You are currently viewing Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA

Pośrednie inwestowanie w dług USA.

Gdy pisałem wpisy z porównaniami funduszy ETF na światowe akcje, ETF-ów akcje z rynków rozwiniętych, oraz ETF-ów na akcje z rynków wschodzących, z tyłu głowy miałem też plan napisania również tekstów o ETF-ach obligacyjnych. Nie sądziłem jednak, że zrobienie tego będzie tak trudne i że w pierwszym wpisie z tej serii zawężę selekcję do samych obligacji skarbowych wyemitowanych przez Stany Zjednoczone, co z pozoru wydaje się dość wąskim zakresem. Zanim przedstawię najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA, wyjaśnię założenia, które przyjąłem we wpisie.

Porównamy dzisiaj następujące typu funduszy:

 • ETF-y na stałoprocentowe obligacje skarbowe USA o różnych okresach trwania, czyli:
  • Fundusze ETF inwestujące w obligacje 1 – 3-letnie.
  • Fundusze ETF inwestujące w obligacje 3 – 7-letnie.
  • Fundusze ETF inwestujące w obligacje 7 – 10-letnie.
  • Fundusze ETF inwestujące w obligacje 20+ letnie.
 • ETF-y na antyinflacyjne obligacje skarbowe USA.

W porównaniu nie uwzględnimy jednak następujących typów funduszy:

 • ETF-ów na obligacje, ale z czynnikiem (np. ESG).
 • ETF-ów na obligacje z zabezpieczeniem walutowym. Wszystkie porównane będą inwestować w oryginalne obligacje USA notowane w USD bez zabezpieczenia walutowego.
 • ETF-ów typu wypłacającego (distributing) o nieprzyjaznych podatkowo rezydenturach, np. niemieckiej (26,375% podatku od dywidendy na II poziomie).
 • ETF-ów na obligacje o „dziwnym” przedziale okresów dojrzałości, np. 1,5-10,5 roku (są takie).

Zacznijmy zatem od rozdziału poświęconego funduszom ETF na najbardziej klasyczne obligacje stałoprocentowe emitowane przez Stany Zjednoczone.

Podcast

YouTube

W skrócie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie fundusze ETF na amerykańskie obligacje skarbowe dają najwyższe stopy zwrotu.
 • Które fundusze ETF na obligacje USA najlepiej odwzorowują swoje indeksy.
 • Które fundusze ETF na obligacje USA mogą okazać się najlepszym zakupem w długim terminie.

Ranking funduszy ETF na obligacje stałoprocentowe USA

Skoro już zawęziliśmy zakres do obligacji stałoprocentowych to czas spojrzeć brutalnej prawdzie w oczy. Inwestowanie w obligacje skarbowe z wykorzystaniem ETF-ów jest znacznie bardziej skomplikowane od inwestowania w akcje w ten sposób, ponieważ do przeanalizowania mamy o wiele więcej indeksów, niż typowe 2 w przypadku funduszy ETF na akcje. Jeśli uważasz, że porównywanie funduszy śledzących indeksy od MSCI i FTSE, czyli 2 różne benchmarki, było skomplikowane, to zalecam Ci uzbroić się teraz w cierpliwość.

W każdym z zestawień będę zatem porównywał nie tylko fundusze ETF, ale i same indeksy, bo zwykle grupa kilku obligacyjnych funduszy ETF-y na papiery dłużne o tej samej zapadalności (np. 1 – 3 lata) śledzi… przynajmniej 4 różne indeksy obligacji. Całe szczęście, że dla większości kategorii obligacji skarbowych USA różnice w stopach zwrotu między indeksami będą nieznaczne, co pozwoli nam później porównać fundusze ETF tak, jakby opierały się one na tym samym benchmarku. Zacznijmy zatem od porównania indeksów obligacji USA, by w końcu przejść do zestawienia funduszy ETF na krótkoterminowe obligacje Stanów Zjednoczonych.

blog 684x400 v21

Indeksy obligacji stałoprocentowych USA

W świecie inwestowania, zwłaszcza pasywnego, różne indeksy na podobne grupy aktywów bywają często bardzo zbliżone. Dla przykładu: w zestawieniu funduszy ETF na stałoprocentowe obligacje USA o najkrótszym terminie zapadalności (1 – 3 lata) porównywane 8 funduszy oparte będzie na 4 różnych indeksach. W rzeczywistości okazuje się jednak, że te indeksy, a dokładniej ICE US Treasury 1-3, Bloomberg US 1-3 Year Treasury, iBoxx USD Treasuries 1-3 oraz JP Morgan Government Bond US 1-3 notowały w ostatnich latach niemal identyczne stopy zwrotu.

Z jednej strony jest to zrozumiałe, bo takie indeksy powinny być budowane na podstawie identycznych lub zbliżonych kryteriów doboru obligacji, a z drugiej to czterech różnych dostawców indeksów, więc nie było to wcale takie oczywiste. Jako że podobną zależność widzimy w przypadku wszystkich dostępnych rodzajów takich obligacji, to dzisiejsza analiza funduszy ETF na stałoprocentowe obligacje USA będzie dość skomplikowana i wymagająca porównywania nie tylko samych funduszy, ale i indeksów, na których te się opierają. W poniższej tabeli znajdziesz nazwy indeksów na stałoprocentowe obligacje USA o różnym terminie zapadalności wraz z ich stopami zwrotu za lata 2019, 2020 i 2021:

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA - 1 indeksy stałoprocentowych

Dla osób, które chcą się nauczyć samemu dokonywać takich zestawień, wspomnę tylko, że dane o stopach zwrotu indeksów pozyskałem z dokumentów KID funduszy ETF, dla których te indeksy są benchmarkami. O wiele trudniej było mi znaleźć stopy zwrotu „czystych indeksów”, o co w internecie często jest dosyć trudno. Wracając do powyższej tabeli, bystry obserwator z pewnością spostrzeże większą rozbieżność w wynikach indeksów o najdłuższym okresie zapadalności.

Mowa tu o ICE US Treasury 20+ i Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, których różnice w wynikach biorą się głównie z tego, że ten drugi akceptuje również obligacje 10 – 15-letnie, które w tamtych latach dawały nieco niższe stopy zwrotu od tych o najdłuższym terminie zapadalności. Pamiętając o tym, dokonamy porównania tylko funduszy śledzących podobne indeksy, nawet jeśli sprawi to, że w niektórych kategoriach praktycznie nie będzie czego porównywać. Zacznijmy od ETF-ów na obligacje USA o najkrótszym okresie trwania.

ETF na krótkoterminowe obligacje USA

Dla nieobeznanych w dziedzinie krótkoterminowych obligacji USA zwięźle wyjaśnię, czym cechują się takie obligacje:

 • Ze względu na ich krótki czas trwania są one najmniej zmienne ze wszystkich obligacji. Prostym językiem: co z tego, że emitowane są ze stałym oprocentowaniem, jeśli emitent ma je odkupić w ciągu jednego roku, dwóch lub trzech lat.
 • Krótki czas trwania sprawia też, że zwykle oprocentowane są najgorzej. Bywa, że jest to na tyle nisko, że eksperci porównują inwestycję w nie z… trzymaniem dolara na rachunku lub ze słabo oprocentowaną lokatą bankową.

W kategorii europejskich funduszy ETF na obligacje Stanów Zjednoczonych o najkrótszym czasie trwania konkurencja jest bardzo silna, ale pod względem popularności jednoznacznie wygrywają ją dwa fundusze iShares, z których każdy posiada aktywa wielokrotnie większe niż suma uzbieranych środków we wszystkich 6 konkurencyjnych funduszach. Koszty oraz różnica odwzorowania większości funduszy jest bardzo do siebie zbliżona, ale pod względem wyników (kolumna TD (%)) z gigantami od iShares wygrywa mniejszy fundusz Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 (LU0429458895):

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA - 2 krotkoterminowe ocena

Jako że w tym i w kolejnych wpisach o ETF-ach na obligacje będziemy mieli bardzo wiele kategorii do porównania to w przeciwieństwie do wpisów z porównaniami ETF-ów akcyjnych, zdecydowałem się ograniczyć porównanie do zaznaczenia pożądanych cech/parametrów kolorem zielonym. Powyższą tabele można więc czytać tak, że im więcej w danym wierszu koloru zielonego, tym lepiej dla funduszu ETF, a zatem mamy 3 oczywistych zwycięzców:

 1. iShares USD Treasury Bond 1-3 yr (distributing) o kodzie ISIN IE00B14X4S71 i tickerach IDBT lub IUSU. Wygrywa on za najdłuższy czas istnienia, największe aktywa i różnicę odwzorowania zgodną z kosztami rocznymi „na papierze”. Obydwie wynoszą 0,07% rocznie.
 2. iShares USD Treasury Bond 1-3 yr (accumulating) o kodzie ISIN IE00BYXPSP02 i tickerze IBTA, ponieważ to preferowany dla większości fundusz typu akumulującego (accumulating). O tej preferencji świadczy też to, że choć powstał ponad 10 lat później od swojej wersji wypłacającej (distributing), to zdołał uzbierać w 3/4 takie aktywa, jak jego pierwowzór.
 3. ETF Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 o kodzie ISIN LU0429458895 i tickerach XUT3 lub D5BE ląduje na trzecim miejscu, bo osiąga w ostatnich latach wyniki najbliższe swojemu benchmarkowi (jego różnica odwzorowania wynosi tylko 0,03%). Nie mógłbym go jednak umieścić wyżej, ponieważ jego aktywa są wprost „śladowe” w porównaniu do funduszy iShares oraz jest on typu wypłacającego, co wielu inwestorom może nie do końca pasować.

Jeśli o dostępność funduszy chodzi to użytkownicy kont w XTB, DM BOŚ lub BM mBanku kupią tylko jeden z funduszy iShares, przy czym XTB ograniczy ich tylko do wersji accumulating, czyli do ETF-a IBTA (IE00BYXPSP02):

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA - 3 krotkoterminowe dostepnosc

Opierając się na sumarycznej wielkości aktywów wszystkich funduszy w tej kategorii już na pierwszy rzut oka widać, że w ostatnich latach to właśnie ETF-y na krótkoterminowe obligacje skarbowe USA cieszą się dużą popularnością. Już zaraz przekonasz się, że łączne aktywa funduszy w innych kategoriach rzadko przebijają te, cechujące fundusze o okresie zapadalności wynoszącym 1 – 3 lata, co prosto można wytłumaczyć zbyt wielkim ryzykiem inwestycyjnym towarzyszącym niskim stopom procentowym na USD, które mogły ruszyć się tylko w jedną stronę (w górę), co zresztą niedawno zrobiły. Sprawdźmy teraz fundusze na obligacje stałoprocentowe o nieco dłuższym cyklu życia.

ETF na średnioterminowe obligacje USA

Wśród europejskich funduszy ETF znajdziemy tylko cztery inwestujące w obligacje skarbowe USA trwające między 3 a 7 lat, z czego dwa prowadzone są przez iShares. Fundusze iShares USD Treasury Bond 3-7 yr w wersjach accumulating (IE00B3VWN393, CBU7 / SXRL) oraz distributing (IE00BFXYHY63, OM3M) dominują konkurencję pod względem wielkości aktywów, nieco ustępując wynikami mniejszym funduszom on Invesco oraz SPDR. Największą ciekawostką w zestawieniu ETF-ów na obligacje USA o okresie życia 3 – 7 lat jest to, że między 2009 a 2016 rokiem fundusz iShares w wersji accumulating był jedynym takim funduszem w Europie:

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA - 4 srednioterminowe ocena

W tym kontekście chyba nikogo nie zdziwi fakt, że zdołał on uzbierać dotychczas prawie 4 mld USD aktywów, co stanowi wartość prawie 40-krotnie większą od aktywów jego młodszego brata, czyli iShares USD Treasury Bond 3-7 yr w wersji distributing (IE00BFXYHY63). Choć na papierze SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond (IE00BYSZ5R67) osiąga bardziej zbliżone swojego benchmarku wyniki (jego 3-letnie TD to 0,00%), to w praktyce fundusze iShares przebijają go pod kątem stopy zwrotu.

Jak to możliwe? Można na chwilę wrócić do rozdziału o indeksach, by spostrzec, że indeks ICE US Treasury 3-7 Year przyniósł wyższe stopy zwrotu od indeksu Bloomberg US Treasury 3-7 m.in. w latach 2019 i 2020, co sprawiło, że mimo wyższej różnicy odwzorowania, fundusze iShares zdecydowanie wygrywają pod względem wyników. Jeśli chodzi o dostępność tych funduszy w polskich domach i biurach maklerskich to „nie ma o czym mówić”, ponieważ zarówno BOŚ, jak i XTB oraz mBank oferują zakup największego z nich – CBU7 / SXRL w wersji accumulating:

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA 5 srednioterminowe dostepnosc

W tym porównaniu mamy zatem jednego oczywistego zwycięzcę i jest nim:

 1. iShares USD Treasury Bond 3-7 yr (accumulating) o kodzie ISIN IE00B3VWN393 i tickerach CBU7 lub SXRL, który wygrywa pod względem wyników, wielkości aktywów, co pozytywnie wpływa na jego płynność oraz faktu, że jest w wersji akumulującej, którą preferuje większość europejskich inwestorów.

Pora na omówienie funduszy na obligacje o nieco dłuższym okresie zapadalności, czyli te trwające od 7 do 10 lat.

ETF na długoterminowe obligacje USA

Fundusze ETF w tej kategorii to pod względem aktywów jedyne mogące mierzyć się z funduszami na krótkoterminowe obligacje skarbowe USA, ponieważ ich łączna wielkość aktywów wynosi około 8 mld dolarów wobec około 7,5 miliarda w tamtym przypadku. Zacznijmy od opisania, czym cechują się obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i okresie zapadalności wynoszącym między 7 a 10 lat:

 • Ze względu na ich dość długi czas trwania oferują one zwykle znacznie lepsze warunki od funduszy o cyklu życia wynoszącym mniej niż 7 lat. Choć wydaje się to dużym plusem, to już tłumaczę, dlaczego czasem nim nie jest.
 • To świetny moment, by powtórzyć sobie wpisy „Dlaczego ceny funduszy ETF na obligacje zmieniają się dynamicznie?” oraz „Kiedy kupić ETF na indeks polskich obligacji TBSP?„, w których wyjaśniłem ryzyko inwestycyjne związane z funduszami obligacji stałoprocentowych. Im dłużej trwają obligacje, tym wyższe ryzyko ponosi inwestor „godząc się” na stałe oprocentowanie o konkretnej wartości, ponieważ dowolne nowsze emisje mogą być lepiej oprocentowanie, co sprawi, że jego emisje potanieją na giełdzie. W długim terminie nie jest to wielki problem, ale w krótkim mogą zagrać emocje, a tych chcemy w inwestowaniu w obligacje jak najmniej, prawda?

Wśród funduszy ETF na obligacje skarbowe USA o okresie zapadalności między 7 a 10 lat istnieje mocniejsza konkurencja niż w poprzednich dwóch kategoriach. Fundusze iShares USD Treasury Bond 7-10 yr w wersjach accumulating i distributing (odpowiednio IE00B3VWN518 i IE00B1FZS798) pod względem wyników ustępują pola funduszowi Invesco US Treasury Bond 7-10 year (IE00BF2FN646), co tłumaczy jego wysokie, bo wynoszące obecnie około 1,7 mld dolarów aktywa:

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA - 6 dlugoterminowe ocena

Cała konkurencja jest mocno zdominowana przez pierwsze 3 fundusze, ponieważ reszta mocno (negatywnie) odstaje pod względem zarówno wielkości aktywów, jak i różnicy odwzorowania w ostatnich 3 latach. Wybór pomiędzy funduszami od iShares a tym prowadzonym przez Invesco prosty nie jest, ale osoby preferujące fundusze akumulujące są „skazane” na iShares USD Treasury Bond 7-10 yr (IE00B3VWN518), ponieważ tylko on akumuluje otrzymane odsetki, nie wypłacając posiadaczom swoich certyfikatów / jednostek żadnych dywidend. Jeśli chodzi o dostępność to posiadacz konta maklerskiego w DM BOŚ, XTB lub BM mBanku zawsze będzie mógł wybrać spośród przynajmniej dwóch funduszy z tego trio:

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA 7 dlugoterminowe dostepnosc

Ostatecznie ranking funduszy ETF na obligacje skarbowe o okresie zapadalności między 7 a 10 lat przedstawiłbym następująco:

 1. iShares USD Treasury Bond 7-10 yr (distributing) o kodzie ISIN IE00B1FZS798 i tickerach IDTM lub IUSM, który istnieje od 2006 roku i posiada ponad dwukrotnie większe aktywa od funduszu Invesco. Do tego jego 3-letnia różnica odwzorowania wynosi 0,00%, a więc mimo kosztów rocznych wynoszących 0,07% wiernie naśladuje on swój indeks.
 2. iShares USD Treasury Bond 7-10 yr (accumulating) o kodzie ISIN IE00B3VWN518 i tickerach CBU0 lub SXRM, który radzi sobie podobnie do swojego większego brata, a jedyny z ETF-ów na podium jest rodzaju akumulującego.
 3. Invesco US Treasury Bond 7-10 Year (distributing) o kodzie ISIN IE00BF2FN646 i tickerach TREX lub TRDX, który naśladuje swój indeks lepiej od funduszy od iShares, zachowując wielkość aktywów o bardzo akceptowalnej wysokości. Jego ogromną wadą jest to, że istnieje tylko od 3 lat, przez co nie mógł być w tym rankingu wyżej od starszej konkurencji.

Pora na omówienie najlepszych funduszy ETF na obligacje skarbowe USA o najdłuższym okresie zapadalności, czyli takich, które kupują tylko papiery 20-letnie i dłuższe.

ETF na najdłuższe obligacje USA

W przypadku indeksów obligacji o najdłuższym okresie zapadalności nie miałem łatwego życia, długo zastanawiając się, czy w moim porównaniu powinienem uwzględnić tylko te o najdłuższym okresie trwania (20+), czy także te o nieco krótszym okresie trwania, czyli włączyć w to także okresy 10-20 lat. Ostatecznie zdecydowałem się przedstawić tylko 2 fundusze od iShares, które naśladują indeks ICE US Treasury 20+, na którym spekulacja w latach 2018, 2019 i 2020 przynieść mogła bardzo dobre stopy zwrotu. Warto dodać, że obecnie, czyli przy rosnących stopach procentowych w USA, indeks ten jest najbardziej narażony na spadki, bo to w jego przypadku zmiany rentowności obligacji notowanych na giełdzie będą najbardziej bolesne. Dwa fundusze iShares, które umożliwiają inwestycję w takie papiery cechują następujące parametry:

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA 8 bardzo dlugoterminowe ocena1

Obydwa fundusze, jak zresztą wszystkie fundusze ETF na obligacje skarbowe w USA, które prezentuję w tym zestawieniu, posiadają replikację fizyczną. Zwyczajowo już, najpierw powstał ETF rodzaju wypłacającego (distributing), a dopiero 3 lata później także jego wersja accumulating. Jako że ich opłaty i różnica odwzorowania z ostatnich 3 lat jest identyczna to, zamiast budować rankingu, po prostu opiszę obydwa fundusze:

 • iShares USD Treasury Bond 20+yr (distributing) o kodzie ISIN IE00BSKRJZ44 i tickerach IDTL lub IS04 wygrywa długością istnienia oraz wielkością aktywów.
 • iShares USD Treasury Bond 20+yr (accumulating) o kodzie ISIN IE00BFM6TC58 i tickerze DTLA wygrywa tym, że nie wypłaca dywidend, co może przypaść do gustu wielu pragmatycznym inwestorom.

Jeśli o dostępność funduszy chodzi, to obydwa fundusze kupimy obecnie w DM BOŚ i w XTB, a w mBanku tylko wersję distributing:

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA 9 bardzo dlugoterminowe dostepnosc1

To miejsce, w którym chciałem zakończyć część o funduszach ETF na obligacje skarbowe stałoprocentowe, płynnie przechodząc do części, która wiele osób interesuje najbardziej, czyli do tej dotyczącej ETF-ów na obligacje antyinflacyjne.

Ranking funduszy ETF na obligacje antyinflacyjne USA

Jeśli kojarzysz polskie antyinflacyjne COI, EDO, ROS czy ROD, to pamiętaj, że amerykańskie obligacje tego typu bardzo się od nich różnią. Treasury Inflation-Protected Securities, czyli w skrócie TIPS, to zupełnie inna para kaloszy, różniąca się od naszych COI lub EDO w prawie każdym względzie:

 • Amerykańskie TIPS są notowane na giełdzie, a polskie EDO nie są.
 • Amerykańskie TIPS to obligacje stałoprocentowe z „wbudowanym mechanizmem korygowania ich nominału o inflację”. Ten mechanizm opisałem bardzo szczegółowo w tym fragmencie piątej części serii o obligacjach, ale w przeciwieństwie do polskich COI lub EDO, których nominał pozostaje stały (100 zł), nominał TIPS-ów zmienia się co roku zgodnie z wartością zmian indeksu inflacji na USD.

Inwestycja w obligacje TIPS była w ostatnich miesiącach lub latach receptą amerykańskich inwestorów na bezpieczne przechowanie wartości swoich środków bez potrzeby martwienia się o inflację, ale warto zrozumieć, że w długim terminie TIPS-y raczej przegrywały ze zwykłymi obligacjami stałoprocentowymi Skarbu USA. Do tego fundusze, w tym ETF-y na indeksy amerykańskich obligacji antyinflacyjnych – jak wszystkie fundusze na obligacje bądź co bądź stałoprocentowe – bywają bardzo zmienne, czego może nie spodziewać się początkujący inwestor. Zacznijmy od porównania różnych indeksów na obligacje antyinflacyjne, a jest co porównywać, bo różnią się one od siebie bardzo znacząco.

Indeksy obligacji antyinflacyjnych USA

Porównując fundusze ETF na obligacje TIPS, nie miałem łatwego zadania, ponieważ znalezione przeze mnie 8 funduszy oparte było na aż 4 różnych indeksach. Dodam, że owe 4 indeksy się w tym przypadku znacząco różnią, nie ułatwiając analitykowi jego pracy i sprawiając, że porównywanie do siebie ETF-ów z tej grupy opartych na różnych indeksach po prostu mijało się z celem. Wystarczy rzut okiem na tabelę poniżej, by zauważyć, jak różne są to indeksy, oceniając to choćby po rocznych stopach zwrotu, które tu zestawiłem:

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA 10 indeksy antyinflacyjnych2

Właśnie z tego powodu zdecydowałem się wykonać pragmatyczny ruch, skupiając swoją uwagę tylko na indeksie Bloomberg US Government Inflation-Linked Bonds, na którym wzorują się 4 fundusze o łącznie największych aktywach. Indeks ten jest również najszerszy, ponieważ nie definiuje maturity, czyli okresu zapadalności, a więc kupuje amerykańskie antyinflacyjne obligacje skarbowe „jak leci”, co według mnie jest jego zaletą, a nie wadą, bo inwestor w fundusz oparty na nim uzyskuje maksymalnie wysoką dywersyfikację obligacji w swoim portfelu. Przyjrzyjmy się zatem ETF-om na ten indeks.

Szukasz taniego konta maklerskiego do akcji i ETF-ów?

Nota XTB: Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Chcesz założyć IKE/IKZE z bogatą ofertą ETF-ów?

Mój link obniża prowizję na rynkach zagranicznych z 0,29% do 0,24%.

Szukasz zagranicznego konta maklerskiego?

Pełen ranking kont maklerskich do akcji i ETF-ów znajdziesz tutaj

ETF na obligacje antyinflacyjne USA

Przypomnę, że dla odmiany porównujemy tu cztery fundusze ETF na ten sam indeks, więc takie porównanie będzie miarodajne. Jak zazwyczaj, przoduje w nim fundusz prowadzony przez Blackrock o nazwie iShares USD TIPS UCITS ETF USD w wersji accumulating, który zgromadził aktywa ponad 3-krotnie większe od drugiego co do wielkości funduszu tego typu. To akurat nie dziwi, bo istnieje on od roku 2006, czyli od 10 lat dłużej od największego konkurenta, ale wystarczy rzucić okiem na poniższą tabelę, by zrozumieć, że fundusze od Lyxor oraz SPDR dosłownie depczą mu po piętach:

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA - 11 antyinflacyjne ocena

Spośród przedstawionych tu funduszy bardzo dobrze radzi sobie Lyxor Core US TIPS, który przy okazji ma też najniższe opłaty z tej grupy funduszy. Wielu osobom może jednak nieco przeszkadzać fakt, że należy on do grupy funduszy wypłacających dywidendy, co może powodować pewne komplikacje podatkowe. Jeszcze lepiej odwzorowuje indeks jego wersja accumulating o kodzie ISIN LU1452600197, która jednak nieco odstrasza bardzo niskimi aktywami, które w dniu tworzenia tego materiału wynosiły 56 mln dolarów. Jeśli o dostępność funduszy chodzi, to posiadacz rachunku w DM BOŚ kupi aż 3 z 4 porównywanych funduszy, a inwestor korzystający z BM mBanku oraz XTB zakupi odpowiednio 2 lub 1 z tych ETF-ów:

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA - 12 antyinflacyjne dostepnosc

Które fundusze ETF na amerykańskie obligacje antyinflacyjne są zatem najlepsze? Oto ranking wykonany na podstawie danych z powyższych tabel:

 1. Lyxor Core US TIPS (distributing) o kodzie ISIN LU1452600270 i tickerach TIPU oraz TIUP za trochę niższe opłaty i trochę niższą różnicę odwzorowania wobec indeksu. Zastrzeżeniem może być dla niektórych fakt, że to ETF rodzaju distributing.
 2. iShares USD TIPS UCITS ETF USD (accumulating) o kodzie ISIN IE00B1FZSC47 i tickerach IDTP oraz IUST za stale niezłe wyniki, dość niskie opłaty, fakt, że istnieje od 2006 roku oraz że jest rodzaju akumulującego, co może pasować większości inwestorów.
 3. SPDR Bloomberg US TIPS o kodzie ISIN IE00BZ0G8977 i tickerach TIPS lub SYBY za stale wysoką wartość aktywów, ale parametry gorsze niż u konkurencji.

Pozostaje kwestia tego, czy i kiedy wybierać fundusze na obligacje antyinflacyjne zamiast ETF-ów na standardowe obligacje stałoprocentowe. Odpowiedzi może udzielić nam sama historia.

Kiedy antyinflacyjne, a kiedy zwykłe?

To dobry moment, by przypomnieć, że amerykańskie TIPS-y są obligacjami stałoprocentowymi o nieco niższym kuponie od „standardowych”, którym dodaje się „mechanizm antyinflacyjnej zmiany nominału”. Dobrą demonstracją ich działania mogą być np. okresy stycznia – czerwca 2022 roku, w których mimo wysokiej i rosnącej inflacji tracą one na wartości (po prostu mniej od innych obligacji). Zobaczysz to obserwując przebieg ETF-a IDTP (żółty kolor, antyinaflacyjny) wobec ETF-ów IDTL (niebieski kolor, obligacje 20+) oraz IDTM (zielony kolor, obligacje 7-10):

Najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA 13 antyinflacyjne kiedy kupowac

Kiedy więc opłaca się inwestować w zwykłe obligacje stałoprocentowe (treasury notes, treasury bonds), a kiedy w obligacje stałoprocentowe antyinflacyjne (TIPS)? Zwykle od stałoprocentówek należy stronić w warunkach niskich stóp procentowych i niskich rentowności obligacji, bo możliwy staje się ruch cen funduszy na nie tylko w jedną stronę (patrz: powyższy wykres między 2020 a 2022 rokiem). Antyinflacyjne są najlepszym zakupem, gdy rośnie inflacja, ale nie spodziewamy się już wielu podwyżek stóp procentowych.

Taka sytuacja dzieje się jednak niezwykle rzadko, bo przecież podnoszeniem stóp procentowych próbuje się zgasić konsumpcję i zahamować inwestycję, by w wyniku tego obniżyć dynamikę inflacji. Powyższą zasadę można zatem uprościć, pisząc, że TIPS-y będą przebijać zwykłe obligacje stałoprocentowe tak długo, jak inwestorzy oczekują wysokiej inflacji i tak długo, jak nie znajdujemy się na szczytach stóp procentowych. Jeśli powyższe jest dla Ciebie zbyt skomplikowane i po prostu chcesz krótkoterminowo przechować amerykański dolar, to prawdopodobnie najbezpieczniejsze będą do tego fundusze na krótkoterminowe obligacje stałoprocentowe, które cechują się najmniejszą zmiennością.

Obserwuj mnie na Twitterze:

Subskrybuj mój kanał YouTube:

Podsumowanie

Doszliśmy do końca porównania funduszy, w którym wyłoniliśmy najlepsze fundusze ETF na obligacje skarbowe USA w dwóch kategoriach – obligacji stałoprocentowych oraz obligacji antyinflacyjnych. Dla osób, które spodziewały się zobaczyć tu także fundusze na obligacje zmiennoprocentowe, dodam tylko, że pojawią się one we wpisach o ETF-ach na obligacje korporacyjne, czyli tam, gdzie ich miejsce (państwa niezwykle rzadko emitują dług zmiennoprocentowy). Na przykładzie USA jest to około 2,66% całego długu tego kraju, więc dostawcy funduszy ETF raczej nie kwapią się, by tworzyć wehikuły inwestycyjne podążające za takimi indeksami.

Mam nadzieję, że porównanie się podobało i pozwoliło poszukującym najlepszych funduszy ETF na obligacje amerykańskie jednoznacznie określić fundusz ETF, w który zainwestują. Jeśli masz jakieś pytania, to koniecznie daj mi znać w komentarzach, pamiętając, że w kolejnym wpisie, czyli „Najlepsze fundusze ETF na europejskie obligacje skarbowe” opisałem też fundusze ETF na europejskie papiery dłużne (w EUR).

Zapisz się do mojego newslettera:

.
Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na blogu.

4.5 21 głosy
Oceń artykuł
Obserwuj wątek
Powiadom o
guest

164 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Komentarze dotyczące treści
Zobacz wszystkie komentarze