego.
 • Które spółki z GPW i NewConnect mają największą szansę na wypłatę dywidendy w 2021 roku.
 • Które powinny wypłacić w przyszłym roku najwyższą dywidendę wobec ich obecnych cen.
 • Jak próbować szukać dywidendowych perełek na GPW i na NewConnect.
 • Szczegółów na temat mojej metody oceniania spółek dywidendowych.

Garść statystyk o dywidendach na GPW w 2020 roku

Artykuł zacznę od ciekawej statystyki dotyczącej dywidend z 2020 roku, którą opracowałem dla Ciebie na potrzeby tego wpisu. Pomoże ona zrozumieć kontekst w jakim się poruszamy zanim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku?”. W wywiadzie na kanale „Efekt Wytrwałości” na YouTube podkreślałem jak ważna jest renoma firmy, stabilność jej zarządu i długa i potwierdzona historia wypłat przez nią dywidend. W tekście, który właśnie czytasz postaram się to potwierdzić i udowodnić empirycznie. Zacznijmy od oceny przeszłości i teraźniejszości spółek dywidendowych na warszawskim rynku:

 • W roku 2019 dywidendę wypłaciło 203 spółek z GPW i NewConnect.
 • W roku 2020 dywidendę (póki co) wypłaciło 156 spółek. Oznacza to, że na polskiej giełdzie obecnie około 19,2% spółek dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.
 • Wśród spółek, które zdecydowały się w 2020 roku wypłacić dywidendę, jej przeciętna wielkość wynosiła o 36% więcej niż w roku 2019!
 • Środkowa spółka (mediana) wypłaciła dywidendę w wysokości identycznej z tą z roku 2019.
 • Wśród elitarnego grona 47 spółek, które w latach 2009-2019 nieprzerwanie wypłacały dywidendę tylko 12 nie wypłaciło jej w roku 2020. Oznacza to, że inwestując w spółki z dobrym rekordem dywidend mielibyście 75% szansy na otrzymanie dywidendy także w 2020 roku.
 • Gdy „poluzujemy” nieco kryteria i poszukamy spółek, które wypłaciły dywidendę nieprzerwanie w ciągu pięciu ostatnich lat otrzymamy aż 75 spółek, czyli prawie 10% wszystkich firm notowanych na GPW i NewConnect.
 • „Luzując” kryteria jeszcze bardziej: aż 96 spółek wypłaciło dywidendę w każdym z ostatnich trzech lat.

Jeśli o branże chodzi to najwięcej przerwanych dywidend obserwujemy w następujących segmentach gospodarki:

 • Handel detaliczny (8 z 10 spółek przerwało wypłaty).
 • Motoryzacja (3 z 6 spółek przerwało wypłaty).
 • Media (3 z 7 spółek przerwało wypłaty).
 • Banki (3 z 7 spółek przerwało wypłaty).
 • Przemysł metalowy (4 z 10 spółek przerwało wypłaty).
 • Finanse inne (2 z 6 spółek przerwało wypłaty).
 • Deweloperzy (3 z 16 spółek przerwało wypłaty).

Najbardziej „odporne na COVID”, a w zasadzie odporne na lockdown jeśli o dywidendy chodzi okazały się następujące branże/segmenty z GPW i NewConnect:

 • Handel hurtowy (0 z 9 spółek przerwało wypłaty).
 • Handel (0 z 7 spółek przerwało wypłaty).
 • Usługi finansowe (0 z 6 spółek przerwało wypłaty).
 • Przemysł elektromaszynowy (1 z 13 spółek przerwała wypłaty).
 • Przemysł spożywczy (1 z 12 spółek przerwała wypłaty).

Naturalnie, bardzo wiele spółek z powyższej listy znajdzie się w naszym rankingu, ale dam też szansę firmom, które choć zaprzestały wypłat w roku 2020 to dowiodły swojej stabilności polityki dywidendowej w latach ubiegłych. Przejdźmy do opisu metody oceny spółek dywidendowych, którą zastosuję w celu zredukowania bardzo długiej listy spółek do o maksymalnie kilkunastu lub kilkudziesięciu pozycji.

Polub moją stronę na Facebooku!

Znajdziesz tam jeszcze więcej przydatnych informacji o finansach i inwestowaniu!

Moja metoda oceny spółek dywidendowych

Przed nami trudne zadanie, bo musimy zredukować 168 z 808 inicjalnie wybranych przeze mnie spółek dywidendowych, notowanych na GPW i NewConnect do tych najlepszych i godnych bliższego przyjrzenia się. Dokładna analiza wymaga poświęcenia naprawę dużej ilości czasu, a efekty mojej pracy, o których zaraz przeczytasz są owocem dwutygodniowego zbierania i analizy danych. Sama metoda została wymyślona przeze mnie na potrzeby wpisu i nie jest to żaden rocket science. Stosuję coś podobnego w prywatnym inwestowaniu już od lat, ale postanowiłem to trochę usystematyzować i lepiej opisać, by móc się tym podzielić z czytelnikami. Osiem podstawowych kroków analizy zamieściłem na rysunku poniżej jako ścieżkę awansu i degradacji przykładowej spółki, która trafi „pod lupę”:

które spółki z gpw wypłacą dywidendę w 2021 - proces selekcji spółek dywidendowych

Podstawowe założenia całego procesu to:

 • W każdym kroku analizy spółki będą znajdować się na jednym z pięciu poziomów, gdzie poziom 5 jest najwyższy, a poziom 1 najniższy.
 • Po każdej z faz analizy spółka może zyskać lub stracić pozycję w rankingu. Gdy spółka traci punkty na piątym poziomie zostaje na stałe usunięta z zestawienia.
 • Historia wypłaty dywidendy jest dla mnie najważniejsza, więc to ona zdefiniuje początkową pozycję spółki w rankingu, stając się zarazem pierwszym krokiem analizy dywidendowej.
 • Cała analiza dzieli się na trzy większe etapy:
  • Analizę ilościową, w której ocenimy liczby, a konkretnie wskaźnik wypłaty dywidendy, jakość historycznych przychodów oraz dynamikę i stabilność zysku netto, który raportuje spółka. Analiza ilościowa ma na celu „odsiać” spółki z niestabilną polityką dywidendową i wątpliwym prospektem na przyszłość jeśli o wypłatę dywidendy chodzi.
  • Analizę jakościową, którą przeprowadzę tylko na spółkach kończących analizę ilościową na najwyższych pozycjach. Ocenię tu jakość sprawozdań finansowych, komunikacji z akcjonariuszami i relatywną „odporność spółki na COVID” w razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej. Wynikiem tej analizy będzie lista 10 spółek / „Dywidendowych Arystokratów GPW”, które z największym prawdopodobieństwem podzielą się zyskiem z akcjonariuszami w 2021 roku.
  • Analizę cenową, której dokonam dla wszystkich spółek, które przeszły analizę ilościową, czyli nie odpadły w jej trakcie. Jej zadaniem będzie wychwycenie spółek, które są obecnie sprzedawane względnie tanio wobec ich możliwości wypłaty dywidend w przyszłości. Wynikiem tej analizy będzie lista 10 spółek, które w przyszłości mogą wypłacić najwyższe dywidendy wobec bieżącej ceny ich akcji na giełdzie.

Pod koniec wpisu zamieszczę też listę 5 spółek, które nie załapały się do żadnej kategorii, ale zasługują na bycie wspomnianymi ze względu na wysoką notę w każdej kategorii. Pozwól, że opiszę Ci sposób w jaki dokonałem analizy ilościowej spółek dywidendowych z GPW i NewConnect.

Poszczególne kroki analizy ilościowej

Przedstawię Ci teraz w mocno skróconej wersji co będziemy sprawdzać w każdym kroku analizy ilościowej spółek dywidendowych:

 • W kroku 1 ocenimy historię wypłaty dywidendy spółki. By w ogóle „załapać” się do rankingu wymagał będę od spółki pewnej tradycji i konsekwencji w wypłacaniu dywidend. By uczynić proces nieco ciekawszym „dopuszczę” do procesu kilka spółek, które dopiero zaczęły dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Zaczną one z najniższego, 1 poziomu, a więc będzie im bardzo trudno utrzymać swoje miejsce na liście.
 • W kroku 2 ocenimy wskaźnik wypłaty dywidendy spółki. Pod tą nazwą kryje się prosty współczynnik, mówiący ile procent (jaką część) zysku netto z poprzedniego roku spółka zdecydowała się wypłacić w tym roku w postaci dywidendy. Krok drugi odsieje spółki, które nie traktują wypłaty dywidendy wystarczająco „serio”, a swoich akcjonariuszy jak prawdziwych właścicieli firmy, którzy powinni być hojnie opłacani za posiadanie jej papierów.
 • W kroku 3 ocenimy jakość i stabilność zysku netto spółki. Nie ma dywidendy bez zysku netto, gdyż to z niego jest ona corocznie wypłacana.
 • W kroku 4 ocenimy stabilność i wzrost przychodów spółki. Bez przychodów ze sprzedaży nie ma zysku, a kurczące się przychody często oznaczają, że spółka jest już na bardzo dojrzałym etapie działalności, co może oznaczać kurczące się w przyszłości dywidendy, a w końcu całkowite zaprzestanie ich wypłacania.

Zanim opiszę Ci jej szczegóły, przedstawiam informację o tym ile spółek z GPW i NewConnect zakwalifikowało się do analizy ilościowej i zakończyło każdy z kroków na poszczególnych poziomach:

C:\Users\mateu\Desktop\Blog - grafika\które spółki z gpw wypłacą dywidendę w 2021 - wyniki analizy ilościowej.png

Z tabeli wynika, że analiza ilościowa „odfiltrowała” 38 z początkowo uwzględnionych w analizie 168 spółek, przepuszczając jedynie 130 z nich dalej. Jako, że na poziomie 4 i 5 tą fazę zakończyło 30 spółek to właśnie je wezmę pod uwagę w analizie jakościowej, czyli krokach piątym i szóstym. Spokojna głowa, bo w analizie cenowej weźmie udział pełne 130 spółek, które pomyślnie przeszły analizę ilościową, a więc będzie z czego przebierać, szukając okazji. Pozwól, że omówię każdy z kroków analizy ilościowej w większym szczególe, abyś mógł odtworzyć ten proces w przyszłym i kolejnych latach jeśli tylko będziesz chciał poszukać najlepszych spółek dywidendowych na polskiej giełdzie.

Krok 1: historia wypłaty dywidendy

Pierwszy krok mojej analizy dywidendowej w oczywisty sposób zainspirowany został biblijnym cytatem „po owocach ich poznacie„. Otóż nie zamierzam robić niczego innego niż najpierw odsiać spółki, które nie udowodniły jeszcze, że w ogóle posiadają politykę dywidendową. Krok pierwszy analizy pomoże w ustaleniu „pozycji startowej”, czyli poziomu, z którego spółka rozpocznie proces analizy, przypominający konkurs. Poniżej rozpisałem kryteria „załapania się” na każdy z poziomów, a filtry stosować będę po kolei, a więc jeśli spółka zakwalifikuje się do poziomu 5 to automatycznie zostaje wykluczona z dalszego przesiewu, aż dojdziemy do poziomu 1 (kryteria są coraz mniej restrykcyjne):

 • Poziom 5: Spółki, które wypłaciły dywidendę w roku 2020 oraz w każdym z 14 wcześniejszych lat.
 • Poziom 4: Spółki, które wypłaciły dywidendę w roku 2020 oraz w każdym z 9 wcześniejszych lat.
 • Poziom 3: Kryterium LUB (OR):
  • Spółki, które wypłaciły dywidendę w roku 2020 oraz w każdym z 4 wcześniejszych lat.
  • Spółki które w 2020 roku nie wypłaciły dywidendy, ale w poprzednich dziewięciu latach wypłacały ją nieprzerwanie.
 • Poziom 2: Spółki, które wypłaciły dywidendę w roku 2020 oraz w roku 2019.
 • Poziom 1: Spółki, które wypłaciły dywidendę w roku 2020, ale ich wcześniejsze dywidendy były bardzo nieregularne lub nie były wypłacane wcale.

Oto jak w skali całego GPW i NewConnect przedstawia się efekt rygorystycznego filtru, który zaaplikowałem na pierwszym poziomie tej analizy:

ktore spolki z gpw wyplaca dywidende w 2021 ile spolek na ktorym miejscu startowym

Z wykresu możesz odczytać, że w dzisiejszej analizie weźmie udział 168 z 808 spółek notowanych na NewConnect i GPW. Jako dodatkowy „smaczek” dorzucam wykres, na którym zaznaczyłem giełdy notowań wspomnianych 168 spółek, czyli tych, które zakwalifikowały się do analizy ilościowej:

ktore spolki z gpw wyplaca dywidende w 2021 ile spolek z parkietu na poczatku

Wyniki mogą być niespodzianką dla tych, którzy sądzili, że NewConnect to czysta spekulacja i nie ma tam ciekawych spółek dywidendowych. Swoją drogą: ciekawe ile z tych 37 spółek „przetrwa” analizę ilościową, przechodząc do analiz: jakościowej i cenowej ;). Wykres pokazuje, że większość spółek zacznie z pozycji trzeciej, a zwielokrotnione „pole position” w postaci poziomu 5 przypadnie tylko 11 spółkom z GPW.

Start z dowolnej pozycji nie oznacza, że spółka nie może dzięki innym kryteriom awansować lub stracić swojej pozycji w rankingu, ale uwaga! Jeśli spółka będąca na poziomie 1 zanotuje słabość, tracąc punkty w dowolnej kategorii, zostanie „zdyskwalifikowana”, odpadając z wyścigu. Ot taka dodatkowa reguła, by nadać całemu procesowi trochę smaczku i upewnić się, że skończymy z liczbą spółek niższą od inicjalnych 168. Jak będzie zatem działał filtr, który zaaplikujemy w drugim kroku?

Krok 2: wskaźnik wypłaty dywidendy

Wszystkie spółki, które w pierwszym kroku analizy uzyskały jakikolwiek poziom zostaną teraz poddane prawdziwej próbie. O ile pierwszy z filtrów, czyli historia wypłaty dywidendy pozwolił nam wybrać tylko firmy z jakąkolwiek tradycją dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami to drugi z nich sprawdzi jakość ich polityki dywidendowej. Wskaźnik wypłaty dywidendy to nic innego jak odsetek zysku netto, który spółka w danym roku przeznacza na wypłatę dywidendy. Zwyczajowo wynosi on między 0,01, a 1, ale może być mniejszy (w przypadku straty, a wypłaty z kapitału zapasowego) lub większy (w przypadku zysku, ale dodatkowej wypłaty z kapitału zapasowego).

Nie dość, że sprawdzę obecny wskaźnik wypłaty dywidendy to zajmę się też jego historycznymi wartościami dla każdej spółki. Istotna w drugim kroku analizy będzie średnia i mediana tego wskaźnika, a także jego dynamika na przestrzeni lat. Zastrzegam, że w celu „oczyszczenia” analizy z wszelkich dziwactw i anomalii pozwolę sobie odsiać najbardziej ekstremalne liczby, co nieco zniekształci statystykę, ale uczyni ją bardziej naturalną w odbiorze.

Oto za co będę dodawał lub odejmował punkty, które sprawią, że część spółek awansuje w zestawieniu, a część zostanie zdegradowana lub z niego – mówiąc kolokwialnie – wyleci:

 • +1 poziom za wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie około 75% przez wszystkie lata wypłaty dywidendy przez spółkę.
 • -1 poziom za wskaźnik wypłaty dywidendy na średnim poziomie niższym niż 25% przez wszystkie lata wypłaty dywidendy przez spółkę.
 •  -1 poziom otrzymają spółki, których współczynnik wypłaty dywidendy malał rok do roku w ciągu przynajmniej 3 z ostatnich 5 lat.

Przede wszystkim należy docenić spółki, które od lat wypłacają większość swojego zysku netto swoim akcjonariuszom w postaci dywidendy. Niski współczynnik wypłaty dywidendy, choć nie zawsze, może oznaczać nie traktowanie przez spółkę jej polityki dywidendowej na serio. Trzecie kryterium karze spółki, które z roku na rok osłabiają swoją politykę dywidendową, czyli wypłacają akcjonariuszom coraz mniejszy odsetek z zysku, licząc, że Ci nie zauważą tego procederu. Oto jakie przetasowania nastąpiły w całej stawce w ramach kroku 2:

które spółki z gpw wypłacą dywidendę w 2021 - krok 2 analizy

Fakt, że 7 spółek opuściło ranking, a aż 38 spadło z 3 poziomu mówi o tym jak trudny do przejścia był ten krok. Pozwól, że przejdę do opisu kroku trzeciego oraz jego efektów na klasyfikację pozostałych spółek.

Krok 3: dynamika i stabilność zysku

Bez zysku netto nie ma dywidend, bo to głównie z niego (i w wyjątkowych przypadkach z kapitału zapasowego) są wypłacane dywidendy. Oto w jaki sposób będę przyznawał i odejmował punkty w trzecim kroku mojej analizy polskich spółek dywidendowych:

 • +1 poziom za zysk netto rosnący w ciągu przynajmniej 6 z 7 ostatnich lat (2014-2020).
 • -1 poziom za zysk netto malejący w ciągu przynajmniej 4 z 7 ostatnich lat (2014-2020).
 • -1 poziom za zysk netto „skaczący” o powyżej 100% (lub poniżej -100%) w ciągu 4 z 7 ostatnich lat (2014-2020).

Efekty kroku trzeciego przedstawiam w poniższej tabeli:

które spółki z gpw wypłacą dywidendę w 2021 - krok 3 analizy

Celem tego kroku było obniżenie poziomu spółek, które osiągają bardzo nieprzewidywalny zysk netto, który uniemożliwia proste przewidzenie ich przyszłych dywidend. Fakt, że w tym kroku „odpadło” aż 17 spółek mówi sam za siebie i choć możesz być tym faktem zawiedziony to pamiętaj, że moim celem jest selekcja najlepszych spółek dywidendowych, a nie zastanawianie się „co by było gdyby”. Przejdźmy do opisu kroku czwartego, będącego ostatnim etapem analizy ilościowej.

Krok 4: dynamika przychodów

Co z tego, że sprawdziliśmy stabilność i historię wypłaty dywidend oraz potencjał do jej wypłaty w postaci dynamiki zysku netto spółki jeśli nie zbadaliśmy „głównego silnika” osiągania zysku, czyli wzrostu przychodów ze sprzedaży firmy? W czwartym kroku przyznam lub odejmę spółkom punkty w następujących przypadkach:

 • +1 poziom za wzrost przychodów w każdym z ostatnich 7 lat (2014-2020).
 • -1 poziom za spadek przychodów w przynajmniej 4 z ostatnich 7 lat (2014-2020).
 • +1 poziom za średnią dynamikę zmian przychodów na poziomie przynajmniej +20% rocznie w ciągu ostatnich 7 lat (2014-2020).
 • -1 poziom za ujemną średnią dynamikę zmian przychodów w ciągu ostatnich 7 lat (2014-2020).

Oto jakie efekty w skali globalnej dały filtry wprowadzone w kroku 4 analizy dywidendowej spółek notowanych na polskiej giełdzie:

które spółki z gpw wypłacą dywidendę w 2021 - krok 3 analizy

Analiza przychodów spowodowała opuszczenie rankingu przez kolejne 14 spółek. Oznacza to, że kończymy analizę ilościową z 130 spółkami, z których pozwolę sobie przeanalizować jakościowo tylko te najlepsze w postaci 30 firm, które skończyły ten bieg na 4 lub 5 poziomie. Wybacz mi ten pragmatyzm, ale gdybym postanowił dokonywać analizę jakościową dla wszystkich 130 spółek to chyba nigdy nie opublikowałbym tego artykułu.

Poszczególne kroki analizy jakościowej

Zanim rozpocznę analizę jakościową spółek dywidendowych z GPW chciałbym podkreślić jedno ważne założenie. Spółki, które zwyciężą w tej części staną się TOP10 dywidendowych arystokratów, co nie będzie miało żadnego związku z ich obecną ceną na giełdzie. Ważnym jest by rozgraniczyć w tym momencie dwie rzeczy:

 • Fakt, że spółka jest świetnie prowadzona, notuje dobre wyniki i uczciwie i transparentnie pisze o swojej polityce dywidendowej nie świadczy o tym, że jest w chwili obecnej okazją inwestycyjną! Ranking TOP10 dywidendowych arystokratów wyłoni najlepsze, ale niekoniecznie najtańsze spółki dywidendowe na 2021 rok.
 • Jednocześnie w analizie cenowej, czyli w krokach 7 i 8 analizy przeanalizuję wszystkie 130 spółek, które przeszły mój „ostrzał” w pierwszych 4 krokach analizy. Analiza cenowa wyłoni TOP10 okazji dywidendowych, czyli spółek, które mogą być obecnie dość tanie jak na ich możliwości dywidendowe na lata 2021 i kolejne.

Oto jak przeprowadzę analizę jakościową:

 • W kroku 5 ocenimy „odporność spółki na COVID” i związany z nim możliwy kolejny lockdown. Krok ten będzie pół-ilościowy (dynamika zysku z Q2 2020, a Q2 2019), a pół-jakościowy, gdyż dokonam subiektywnej oceny wpływu COVID-u na środowisko/branżę, w której operuje spółka.
 • W kroku 6 ocenimy jakość sprawozdań finansowych, ich treść, stronę internetową relacji inwestorskich oraz reakcję spółki na mail od anonimowego akcjonariusza, czyli ode mnie ;-). Niestety nie zdradzę Ci wszystkich tajników tego kroku, gdyż pewne niuanse wolę zostawić dla siebie.

Te dwa kroki pozwolą nam wyłonić najwyższej jakości spółki dywidendowe notowane obecnie na warszawskim parkiecie, czyli Dywidendowych Arystokratów GPW i NewConnect. Oto spółki, które zakwalifikowały się do analizy jakościowej:

które spółki z gpw wypłacą dywidendę w 2021 - początek analizy jakościowej

Prawdziwą niespodzianką (także dla mnie) jest obecność w tym zacnym gronie aż czterech spółek notowanych na rynku NewConnect. Mowa o BioPlanet, CDA, Caspar i Wodkan, z których te dwie pierwsze wypłaciły dywidendy tylko w 2020 r. (ta pierwsza) lub w latach 2019 i 2020 (ta druga). Pozostałe dwie mają już pewną historię wypłaty dywidend, a więc w żadnym wypadku nie są „czarnymi końmi” w tej grupie. Zbadajmy w ramach kroku 5 analizy odporność na COVID poszczególnych spółek z tej grupy.

Krok 5: odporność spółki na COVID

W ramach sprawdzenia wpływu obecnej sytuacji epidemicznej i możliwości wprowadzenia kolejnego lockdownu na działalność każdej spółki zdecydowałem się zacząć od analizy finansowej. Dokonując jej, przyzawałem poziomy w następujący sposób:

 • +3 poziomy za znaczny wzrost wyników finansowych w 1 i 2 kwartale 2020 roku wobec tych samych kwartałów roku ubiegłego.
 • +2 poziomy za umiarkowany wzrost wyników finansowych w 1 i 2 kwartale 2020 roku wobec tych samych kwartałów roku ubiegłego.
 • +1 poziom za delikatny wzrost wyników finansowych w 1 i 2 kwartale 2020 roku wobec tych samych kwartałów roku ubiegłego.
 • -1 poziom za pogorszenie się wyników finansowych w 1 i 2 kwartale 2020 roku wobec tych samych kwartałów roku ubiegłego.

Drugie kryterium będzie już bardziej abstrakcyjne, gdyż wezmę tu pod uwagę nie konkretną spółkę, a ogół firm działających w danym segmencie rynku. Niektórzy uznają to za niesprawiedliwe, gdyż świetne spółki potrafią zanotować dobre wyniki nawet gdy cała konkurencja działa na skraju bankructwa, dlatego w tym kroku postaram się przyznawać proporcjonalnie mniej punktów niż w kroku poprzednim. Oto jak będą zmieniać się poziomy spółek w rankingu w zależności od branż, w jakich działają:

 • +2 poziomy za branżę, której sytuacja epidemiczna nie tylko nie przeszkodzi, ale nawet może znacznie pomóc.
 • +1 poziom za branżę, na którą koronawirus wywarł lekko pozytywny wpływ.
 • -1 poziom za branżę, na którą epidemia wywarła lekko negatywny wpływ.
 • -2 poziomy za branżę, która mocno ucierpi na trwającej pandemii.

Efekty analizy odporności spółki na trudne warunki rynkowe związane z epidemią COVID-19 znajdziesz w poniższej tabeli. Na potrzeby dokończenia analizy jakościowej i wyłonienia TOP10 spółek dywidendowych z GPW pozwoliłem sobie „wykroczyć” poza startowe 5 poziomów, a więc niektóre spółki skończyły nawet na 10 poziomie:

które spółki z gpw wypłacą dywidendę w 2021 - krok 5 analizy

Jak widzisz zbliżamy się do końca analizy jakościowej. Ostatnim, ale bardzo ważnym krokiem będzie ocena podejścia władz spółki do drobnego akcjonariusza, której dokonam w kroku szóstym.

Krok 6: jakość relacji inwestorskich

Jakość sprawozdań finansowych, podejście do drobnego inwestora oraz jasność polityki dywidendowej to bardzo istotne, a niestety często pomijane w analizie dywidendowej czynniki. Zostawiłem je na sam koniec, by uniknąć pisania maili z pytaniami o politykę dywidendową do ponad setki spółek. W ramach przygotowywania tego artykułu napisałem do 17 spółek, które zakończyły krok 5 na najwyższych pozycjach (nad kreską w poprzedniej tabeli) z kilkoma pytaniami. Treść maila była krótka i zawierała kilka elementarnych pytań o politykę dywidendową spółki. W ramach kroku szóstego analizy, którego efektem będzie lista TOP10 Dywidendowych Arystokratów GPW sprawdziłem następujące kryteria:

 • +2 poziomy za bardzo wysoką jakość sprawozdawczości finansowej. Jakość, terminowość publikacji raportów i odpowiedni komentarz zarządu w każdym kwartale.
 • +1 poziom za wysoką jakość sprawozdawczości finansowej. Czytelność raportów i rzetelność informacji wystarczy na tą ocenę.
 • -1 poziom za kiepskiej jakości sprawozdania finansowe. Skany, różniące się w czasie formaty, ogólna niechlujność i brak wagi przykładanej do raportowania finansowego.
 • + 1 punkt za obecność polityki dywidendowej w firmie.
 • +2 punkt za szybką, miłą i konkretną odpowiedź na mój e-mail.
 • +1 punkt za szybką odpowiedź na mój e-mail.
 • -1 punkt za późną, byle jaką lub brak odpowiedzi na mój e-mail.

Oto wyniki, które ukształtują listę 10 dywidendowych arystokratów GPW:

ktore spolki z gpw wyplaca dywidende w 2021 krok 6 analizy jakosc relacji

Uwierz, że sam się zdziwiłem widząc, że PlayWay i Caspar Asset Management załapały się do TOP10 dywidendowych arystokratów GPW, ale widać były ku temu powody. Póki co oszczędzę sobie komentarza na temat każdej spółki, bo dedykowany temu fragment znajdziesz w dalszej części wpisu. Nadszedł czas na analizę cenową, którą przeprowadzimy na wszystkich 130 spółkach, które przeszły pomyślnie analizę ilościową, czyli cztery pierwsze kroki.

Poszczególne kroki analizy cenowej

O ile wśród dywidendowych arystokratów znalazły się spółki, które mają stabilne polityki dywidendowe, dobre podejście do akcjonariusza, zwykle długą historię dywidend i przez lata stale polepszają swoje wyniki finansowe to lista TOP10 okazji będzie zawierać obecnie najtańsze spółki dywidendowe. Przez najtańsze mam na myśli stosunek ich bieżących cen akcji wobec możliwych wypłat dywidend w roku 2021. Może się zdarzyć, że ta sama spółka „zagości” na obydwu listach, choć według mnie jest to mało prawdopodobne i nie liczyłbym na to. W dwóch krokach analizy cenowej weźmiemy pod uwagę następujące kryteria:

 • W kroku 7 ocenimy czy po obecnej cenie spółka byłaby atrakcyjnym dywidendowo zakupem. Weźmiemy pod uwagę aktualną i przeszłe stopy dywidend, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny akcji badanych spółek oraz ich lokalne minima przy zachowaniu stabilności ich wyników finansowych.
 • W kroku 8 ocenimy czy w ciągu ostatniego roku spółka była choć raz sprzedawana po okazyjnej cenie. To zarazem plus i minus, ponieważ znaczne obniżki oznaczają dużą zmienność, ale też potencjał do jeszcze tańszego zakupu w sytuacji kolejnego lockdownu gospodarki, więc warto się temu przyjrzeć.

Przeprowadźmy zatem krok siódmy, w którym udział weźmie 130 spółek, które przeszły analizę ilościową (a nie tylko 30, które wzięły udział w analizie jakościowej).

Krok 7: aktualna stopa dywidendy

Stopa dywidendy (ang. dividend yield, nie mylić ze wskaźnikiem wypłaty dywidendy!) oznacza ile procent obecnej ceny akcji spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom w ciągu ostatniego/bieżącego roku. W praktyce jest to podstawa szukania okazji w postaci „tanich” spółek dywidendowych do portfela, ale należy pamiętać, że inwestorzy zazwyczaj nie bez powodu wyceniają te spółki tak tanio. Praktycznie bez wyjątków inwestycja w jedną z TOP10 Dywidendowych Okazji będzie znacznie bardziej ryzykowna niż skupienie się jedynie na TOP10 Dywidendowych Arystokratów GPW i NewConnect. Jest tak dlatego, że spółki, które zwyciężą w analizie cenowej często przechodzą trudny okres i wysokość ich przyszłych dywidend, a często nawet ich kontynuacja stoi pod znakiem zapytania. Oto jak przyznam punkty w tej kategorii:

 • Między +1, a +5 poziomów za trzyletnią (2018, 2019, 2020) stopę dywidendy w przedziale między 15%, a 50% biorąc pod uwagę dzisiejszą cenę akcji.
 • Między -2, a -1 poziom za bardzo niską aktualną oraz trzyletnią stopę dywidendy (poglądowo 1-3%).

Krok 7 ma za zadanie podkreślić, że Dywidendowi Arystokraci może i są „pewniakami dywidendowymi”, ale inwestując w niektóre z tych spółek po dzisiejszej cenie nie jesteś wcale inwestorem dywidendowym, a raczej spekulantem. Piszę tak, ponieważ akceptując stopę dywidendy między 1%, a 1,5% albo liczysz na eksponencjalny wzrost zysku spółki, albo na spekulacyjny wzrost jej ceny na giełdzie, a nie na rozsądne wpływy z dywidend. Pozwól, że krótko opiszę co sprawdzimy w ramach kroku 8, po którym ogłoszę wyniki analizy.

Krok 8: możliwość okazyjnego zakupu w ciągu ostatnich miesięcy

Krok 8 przeprowadziłem analogicznie do kroku 7, ale z jedną drobną różnicą. Stopę dywidendy oparłem w nim na minimalnych cenach akcji z ostatnich 52 tygodni zamiast obecnych cen. Oznacza to, że w tym kroku odpowiemy sobie na pytanie „na jaką stopę dywidendy mógł liczyć inwestor, który kupił akcje danej spółki na ich rocznym minimum?” czyli w praktyce w lutym lub marcu 2020 roku. Pytanie czysto hipotetyczne, ale pomoże nam zrozumieć które papiery, mimo obecnych wysokich lub niekorzystnie wysokich cen, bywają „przeceniane” w warunkach kryzysowych lub przy drobnych korektach.

Oczywiście przeszłość nie jest żadnym prognostykiem przyszłości, ale na czymś trzeba to wróżenie z fusów oprzeć. Coś podobnego wykonałem we wpisie-instrukcji do listy ETF-ów, gdy szukałem funduszy wypłacających najwyższe dywidendy, polecam przeczytać jeśli jeszcze nie miałeś okazji: „Lista zagranicznych ETF-ów dostępnych przez polskie konta maklerskie„. Punkty w tej kategorii zostaną przyznane bardzo podobnie do tych z poprzedniej, ale z lekką zmianą kryteriów procentowych, gdyż bierzemy pod uwagę najbardziej okazyjne ceny, po których można było spółki zakupić w ciągu całego ostatniego roku:

 • Między +1, a +5 poziomów za trzyletnią (2018, 2019, 2020) stopę dywidendy w przedziale między 20%, a 75%* biorąc pod uwagę minimalną cenę akcji z ostatnich 52 tygodni notowań.
 • Między -2, a -1 poziom za bardzo niską aktualną oraz trzyletnią stopę dywidendy (poglądowo 3-6%) biorąc pod uwagę minimalną cenę akcji z ostatnich 52 tygodni notowań.

*Tak, dobrze przeczytałeś. Istnieje spółka, która po minimalnej cenie rocznej wypłaciłaby w ciągu trzech lat 75% swojej wartości akcji w dywidendach, zakładając, że będzie kontynuowała wypłaty z zysku w podobnych wysokościach, co wcześniej. Tym samym kończę opis procesu przyznawania poziomów spółkom i przedstawię Ci wyniki dokonanej przeze mnie analizy 168 spółek z GPW i NewConnect.

Potrzebujesz taniego konta maklerskiego?

A może bogatszej oferty ETF-ów na IKE/IKZE?

Szukasz ETF-ów niedostępnych gdzie indziej?

Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku.

W zasadzie pytanie powinno brzmieć „które spółki z GPW i NewConnect wypłacą dywidendę w 2021 roku?” albo raczej „które spółki (…) z największym prawdopodobieństwem wypłacą dywidendę w 2021 roku?”. Pozwól, że opiszę Ci krótko trzy kategorie, w których przyznam „nagrody”:

 • TOP10 Dywidendowych Arystokratów GPW i NewConnect to spółki, które zakończyły analizę ilościową na poziomie 5 lub 4 (pula 30 z 168), a następnie najlepiej wypadły w analizie jakościowej (pula 10 z 30). To spółki, które z dużym prawdopodobieństwem będą dalej wypłacać dywidendy i całkiem prawdopodobne, że te będą z roku na rok coraz wyższe. Nie znaczy to niestety, że można je teraz kupić na giełdzie w okazyjnych cenach.
 • TOP10 Dywidendowych Okazji GPW i NewConnect to spółki, których jednoroczna i trzyletnia stopa dywidendy jest bardzo wysoka, biorąc pod uwagę ich obecną cenę. Dodatkowo większość z tych spółek można było kupić jeszcze taniej w ramach „marcowej promocji” na giełdach. Lista ta powinna być inspiracją dla poszukiwaczy dywidendowych okazji, którzy nie boją się zaryzykować trochę więcej, by maksymalizować zyski z dywidend w przyszłości.
 • TOP5 Dzikich Kart Mateusza to spółki, które „nie załapały się” do żadnej z powyższych list, ale czułbym się źle kończąc ten wpis nie wspominając o nich. „Dzikie Karty” otrzymały ode mnie firmy, które zarówno w analizie ilościowej, jak i cenowej poradziły sobie dobrze, ale nie na tyle dobrze, by wejść do żadnego z TOP10. Te spółki to często kompromis między obydwoma listami, choć ich historia i stabilność dywidend nie zawsze jest tak imponująca jak ta cechująca Dywidendowych Arystokratów, a ich stopy dywidendy bywają niższe niż te dotyczące Dywidendowych Okazji.

Przyjrzyjmy się listom. Pamiętaj, że wykonane zostały 25 września 2020 roku i każda zmiana cen oraz zmiana wyników spółek spowoduje przetasowanie w rankingach. Z tego powodu opisałem tak skrupulatnie całą metodę, byś mógł samemu wykonać coś podobnego w przyszłości, a nie polegać na moich listach, które szybko się zdezaktualizują.

Dodatkowo, podkreślę to po raz kolejny: moja analiza opiera się głównie na przeszłości i teraźniejszości, więc nie jest żadnym gwarantem otrzymywania wysokich dywidend w przyszłościZ jednej strony „zdziwiłbym się”, gdyby wszystkie spółki należące do moich TOP10 Dywidendowych Arystokratów nagle zaniechały wypłat dywidend, ale nikt z nas nie wie co przyniesie przyszłość. Fakt, że „dla mnie działała” nie oznacza, że dalej tak będzie, albo że sam nie wybierzesz lepszych spółek dywidendowych rzucając monetą lub rzutkami w tarczę. Nie „gwarantuję” również stuprocentowej poprawności całego procesu analizy, bo zajął mi on kilkanaście dni, a po drodze przyglądałem się prawie każdej z ponad ośmiuset spółek notowanych na GPW i NewConnect. Dość narzekania. Pozwól, że przedstawię Ci efekty opisanej w artykule analizy.

Polub moją stronę na Facebooku!

Znajdziesz tam jeszcze więcej przydatnych informacji o finansach i inwestowaniu!

TOP 10 Dywidendowych Arystokratów GPW i NewConnect

Spółki, które znajdziesz w tabeli pojawiły się już w kroku szóstym, ale tutaj przedstawiam Ci ich wszystkie parametry. Plusy i minusy są nadane relatywnie do siły/wyników innych spółek z danej tabeli i nie powinno się ich porównywać pomiędzy kategoriami. Na liście Dywidendowych Arystokratów znalazły się zarówno firmy płacące dywidendy od ponad dekady, np. Neuca lub Asseco, ale też stosunkowo młodzi gracze, który dopiero ustalają swoją politykę dywidendową, np. PlayWay lub Caspar Asset Management. Powodem tego jest liczba kryteriów, które spółki musiały spełnić, by znaleźć się w tym zasłużonym gronie, co zauwazysz po dominacji plusów nad minusami w tabeli poniżej:

które spółki z gpw wypłacą dywidendę w 2021 - TOP10 Dywidendowi artystokraci GPW

Zdecydowałem się przedstawiać mocne i słabe strony za pomocą plusów i minusów, a nie liczb, by nie komplikować sprawy i prosto pozwolić Ci zobaczyć w czym dana firma wypada nieźle, a nad czym mogłaby jeszcze popracować. Spółki z TOP10 Dywidendowych Arystokratów to firmy z GPW i NewConnect, które mają największy potencjał kontynuacji wypłacania dywidendy, a nawet jej wzrost w kolejnych latach. Niestety, z tego samego powodu są one dosyć drogie rzadko która jest obecnie okazją inwestycyjną. Pozwól, że krótko opiszę poszczególne spółki skupiając się na ich dywidendowych siłach i słabościach.

Każda z powyższych 10 spółek wypłaca dywidendę od ponad roku, ale prawdziwymi „dinozaurami” w dziedzinie dywidend są w tym gronie tylko Asseco Poland, Grupa Kęty i Neuca. Wszystkie trzy dzielą się zyskiem z akcjonariuszami przynajmniej od 2006 roku… i poza roczną przerwą w przypadku spółki Kęty robią to nieprzerwanie! Największą część zysku na dywidendę przeznacza grupa Kęty, a gonią ją CEZ, Caspar Asset Management i Asseco Business Solutions, które zawsze starają się wypłacić w ramach dywidendy przynajmniej 80% wypracowanego zysku netto. Neuca, pomimo swojego 1 miejsca w ogólnym rankingu, przeznacza na dywidendę „tylko” około 30% wypracowanego każdorocznie zysku netto, a więc jest to firma, która mocno inwestuje i stale się rozwija.

Skoro już o zwycięzcy mowa – Neuca wyróżnia się też stabilnym wzrostem wyników finansowych, który, choć imponujący, ustępuje znacznie wzrostowi wyników growego potentata, czyli PlayWay. O PlayWay powiem tyle, że po znacznie niższej cenie niż obecne ponad 500 zł na akcje byłby świetną spółką dywidendową na długie lata, gdyż ma ona świetny model biznesowy w przyszłościowej branży. Cichym bohaterem rankingu jest firma Caspar Asset Management, która od lat prężnie zwiększa swoje wyniki finansowe i stara się corocznie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom.

„Trupem w szafie” w przypadku CSR jest jednak niezdefiniowana polityka dywidendowa i dosyć krótka jak na to szacowne grono, bo „tylko” siedmioletnia historia wypłat. Nie zachwyca też jej aktualna stopa dywidendy wynosząca około 3,5% i sprawiająca, że nie jest to raczej spółka dla prawdziwego poszukiwacza okazji. A skoro już o okazjach mowa to warto wspomnieć, że firma CEZ i Grupa Kęty jako jedyne oferują obecnie potencjał wypłaty około 5% swojej obecnej ceny akcji w ramach dywidend przy wszystkich walorach jakościowych, które prezentują. Kupując inne spółki z tej listy w obecnej chwili możesz raczej liczyć na dywidendę rzędu 1%-2,5%, co świadczy o tym, że są to przyszłościowe spółki, które inwestorzy kupują raczej dla spekulacyjnego wzrostu wartości niż dla dywidend, które obecnie wypłacają. Które spółki są zatem na dzień dzisiejszy dobrymi okazjami dla inwestorów szukających naprawdę wysokich corocznych wypłat?

TOP 10 Dywidendowych Okazji GPW i NewConnect

Przypomnę, że spółki, które wytypowałem jako potencjalne TOP10 Dywidendowych Okazji na GPW i NewConnect to zwykle firmy, które nie wzięły udziału w analizie jakościowej. Powód ku temu był bardzo prozaiczny, bo zwyczajnie nie wyrobiłbym się z pisaniem maili do tylu spółek, a większość z „jakościówek” nie załapało się w moje kryteria cenowe w krokach 7 i 8. O liście, którą zaraz zobaczysz pomyśl jako o mini-ETF-ie, który – choć nie bez ryzyka – ma w przyszłych latach wypłacać najwyższe możliwe dywidendy. Są tu zarówno spółki duże i uznane, jak i malutkie spółeczki z NewConnect, a łączy je wszystkie tylko jedna cecha: wysoka historycznie dywidenda w relacji do ich obecnej ceny i/lub możliwość okazyjnego ich zakupu na spadkach.

które spółki z gpw wypłacą dywidendę w 2021 - TOP10 Dywidendowe okazje GPW

Po liczbie plusów w dwóch ostatnich kolumnach (czyli krokach 7 i 8) możesz ocenić, że firmy z powyższej listy często „mają coś za uszami”, więc i nie bez powodu są teraz „na przecenie”. Niektóre z nich są po prostu mało popularne wśród inwestorów, a inne prowadzą działalność w branży, która znalazła się w dosyć trudnej sytuacji, więc inwestorzy „węszą niepewność” ostrożnie podchodząc do zakupu ich akcji. Większość z tych spółek jest też bardzo mało płynna, więc uprzedzając pytania czytelników – może być ciężko je kupić na giełdzie.

Jeśli jednak wierzysz, że uda Ci się kupić papiery jednej z firm i jesteś nimi zainteresowany to poczuwam się do zostawienia Ci kilku spostrzeżeń na ich temat. Przede wszystkim spółki z tej grupy nie powalają historią wypłaty dywidendy, a spólkami, które robią to od dekady lub dłużej są tylko Euro-Tax oraz Talex, z czego ta druga z roczną przerwą w 2010 roku. Ale ciągłość wypłat to nie wszystko, zwłaszcza, gdy polityka dywidendowa firmy jest „na poważnie”, a tutaj świecą prawie wszystkie spółki.

Wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 85% to norma w tym gronie spółek. Dektra od lat wypłaca praktycznie cały wypracowany zysk swoim akcjonariuszom, podobnie Inter RAO Lietuva. Do pewnego momentu podobnie wysoką wypłatę z zysku oferowała PCC Rokita, która jednak od dwóch lat wypłaca już „tylko” 70% swojego zysku netto w dywidendach. Dywidendy od firmy Develia (niegdyś LCCorp) oraz Maxcom są bardzo skoczne i wynoszą raz 0,3, a innym razem 1, co budzi podejrzenia co do stabilności ich polityk dywidendowych. Raczej niski wskaźnik wypłaty dywidend oferuje Santander, który mimo to wypłaca sporą część zysku w stosunku do swojej obecnej ceny akcji. Nie zapomnij, że to bank, więc istnieje duże ryzyko, że w roku 2021 zaprzestanie on wypłaty dywidendy.

Jeśli o wyniki finansowe chodzi to wątpliwości budzą spadek przychodów spółek Inter RAO Lietuva i Talex, a zysk netto Euro-Tax, Industrial Milk Company i Echo Investment jest ostatnio lekko niestabilny. Jednak jeśli spółkom tym uda się zachować marżę zysku to wszystkie wyżej wymienione zaoferują naprawdę spore dywidendy w przyszłości.

A skoro już o stopie dywidendy mowa to w obecnej chwili spółki z listy TOP10 Dywidendowych Okazji oferują między 5%, a 12% przyszłych dywidend brutto rocznie. Bez rozpisywania się tutaj rzuć okiem na moją listę spółek dywidendowych w postaci Arkusza Google, na której podejrzysz jak ma się ich obecna cena do wysokości przeszłych dywidend. Głównym ryzykiem inwestycji w prawie każdą ze spółek tej grupy jest możliwość przerwania wypłaty dywidend, a największą szansą możliwość ich okazyjnego zakupu i zapewnienia sobie wysokich dywidend przez kolejne lata. Czy są jakieś spółki, które łączą jakość spółek z Dywidendowych Arystokratów z opłacalnością firm z Dywidendowych Okazji? Są i to im przyznaję dziś dzikie karty, bo nie załapały się do żadnego z zestawień.

TOP 5 Dzikich Kart Mateusza

Dochodzimy do spółek, które moim zdaniem powinny znaleźć się przynajmniej w jednym z TOP10, ale niestety nie załapały się do żadnego ze względu na niewystarczającą liczbę punktów. W poniższej tabeli prezentuję Ci pięć spółek, które historią dywidend przebijają większość Dywidendowych Okazji, a wysokością dywidend górują nad Arystokratami Dywidend. Nie oznacza to, że są w jakimkolwiek stopniu lepsze od tamtych, ale jednak zasługują na bycie wspomnianymi w artykule o nazwie „Które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku?”:

które spółki z gpw wypłacą dywidendę w 2021 - TOP5 Dzikie karty dywidendowych z GPW

ASBISc, Dom Development, Lena Lighting, Grupa Apator i GPW, czyli Gieła Papierów Wartościowych to spółki dobrze znane doświadczonym inwestorom dywidendowym. Spółka Apator wypłaca dywidendy „od zawsze”, ale płaci swoim akcjonariuszom między 25%, a 90% wypracowanego zysku netto. Nieco krótszą, bo 13 letnią historię wypłaty dywidendy ma deweloper Dom Development, który od kilku lat wypłaca posiadaczom swoich akcji praktycznie cały wypracowany w ciągu roku zysk. Podobnie robi Lena Lighting, która jednak nie może się poszczycić tak długą historią wypłaty dywidendy.

Jeśli chodzi o wysokość dywidend, które te spółki mogą wypłacić wobec ich obecnej ceny to „szału nie ma”, bo możemy liczyć średnio na jakieś 4%-5% brutto, ale warto podkreślić, że na marcowych dołkach ASBISc, Dom Development i Lene dało się kupić bardzo tanio, gwarantując sobie dywidendy w postaci 10%-15% wydanych przez siebie pieniędzy (być może) w ciągu nadchodzących kilku lub kilkunastu lat. Tym samym chciałbym podkreślić jak ważnym kryterium doboru „dywidendówek” jest właśnie ich obecna cena i że w ich przypadku naprawdę nie warto przepłacać, chyba, że kupujesz je pół-dywidendowo, a pół-spekulacyjnie, czego ja raczej staram się unikać.

Na koniec wspomnę tylko, że sam posiadam obecnie papiery kilku z opisanych w trzech kategoriach 25 spółek, co mogło, ale nie musiało wpłynąć na sposób w jaki o nich pisałem. Podobnej deklaracji wymaga polskie prawo, a zwłaszcza paragraf o zapobieganiu manipulacji kursem akcji, stąd zachęcam do własnej analizy zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję i stanowczo odradzam robienia tego tylko na bazie tabelek, które znalazłeś u „jakiegoś blogera w internecie”, patrz: u mnie. Wiara w autorytety często nie popłaca, a ja staram się przekazać Ci sposób myślenia, a nie zapewnić Cię o swojej nieomylności. Na koniec chciałbym jednak dokonać pewnego „zakładu z samym sobą”, a będzie on brzmiał tak: „zakładając, że w kolejnych 12 miesiącach nie będzie gigantycznego krachu na giełdzie sądzę, że przynajmniej 15 z opisanych 25 spółek wypłaci w 2021 roku dywidendy swoim akcjonariuszom”. Za rok sam siebie rozliczę, podając też stopę dywidendy, którą akcjonariusz otrzymałby z inwestycji w każdą z tych spółek.

Kursy akcji i historyczne dywidendy w chwili pisania tego artykułu

Na sam koniec zamieszczam tabelę z wysokością historycznych dywidend oraz (pogrubionymi) kursami akcji spółek z dnia, w którym wykonywałem niniejszą analizę. Będą one przydatne zwłaszcza w przypadku TOP10 Dywidendowych Okazji:

ktore spolki z gpw wyplaca dywidende w 2021 Kursy wrzesien 2020 e1601851578589

Będzie ona dla Ciebie pomocna w zrozumieniu na bazie jakich liczb wybrałem te konkretne 25 spółek i dlaczego niektóre z nich uważam obecnie za „zbyt drogie, by można było liczyć na hojne wypłaty dywidend”. Posłuży to też sprawdzeniu w przyszłym roku jak zmieniły się wypłaty dywidend tych spółek i ich kurs akcji. Pamiętaj, że poza polską giełdą masz też te zagraniczne, na których kupisz między innymi REIT-y, czyli spółki-fundusze wynajmu nieruchomości, które oferują zwykle ponadprzeciętne dywidendy. O tym jak dokonać inwestycji w REIT z perspektywy polskiego inwestora przeczytasz we wpisie „REIT (2/5) – Jak kupić fundusz nieruchomości REIT? Porównanie możliwości„. Przejdźmy teraz do podsumowania wpisu.

Podsumowanie

Unikając nadmiernego pisania chciałbym podziękować Ci za doczytanie tego dość długiego wpisu do końca. Skupiłem się bardzo mocno na opisie swojej metody, o której wspominałem w wywiadzie z Tomkiem na YouTube i mam nadzieję, że przedstawiłem ją wystarczająco dobrze, byś mógł spróbować ją teraz odtworzyć w kolejnych latach lub stworzenia albo zmodyfikowania swojej własnej. Jeśli doceniasz moją pracę i jeszcze nie masz konta maklerskiego to serdecznie zachęcam do założenia eKonta i eMaklera w mBanku za pomocą mojego linku afiliacyjnego. Serdeczne dzięki! Jeśli masz już konto maklerskie, a dalej chcesz mnie wesprzeć i lubisz moje podcasty to oceń je na platformie Apple Podcasts.

Jeśli od wybierania pojedynczych spółek dywidendowych wolisz prostotę i dywersyfikację w postaci dywidendowych ETF-ów to koniecznie przeczytaj wpis „Które fundusze ETF płacą najwyższe dywidendy?„. Dodatkowo – jeśli interesuje Cię tematyka budowy portfela dywidendowego to koniecznie zajrzyj do wpisu „Jak osiągnąć 5000 zł z dywidend i odsetek miesięcznie?„, w którym opisuję ją nieco szerzej niż w tym wpisie.

Zapisz się do mojego newslettera:

.
Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na blogu.

4.9 39 głosy
Oceń artykuł
Obserwuj wątek
Powiadom o
guest
120 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Komentarze dotyczące treści
Zobacz wszystkie komentarze
Przemek

Cześć Mateusz.

Super opracowanie. Przeglądałem kalkulator w arkuszach i w Rubryce Kęty chyba wkradł się błąd. Masz wpisane za rok 2019 zerową dywidendę, kiedy była wypłacona w wys. 35 pln/akcję.

Z pozdrowieniami,

Karol

Cześć, przede wszystkim gratulacje! Super analiza, na prawdę MASA informacji i bardzo, bardzo kształcący artykuł. Chyba go sobie wydrukuję i przeanalizuję, rozłożę na części jeszcze raz w sobotę 🙂 możesz czuć się wyróżniony, nigdy tak nie robiłem!
Bardzo mało jest takich artykułów o analizie spółek -konkretnych, prowokujących do myślenia. Sam wypracowałem sobie podobny scenariusz, którym obiecałem się podzielić. Pozwolisz, że skrócę mój Eksperyment na GPW do samego „mięsa”, bo piszę to z pracy:
1. wypłaca dywidendy od minimum 9 lat, czasem biorę pod uwagę spółki z 5-8 letnią dywidendą gdy przemawiają za nią jakieś dodatkowe atuty
2. wskaźniki: payout ratio najlepiej do 65% (optimum 30-50%); ROE, ROA wyższe niż innych firm z branży, zadłużenie całkowite zazwyczaj do 50% , Piotrowski score 7 lub więcej
3. wzrost zysków w przeciągu ostatnich 5 lat (w zasadzie jakikolwiek, byleby był)
4. rzut okiem na wykres za ostatnie 5-10 lat – czy cena akcji nie jest w wieloletnim(!) trendzie spadkowym
5. analiza działalności spółki, branży, strony internetowej „relacje inwestorskie” itp.
To tak w skrócie (horyzont inwestycyjny ponad 25 lat). W zasadzie popularności na forum bankiera nie muszę sprawdzać, bo o tych spółkach zwykle JEST PRAWIE KOMPLETNIE CICHO!!! To mnie wręcz trochę martwiło czy moja analiza nie jest jakaś beznadziejna, bo na Bankierze czy grupach na FB raz na pół roku ktoś bąknie o Asseco albo NEU. Tak to wieczne podniety gamingiem i jakimiś spekułami. Ty mnie utwierdziłeś, że kierunek mam dobry. Dzięki!
Także różnice między nami są niewielkie. Daniel Heliosz w swojej książce przekonał mnie, że wysoki payout ratio sygnalizuje, że spółka odcina kupony i nie da tyle zarobić w przyszłości (swoją drogą zapytałem o payout ratio Tradera21 i on to potwierdził w ostatnim Q&A na swoim kanale) Dodatkowo zerkam na wykres, bo dochodzę do wniosku, parafrazując inny cytat biblijny, że ” nie samą dywidendą inwestor żyje”.
Co do rankingu: kompletnie nie dziwi mnie obecność NEU, Asseco x3, CEZ, KTY, IFI. Jestem szczęśliwym posiadaczem połowy z tych firm, na NEU zapoluję przy jej spadku. Trochę zaskoczył mnie brak DCR a jeszcze bardziej AMB i FRO, ale czytałem Twój artykuł z takim zniecierpliwieniem jak kiedyś dzieciaki czytały 7 część Harrego Pottera i pewnie coś w metodologii mi umknęło 😀
Jeszcze raz gratulacje, prowadzisz fenomenalny blog, który jest spełnieniem moich inwestorskich marzeń! Gdy pojawią się jakieś spostrzeżenia po ponownej lekturze, odniosę się, bo temat arcyciekawy 😉

Piotrek

Cześć Mateusz,
powiedzieć, że kawał dobrej roboty, to za mało! Ostatnio marudzisz na długość Twoich tekstów, ale jak ich efektem mają być takie analizy to chcemy więcej i więcej 😀
Podobnie jak jeden z poprzedników, muszę jeszcze raz na spokojnie przeanalizować cały tekst. Bardzo podoba mi się algorytm i sposób oceny spółek, chociaż nie ze wszystkimi punktami się zgadzam. Fajnie, że wyraźnie zaznaczyłeś za co przyznawałeś punkty, a za co odejmowałeś więc każdy może to dostosować do swojego poglądu na pewne sprawy.

Mam za to jedno dodatkowe pytanie. Czy podczas szukania dywidendowych spółek, patrzysz w ogóle na płynność? Mam od jakiegoś czas na oku 2 spółki (które znalazły się wśród wymienionych 25), ale trochę martwi mnie bardzo niska płynność na nich i fakt, ze właściwie jedną transakcją można mocno wpłynąć na ich obecną cenę. Jakie jest Twoje podejście do tego?

Jeszcze raz dzięki za świetną analizę!

Piotrek

Cześć,
Nie nazwałbym tego egoizmem. Raczej świadomością, że dobrze poprowadzona „burza mózgów” jest bardzo fajnym źródłem nauki i wymiany doświadczeń.
To może od razu napiszę, jaki punkt szczególnie uruchomił mój wewnętrzny sprzeciw 😉 Dawałeś sporo punktów za lepsze wyraźnie lepsze zyski w Q2 2020 vs Q2 2019. Zastanawiam się na ile takie lepsze wyniki są do powtórzenia w niektórych spółkach (patrz przykłady XTB czy Mercator – pomijam czy były na Twojej liście czy nie). Doskonale zdaję sobie sprawę jak trudno jest znaleźć jeden algorytm do wszystkich spółek, ale zastanawiam się czy w niektórych przypadkach sam fakt niepogorszenia wyników nie jest już dużym plusem. Albo wyróżnianie się wynikami na tle branży. Ale jak napisałem wcześniej, nie musimy się zgadzać w 100%, by podobał mi się sam pomysł na algorytm.

Jeszcze co do płynności, to oczywiście się zgadzam, że dobra dywidenda rekompensuję niską płynność, tylko zastanawiam się czy np. informacja o zaprzestaniu dywidend lub gwałtowne pogorszenie wyników nie sprawiłoby, że inwestorzy dywidendowi chcieliby wyjść z tej spółki, a niska płynność mogłaby wyraźnie odbić się na cenie, która mogłaby zjeść część zysków z dywidend. Wiem, że sporo to założeń w stylu „co by było gdyby” oraz trochę planowanie rozwodu w dniu ślubu, ale myślę, że warto mieć to ryzyko na uwadze w momencie zakupu 😉

Paweł

Dzięki za artykuł!
Nie przejmuj się jego i innych długością. Przekazywanej wiedzy i metod nigdy nie za mało. Choć dla początkującego inwestora to trochę jak to ktoś określił „pić wodę z hydrantu”. W zeszłym tygodniu przeglądałem Twój poprzedni wpis o spółkach dywidendowych, po czym wyodrębniłem sobie kilka okazji, choć moja analiza do pięt analizy Twojej nie dorasta :).. to o dziwo 5 spółek na czele z Inter Rao się pokryło.

Pozdrawiam!

Michal

super wpis, w ostatniej tabelce widziałbym natomiast jeszcze kolumnę % dywidendy do ceny w każdym roku, bo zaprzątać sobie głowę spółką która od 10 lat płaci 1-2% dywidendy to szkoda czasu

Ostatnio edytowano 1 rok temu przez Michal
Michal

racja to jest do znalezienia, po prostu ja bym odrzucił spółki które płacą 1% dyw nawet jeśli płacą to od 20 lat, w mojej strategii spółek dywi przynajmniej, np porównajmy zwycięzcę rankingu Neuca do np. Talex stopami dywidendy, ba Talex mógłby sobie nawet zrobić z 2 lata odpoczynku od wypłaty a i tak wypłaci po 10 latach netto więcej niż Neuca

Wojtas

Przede wszystkim stokrotne dzięki za podzielenie się metodologią i zastosowanie jej na żywym przykładzie. Super, że w czasach nadopiekuńczego państwa i gotowców z internetu dajesz czytelnikom wędkę, a nie rybę. No i w świetle najnowszych wieści z XTB stworzenie mini-ETFa z podanych przez Ciebie spółek (zwłaszcza z list 2. i 3.), jak i paru innych, których w swoim topie nie uwzględniłeś, a mnie się z różnych względów podobają, z możliwością uśredniania cen, wydaje się naprawdę realne.

Wojtas

Oczywiście, że jak będę zakładał, to przez Twój link (konto w mbanku już niestety miałem, zanim zacząłem Cię czytać).
Mam nadzieję, że ich maklerzy mnie nie zabiją za dokonywanie groszowych transakcji 🙂
Oczywiście żeby nie było, że lecę na gotowe – sam już mam w głowie liczne kryteria odsiewu spółek.
Muszę się też zastanowić nad sensem i sposobem przeniesienia aktywów do xtb. Bo do Catalysta chyba mbank zostanie.

Piotrek

Weź pod uwagę, ze masz minimalną kwotę transakcji na poziomie 500zł (z tego co na szybko zobaczyłem w zestawieniu), więc groszowych raczej nie zrobisz 😉

Wojtas

Dzięki. Czyli jednak jest jakiś haczyk :,-) najwyżej selekcja będzie jeszcze bardziej wnikliwa…

Andrzej

Jak rozumieć ten zapis „XTB pobiera opłatę w wysokości 10 EUR za brak transakcji w ciągu 365 dni oraz brak depozytu na rachunku. „? tzn. brak depozytu

Czy XTB pobiera prowizję za przewalutowanie?

Piotrek

 0,5% za przewalutowanie, ale pamiętaj, że na XTB nie trzeba przewalutowywać, bo mają konta walutowe. Polskie konto -> Revolut -> XTB i problem z głowy

Nawiązując do rozmowy pod innym artykułem, pytanie ile osób czytając tylko nagłówki reklamowe jednak się złapie na tą opłatę i wpłaci PLN, a potem kupi ETFy notowane w euro czy USD myśląc że prowizja jest darmowa. 😉

Jacek

Cześć,

Jestem zachwycony poziomem wpisów, merytoryką, skromnością i dociekliwością. Ta strona to prawdziwa perełka w polskim internecie i pomimo młodego stażu jakością materiałów wyprzedzasz niektóre rozpoznawalne portale. Mam 2 fundamentalne dla mnie kwestie, które chcę tutaj poruszyć:

1. Nie boisz się koncentracji majątku w jednym obszarze geopolitycznym? Polskie spółki mają atrakcyjne wyceny, ale jeśli pojawi się jakiekolwiek napięcie na granicy z Rosją, zawierucha w rządzie, kolejne zmiany w prawie podatkowym to cała giełda może spadać. Ja nie wyobrażam sobie mieć więcej niż 30% kapitału przeznaczonego na akcje w jednym kraju.
2. Co sądzisz o kryterium unikania spółek, które nie mają kapitalizacji minimum 1 mld zł? Argumentów za tym jest całkiem sporo. Duże fundusze walą tam, gdzie jest największa kapitalizacja i płynność. Podnoszą swoimi zakupami wyceny największych spółek w pierwszej kolejności. Kursami tanich spółek łatwiej manipulować. Jeśli jakiś grubszy udziałowiec chce się wycofać ze spółki to wszyscy odczują to na wahnięciu kursu. Sam tego nie wymyśliłem, przeczytałem o tym kryterium na innej cenionej przeze mnie stronie i autor prześledziwszy swoje transakcje wstecz wiele lat do tyłu miałby znacznie lepszy wyniki gdyby się stosował do tego kryterium.

Pozdrawiam i polecam wszystkim znajomym Twoją stronę!

Wojtas

Mateusz, mogę jeszcze dwa szybkie pytania?
1. Czy ma dla Ciebie jakieś znaczenie fakt, że Grupa Kęty stanowi właściwie współwłasność kilku funduszy emerytalnych? Czy drobny akcjonariusz nie czułby się bezpieczniej, gdyby znaczny pakiet akcji (niekoniecznie większościowy, ale zauważalny na Walnym) spoczywał w rękach fachowca z zakresu przedmiotu działalności spółki? Prezes wprawdzie jest związany z Grupą od 1996 roku, ale fundusze łatwo mogą go zmienić.
Analogicznie ciekawi mnie spory pakiecik Cyfrowego Polsatu w AssecoPol.
2. Gdybyś miał w portfelu Cez i IRL, zaliczałbyś ich udział jako ekspozycję walutową na złotówkę, czy odpowiednio koronę i euro?

Ostatnio edytowano 1 rok temu przez Wojtas
Wojtas

Dzięki, uspokoiłeś mnie trochę, pozostaje mi analizować dalej i węszyć za okazjami 🙂

Arek

Fachowiec vel prezes może chcieć wyprowadzić spółkę z giełdy powoli zbijać jej kurs. Tak było z Polna i jeszcze jedną którą miałem na ike. Fundusze chcą kasy z dywidendy

Artur

Cześć

Mam pytanie związane ze strategią : kup , zapomnij, ciesz się dywidendami.
Jak się zabezpieczyć przed sytuacją kiedy spółka której akcje się posiada wypuszcza „Prawa poboru”. Wycinek z informacji na stronie MBanku „…Jeśli inwestor nie zrobi nic ze swoimi prawami poboru (nie zapisze się na akcje lub nie sprzeda praw) ponosi stratę finansową na własne życzenie. Wartość PP jest odliczana od kursu akcji w dniu następnym po dniu ustalenia prawa poboru. A więc akcje, które posiadamy, tanieją o wartość PP. Jeśli nie sprzedamy PP lub nie zapiszemy się na nowe akcje, PP znikną z naszego rachunku i stracimy pieniądze! ..”
Niestety ja tak miałem , nie logowałem się przez rok na swoje konto i później czekała mnie niemiła niespodzianka. Jest na to jakiś sposób ?

Pozdrawiam, robisz dobrą robotę.
Artur

Daniel

Witam,

Od kilku ładnych tygodni zaczynam szukać alternatywy do lokat bankowych i analizowałem kilka spółek dywidendowych .
Zajmowało mi to sporo czasu biorąc pod uwagę fakt iż wszystko robiłem ,, na piechotę ” jednak gdy znalazłem twoj blog to czuję się jak ,, dziecko w Disneyland „.
Tyle info w jednym miejscu aż nie mogę w to uwierzyć :O
Aktualnie obserwuje następujące spółki Kety,GPW,Interaolt,Assecopol oraz PZU.
Biorąc pod uwagę fakt że koronowirus się rozkręca liczę na to iż GPW zaliczy mocne spadki być może nie tak duże jak w marcu tego roku jednak tamte spadki przespałem gdyż wycofałem się z GPW na ponad 10 lat temu i to był błąd . Obecnie ponad 50% środków w gotówce i jak doczekam się tych spadków to 10% będzie zainwestowane w spółki dywidendowe a być może 25% w obligacje indeksowane inflacja lub korporacyjne . Odnośnie tych drugich to muszę się zagłębić w temat bardziej .

Moje pytanie co myślisz o akcjach spółki PZU biorąc pod uwagę iż w tym toku dywidendy nie wypłacili a kurs na ,, niskich ” poziomach ?

Pozdrawiam
Daniel

Daniel

Czesc Mateusz,

Dziekuje za odpowiedz.

Aktualnie postawilem na edukacje po dlugiej przerwie nieobecnosci na GPW I NC.

Jesli chodzi o obligacje to juz bylem zdecydowany na te skarbowe COI ( 4 letnie ) jednak twoje wpisy daly mi do myslenia i teraz rowniez musze sprawdzic temat obligacji koorporacyjnych .

Dziekuje za twoje przemyslenia odnosnie PZU.

Z tego co czytalem to dywidenda za rok 2019 miala wynies ok 3 zl za akcje i jesli wszystko wroci do normalnosci to spolka ma w planach kontynuowac wyplate dywidendy(mam cicha nadzieje iz w roku 2021 wyplaca czesc dywidendy z roku 2019. )

Z mojej strony moge dodac iz wydaje mi sie iz powoli zblizamy sie do „dna ” i jesli kurs spadnie do poziomu 20-22 zl za akcje to wtedy zakupie pierwsze pakiety akcji ( mam nadzieje ze sytuacja z Covidem mi w tym pomoze ).

Psss
Brak polskich znakow bo mieszkam za granica i troche leniwy jestem 😀

Pozdrawiam
Daniel

Mirosława

Witam Daniel
Mam do Ciebie pytanie w związku z tym,że mieszkasz za granicą:
Jak rozliczasz podatki z polskiej giełdy?
Dostajesz polski pit?
ja mieszkam w Niemczech, chciałabym zacząć swoje pierwsze
kroki ze względu na język na GPW właśnie, tylko te podatki mnie blokują. Pozdrawiam . Mirka

Maarek

Sporo pracy musiało ci to zająć,dlaczego nie brałeś pod uwagę banku PEKAO SA i Banku handlowego?

Karolina

Hej, a czy nie interesowała Cię spółka Kruszwica? Dla mnie jako kobiety spółka idealnie dla mnie :D. Plus wypłaca ciekawe dywidendy

Wiktor

Cześć Mati, polecasz wstrzymać się jeszcze z zakupami spółek deweloperskich?

Mentor

Hej dzięki za ten ogromny wkład pracy w opracowanie rankingu.
Też analizuję spółki dywidendowe.

Powiedz proszę dlaczego nie rozpatrywałeś takiej znanej spółki dywidendowej jak AMBRA?

Pozdrawiam

Ostatnio edytowano 1 rok temu przez Inwestomat
Przemek

Genialny wpis, czegoś takiego potrzebowałem. Myślisz, że mogę już lekko załadować się w Asseco Poland na które już poluje dłuższy czas? Czy spodziewasz się jeszcze znaczących spadków w tym sektorze?

Maciek

Chyba sporo osób komentujących przewinęło artykuł do końca i zobaczyło podsumowanie – a nie czytało całości, stąd pytania o wiele spółek. Radzę Wam przeczytać cały artykuł, bo sporo można się dowiedzieć. Genialny wpis !!

Kamil

Cześć Mateusz,

Dzięki za duużo konkretu.
Co prawda miałem się odwrócić od własnej selekcji spółek ponieważ nie byłem pewien czy robię to dostatecznie dobrze. Okazuje się że w swoim artykule potwierdziłeś wiele wniosków do których sam doszedłem więc może jednak zostawię jakaś część w akcjach polskich. Tych bardziej defensywnych.

Wspomniałeś że dostałeś sporo linków do polityk dywidendowych spółek. Możesz się podzielić lista?
Dziękuję

Kamil

Jeszcze jedno choć aż głupio mi prosić wiedząc na jak wiele moich próśb odpowiadasz i ile w to wkładasz pracy. Czy myślałeś żeby swoje kwartalne wpisy portfelowe rozszerzyć o temat obligacji korporacyjnych? Top 10 obligacji korpo według Inwestomata? To by było coś

Daniel

Czesc Mateusz,

Wg mnie swietny pomysl z tym TOP 10 obligacji korpo .
Jakis czas temu widzialem ze KRUK oferowal chyba 5% w skali roku na okres 4 lat i wlasnie bylbym ciekaw co myslisz o takich ofertach obligacji .

Pozdrawiam
Daniel

Kamil

Cześć Mateusz,

Na GPW od 2013 roku notowana jest spółka International Personal Finance znana jako Provident. Są to te same akcje co notowane na giełdzie w Londynie.
W Londynie spółka ta wypłaca dywidendę od początku swojego istnienia tj. 13 lat. Co prawda dla maksymalnej oceny w kroku pierwszym zakładasz 14 lat historii natomiast tu sama spółka nie istnieje tak długo. Jak dla mnie jest to kandydat na ocenę +4 po pierwszym kroku.
Zastanawiam się czy wziąłeś tą spółkę pod uwagę a jeśli nie, to ile podobnych spółek mogłeś przegapić.
Czy możesz się do tego odnieść?
Kamil

Krystian

Co do Maxcom Mateuszu to ja mam mieszane uczucia bo 2 zł dywidendy który było pochodziło z zysków lat ubiegłych a teraz nie wygląda to tak różowo.Zysk za 2019 rok to 2,62 mln netto a ilość akcji 2,7 mln czyli gdyby wypłacili to 100 % zysku daje to kwotę ok 0,97 zł na akcje co przy obecnych cenach jest dalej atrakcyjne ( ok 8 % dywidendy) ale już nie tak bardzo jak wcześniej. Zyski za ten rok też najprawdopodobniej będą niższe co tylko obniży tą wartość. Plusem Maxcomu jest możliwość rozwoju choć jakoś przełomu w tej sprawie nie widać

Ela

Co myślicie o mocno przecenionych spółkach skarbu państwa? Lotos wypłacał dywidendę, a teraz jest mocno przeceniony (cena za akcję 33zl).

Ostatnio edytowano 10 miesięcy temu przez Ela
Ela

W którą może warto wejść? Rząd w końcu się zmieni i zarządy. Mogą wtedy spółki pójść do góry.

Robert

Tak, tak jak rząd się zmieni, to znów nastanie Zielona Wyspa, a giełda się zazieleni.

Cenzura admina
Buhahah. Kobieto, wyłącz TVN, a włącz myślenie

ADMIN: Prosiłbym o nie obrażanie innych komentujących, to podstawa komentarzy na moim blogu.

Ostatnio edytowano 9 miesięcy temu przez Inwestomat
Karol

Cześć,
w portfelu dywidendowym mam Kruszwicę,z którą bardzo się lubimy i szanujemy 😀 wczoraj pojawiła się informacja o wezwaniu na jej akcje (w korzystnej cenie). Przytrafiła mi się taka niespodzianka po raz pierwszy i nie wiem co z tym zrobić. Chciałbym dalej trzymać jej akcje, ale nie wiem czy to ma w ogóle sens.
Mateuszu, jak sobie radziłeś w takiej sytuacji?

Karol

ten rajd zaskoczył chyba wszystkich… Mam jakieś 20,5% na plus w portfelu założonym w kwietniu 😀 i to nie licząc tego wezwania na Kruszwicę
w każdym razie dzięki za odpowiedź, tak planowałem zrobić!
No i oczywiście czekam na wpis o wynikach – pewnie zrobisz go około Sylwestra i to miałoby sens 😉

Eliza

Hej Mateusz, pewnie Twoja kolejka zaplanowanych wpisów jest długa ale czekam z niecierpliwością na ten obiecywany o trzech portfelach dywidendowych 🙂

Piotrek

To ja się podłączę do oczekiwań. Każdy wpis o inwestowaniu dywidendowym jest bardzo oczekiwany i mile widziany 😉

Piotrek

Przy okazji zapytam, czy są jakieś płatne narzędzia, strony z analizami, strony z danymi, którymi posiłkujesz się przy szukaniu i analizowaniu spółek dywidendowych z GPW? Nie mam na myśli miejsc, które mówią Ci kup spółkę X czy Y, ale miejsc które dają Ci po prostu lepszą wędkę 😀
Coś w stylu biznesradar.pl – w wersji premium, portal analiz albo jeszcze coś innego.

Mirek

Dobra robota ! Uznanie za wkład intelektualny w analizę 👍👏

bbt

super analiza,
wielkie dzięki za podzielenie się.

Z ciekawości – skąd bierzesz dane wejściowe?
chodzisz po portalach i zbierasz do excela,
czy jest może jakieś dobre źródło, które można zaimportować i analizować w excelu, czy jakimś skryptem?

Krzysztof

Super blog. Dzięki. Czy mógłbyś napisać z jakich powodów odpadlo xtb?

Michał

Cześć Mateusz,

Dziękuję, że jesteś. 🙂 Podchodziłem do giełdy 'na poważnie’ już kilka razy, ale zawsze brakowało mi w tym wszystkim kogoś, kto na początku będzie w stanie w sposób przystępny 'poukładać’ wiedzę, polecić konkretne źródła, wyjaśnić pewne rzeczy prostym językiem. Twój blog okazał się być w 100% tym, czego szukałem. Rób dalej to co robisz, świetnie Ci to wychodzi, a każdy kolejny artykuł czyta się coraz lepiej!

Obecnie 'chłonę’ wiedzę czytając Twojego bloga (z lekkim opóźnieniem, co widać po dacie tego komentarza) + uzupełniam to jedną z polecanych przez Ciebie książek. Coraz mocniej ciągnie mnie jednak już w kierunku konkretnej analityki, ten wpis na blogu jest więc 'złotem’ dla moich oczu. 🙂

W najbliższym czasie chciałbym jednak zgodnie z Twoimi radami przeprowadzić kilka własnych analiz, a nie podejmować decyzji na podstawie opinii 'internetowych guru’. Myślałem nad podobną analizą spółek dywidendowych + mam kilka konkretnych typów spółek, które chciałbym przejrzeć jednostkowo przy pomocy analizy fundamentalnej. Mam w związku z tym dwa pytania:

a) Gdzie najszybciej i 'najszerzej’ znajdę dane dotyczące historycznie wypłacanych dywidend dla całego rynku? W jednym z komentarzy widzę, że polecasz Biznes Radar – czy to było Twoje jedyne źródło?

b) Czytałem wpis o metodach analizy, gdzie opisujesz na czym polega dobra analiza fundamentalna spółki, zastanawiam się czy takie analizy przeprowadzasz 'na piechotę’ w Excel’u, czy może korzystasz tylko z narzędzi online, które oceniają spółki w zależności od Twoich preferowanych kryteriów?

Z góry dzięki za odpowiedź, wszystkiego dobrego!

Pozdrawiam,
Michał

Konrad

Cześć Mateusz,
Być może to się gdzieś już przewinęło u Ciebie na blogu, ale dopytam dla pewności.

 1. Jeśli używamy polskiego brokera i spółka jest notowana na GPW i krajem inwestycji jest Polska, to podatek od dywidendy zostanie uiszczony przez brokera i nie musimy ujmować dywidendy na Pit-38, tak?
 2. Jeśli używamy polskiego brokera i spółka jest notowana na GPW ale krajem inwestycji nie jest Polska (np. Czechy, Litwa, Węgry…), to podatek od dywidendy musimy sami rozliczyć na Pit-38, tak?
Konrad

Cześć Mateusz ,

Cofnalem się dzisiaj do Twojego wpisu z 27.02.2020 o polskich spółkach dywidendowych i byłem mocno zdziwiony że ówczesna 10 arystokratów dywidendowych gdzie prym wiodły Handlowy, PZU czy Pekao jest totalnie różna od obecnej z aktualnego wpisu – jak dobrze patrzyłem ani jedna się nie pokryła ?! Czy to efekt Covida do tego doprowadził bo w sumie właśnie sektor bankowy mocno ucierpiał ?!
Wtedy przykładowo takie Pekao 102 zł dziś 61zl wow ?!

Pozdrawiam

Ostatnio edytowano 9 miesięcy temu przez Konrad
Konrad

Hej Mateusz,

Ja z kolei trochę bawiłem się w energetykę ale to raczje były drobne strzały bardziej spekulacyjne pod wskaźniki C/Z czy C/wk które szorowaly po dnie jak w przypadku PGE czy TPE.
Nie przekonują mnie te spółki długoterminowo ale pod panikę były w sam raz.

Mirko

Dzień dobry!

a jak jest z podatkiem od dywidend wypłacanych przez spółki zagraniczne? Czy skoro częściowo odprowadzany jest „u źródła” w kraju z którego pochodzi spółka, to opłaca się nam, polskim inwestorom kupować te spółki przez IKE? Chodzi mi o to, czy limit IKE lepiej pozostawić na spółki od których będziemy zobligowani odprowadzić 19% podatku zamiast na te, od których będziemy musieli odprowadzić tylko różnicę między naszym podatkiem a podatkiem zapłaconym u źródła?

Grzesiek

Cześć Mateusz,

Zauważyłem, że w pliku „Lista spółek dywidendowych” brakuje nominalnej wartości dywidendy za 2015 rok (pomiędzy kolumną X i Y), a „Dynamika zmian dywidend” za „16/15” liczy tak naprawdę dynamikę za 16/14.

Mógłbyś proszę uzupełnić ten rok lub zdradzić nam skąd pozyskujesz dane? 😉

Dzięki za kolejny świetny wpis! 🙂

Grzesiek

I wszystko jasne 😉 Dzięki!