You are currently viewing W które akcje warto inwestować w 2020 roku? Najwyższe dywidendy GPW

W które akcje warto inwestować w 2020 roku? Najwyższe dywidendy GPW

Jak w trudnych czasach radzą sobie spółki dywidendowe?

Dywidenda, czyli wypłacenie udziału w zysku rocznym akcjonariuszom jest jednym ze sposobów na nagrodzenie udziałowców za zakup i posiadanie akcji. W jednej z polskich książek o giełdzie przeczytałem kiedyś bardzo fajny fragment o dywidendach. Mówił on mniej więcej, że „posiadacz świetnej spółki, która generuje zyski przez lata, ale nie dzieli się dywidendą z akcjonariuszami, przy jej kiepskiej decyzji i bankructwie nic z tego nie ma, jeśli w pewnym momencie nie sprzeda (drożej) jej akcji. Posiadacz spółki dywidendowej, otrzymując przez lata pieniądze, jest tak naprawdę zabezpieczony przed jej upadłością, gdyż dywidendy zwróciły mu zainwestowane pieniądze z nawiązką”. W tym artykule przedstawię w które akcje warto inwestować w 2020 roku, a będą to te, które przez lata dowiodły swojej stabilnej polityki dywidendowej. 

Powyższą anegdotę uważam za bardzo istotną, gdyż uformowała moje podejście do inwestowania na giełdzie. Lata temu zauważyłem, że spółki dywidendowe zachowują się o wiele bardziej stabilnie niż te niewypłacające dywidend. Są one więc świetnym składnikiem w portfelu inwestora defensywnego (zobacz też wpis: „Które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku?„, w którym tłumaczę moją metodę selekcji spółek dywidendowych do portfela) i wokół nich powinienem budować swój portfel inwestycyjny. W tym artykule znajdziesz nie tylko spółki stabilne i zasłużone w dziedzinie dywidend, ale też te, które zaczęły je wypłacać niedawno, ale wyglądają bardzo obiecująco, więc może należy również im dać szansę. Życzę miłej lektury i wyciągnięcia z tego wpisu jak najwięcej!

W skrócie

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Dlaczego spółki dywidendowe mogą okazać się dobrą inwestycją w kryzysie.
 • Które spółki na polskiej giełdzie wypłacają najwyższe dywidendy.
 • Które spółki na GPW wypłacają dywidendę nieprzerwanie i najdłużej.
 • Które spółki dywidendowe obiecują najwyższy wzrost dywidend w przyszłości.
 • Które spółki dywidendowe mogą okazać się długoterminowo dobrym zakupem.

Ile spółek z GPW regularnie wypłaca dywidendę?

Ze wszystkich spółek notowanych na GPW w zeszłym roku dywidendę wypłaciło około 25%, a dokładniej 207 z 837. Uwzględniam tu wszystkie spółki, czyli zarówno Parkiet Główny, jak i rynek małych spółek, czyli NewConnect, a moim źródłem jest ten filtr na stooq.pl. Dla porównania aż 80% spółek z amerykańskiego indeksu S&P 500 wypłaciło w 2019 roku dywidendę (źródło: dividend.com). Aż 80% wobec rodzimych 25%? Spora różnica, prawda?

Tę rozbieżność można wytłumaczyć znacznie niższym stopniem rozwoju naszego rynku i tym, że polskie spółki często poszukują na giełdzie kapitału, pomimo tego, że jeszcze nie udowodniły, że umieją zarabiać pieniądze. W Ameryce na giełdzie (a zwłaszcza w indeksie S&P 500) znajdziesz spółki długo istniejące, wyżarte i prowadzące od dawna dochodowe biznesy. W Polsce, by zidentyfikować dobre spółki dywidendowe, trzeba się trochę dłużej naszukać, ale zaraz zobaczysz, że na polskiej giełdzie są solidne spółki dywidendowe.

Pamiętaj, że piszę ten artykuł w okolicy połowy lutego, więc dane, zwłaszcza te o kursie akcji niebawem będą nieaktualne. Zapowiedziane i zawsze aktualne na dany rok dywidendy znajdziesz na stronie stockwatch, a obecny kurs akcji na stronie stooq.pl. Pamiętaj, żeby sprawdzić informację ponownie przed dokonaniem zakupu czegokolwiek i nie bazować jedynie na tabelkach, które znajdziesz w tym wpisie.

Lista najlepszych spółek dywidendowych

W artykule przeczytasz o 50 spółkach z rodzimej, warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, które wyróżniają się dywidendami na tle szerokiego rynku. Podzieliłem je na następujące kategorie:

 • Arystokraci dywidend, czyli spółki, które wypłacają dywidendy nieustannie od ponad dekady.
 • Tygrysy dywidend, czyli spółki, których wartość dywidend rośnie najszybciej.
 • Giganci dywidend, czyli spółki, które wypłacały w przeszłości najwyższe dywidendy w stosunku do obecnej ceny.
 • Pozostałe ciekawe spółki, czyli kolejne 10 spółek, które w niczym nie wygrywają, ale jako całokształt stale są dobrymi firmami, dzielącymi się zyskiem z akcjonariuszami.
 • Spółki poza rankingiem – ostatnie 10 spółek, które wypłaca dywidendy, ale inwestycja w nie może być z wielu powodów bardziej spekulacyjna, trafiły tam:
  • Spółki obecnie za drogie, by inwestycja pod kątem dywidendy się opłacała.
  • Spółki, których wyniki spadają na tyle, że przyszłość ich wypłacania dywidend jest zagrożona.
  • Spółki wypłacające bardzo niestabilne dywidendy lub przerywające ich wypłacanie.

Każda kategoria spółek opisane będzie w osobnym paragrafie tekstu w podobny sposób, o czym zaraz się przekonasz, ale najpierw trochę o sposobie oceny spółek.

blog 684x400 v21

Jak oceniałem spółki dywidendowe z GPW?

Spółki otrzymywały punkty (maksymalnie 50) w pięciu kategoriach (maksymalnie 10 pkt w każdej), a oto one:

 1. Stabilność cen akcji, czyli rozpiętość zmian cen akcji w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2015-2020). Im bardziej stabilny, a mniej zmienny kurs akcji, tym wyższą ocenę przyznawałem spółce.
 2. Wysokość dywidendy to ocena relatywnej wysokości dywidend z ostatnich 2 lat w stosunku do obecnej ceny akcji na giełdzie. Im wyższa ocena, tym wyższe dywidendy płaciła spółka.
 3. Wzrost dywidendy, czyli ocena za dynamikę historycznego wzrostu wypłacanej dywidendy na akcje. Dotyczy ostatnich 4 lat (lata 2015-2019) lub krótszego okresu, jeśli spółka dopiero zaczęła wypłacać dywidendy. W moim zestawieniu nie znajdziesz spółek, które nie dzielą się zyskiem od przynajmniej dwóch lat.
 4. Tradycja dywidendy to ocena za liczbę lat, od których spółka nieprzerwanie wypłaca dywidendę. Im wyższa, tym bardziej stabilne były dywidendy spółki w ciągu ostatniej dekady.
 5. Dobre wyniki to ocena za wyniki finansowe spółki. Wziąłem tu pod uwagę jedynie dynamikę przychodów i zysku netto, więc jest to ocena mocno uproszczona. Niska ocena oznacza potencjalne kłopoty spółki związane z kontynuacją wypłacania dywidendy w przyszłości.

Które spółki z GPW wypłacają dywidendę najdłużej?

Zaczniemy od listy spółek, które przede wszystkim wypłacają dywidendy nieprzerwanie od lat, a ich polityka dywidendowa jest jasna i stabilna. Jako że podobnych tabeli wkleję we wpisie jeszcze kilka, to pokrótce wyjaśnię zawartość poszczególnych kolumn. „Cena 02-2020” to cena na dzień 21/02/2020, a „Dyw 10L” to suma dywidend (brutto) wypłaconych przez spółkę w ciągu 10 lat. Niezależnie czy w tym okresie wypłaciła dwie, czy dziesięć dywidend. Poznaj Arystokratów Dywidend 2020:

W które akcje warto inwestować w 2020 roku? Które spółki z GPW wypłacają dywidendę od 10 lat?

Wszystkie spółki z powyższej listy nie zaliczyły ani jednej przerwy w wypłacaniu dywidendy w ciągu ostatniej dekady. W zestawieniu znajdziesz jeszcze kilka spółek, które by się do tej grupy zakwalifikowały, ale otrzymały za niską ocenę ogólną („Punkty razem (50)”), by się tu znaleźć. W każdej grupie postaram się wyłonić na końcu najlepszą lub kilka najlepszych spółek, ale dokonam tego dopiero po ocenieniu stabilności dywidend i stabilności kursów akcji.

Zmiana wysokości dywidendy w tej grupie

Poniższy wykres przedstawia spółki należące do arystokratów dywidend oraz wartości dywidend, które wypłaciły one na jedną akcję w ciągu ostatnich 4 lat. Najważniejsza jest tu stabilność oraz tendencja wzrostowa, której jednak nie zaobserwujesz dla wszystkich spółek z listy:

W które akcje warto inwestować w 2020 roku? Jak zmieniała się wysokość dywidend w ostatnich 4 latach?

 • Pozytywnie pod względem wzrostu dywidend wyróżniają się spółki:
  • PZU, GPW, ASP, HDR i ETL, których dywidendy są stabilne, a nawet w tendencji wzrostowej. Oznacza to, że nie dość, że spółki notują dobre wyniki finansowe, to ich zarządy nie rezygnują z solidnych polityk dywidendowych. Tak trzymać!
 • Negatywnie pod względem wzrostu dywidend wyróżniają się spółki:
  • BHW, PEO, których dywidendy widocznie spadają od kilku lat. Zauważ, że obydwie spółki to banki, więc może to być efekt „podatku bankowego” wprowadzonego kilka lat temu.
 • Przykuwa oko spółka KSW (Kruszwica), która za 2017 wypłaciła bardzo wysoką, jednorazową dywidendę, która przekroczyła jej wielkość w innych latach 5 – 6-krotnie. Ciekawe, prawda? Niestety, taka jednorazowa zawyżona dywidenda nie jest niczym dobrym dla inwestora dywidendowego, który woli stabilność i przewidywalność wypłat z zysku.

Stabilność kursów akcji w grupie pierwszej

Przyjrzyjmy się teraz rozpiętości cen akcji w ciągu ostatnich 5 lat notowań spółek z grupy arystokratów dywidend. Istotne będą tutaj dwa aspekty:

 • Odległość „ceny minimalnej 5 lat” od „ceny maksymalnej 5 lat”, która informuje o zakresie zmian cen akcji w ciągu 5 lat. Im mniejszy zakres, tym lepiej, gdyż inwestor dywidendowy zarabia na dywidendzie, a nie na spekulacyjnym wzroście cen akcji.
 • Odległość granatowego słupka, oznaczającego obecną cenę akcji od obydwu poziomych linii. Granatowy słupek blisko jaśniejszej z nich oznacza bliskość 5-letnich maksimów cen, a jego bliskość do ciemniejszej linii oznacza relatywnie niską cenę. Inwestor dywidendowy zestawi te dane z wysokością dywidend (z akapitu wyżej) i spróbuje kupić jak najwyższą dywidendę po jak najniższej cenie. Paradoksalnie, bardziej interesujące w tej sekcji będą spółki tańsze, a nie te droższe, choć wysoka cena również może oznaczać przyszły wzrost dywidend.

Dywidendy 17 ambasadorzy dywidend rozpiętość cen akcji 2015 2020 2

 • Pozytywnie pod względem rozpiętości cen akcji wyróżniają się te spółki:
  • BHW, PEO, HDR, gdyż zmienność ich cen była w ciągu 5 lat bardzo niska, co jest plusem dla inwestora dywidendowego.
  • FSG, APT, HDR, gdyż są one bliżej minimum ceny niż maksimum. To pozytyw jedynie jeśli odrobisz teraz pracę domową i spojrzysz na wyniki tych spółek. Niższe notowania akcji w połączeniu z dobrymi wynikami to świetna okazja do zakupu dla inwestora dywidendowego.
 • Negatywnie pod względem rozpiętości cen akcji wyróżnia się:
  • ETL, gdyż w ciągu 5 lat kurs akcji znacznie podskoczył (z 8,41 do nawet 30 zł!). Dodatkowo kurs akcji ETL jest na historycznych maksimach, przy czym jeszcze parę miesięcy temu wynosił 22 złote. Widać trzeba korzystać z okazji, kiedy się zdarzają ;).

Które spółki z tej grupy oceniam najwyżej?

W grupie arystokratów dywidend bardzo pozytywnie wyróżniają się BHW, PZU i PEO, a defensywny inwestor, kupując ich akcje ma niemal pewność, że otrzyma dywidendę. Z drugiej strony ETL (Eurotel) wypłaca wyższe dywidendy, a jego kurs akcji mocno ostatnio rósł, co sprawia, że ta inwestycja może być bardziej ryzykowna. Prawdę powiedziawszy wszystkie 10 spółek – „arystokratów” będzie dobrą inwestycją dywidendową, choć nie każda spółka płaci wysokie dywidendy.

Które spółki z GPW wypłacają coraz wyższe dywidendy?

Tygrysy dywidend to z założenia spółki dynamiczne i przy wysokim wzroście dywidend niektóre z nich naturalnie uzyskały bardzo niskie noty za stabilność cen akcji i tradycję dywidendy. Wszystkie one, natomiast, otrzymały bardzo wysoką notę za wzrost dywidendy, zobacz sam:

W które akcje warto inwestować w 2020 roku? Dywidenda których spółek z GPW rośnie najszybciej?

Naturalnie, większość z tygrysów dywidend wypłaca dywidendę dopiero od kilku lat, ale ich wspólną cechą jest wzrost dywidendy w ciągu ostatnich kilku lat. Przyjrzyjmy się teraz wzrostowi dywidend tych 10 spółek z GPW. Ważna informacja: spółki VTG nie da się kupić publicznie na giełdzie, bo choć dalej notowana jest ona w rękach większego inwestora. 

Zmiana wysokości dywidendy w tej grupie

Jak można było się domyślić, tygrysy dywidend wypadają w kategorii wzrostu dywidend naprawdę świetnie. Praktycznie bez wyjątków, wszystkie spółki z tej dziesiątki naprawdę błyszczą w kwestii stopniowego podwyższania wypłacanych dywidend. Jednak zbyt dynamiczny, skokowy wzrost nie zawsze zwiastuje podobny trend w przyszłości, więc przyjrzę się każdej firmie z osobna bardziej krytycznie.

Dywidendy 25 tygrysy dywidend wysokosc dywidend 2015 2019

 • Pozytywnie pod względem wzrostu dywidend wyglądają następujące spółki:
  • STX, AML, FMF i ASB, ponieważ ich wzrost dywidendy jest zrównoważony i wygląda na możliwy do utrzymania. Niestety FMF (Famur) wypłacił dywidendę jedynie w ciągu 2 z 4 ostatnich lat, ale wygląda na to, że zarząd traktuję dywidendę serio i nie zamierza zaprzestawać jej wypłacania w zyskownych latach.
  • LKD, VTG, 1AT, COG, IMC, gdyż dywidendy wzrosły, ale być może zbyt dynamicznie, by było to do utrzymania w przyszłości. Moje obawy rodzą powody, dla których spółki te tak nagle lub tak drastycznie zwiększały z roku na rok wysokość wypłacanej dywidendy. Jako inwestor musisz pamiętać, że często wysoką dywidendę płacą spółki „u kresu”, które np. wyprzedając majątek, mają więcej środków na dywidendę. Tym pięciu spółkom radzę się przyjrzeć i solidnie je przeanalizować, zanim podejmiesz decyzję o inwestycji.
 • Neutralnie pod względem wzrostu dywidendy oceniam następująca spółkę:
  • ULM. Znana ze swoich rusztowań firma Ulma wypłaca spore, lecz nieregularne dywidendy, stąd moja neutralna ocena w tej kategorii. Owszem, z roku 2018 na rok 2019 nastąpił spory wzrost dywidendy, ale nie można tego powiedzieć o latach 2017/2018.

Stabilność kursów akcji w drugiej grupie

Stabilność kursów akcji nie jest kategorią, w której tygrysy dywidend powinny przodować. Powiem więcej: jestem zdziwiony, że niektóre z tych spółek otrzymały oceny od 8 do 10 w tej kategorii. Dlaczego? Zwykle z drastyczną/skokową zmianą polityki dywidendowej na lepsze, czyli ze wzrostem dywidend idzie bardzo wysoki wzrost kursu akcji. Jak widać, nie wystąpiło to w przypadku kilku spółek, co można odebrać na plus lub na minus, w zależności od oceny w kolumnie „dobre wyniki”.

 • Połączenie wysokiej noty za wyniki z wysoką notą za stabilność cen akcji oznacza, że być może inni inwestorzy nie dostrzegli okazji inwestycyjnej. To dobry znak dla inwestora defensywnego.
 • Połączenie niskiej noty za wyniki finansowe z wysoką notą za stabilność cen akcji oznacza, że ceny nie spadły głównie przez dywidendę, ale nie wzrosły też, bo inwestorzy nie wierzą w przyszłość spółki.
 • Uwaga! Połączenie niskiej noty za wyniki finansowe z niską notą za stabilność cen akcji oznacza, że spółka ma kłopoty, a wysokie dywidendy wypłaca z wyprzedawanego majątku.

Dywidendy 27 tygrysy dywidend rozpiętość cen akcji 2015 2020 2

 • Pozytywnie pod względem rozpiętości cen akcji wyróżniają się następujące spółki:
  • VTG i ULM, ponieważ wahania ich cen były stosunkowo niewielkie, a ich noty za wyniki są bardzo solidne.
  • STX i AML miały równie niewielkie wahania cen akcji, ale ich noty za wyniki finansowe (5/10) pozostawiają wiele do życzenia.
 • Neutralnie pod kątem wahania cen akcji wyglądają spółki:
  • 1AT i LKD, obie firmy to deweloperzy, więc ich kursy są blisko historycznych maksimów, w końcu na inwestycje w nieruchomości jest prawdziwy boom. Jeśli chcesz przeczytać więcej o mojej opinii na temat polskiego rynku nieruchomości, to zapraszam do lektury artykułu „Kiedy ceny mieszkań w Polsce zaczną spadać?„.
 • Negatywnie pod względem rozpiętości cen akcji oceniam następujące firmy:
  • ASB, IMC, FMF i COG. Z jednej strony inwestor dywidendowy nie oczekuję spekulacyjnego wzrostu cen akcji (patrz: ASB i IMC). Z drugiej jako inwestor defensywny raczej wolę unikać spółek, których kurs wahał się od 0,46 zł do ponad 4 zł (ASB), czy od 1 do 5 zł (FMF).

Które spółki z tej grupy oceniam najlepiej?

W tej grupie najlepiej prezentują się LKD, VTG i AML. Dla akceptujących wyższe ryzyko, za czym idzie potencjalny wysoki spadek kursu akcji w przyszłości „do przełknięcia” będzie też inwestycja w ASB i FMF.

Które spółki z GPW płacą najwyższe dywidendy?

W tym zestawieniu znalazły się spółki, które nie zakwalifikowały się do dwóch poprzednich, ale wyróżniają się nominalną wartością dywidend w stosunku do ceny akcji. Giganci dywidend z natury są raczej bardziej ryzykowną inwestycją (niższe noty za stabilność cen i wyniki), choć i w tej grupie zdarzają się pozytywne wyjątki, o czym się zaraz przekonasz:

W które akcje warto inwestować w 2020 roku? Najwyższe dywidendy na GPW

Mogło Ci się rzucić w oczy to, ile czerwieni znalazło się w tej tabelce. Od razu uprzedzam, że jest w niej kilka spółek, których za żadne skarby bym nie polecił, mimo że historycznie wypłacały naprawdę wysokie dywidendy. Zaraz przekonasz się o tym, że wysokość dywidend, choć gra kluczową rolę, nie jest dla defensywnego inwestora wszystkim. W tej grupie wszystkie spółki wypłacały historycznie dywidendy wysokie, ale czy na pewno wystarczająco stabilne? Przejdźmy do analizy stabilności wypłat dywidend w tej grupie.

Zmiana wysokości dywidendy w tej grupie

Spółki, które zakwalifikowały się do grupy gigantów dywidend bardzo często „spłaciły się same” w ciągu dekady. Oznacza to, że wiele z tych spółek w ciągu 10 lat wypłaciło sumarycznie większe dywidendy, niż są w tej chwili warte na giełdzie. Gdybyś miał intuicje i szczęście zainwestować w jedną z nich dziś raczej nie przejmowałbyś się ich obecnym kursem, ponieważ dawno spłaciłyby Ci się w dywidendach. Oto jaki trend w wypłacie dywidend prezentowali giganci dywidend w ciągu 4 ostatnich lat:

Dywidendy 35 giganci dywidend GPW wysokosc dywidend 2015 2019

 • Pozytywnie pod względem wzrostu dywidend wyglądają następujące spółki z grupy:
  • TLX, PCR, WTN, ponieważ wszystkie 3 zachowują stabilny trend wzrostu dywidendy. Szczególnie dobrze wyglądają PCR i WTN, choć i TLX nie ustępuje pola za bardzo.
 • Neutralnie pod względem wzrostu dywidendy oceniam następujące spółki:
  • DKR, TLS, ETX, bo ich dywidenda lekko spadła, ale przy obecnych cenach akcji wydają się całkiem niezłą inwestycją. Należałoby sprawdzić czy wyniki tych trzech spółek mocno się pogarszają, czy to kwestia zmiany polityk dywidendowych.
 • Negatywnie pod względem wzrostu dywidend oceniam:
  • MGT, QNT, ACK. Wszystkie trzy za bardzo niestabilną dywidendę, która być może wynika z niestabilnych wyników tych spółek. Nie wyglądają na dobry materiał na inwestycję dla inwestora defensywnego.

Stabilność kursów akcji w grupie trzeciej

Pod względem stabilności cen akcji giganci dywidend prezentują się raczej słabo. Zauważ, że może to być związane z wysokimi, ale niestabilnymi w czasie dywidendami. Reakcją inwestorów giełdowych na drastyczny wzrost lub spadek ogłoszonej dywidendy bardzo często jest reakcja w postaci euforii lub paniki, a obie prowadzą do znacznych zmian cen akcji.

Dywidendy 37 giganci dywidend rozpiętość cen akcji 2015 2020 2

 • Pozytywnie pod względem rozpiętości cen akcji wyróżniają się następujące spółki:
  • TLS, TLX, MGT i WTN. Zauważ, że WTN (Wittchen) już drugi raz pojawia się w kategorii „na plus”.
 • Neutralnie pod kątem wahania cen akcji wyglądają spółki:
  • DKR i ACK, choć przed tą drugą wolałbym Cię ostrzec, gdyż wypadła naprawdę słabo w innych kategoriach.
 • Negatywnie pod względem rozpiętości cen akcji oceniam następujące firmy:
  • PCR, IRL, ETX i QNT. Z jednej strony IRL, ETX i QNT są blisko swoich historycznych maksimów, a z drugiej właśnie ta rozpiętość cen może być problematyczna. Nie tłumaczy jej niestety wzrost dywidend, który zdecydowanie „nie nadąża” za wzrostem cen akcji.

Które spółki z tej grupy warto docenić?

Zdecydowanie TLX (Talex) i DKR (Dektrę) oceniam najlepiej, z tym że ta druga notowana jest na rynku NewConnect, więc czasami ciężko ją kupić lub sprzedać. Innymi słowy: jest dość mało płynna, więc nie powinien w nią inwestować nikt, kto nie może pogodzić się z faktem (prawdziwego) zamrożenia pieniędzy na dłuższy okres.

Które inne spółki są atrakcyjne dywidendowo?

Spółki w czwartej dziesiątce zestawienia to stale bardzo ciekawe alternatywy dla wszystkich firm wymienionych wcześniej. Mimo że nie znalazły się w 3 grupach wyróżnionych („arystokratach”, „tygrysach”, ani w „gigantach”) są to w większości bardzo dobre spółki dywidendowe, które zasłużyły na analizę. Oto czwarta dziesiątka zestawienia:

W które akcje warto inwestować w 2020 roku? Które spółki dywidendowe są godne uwagi?

Spółki z tej grupy pochodzą z praktycznie każdej gałęzi gospodarki. W większości wypłacają dywidendy od dawna, a ich akcje zachowują się całkiem stabilnie. Wysokość ich dywidend w stosunku do obecnej ceny akcji niestety nie zachwyca, a ich wzrost dywidendy jest raczej przeciętny. Nie zmienia to faktu, że większość z tych spółek przy cenach akcji niższych od obecnych wygląda mi na całkiem niezłe inwestycje długoterminowe.

Obserwuj mnie na Twitterze:

Subskrybuj mój kanał YouTube:

Zmiana wysokości dywidendy w tej grupie

Bardzo różnorodna grupa prezentuje się bardzo zmiennymi stawkami dywidend w ostatnich latach. Czy w tym zestawieniu znajdzie się chociaż jedna „perełka”, czyli spółka wypłacająca stabilne i rosnące dywidendy z roku na rok?

Dywidendy 45 pozostałe ciekawe spółki dywidendowe wysokosc dywidend 2015 2019

 • Pozytywnie pod względem wzrostu dywidend wyglądają następujące spółki z grupy:
  • RLP i ACG. Obie spółki nie znalazłyby się w pozytywnie wyróżniających się trendem dywidendy, gdyby były w innych „grupach wagowych”. W grupie pozostałych wyróżniają się pozytywnie, więc je tutaj umieściłem.
 • Neutralnie pod względem wzrostu dywidendy oceniam następujące spółki:
  • ARH, DBC, LEN, MAK, KVT, SFG, IPF, czyl prawie wszystkie pozostałe spółki. Wyróżnienie za stabilność wypłat należy się spółkom MAK (Makaronpl) i IPF (niegdyś Provident, teraz International Personal Finance).
 • Negatywnie pod względem wzrostu dywidend oceniam:
  • CEZ, który jest jedyną spółką z może i wysoką, ale ciągle spadającą wartością dywidendy. Dodatkowo jej wysokość w stosunku do ceny akcji nie poraża (ocena za „wysokość dywidendy”: 3).

Stabilność kursów akcji w grupie czwartej

Co ciekawe trochę osierocona i pozornie „gorsza” czwarta dziesiątka zestawienia zawiera kilka świetnych spółek, w które być może warto zainwestować w 2020 r. trochę pieniędzy. Bez zbędnego komentarza pozwolę sobie przejść od razu do podsumowania i oceny zmienności cen akcji „czwartek dziesiątki zestawienia”:

Dywidendy 47 pozostałe ciekawe spółki dywidendowe rozpiętość cen akcji 2015 2020 2

 • Pozytywnie pod względem rozpiętości cen akcji wyróżniają się następujące spółki:
  • MAK, ARH, DBC, LEN i CEZ, których ceny poruszały się historycznie w dosyć wąskim przedziale cen. Niewątpliwy plus za stabilność.
 • Neutralnie pod kątem wahania cen akcji wyglądają spółki:
  • RLP i ACG z nieco wyższymi wahaniami cen niż powyższe. W chwili, gdy to piszę RLP jest blisko swoich 5-letnich minimów, a ACG blisko swoich 5-letnich maksimów ceny akcji.
 • Negatywnie pod względem rozpiętości cen akcji oceniam następujące firmy:
  • KVT, SFG i IPF, z których zwłaszcza KVT i IPF wyróżniają się negatywnie, ponieważ SFG jest blisko historycznych maksimów. KVT i IPF znajdują się blisko minimów cen, co w połączeniu z neutralnym trendem wypłaty dywidend może oznaczać przyszłe kłopoty spółek. Co do SFG: co z tego, że spółka jest blisko swoich maksimów, gdy jej cena akcji wahała się między 3, a 12 złotych. Powiedziałbym, że to zbyt duże ryzyko na inwestowanie dywidendowe.

Które spółki z czwartej dziesiątki oceniam najlepiej?

Najlepsze spółki czwartej dziesiątki to LEN (Lena), DBC (Debica) i ACG (Acautogaz), choć wszystkie trzy kupowałbym po nieco niższych cenach niż teraz. Zwróć uwagę, że w ciągu ostatniego roku miałeś okazję kupić każdą z nich w „promocyjnej cenie”:

Dywidendy promocyjne ceny

Pamiętaj, że ceny akcji są w tym wpisie zamrożone na dniu 21 lutego 2020 i zanim podejmiesz decyzję zakupu czegokolwiek, dokonaj nowego obliczenia oczekiwanej stopy dywidendy.

Ostatnia dziesiątka. Dla ciekawskich.

Ostatnia, czyli piąta dziesiątka zestawienia nie zasłużyła na tak kompleksową analizę jak poprzednie cztery grupy. Dlaczego nie uważam żadnej z tych spółek na odpowiedź na pytanie „w które akcje warto inwestować w 2020?” przekonasz się, przeglądając tabelę. Jest w niej zwyczajnie zbyt dużo czerwieni związanej z niskimi ocenami:

Dywidendy 5 pozostale poza stawka

Czy pomimo dominującego koloru czerwonego uważam, że choć jedna z tych spółek może okazać się dobrą inwestycją pod kątem dywidendy? Prawdę mówiąc nie, ale tabelę zamieszczam, byś miał porównanie z resztą spółek z czterech pozostałych kategorii. A nuż dostrzeżesz w nich coś, co ja przegapiłem?

Które akcje dywidendowe wybrać w 2020 roku?

Kim bym był, gdybym sam nie ufał swojej analizie i warsztatowi? Zastrzegam więc uczciwie, że posiadam część z niżej wymienionych papierów, co może wpływać na moją ocenę. Skoro szerzej omówiliśmy sobie cztery szerokie kategorie spółek, a w każdej było aż 10 pozycji, to naturalnie możesz spodziewać się końcowego podsumowania i wyłonienia spółek, w których akcje należy inwestować w niepewnym roku 2020. Oto one:

SpółkaOcena KońcowaKomentarz
BHW7/10Wraz z PZU i PEO są to „trzej królowie stabilności” tego zestawienia
PZU8/10Wyższa ocena od BHW i PEO ze względu na dynamikę wzrostu dywidendy
PEO7/10Warto poczekać na bardziej okazyjną cenę niż obecna (102 złote)
ETL7/10Mimo wyższego ryzyka inwestycji od trzech powyższych jest to spółka z tradycją dywidend, a rosną one szybciej niż u trzech królów stabilności
AML8/10Fenomenalny wzrost wartości dywidendy, ale 2 oczka odejmuję za krótką tradycję jej wypłat
FMF8/10Famur stracił bardzo dużo oczek w ocenie stabilności cen akcji. Jeśli „dorwiesz” ich akcje w okazyjnej cenie możesz liczyć na bardzo wysoką dywidendę
LKD6/10Mimo ogromnego wzrostu dywidendy w ostatnich latach jestem dość sceptyczny co do inwestowania w spółki deweloperów nieruchomości. Ryzyko niższych dywidend w przyszłości jest zwyczajnie zbyt duże, stąd ocena 6/10, dla LKD, które płaci wysokie dywidendy, ale ciężko powiedzieć jak długo.
TLX9/10Talex to prawdziwa perełka wśród spółek dywidendowych. Stabilne ceny akcji, spora dywidenda, lekko rosnąca co roku, 10-letnia tradycja wypłat i niezłe wyniki spółki. Czy muszę pisać coś więcej?
DKR7/10Gdyby Dektra należała do indeksu WIG, a nie NewConnect przyznałbym jej 8/10. Jedna z nielicznych spółek z zestawienia, która w ciągu 10 ostatnich lat „zwróciłaby się z samych dywidend”
LEN7/10Lena to fabryka oświetlenia, która bardzo konsekwentnie wypłaca wysokie dywidendy. Na minus oceniam jedynie ich wyniki z ostatniego kwartału, ale nie obniżam przez nie oceny spółki jako mocnej „dywidendówki” (jeszcze)
DBC6/10Dębica broni się, ale robi to głównie wysokością dywidend i nieprzerwanym ich wypłacaniem od wielu lat. Niepokój budzą jedynie jej wyniki z ostatnich kwartałów i stagnacja wartości dywidendy, które mogą oznaczać nadchodzące gorsze czasy dla spółki
ACG6/10Gdyby nie wysoka (obecnie) cena akcji spółki dałbym jej ocenę bliższą 8/10

Jeśli nie chcesz wybierać konkretnej spółki lub spółek, nic nie stoi na przeszkodzie, byś zainwestował w ETF na spółki dywidendowe. Jeśli pierwsze słyszysz o funduszach pasywnych, czyli ETF-ach to zachęcam do przeczytania serii, którą im dedykowałem. Rozpoczyna się ona od wpisu „ETF (1/6) – Co to są fundusze ETF i dlaczego warto w nie inwestować?„, do którego przeczytania Cię serdecznie zachęcam. O wybieraniu konkretnych ETF-ów i ich analizie przeczytasz natomiast w artykule „ETF (2/6) – Jak wybrać ETF? Narzędzia do znajdowania i oceny ETF-ów„, w którym również poruszyłem temat sprawdzania wysokości i częstotliwości dywidend, które fundusz wypłaca.

Szukasz taniego konta maklerskiego do akcji i ETF-ów?

Nota XTB: Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Chcesz założyć IKE/IKZE z bogatą ofertą ETF-ów?

Mój link obniża prowizję na rynkach zagranicznych z 0,29% do 0,24%.

Szukasz zagranicznego konta maklerskiego?

Pełen ranking kont maklerskich do akcji i ETF-ów znajdziesz tutaj

Podsumowanie

Ten artykuł zaliczam zdecydowanie do tych „dłuższych i bardziej treściwych”, ale też przynoszących Ci, czytelniku największą wartość. Po przeczytaniu go zapewne nie masz gotowej recepty na inwestowanie w akcje dywidendowe na GPW, ale powinieneś być bliższy odpowiedzi na pytanie postawione w tytule. Jak często powtarzam: nie mam szklanej kuli, a odpowiedź na pytanie „w które akcje warto inwestować w 2020?” bazuję wyłącznie na faktach i danych historycznych.

Sporo spółek z tego zestawienia zagrzało już miejsce w moim portfelu akcji i z pewnością nie żałuję inwestycji w żadną z nich. Uprzedzam Cię, że wymienione akcje (jak wszystkie) bywają zmienne i zachęcam do sprawdzenia 5-letnich wahań ich cen np. przy użyciu Stooq.pl. Dziękuję za uwagę i w razie pytań, jak zwykle zachęcam do komentowania wpisu. Ostatecznie: tych, których interesują nie tylko akcje z GPW, odsyłam do obszernego artykułu „W co można inwestować pieniądze? Omówienie klas aktywów inwestycyjnych„, w którym analizuję wiele klas instrumentów finansowych. Pamiętaj też, by nie zaczynać przygody z inwestowaniem bez poznania metod analizy spółek. Możesz o nich przeczytać w artykule „Inwestycyjny wstęp (5/6) – Metody analizy papierów wartościowych„.

Bardzo dziękuję, że ze mną jesteś, czytasz i komentujesz moje materiały, a także za wszystkie wiadomości, które od Ciebie otrzymałem. Zawsze, gdy czytam pozytywne (i te krytyczne) wiadomości od moich czytelników jest mi naprawdę bardzo miło. Aby być zawsze na bieżąco polub mój fanpage na Facebooku, obserwuj mnie na Twitterze i zapisz się do newslettera (box poniżej). Dzięki!

Zapisz się do mojego newslettera:

.
Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na blogu.

4.4 8 głosy
Oceń artykuł
Obserwuj wątek
Powiadom o
guest

43 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Komentarze dotyczące treści
Zobacz wszystkie komentarze